kozlova 316289258Козлова Олена Григорівна – кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи СумДПУ імені А.С. Макаренка.

Основні фахові курси: моделювання в системі управління освітою, теорія організації, менеджмент організації, методологія та організація наукового дослідження та її роль в діяльності менеджера, методологія та логіка наукових досліджень, моделювання освітньої та професійної підготовки фахівця, системний підхід у вищій освіті.

Коло наукових інтересів: Менеджмент в освіті, методологічні засади управління навчальним закладом, інноваційний менеджмент навчального закладу, інноваційна культура викладача та студента.

 

Склад кафедри

pshenichna 1964775055 Пшенична Любов Василівна – кандидат наук з державного управління, перший проректор СумДПУ імені А.С. Макаренка, професор кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи.

Основні фахові курси: управління фінансово-економічною діяльністю, керівник навчального закладу.

Коло наукових інтересів: менеджмент в освіті; керівник навчального закладу; адміністративний менеджмент; вища освіта; професійна підготовка викладача.

 

m. lazarev foto 585602648

Лазарєв Микола Остапович - кандидат педагогічних наук з теорії та історії педагогіки, професор.

Основні фахові курси: основи педагогічної творчості, педагогічний контроль в системі освіти, муніципальний менеджмент

Коло наукових інтересів: творча і духовна самореалізація особистості в евристичній освіті, методи і механізми в евристичному навчанні.

skorobagatska 164567124 Скоробагатська Оксана Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент.

Основні фахові курси: психологія управління, педагогічна та професійна психологія, робота практичного психолога з сімєю, вікова та педагогічна психологія, психолоічні проблеми виховання.

Коло наукових інтересів: психолого-педагогічна терапія, психологія сім’ї, психологія материнства, психологічна екологія особистості, психологічна компетентність.

risina 1410312338 Рисіна Марія Юхимівна – доцент.

Основні фахові курси: історія педагогіки, порівняльна педагогіка.

Коло наукових інтересів: історія педагогічної думки, принципи виховання сиудентської молоді, порівняльна педагогіка країн світу.

kozlov 2010642435 Козлов Дмитро Олександрович – кандидат педагогічних наук, доцент.

Основні фахові курси: менеджмент організації, інноваційні педагогічні технології, теорія і практика вищої школи професійної освіти, освітні технології, інноваційний менеджмент в освіті.

Коло наукових інтересів: управлінська компетентність майбутнього викладача, вища школа, освітні технології, інновації в освіті.

korzh usenko 1920151800 Корж-Усенко Лариса Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент.

Основні фахові курси: правові аспекти управління навчальним закладом, історія педагогіки, основи соціально-правового захисту.

Коло наукових інтересів: історія педагогіки, педагогіка вищої школи, етнопедагогіка, педагогічне краєзнавство.

zhivodor 1106109707 Живодьор Володимир Федорович – доцент, начальник відділу працевлаштування та професійно-технічної освіти.

Основні фахові курси: техніка управлінської діяльності, управління інформаційними звязками, управління змістом робіт.

Коло наукових інтересів: управлінська діяльність, управління інформаційними звязками, маркетинг в освіті, вища школа.

dovgopolova 1536621670 Довгополова Ганна Геннадіївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач.

Основні фахові курси: методика роботи в оздорочих дитяих центрах СППП, педагогіка.

Коло наукових інтересів: культура американської школи в контексті реформи середньої освіти, вища школа, порівняльна педагогіка англомовних країн.

maksimenko 2082611059 Максименко Тетяна Михайлівна – викладач.

Основні фахові курси: застосування інформаційних технологій в професійній діяльності, сучасні інформ. техн. та АРМ керівника, інформаційні технології в освіті, соціальна та екологічна безпека діяльності, педагогіка.

Коло наукових інтересів: методика соціально-виховної роботи, сучасні інформаційні технології в освіті, творча самореалізація особистості, педагогічні проблеми вищої школи.

 

Публікації кафедри

 

Робота зі студентами