Робочі програми для аспірантів

014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

Актуальні проблеми музичної освіти

Англійська мова

Іноземна мова для академічних цілей (Academic Writing)

Менеджмент проектів

Методологія педагогічного дослідження

Наукова українська мова

Освіта обдарованих і талановитих: глобальний контекст

Педагогіка вищої школи

Технології апробації результатів дисертаційного дослідження

Технологія експериментального дослідження у сфері мистецької освіти

Філософія

025 Музичне мистецтво

Academic Writing

Англійська мова

Менеджмент проектів

Наукова українська мова

Педагогіка вищої школи