КАФЕДРА ХОРОВОГО ДИРИГУВАННЯ, ВОКАЛУ ТА МЕТОДИКИ МУЗИЧНОГО НАВЧАННЯ

IMG 6329 801293204

 

Завідувач кафедри – заслужений діяч мистецтв України, професор Заболотний Іван Петрович.

 

 

Історія кафедри

Кафедра була створена у відповідності Наказу МО УРСР від 21.05.1982 року. На початковому етапі діяльності і до 2001 року кафедра складалася з фахівців: хормейстерів, вокалістів та спеціалістів з методики музичного виховання. У 2001 році відбулось розділення – сформувалась кафедра вокального мистецтва. До новоствореної кафедри перейшли фахівці з постановки голосу. З цього часу кафедра методики музичного виховання, співів та хорового диригування починає працювати самостійно під керівництвом кандидата педагогічних наук, доцента Кречківського А. Ф. Ця подія позитивно вплинула на діяльність членів кафедри, стала важливим стимулом активізації їхніх наукових досліджень та навчально-методичної роботи.

Досить значний внесок у розвиток кафедри зробили: відомий музикознавець, композитор, кандидат мистецтвознавства, доцент Маліборський М. В., кандидат педагогічних наук, доцент Черниш М. П., заслужена артистка Росії, доцент Досаєва І. К., заслужена артистка України, доцент Кожуховська Н. В., доцент Михайличенко Г. М., старші викладачі: Архіпова Г. О., Івченко О. І., викладачі: Бочарнікова Н. М., Левчук А. С., Луценко В. М., Мірошниченко Н. А., Назаренко М. П., Паненко Г. Л., Панкевич В. П., Селіна Н. Г., Тимченко Н. І., концертмейстери: Антонюк М. І., Приходько Л. П., Трахтенберг М. І.

У теперішній час реорганізована кафедра (відбулося об’єднання кафедри методики музичного виховання, співів та хорового диригування та кафедри вокального мистецтва) під керівництвом заслуженого діяча мистецтв України, професора Заболотного І. П. залучає студентів до вивчення повного комплексу професійно орієнтованих дисциплін вокально-хорового циклу, методики музичного виховання, забезпечує проведення педагогічної практики в закладах загальноосвітнього спрямування.

Кафедра є провідною з підготовки за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр» за спеціальністю 6.02.0204, 7.02.0204, 8.02.020401 «Музичне мистецтво»; готує випускників до складання державних екзаменів з методики музичного виховання. хорового диригування та методики роботи з хором на денній та заочній формах навчання.

На кафедрі з 1996 року функціонує аспірантура зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання музики і музичного виховання.

Склад кафедри

zabolotniy 59a44 939702160 Заболотний Іван Петрович – заслужений діяч мистецтв України, професор, завідувач кафедри.

Закінчив Сумське музичне училище (1976), Харківський інститут мистецтв імені І.П.Котляревського (1983). У 1993 році присвоєне вчене звання доцент, у 2007 році – професора. У 1999 році Указом Президента України присвоєно почесне звання «Заслужений діяч мистецтв України».
Разом зі студентською хоровою капелою є Лауреатами трьох всеукраїнських хорових конкурсів імені М. Леонтовича (1997, 2002, 2006 роки), Лауреатами трьох всеукраїнських фестивалів хорового мистецтва (2010, 2011, 2013 роки), Міжнародних фестивалів: Львів (1998), Великобританія, Ландголлен (2000) та інших. Коло наукових інтересів – хорознавство, психологія управління хором. Має близько 35 наукових публікацій (навчальний посібник з Грифом Міністерства освіти і науки України «Основи хорознавства»).
Основні фахові курси – хорознавство, хорове диригування, хоровий клас.
Праця Заболотного І.П. відзначена багатьма Грамотами: вузівськими, Міністерства освіти і науки України, міністерства культури, обласної адміністрації, обласної ради. Нагороджений відзнаками: «Відмінник освіти України», «За заслуги перед універститетом», «За заслуги перед містом» (м. Суми) ІІІ ступеню, «За заслуги в аматорському мистецтві» (Президія федерації профспілок України).

stahevich zaminiti horovogo b320a 1538005032Стахевич Олександр Григорович – доктор мистецтвознавства, професор.

Закінчив Вінницьке державне музичне училище ім. М. Леонтовича (баян) (1973); Московський державний музично-педагогічний інститут імені Гнєсіних – Російська Академія Музики імені Гнєсіних (вокальний факультет) (1980). За фахом - оперний, концертно-камерний співак, викладач сольного співу.
Кандидат мистецтвознавства 1993 рік, доцент 1993 рік, доктор мистецтвознавства 1997 рік, професор 2002 рік.
В 1980-1984 році - соліст Сумської обласної філармонії, 1984-1985 викладач сольного співу Сумського державного музичного училища ім. Д. Бортнянського; 1985-1998 – викладач, доцент Сумського державного педагогічного інституту ім. А. С. Макаренка; 1998-2001 – професор Харківської державної академії культури (музичний факультет) та Харківського державного інституту мистецтв ім. І. П. Котляревського (Харківський державний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського) – диригентсько-хоровий факультет; 2001-2014 – завідувач кафедри вокального мистецтва факультету мистецтв Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка.
Основний напрям досліджень: вокально-виконавські стилі в європейській оперній культурі (історія, теорія, педагогіка, природа голосу, співацька практика в епоху бароко, класицизму, романтизму, сучасний оперний спів);
Основні опубліковані праці: Вокальное искусство Западной Европы: творчество, исполнительство, педагогика: Исследование; Искусство bel canto в итальянской опере XVII - XVIII веков: Монография; З історії вокально-виконавських стилів та вокальної педагогіки : Посібник; Верди и Вагнер - пути эволюции вокального стиля в европейской опере 40-х годов XIX века; О феномене певцов-кастратов в итальянской опере // Музыка Западной Европы - классика и современность: Сб.н.тр.; Западноевропейские традиции оперного исполнительства и опера «Демон» А. Г. Рубинштейна (к проблеме становления русской вокальной школы)
Основні фахові курси – постановка голосу, практикум за кваліфікацією, наукові засади викладання дисциплін, художня інтерпретація музики. Коло інтересів –теорія та історія стилю бельканто, проблеми вокально-педагогічного виховання.

bulatova ce4df 1941438603Булатова Людмила Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент.

Закінчила з відзнакою Сєвєродонецьке музичне училище за спеціальністю хорове диригування (1976), Харківський інститут мистецтв імені І. П. Котляревського за спеціальністю хорове диригування (1981).
Захистила кандидатську дисертацію на тему «Професійна адаптація студентів в процесі педагогічної практики (на матеріалах музично-педагогічних факультетів)» за спеціальністю 13.00.01 – теорія і історія педагогіки (1991). Присвоєно вчене звання доцента кафедри методики музичного виховання, співів та хорового диригування (1993).
Має близько 60 публікацій з питань сучасної музичної освіти, професійної підготовки вчителя-музиканта, досліджує проблеми методики викладання гендерного знання у ВНЗ, особливості впровадження гендерного підходу у вивчення процесів сприймання та розуміння музичного мистецтва, керує студентським науковим гуртком, провідний методист з викладання музичного мистецтва, щорічно організовує і проводить Олімпіаду з методики музичного виховання на базі шкіл міста Суми.
З 1998 року співпрацює з Лабораторією гендерних досліджень, де бере участь в роботі міжнародних і всеукраїнських Проектів і Програм з питань дослідження та впровадження гендерного підходу і інноваційних технологій в практику вищої школи, у міжнародних Літніх Школах, організовує щорічні Регіональні науково-методичні семінари для аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів, приймає участь в організації Студентських наукових читань «Гендерні студії». Розробила спецкурси «Гендерна педагогіка» і «Психолого-педагогічні проблеми гендерних відносин у вищій школі» (програма стала Лауреатом Всеукраїнського конкурсу навчальних програм з гендерної проблематики), навчально-методичний посібник «Гендерна педагогіка. Практикум» для студентів педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
Неодноразово нагороджувалася грамотами і дипломами Міністерства освіти і науки України, Обласного управління освіти, адміністрацією університету. З 2007 року заступник декана з навчально-виховної роботи факультету мистецтв, Голова методичної ради факультету.
Основні фахові курси – методика музичного виховання, хорове диригування, читання хорових партитур, практикум шкільного пісенного репертуару. Коло інтересів – впровадження гендерного знання в практику підготовки сучасного вчителя, впровадження інноваційних технологій навчання музично-педагогічної підготовки вчителя музичного мистецтва.

b1ryukova k horovogo diriguvannya 75aa3 878566321Бірюкова Лариса Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент.

Закінчила Сумський педагогічний інститут імені А.С.Макаренка (1989), аспірантуру при Київському національному педагогічному університету імені М.П.Драгоманова (2007). Захистила кандидатську дисертацію на тему «Психолого-педагогічні умови підготовки керівника хору в системі вищої педагогічної освіти» (2008).
Має близько 20 публікацій з питань вокального мистецтва, розвитку творчої індивідуальності вчителя музичного мистецтва, формування культури духовного розвитку вчителя музичного мистецтва.
Основні фахові курси – постановка голосу. Коло наукових інтересів – вокальга підготовка студентів.

kramska s.g zamena 90ad0 514616854Крамська Світлана Григорівна – кандидат педагогічних наук, доцент.

Закінчила фортепіанне відділення Сумського державного музичного училища ім.Д.С.Бортнянського (1982). Вищу освіту здобула на музично-педагогічному факультеті Сумського державного педагогічного інституту
імені А.С.Макаренка (1986).
Навчалася в аспірантурі Київського національного університету культури і мистецтв (стаціонарна форма навчання) по спеціальності 13.00.02 „Музичне навчання. Музичне виховання”. Захистила кандидатську дисертацію з теми “Застосування пісенно-обрядового фольклору в процесі професійної підготовки майбутніх учителів музики” та отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук (1999).
Має близько 30 публікацій з проблем використання музичного фольклору Сумщини у професійному становленні учителів музичного мистецтва й відродження національних музичних традицій у практичній діяльності фахівців мистецького профілю, а також з питань морально-естетичного виховання молоді засобами музичного мистецтва. Очолює науковий гурток з методики музичного виховання. Є куратором курсу на заочному відділенні факультету мистецтв. Має певні здобутки у налагодженні методичних та науково-творчих зв’язків з навчальними закладами Сумської області. Приймає активну участь у культурно-мистецькому житті міста.
Фахові курси – методика музичного виховання, хорове диригування, хоровий клас, читка хорових партитур. Коло інтересів – питання національної самобутності української пісенності, тенденції збереження пісенно-обрядового фольклору, методика викладання музичного мистецтва в середній і вищій школі, проблеми професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва.
Відмінник освіти України.

 

petrenko m b d5e9a 239230497Петренко Марина Борисівна – кандидат педагогічних наук, доцент.

Закінчила Сумський державний педагогічний інститут імені А.С. Макаренка за спеціальністю „Музика і співи” та отримала кваліфікацію „Вчитель музики і співів” (1990), аспірантуру Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка. Захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика музичного навчання. Тема дослідження: „Формування інтерпретаційних умінь майбутніх учителів музики у процесі концертмейстерської підготовки” (2012). Має вчене звання доцента кафедри хорового диригування, вокалу та методики музичного навчання. Коло наукових інтересів – виконавська інтерпретація музичних творів. Здобутки – 37 наукових публікацій, серед яких „Міжпредметні зв’язки фахової підготовки вчителя музичного мистецтва” – навч.-методич. посіб. для викладачів вищих навчальних закладів мистецької освіти, магістрантів, студентів, учителів музичного мистецтва (у співавторстві), „Методичні основи формування інтерпретаційних умінь майбутніх учителів музики у процесі концертмейстерської підготовки” – методичні рекомендації для викладачів і студентів факультетів мистецтв педагогічних університетів та монографію.
Основні фахові курси – читка хорових партитур, хоровий клас, основи диригентської майстерності, художня інтерпретація музики, практикум шкільногои пісенного репертуару.

stef na n.v b754e 1981797261Стефіна Надія Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент.

Закінчила Сумське музичне училише імені Бортнянського (1973), Харківський державний інститут культури за фахом керівник академічного хору, викладач диригентських дисциплін (1980). Захистила кандидатську дисертацію на тему «Формуваня творчої активності майбутніх вчителів музики в процесі педагогічної практики» (1992). Має вчене звання доцента кафедри хорового диригування, вокалу та методики музичного навчання (1992).
Основні фахові курси – хорове диригування, читка хорових партитур, хоровий клас, практикум шкільного пісенного репертуару. Коло інтересів – диригентська майстерність, робота з хором.
Має більше 97 наукових праць, з них навчально методичні посібники: Хрестоматія з хорового диригування: випуск І (Гриф Міністерства освіти та науки України); випуск ІІ 5 частин (Гриф Міністерства освіти та України); випуск ІІІ 4 частини (Гриф Сум ДПУ імені А.С.Макаренка). Навчальний посібник з грифом МОН «Педагогічна скринька майбутньогог вчителя»; навчальний посібник з грифом МОН «Педагогічна практика студентів у школі». Розробила 5 робочих програм. 4 ¬– з навчальної дисципліни «Хорове диригування» (бакалавр, спеціаліст – денна і заочна форми навчання). РОзробила Навчально методичний комплекс з навчальної дисцйипліни «Хорове диригування».

falko m 0be8e 1209695051Фалько Марина Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент.

Закінчила Сум ДПУ імені А.С.Макаренка за спеціальністю «Музичне виховання» та отримала кваліфікацію «Вчитель музики» (1984). Захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.02 – теорія і методика навчання музики. Тема дослідження: «Формування дослідницьких умінь майбутнього учителя музики у вищих педагогічних закладах освіти» (2005). Має науковий ступінь кандидата педагогічних наук та вчене звання доцента.
Основні фахові курси – хорове диригування, читка хорових партитур, практикум шкільного пісенного репертуару.
Коло наукових інтересів – дослідницька робота майбутніх учителів музичного мистецтва, дослідницька робота майбутніх диригентів-хормейстерів. Фалько М.І. має біля 20 наукових публікацій. Біля 15 публікацій у співавторстві зі студентами у збірнику наукових праць

folomeeva n a 1e1c3 983338854Фоломєєва Наталія Аркадіївна -кандидат педагогічних наук, Ph.D., доцент.

Закінчила Сумське музичне училище за спеціальністю – диригент хору, вчитель музики та сольфеджіо (1981), Сумський педагогічний інститут імені А.С.Макаренка за спеціальністю – вчитель музики (1986), цільову денну аспірантуру при СДПІ ім. А.С.Макаренка за спеціальністю 13.00.02 - «Методика музичного виховання» (1995). Кандидат педагогічних наук з 2001 року. Захистила дисертацію у спеціалізованій Раді Інституту проблем виховання АПН України за спеціальністю 13.00.07 - «Теорія та методика виховання». Тема дослідження: «Педагогічні технології естетичного виховання дітей віком 5-10 років засобами музичного мистецтва» (2001). Доктор філософії (Ph. D.) з 2010 року. Отримала вчене звання доцента (2002).
Коло наукових інтересів – виховання особистості засобами естрадного вокального мистецтва, професійна фахова вокальна та диригентсько-хорова підготовка, проблеми музичного навчання. Має 134 публікацій, з них 127 наукового та 7 навчально-методичного характеру, серед яких є публікації у виданнях, що входять до науково-метричних систем SKOPUS, IndexCopernicus, РИНЦ тощо. 

З жовтня 1993 року і до цього часу є керівником народного театру-студії естрадного вокалу «Екстрім» СумДПУ ім. А.С. Макаренка (звання одержав 23 березня 2004 року (номер посвідчення ІІ-8-26)- 522). Проводить плідну роботу з підготовки солістів-вокалістів до міжнародних та всеукраїнських конкурсів. За останні роки має серед вихованців 13 володарів гран-прі, 59 переможців – лауреатів Міжнародних конкурсів, 80 переможців – лауреатів Всеукраїнських конкурсів, 37 переможців – лауреатів обласних та міських конкурсів.

Фоломєєва Н.А. – член журі всеукраїнських фахових студентських олімпіад зі спеціальності «Музичне мистецтво (Естрадний вокал)»,голова та член журі міжнародних, всеукраїнських, а також обласних мистецьких конкурсів «Сузір’я талантів», «Чарівний світ», «Співуча веселка», «Студентська весна», золотий інтеграл. Фоломєєва Н.А. – лауреат Всеукраїнських конкурсів «Кролевецькі рушники», «Пісенний вернісаж», володар гран – прі всеукраїнського конкурсу «Боромля – 2009». Бере участь як солістка у різноманітних мистецьких заходах, фестивалях, конкурсах, концертах.

Основні фахові курси – естрадний спів, естрадний вокальний ансамбль, естрадно-джазовий вокал, основи виконавської інтерпретації, основи вокальної імпровізації, хорове диригування. Керівник переддипломної практики спеціалізації «Естрадний спів», кваліфікаційних робіт. Коло інтересів – виховання особистості засобами вокально-естрадного мистецтва, музично-естрадна діяльність, професійна підготовка майбутніх артистів – вокалістів та викладачів естрадного вокалу.

karpenko e.v 321d2 2108686495Карпенко Євген Віталійович – доцент.

Закінчив Харківський інститут мистецтв імені І.П. Котляревського за фахом «хорове диригування» (1980). Присвоєно вчене звання доцента (1992).
Автор 13 дитячих опер, які ставляться в м. Суми та за його межами (Київ, Волгоград, Конотоп). Опублікував більше 100 пісень, більшість з яких адресована дітям шкільного віку.
Першим зайнявся обробкою народних пісень Сумщини для академічного хору (обробки опубліковані окремою збіркою, деякі передруковані в збірках хорових творів різних авторів).
Видав дві збірки хорових творів без супроводу та з супроводом фортепіано.
Основні фахові курси – хорове диригування, хоровий клас, аранжування, практикум шкільного пісенного репертуару. Коло інтересів – методика викладання диригентсько-хорових дисциплін
Член Всеукраїнської Національної музичної спілки. Багато років очолював обласну асоціацію композиторів.
Відмінник народної освіти.
Нагороджений нагрудним знаком Обласної ради «За високі досягнення».

pushkar l.f. zamena de13c 930900784Пушкар Лариса Федорівна – старший викладач.

Закінчила Білоруську державну консерваторію імені А.В.Луначарського за фахом хорове диригування (1982).
З 1985 по 2007 рік була керівником жіночого хору факультету. Приймає участь у концертній діяльності, конкурсах, фестивалях, за що отримала нагороди та грамоти. Приймає участь у наукових конференціях.
Основні фахові курси – хорове диригування, читка хорових партитур, основи диригентської майстерності, практикум шкільного пісенного репертуару. Коло інтересів – класичний хоровий спів, духовне виконавство.

 

 

yurko o.o 12f15 1236083034Юрко Ольга Олегівна – старший викладач.

Закінчила Сумський державний педагогічний інститут імені А.С. Макаренка за спеціальністю "Музика" (1983). З 2005 по 2008 р. навчалася в аспірантурі за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання музики та муз виховання.
Наукова робота здійснюється за індивідуальною науково-дослідною темою «Формування вокально-педагогічної майстерності магістрів у Вищих педагогічних закладах освіти». Основні теоретичні положення та висновки наукових досліджень знайшли відображення у 16 авторських публікаціях, серед яких методичний посібник для вчителів музики загальноосвітніх шкіл, керівників вокальних гуртків, студентів диригентсько-хорових факультетів музичних та педагогічних вузів "Вокальне виховання дітей та юнацтва в закладах загальної додаткової освіти".
Основні напрямки дослідницької роботи з фундаментальних та прикладних напрямків спрямовано на розробку інновацій у системі вищої та середньої освіти:
1. проведення практичної і експериментальної роботи у напрямку пошуку ефективних методів удосконалення процесу формування вокально-педагогічної майстерності магістрів;
2. опрацювання та систематизація науково-методичних джерел в напрямку оновлення підходів до розширення й інтенсифікації спеціалізованої фахової підготовки магістрантів (науково-теоретична і практична складові);
3. розробка науково-методичного забезпечення процесу формування спеціалізованої фахової майстерності магістрантів (розробка інтерактивних методів та форм);
4. розробка програмно-методичних засобів модульного вивчення дисципліни «Постановка голосу» та контрольно-оцінних компонентів модульної технології.
Основні фахові курси – постановка голосу. Коло інтересів – формування вокально-педагогічної майстиерності.

hor.dir Koryakin 493e0 861659527Корякін Олексій Олексійович – кандидат педагогічних наук, старший викладач, фахівець кафедри хорового диригування, вокалу та методики музичного навчання.

У 2008 році закінчив з відзнакою історичний факультет Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка, у 2009 році закінчив з відзнакою у Інститут історії та додаткової педагогічної освіти Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка. Під час навчання неодноразово виборював призові місця на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук. У 2010 році закінчив з відзнакою магістратуру Інституту історії та додаткової педагогічної освіти Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка, де здобув кваліфікацію викладача університетів та вищих навчальних закладів. У 2013 році закінчив аспірантуру Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. У вересні 2018 року захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.
Викладає навчальні предмети: історія естрадного вокального мистецтва, музична акустика та основи звукорежисури, основи звукозапису, управління у сфері культури і відпочинку, основи реклами, створення та керування арт - проектами.
Бере активну участь у концертних та позанавчальних заходах Навчально – наукового інституту культури і мистецтв.
Має понад 45 наукових публікацій. Бере участь у наукових, науково-методичних, науково – практичних семінарах та конференціях різних рівнів. 
В сфері наукових інтересів проблеми професійної підготовки, психолого – педагогічні особливості підготовки фахівців мистецьких напрямків, психологія видовищних мистецтв, історія естрадного мистецтва та сучасної музики в професійній освіті, культурологічна освіта, основи звукозапису, музична акустика та звукорежисура масових заходів в контексті сучасної мистецької освіти.

lastovecka k horovogo diriguvannya d35b1 1574012687

Ластовецька Тетяна Миколаїіна – викладач.

Закінчила Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка (2005), магістратуту на факультеті мистецтв Сумського державного педагогічного унівноситеті імені А.С.Макаренка (2006), Conservatorio della Svizzera italiana, Lugano, Швейцарія (2013), солістка Сумської обласної філармоніїї.
Основні фахові курси – постановка голосу.
Коло інтересів – виявлення недоліків звукоутворення та пошуки шляхів їх усунення. Пошук нових прийомів та методів в роботі над вокальною технікою майбутнього фахівця з мистецтва на уроках з постановки голосу. Робота над стилістичними особливостями вокальних творів. Єдність технічного та художнього в роботі над вокальними творами.

muh1na l.p e357f 1811139293Мухіна Лариса Петрівна - викладач сольного співу.

Закінчила Сумське музичне училище імені Д.С. Бортнянського (клас вокалу- Власенко Алла Іванівна; хорове диригування- клас Смірнової Н.С.) Після закінчення отримала диплом з відзнакою. З 1995року продовжила навчання на музично-педагогічному факультеті Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. Вдосконалення вокальної майстерності та вокально-технічних навичок відбувалося у класі викладача Кожуховської Ніни Василівни. Випускниця СумДПУ імені А.С Макаренка 2000 року (диплом з відзнакою).
З 2013року має кваліфікацію викладача вищої категорії. Учні класу є лауреатами багатьох Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів вокалістів. Нагороджена численними грамотами та подяками за сумлінну працю та високий професіоналізм від Міського голови, Управляння та Відділу культури Сумської міської ради.
Викладач веде активне концертне життя. Є солісткою Сумської обласної філармонії. Має неодноразове звання Лауреата І премії Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів з класичного вокалу. Серед яких: V Міжнародний конкурс Іnternational Music Competition м. Белград, Сербія. Вокал - соло – І місце, 2014р.; Міжнародний конкурс "Прем'єр Арт 2014" м. Київ - І місце (номінація "вокал - соло", професіонали); Міжнародний конкурс "Салют" м. Санкт-Петербург. вокал-соло, професіонали - І місце; Міжнародний конкурс музики та класичного вокалу "Золота ліра 2014" м. Дніпропетровськ (вокал-соло, професіонали)- І місце ; Міжнародний конкурс вокального мистецтва "Золотий зорепад - 2015") м. Дніпропетровськ (соло-професіонали) - І місце; 2016р. Всеукраїнський конкурс вокального мистецтва "Золотий Орфей - 2013" м. Дніпропетровськ - І місце; Всеукраїнський конкурс вокального мистецтва "Золотий Орфей - 2014" м. Дніпропетровськ -І місце;
Авторка аранжувань для голосу, хору;
З 2017року аспірантка Навчально-наукового Інституту культури і мистецтв Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.
Основні фахові курси – постановка голосу.
Коло наукових та педагогічних інтересів : Робота над вдосконаленням вокально-технічних навичок; пошук ефективних шляхів подолання недоліків співацького дихання, звукоутворення; виявлення та усунення недоліків дикції в роботі над текстами мовою оригіналу, вокальна орфоепія. Гармонійне та обмірковане поєднання майстерної вокальної технікі з художньою виразністю, стильовими вимогами та досконалим донесенням поетичного змісту у вокальних творах.

 

rudenko k horovogo diriguvannya aeae0 1998577187Руденко Олександр Федорович – викладач постановки голоса.

Ім’я Сумського співака, викладача Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка Руденка Олександра Федоровича відомо не тільки у рідному місті, а й далеко за його межами. Його можна побачити як соліста-виконавця в концертних програмах на сцені академічного театру драми та музичної комедії ім. М.С. Щепкіна, Сумської обласної філармонії, музичних та загальноосвітніх школах, так і у складі журі численних міських та обласних вокальних конкурсів які щорічно проходять на Сумщини.
Своєю творчою та педагогічною працею він продовжує і розвиває кращі традиції вітчизняного вокального мистецтва.
Студенти Олександра Руденка постійно займають призові місця у Всеукраїнських вокальних конкурсах.
Випускники працюють солістами оперних та музично-драматичних театрів, філармоній, викладачами музичних і загально-освітніх шкіл.

Сфера наукових інтересів – сучасна вокально-хорова культура та популярна французька та італійська музика ХХІ століття.

Матвієнко Тетяна Володимирівна – викладач хорового диригування.
Сфера наукових інтересів –методика викладання хорового класу у вищих навчальних закладах.

gavrilenko 8e467 956928635Гавриленко Юлія Даріушівна – викладач

         Закінчила Сумське музичне училище імені Д. С. Бортнянського за спеціальністю хорове диригування (2010 р.). Закінчила Харківську державну академію культуру (2017 р.) та отримала кваліфікацію хоровий диригент, викладач диригентсько-хорових дисциплін, магістр музичного мистецтва.

         З 2018 р. є аспіранткою Навчально-наукового Інституту культури і мистецтв Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка.

         Основні фахові курси – хорове диригування, читання хорових партитур.

         Коло інтересів – підготовка майбутніх фахівців з музичного мистецтва до професійної діяльності, методика викладання диригентсько-хорових дисциплін, формування у студентів педагогічної майстерності.

 

 

На кафедрі хорового диригування, вокалу та методики музичного навчання існує секція концертмейстерського мистецтва, де натхненно працюють 12 справжніх знавців своєї справи,а саме:

12

 1. Петренко Марина Борисівна – завідувач секції, кандидат педагогічних наук, доцент
 2. Бурла Ольга Євгенівна – провідний концертмейстер
 3. Ворона Вікторія Валентинівна – концертмейстер
 4. Галінська Олена Яківна – провідний концертмейстер
 5. Гламаздіна Олена Павлівна – концертмейстер
 6. Ігнатовська Оксана Іванівна – провідний концертмейстер
 7. Ігнатовська Тетяна Анатоліївна – провідний концертмейстер
 8. Костенкова Алла Михайлівна –концертмейстер
 9. Рожко Світланан Івсенівна – провідний концертмейстер
 10. Свиридова Валентина Михайлівна – концектрмейстер
 11. Сєдікова Олена Георгіївна – провідний концертмейстер
 12. Філіпенко Наталія Аркадіївна – концертмейстер

Діяльність концертмейстерів кафедри це не тільки щодення гра на заняттях з хорового диригування, вокалу, хорового класу, акомпанемент на сесійних заліках та екзаменах, але також численні виступи на багатьох концертах і конкурсах.

Робота концермейстерів є не тільки нормативною необхідністю, а ще й великою підтримкою студентам в навчальному процесі та в формуванні студентів, як майбутніх фахівців-музикантів та музичних педагогів.

Провідними дисциплінами кафедри хорового диригування є:

Хорове диригування
Хоровий клас
Постановка голосу
Хорознавство
Методика музичного виховання
Читка хорових партитур, практикум шкільного пісенного репертуару
Аранжування
Фах (спів)
Фах (естрадний спів)
Фах (диригування)
Естрадно-джазовий вокальний ансамбль
Основи вокальної імпровізації
Основи естрадно-джазового аранжування
Естрадно-джазовий вокал
Історія естрадного вокального мистецтва
Естрадний вокальний ансамбль
Виконавська інтерпретація
Історія оперного мистецтва
Історія вокального мистецтва: педагогіка і виконавство
Вокальний ансамбль

Колективна тема кафедри

Кафедра працює над двома колективними науковими темами: «Теоретико-методичні засади підготовки майбутнього вчителя музики в контексті євроінтеграційних процесів», «Теорія та методика вокального навчання студентів на факультетах мистецтв педагогічних університетів». Актуальність цих тем полягає в тому, що у підсумку урахування євроінтеграційних процесів та забезпечення рівнозначності розвитку вокально-виконавського, педагогічного та наукового напрямів навчання можливе удосконалення (на рівні сучасних вимог вищої школи) навчального процесу з предметів кафедри, що якісно вплине на рівень фахової підготовки спеціалістів для загальноосвітніх закладів України.

Науково-методична робота кафедри

Протягом останніх 5 років викладачами кафедри було захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук (Єременко О. В.) та дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (Петренко М. Б.).

Викладачі та концертмейстери кафедри беруть активну участь у Всеукраїнських та Міжнародних наукових конференціях, Всеукраїнських науково-практичних семінарах. Основними напрямками їх наукових інтересів є: проблеми методики музичного виховання, формування у майбутніх учителів музичного мистецтва умінь та навичок професійної діяльності, застосування інноваційних технологій у фаховій підготовці студентів.

Результатами наукових пошуків викладачів кафедри є публікації монографій, навчально-методичних посібників, хрестоматій, наукових статей у фахових виданнях, методичних рекомендацій, тез доповідей; розробка нових робочих програм та навчально-методичних комплексів з дисциплін кафедри.

Кафедра хорового диригування, вокалу та методики музичного навчання здійснює навчально-виховну роботу і у позанавчальний час. Так, на кафедрі функціонують проблемна група (керівник канд. пед. наук, доцент Фоломєєва Н.А) та наукові гуртки: «Підготовка майбутнього фахівця» – керівник канд. пед. наук, доцент Стефіна Н.В.; «Теорія та практика роботи з хором» – керівники професор Заболотний І.П., доцент Карпенко Є.В.; «Теорія та методика музичного виховання» – керівник канд. пед. наук, доцент Булатова Л.О.; «Проблеми навчання музичному мистецтву вихованців сучасної загальноосвітньої школи» – керівник канд. пед. наук, доцент Крамська С.Г.; «Корифеї вокального мистецтва» – керівник канд. пед. наук, доцент Бірюкова Л.А.; «Естрадне мистецтво» – керівник канд. пед. наук, доцент Фоломєєва Н.А.

До наукового пошуку активно залучаються студенти. Кращі молоді науковці беруть участь у конференціях, що проводяться в університеті та в інших навчальних закладах педагогічного спрямування. Традицією на кафедрі є участь студентів у методичних олімпіадах, диригентських конкурсах, фестивалях, звітних концертах та інших мистецьких заходах.

Основні публікації викладачів кафедри хорового диригування, вокалу та методики музичного навчання

Творчі колективи кафедри

Враховуючи специфіку професії майбутнього вчителя музики кафедра методики музичного виховання, співів та хорового диригування зацікавлена в організації творчої діяльності студентів.

img07 Флагманом виконавських студентських колективів кафедри є Народна академічна хорова капела. Художній керівник – Заслужений діяч мистецтв України, професор Заболотний І. П., хормейстер – викладач Матвієнко Т. В., концертмейстер – канд. пед. наук, доцент Петренко М.Б.

З великим успіхом Хорова капела бере участь у багатьох мистецьких заходах університету, міста й області. Вона є Лауреатом Всеукраїнських хорових конкурсів ім. М. Леонтовича, учасником Всеукраїнських фестивалів народної творчості, дипломантом І Міжнародного фестивалю хорової музики, м. Львів, дипломантом Міжнародного музичного фестивалю у Великобританії, Лауреатом IV Всеукраїнського фестивалю колективів культурно-освітніх закладів профспілок, Лауреатом V Всеукраїнського фестивалю аматорського мистецтва, Лауреатом Всеукраїнського фестивалю вокально-хорового мистецтва, присвяченого 175-річчю Київського Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, Лауреатом регіонального фестивалю духовної музики «Глинські дзвони». Творчий колектив виступав на провідних сценах України, зокрема у Національному палаці „Україна”, Національній філармонії, Львівській опері.

img03Неповторною індивідуальністю відзначається жіночий хор під керівництвом доцента Є. В. Карпенка (хормейстер – канд. пед. наук, доцент Стефіна Н. В., концертмейстер – Ігнатовська О.І.).

Цей творчий колектив є Лауреатом кількох всеукраїнських і регіональних конкурсів і фестивалів, Лауреатом регіонального фестивалю духовної музики «Глинські дзвони», бере участь у численних мистецьких заходах університету, міста й області. Слід відзначити, що добре відомою на Сумщині є також композиторська діяльність керівника жіночого хору. В його творчому доробку 7 дитячих опер, більше 100 пісень для дітей шкільного віку, близько 50 хорових творів, обробки українських народних пісень, збірка „дорослих” пісень і романсів „Діоген”. Є. В. Карпенко веде активну громадську діяльність, є головою асоціації композиторів обласного об’єднання Національної музичної спілки.

img08

Відомим як в області,так і в Україні є виконавський колектив – народний театр-студія естрадного вокалу «Екстрім» під керівництвом кандидата педагогічних наук, доцента Фоломєєвої Н. А.

Народний театр-студія „Екстрім" постійно проводить великі сольні концерти за участю всіх учасників колективу. Це такі концертні програми: «Пісня з'єднала нас», «Віримо в Україну», «Мелодії кохання», «Весна Перемоги», «Зимові візерунки», «Весняні фантазії», «Люблю тебе», «Шоу триває», «Екстрім запрошує», «Різдвяні зустрічі», «Люблю і кохаю», «Берег любові».

Вихованці «Екстірму» беруть участь у всіх заходах Сум ДПУ, міського та обласного управлінь освіти та науки, культури, облдержадміністрації, на сценах міста та області а також гідно представляють колектив на сцені всеукраїнського та міжнародного рівня. (наприклад, Звіт Сумської області на сцені Палацу «Україна» (м. Київ, 2009) «Душі моєї Слобожанська сторона» - Марина Сухові та Леонід Вівсюк).

Екстрімівці неодноразово ставали лауреатами всеукраїнських фестивалів-конкурсів «Боромля», «Червона рута», «Пісенний вернісаж» «Дзвони Прикарпаття» «Київська студентська весна», міжнародних фестивалів – конкурсів «Курские мотивы», «Золотий лелека», «Шоу західний регіон», «Кролевецькі рушники» та «Барви осені», «Зоряний простір» та інших.

Багаторічна робота студії, її керівника є свідченням наукового підходу до вирішення виховних і фахових завдань у підготовці майбутніх спеціалістів – учителів музики, є школою педагогічної і художньої майстерності для студентів університету.

m shaniy hor 16004 841089721