Робочі програми для аспірантів

016 Спеціальна освіта

Англійська мова

Іноземна мова для академічних цілей (Academic Writing)

Менеджмент проектів

Методологія педагогічного дослідження

Методологія та управління корекційно-реабілітаційною діяльністю

Наукова українська мова

Освіта обдарованих і талановитих: глобальний контекст

Педагогіка вищої школи

Теорія логопедії та технології логопедичного супроводу осіб із психофізичними порушеннями

Технології апробації результатів дисертаційного дослідження

Філософія