Кафедра всесвітньої історії та методики навчання суспільних дисциплін була створена 1 вересня 2015 р. шляхом об’єднання кафедри всесвітньої історії та кафедри методики викладання суспільних дисциплін та є правонаступником двох кафедр.

Основними завданнями кафедри є:

 • професійно-педагогічна підготовка майбутніх фахівців до організації та проведення навчання історії та суспільно-політичних наук у загальноосвітній та вищій школі;
 • прищеплення навичок суспільно-політичної роботи студентам і магістрантам, що вивчають суспільні науки;
 • проведення наукових досліджень у галузі методики викладання історії та суспільно-політичних наук;
 • організація та проведення науково-практичних конференцій з актуальних питань педагогіки, психології та методики викладання суспільних дисциплін;
 • підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації (кандидатів та докторів наук).

До складу кафедри входять один доктор наук – професор; десять кандидатів наук, доцентів та старших викладачів, два магістри – викладачі.

Наукова робота

Викладачі кафедри працюють над науковою кафедральною темою «Поліпшення викладання історії та суспільних дисциплін у загальноосвітній та вищий школі в умовах розбудови освіти в Україні», яка має державну реєстрацію №010090004947.

За час роботи по науковій темі кафедри викладачами було захищено: одна докторська, п’ять кандидатських дисертацій, опубліковано більше 100 наукових статей у фахових виданнях, два навчальних посібника з грифом МОН України, колективну монографію, засновано видання науково-педагогічного журналу «Теорія та методика навчання суспільних дисциплін»

Кафедра забезпечує викладання навчальних дисциплін:

 • Методика викладання суспільних дисциплін
 • Теорія і методика навчання історії
 • Теорія і методика суспільно-політичних дисциплін
 • Шкільний курс "Правознавство" та методика його навчання
 • Шкільний курс "Історія України" та методика його навчання
 • Шкільний курс "Всесвітня історія" та методика його навчання
 • Шкільний курс "Українознавство та рідний край" та методика його навчання
 • Шкільний курс «Зарубіжна художня культура» та методика його навчання
 • Основи історичного музеєзнавства
 • Методика правового  виховання учнів в загальноосвітній школі
 • Історіографія всесвітньої історії
 • Історія міжнародних відносин
 • Новітня історія країн Європи та Америки
 • Сучасне міжнародне становище
 • Європейська інтеграція
 • Історія європейської інтеграції
 • Історія Середніх віків
 • Нова історія Європи та Америки
 • Історичне джерелознавство
 • Історія культури зарубіжних країн
 • Методика опрацювання історичних джерел
 • Актуальні проблеми всесвітньої історії ХХ ст.
 • Історія слов'янських народів
 • Сучасні міжнародні відносини
 • Історія держави і права зарубіжних країн
 • Житлове право
 • Господарське право
 • Адміністративне право
 • Трудове право
 • Земельне право
 • Сімейне право
 • Екологічне право
 • Цивільне право
 • Конституційне право України
 • Кримінальне право
 • Історія  держави і права України
 • Теорія держави і права України
 • Навчальна та виробнича практика

Склад кафедри

mihaylichenko 234462505

potapova 1902605965

na sayt 1170131079

mocak 1858980255

snagoschenko 684718573

goncharenko 1693715356

zhukov 41049919

bondar 1608733722

marchenko 2061698794

laboranti 1954146728