Перехід на офіційну сторінку

<< Навчально-науковий інститут педагогіки і психології >>

***

Склад кафедри

zagalna 101956265

polyanichko 1460499409 Поляничко Анжела Олександрівна – завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності.

Основні фахові курси: соціалізація особистості та людина в сучасному соціумі, соціальна педагогіка, технології роботи з дітьми вулиці, система виховної роботи в УДП, педагогічна геронтологія, актуальні проблеми соціальної педагогіки.

Коло наукових інтересів: подолання соціальної депривації дітей-сиріт в умовах загальноосвітньої школи-інтернату, теорія і практика розвитку соціальності чоловічої молодості в системі загальної середньої освіти.

Основні публікації за останні 3 роки

panasuk 35cbc 1814243311

Панасюк Валерій Юрійович – доктор мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності.

Основні фахові курси: історія видовищних мистецтв, технологія організації презентацій та музейно-виставкова діяльність, методичне забезпечення соціокультурної діяльності, моделі і технології соціокультурної діяльності в країнах світу,культурологія та інші.

Коло наукових інтересів: теорія культури, сучасні мистецькі практики.

Основні публікації за останні 3 роки

 Rugakova a2a03 808843626

Рижанова Алла Олександрівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності.

Основні фахові курси: теорія та історія соціального виховання, актуальні проблеми теорії та практики соціальної педагогіки та інші.

Коло наукових інтересів: розвиток соціальної педагогіки в соціокультурному контексті.

Основні публікації за останні 3 роки.

 

Балика Олена Георгіївна – кандидат економічних наук, викладач кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності.

Основні фахові курси: інституційне забезпечення соціальної сфери, соціальна геронтологія, соціальна педагогіка та інші.

Коло наукових інтересів: корпоративна культура в контексті її впливу на соціально-трудові відносини.

Основні публікації за останні 3 роки.

goncharenko 1498756676

Гончаренко Олена Володимирівнакандидат педагогічних наук, викладач кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності.

Основні фахові курси: соціокультурна анімація, методика роботи з дитячими і молодіжними організаціями, соціально-педагогічна робота у сфері дозвілля, соціально-педагогічне консультування, соціально-психологічна служба в закладах освіти, соціальний супровід клієнта, соціальна робота в територіальній громаді, технології роботи соціального гувернера, організація соціальної роботи в закладах охорони здоров’я та інші.

Коло наукових інтересів: гендерні аспекти педагогіки, історії педагогіки, соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності.

Основні публікації за останні 3 роки

 Znobey 4f29d 1476860260

Знобей Олексій Володимирович – викладач кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності.

Основні фахові курси: організація і методика проведення спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої діяльності, організація і методика проведення екскурсій та туристсько-рекреаційних заходів, моделі і технології соціокультурної діяльності в країнах світу, соціокультурна робота за кордоном.

Коло наукових інтересів: формування толерантності майбутніх соціальних працівників у процесі практичної підготовки.

Основні публікації за останні 3 роки.

ionova 1881239013 Іонова Ірина Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності.

Основні фахові курси: менеджмент соціально-педагогічної роботи, основи педагогічної конфліктології, спеціалізовані служби в соціальній сфері, соціально-педагогічне проектування, основи соціально-педагогічного тренінгу.

Коло наукових інтересів: педагогічні умови творчої самореалізації старшокласників у процесі навчальної проектної діяльності.

Основні публікації за останні 3 роки

klochko 1029504347 Клочко Олексій Олександрович – кандидат педагогічних наук, викладач кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності

Основні фахові курси: вступ до спеціальності та деонтологія; соціально-педагогічна профілактика делінквентної поведінки; інноваційні моделі надання соціальних послуг; соціальна робота в пенітенціарній системі України; організаційно-адміністративно робота в пенітенціарній системі.

Коло наукових інтересів: інноваційні підходи до профілактики адиктивної поведінки; пенітенціарна соціальна робота; менеджмент соціокультурної діяльності.

Основні публікації за останні 3 роки

lucenko 1000011862 Луценко О. А. – завідувачка Науково-дослідницьким центром гендерної освіти, кандидат філософських наук, доцент кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності.

Основні фахові курси: технології роботи педагога в зарубіжних країнах, гендерна педагогіка, теорія та історія соціального виховання, філософія та культура статі, гендерний аналіз в соц-педагогічних дослідженнях, теорія та історія соціального виховання, соціальна робота в Україні.

Коло наукових інтересів: жіноче начало як культурологічний символ, впровадження гендерного підходу в освітній процес ВНЗ.

Основні публікації за останні 3 роки

 th IMP END 2 big 46c17 1783232504

Полякова Ольга Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності.

Основні фахові курси: методика викладання соціально-педагогічних дисциплін (магістратура), актуальні проблеми соціальної роботи в Україні (спеціалітет, магістратура).

Коло наукових інтересів:соціальна робота і соціальна педагогіка, театральна педагогіка, гендерна педагогіка.

Основні публікації за останні 3 роки.

ponomarenko 149248555 Пономаренко Людмила Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності.

Основні фахові курси: паблік рілейшинз в соціально-педагогічній роботі.

Коло наукових інтересів: розвиток педагогічної компетентності батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу у процесі соціально-педагогіч-ного супроводу.

Основні публікації за останні 3 роки

prihodko 1119092168 Кирилюк Анна Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності.

Основні фахові курси: організація соціально-педагогічної роботи з різними соціальними групами, основи соціально-правового захисту, соціально-молодіжна політика, основи соціально-педагогічних та гендерних досліджень, етнопедагогіка, основи соціально-правового захисту особистості.

Коло наукових інтересів: педагогічні умови творчої самореалізації старшокласників у процесі навчальної проектної діяльності.

Основні публікації за останні 3 роки

shpig 22e95 256399846

Шпиг Наталія Олександрівна – кандидат педагогічних наук, викладач кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності.

Основні фахові курси: педагогічна геронтологія та основи медико-соціального патронажу.

Коло наукових інтересів: громадське об’єднання як важлива складова дієвих факторів соціалізації підростаючого покоління та сфера професійної самореалізації соціальних педагогів/працівників; тренінгові технології в сучасному навчально-виховному процесі.

Основні публікації за останні 3 роки.

shevchenko 50606 1449166711

Шевченко Таїсія Станіславівна – викладач кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності.

Основні фахові курси: соціокультурна анімація.

Коло наукових інтересів: анімаційна діяльність з дітьми, використання ігрових технологій в соціалізації людей з особливими потребами і дітей-сиріт, організація та проведення театралізовано-видовищних заходів і т.д.

Основні публікації за останні 3 роки.

***

Робота зі студентами