Перехід на офіційну сторінку

<< Навчально-науковий інститут педагогіки і психології >>

Склад кафедри

pavlushenko3 30688 1851037177Павлущенко Наталя Миколаївна – завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент. На кафедрі працює з 2003 року. 

Основні фахові курси: «Дитяча література», «Основи культури і техніки мовлення», «Дитяча та педагогічна психологія», «Актуальні проблеми сучасної початкової школи», «Вибрані питання теорії початкової освіти».

Коло наукових інтересів: гендерне виховання дітей дошкільного і молодшого шкільного віку; підготовка майбутніх фахівців в галузі дошкільної та початкової освіти з питання введення гендерної складової у навчально-виховний процес дошкільних навчальних закладів та загальноосвітніх шкіл; реалізація гендерного підходу у вихованні дошкільнят і молодших школярів. Має понад 50 наукових праць, серед яких  24 фахові, 3 методичних посібника та розділи в 2 колективних монографіях.

  Основні публікації за останні 3 роки

kondratyuk 1288146792Кондратюк Світлана Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент, директор НН ІПП.

Основні фахові курси: «Анатомія, фізіологія, патологія дітей з основами валеології», «Анатомія дитини», «Педіатрія», «Анатомія, фізіологія з основами гігієни».

Коло наукових інтересів: теорія і методика формування професійної компетентності майбутніх фахівців дошкільної і початкової освіти.

Має понад 50 наукових видань, з них 37-фахові, 3-іноземні та 5 монографій, 1 з них іноземна.

Основні публікації за останні 3 роки

 

lobova 677469778Лобова Ольга Володимирівна – доктор педагогічних наук, професор, член спеціалізованої вченої ради К 55.053.01 Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, в. о. завідувача кафедри

Основні фахові курси: «Методика викладання у ВНЗ методик початкової школи», «Педагогічна діагностика в навчально-виховному процесі початкової школи», «Методологія та методи наукових досліджень», «Теорія та методика музичного виховання», «Музичне виховання і основи хореографії з методикою викладання».

Коло наукових інтересів: теорія та методика загальної музичної освіти. 

Є автором посібників: навчальних – 18, методичних – 7; затверджених МОН навчальних програм для ЗОШ України – 1 одноосібна, 1 у співавторстві. Підручників для ЗОШ з грифами: українською – 9, російською – 3, польською – 3, румунською – 3, угорською – 3, не видані – 3. Монографії: одноосібна – 1, підрозділи – 3; публікації: фахові – 53, зарубіжні – 5.

Основні публікації за останні 3 роки

parfilova 1741144624

Парфілова Світлана Леонідівна – кандидат педагогічних наук, доцент.

Основні фахові курси: «Технологія вивчення галузі «“Українська мова і література”», «Дидактика», «Каліграфія», «Методика навчання української мови», «Методика навчання літературного читання», «Педагогічні технології в початковій школі».

Коло наукових інтересів: формування пізнавальної мотивації молодших школярів у процесі навчально-пошукової діяльності.

Має 10 навчально-методичних посібників, 20 статей, з них 13-фахові та розділи в 2 колективних монографіях.

Основні публікації за останні 3 роки


pushkar 1575532558 Пушкар Лариса Вікторівна
– кандидат педагогічних наук, доцент.

Основні фахові курси: «Теорія та методика музичного виховання», «Основи сценічного та екранного мистецтва з методикою навчання», «Теорія та методика виховання», «Основи педагогічних досліджень», «Спецкурс з постановки голосу та техніки мовлення».

Коло наукових інтересівформування музичних компетенцій майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів та вчителів початкової школи. Є керівником наукової лабораторії «Інноваційні технології в художньо-естетичній освіті дітей дошкільного та молодшого шкільного віку».

Має понад 40 наукових праць, серед них: 2 колективні монографії, 18 публікацій у фахових виданнях, 2 статті у закордонних виданнях, 2 навчально-методичні посібники.

Основні публікації за останні 3 роки 

gavrilo 2031079788Гаврило Олена Іллівна – кандидат біологічних наук, доцент кафедри дошкільної і початкової освіти.

Основні фахові курси: «Англійська мова з методикою викладання в початковій школі», «Методика викладання у ВНЗ дисципліни “Методика навчання англійської мови у початковій школі”», «Анатомія з основами валеології», «Основи природознавства з методикою», «Дошкільна гігієна».

Коло наукових інтересів: проблеми еколого-валеологічного виховання дітей дошкільного віку. 

Має понад  19 статей з них 11 фахових, 2 зарубіжні, 3 навчально-методичних посібники та 2 колективні монографії.

Основні публікації за останні 3 роки

 

vasko 1398961520Васько Ольга Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної і початкової освіти.

Основні фахові курси: «Системи управління базами даних», «Методика навчання освітньої галузі “Математика”», «Математика», «Нові інформаційні технології».

Коло наукових інтересів: ефективні технології методико-математичної підготовки майбутніх вчителів початкових класів.

Є автором 2 навчально-методичних посібників, 35 наукових праць, з яких 15 у фахових виданнях та розділи в 2 колективних монографіях.

Основні публікації за останні 3 роки

harkova 187002356Харькова Євдокія Дмитрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної і початкової освіти.

Основні фахові курси: «Вступ до спеціальності», «Дошкільна педагогіка», «Методика викладання у ВНЗ педагогіки дошкільної освіти», «Методичне керівництво роботою з формування мовленнєвої компетенції».

Коло наукових інтересів: підготовка майбутніх вихователів до роботи з дітьми в дошкільних навчальних закладах; створення ігрового середовища для дітей старшого дошкільного віку для розвитку мовлення.

Є автором 2 навчальних та 4 методичних посібників, 12 фахових видань та розділ в монографії.  

Основні публікації за останні 3 роки

 

danko 685632296Данько Наталія Павлівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної і початкової освіти.

Основні фахові курси: «Методика викладання у ВНЗ педагогіки початкової освіти», «Вступ до спеціальності», «Трудове навчання з практикумом», «Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва», «Основи педагогіки».

Коло наукових інтересів: проблеми мистецької освіти дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Є автором 3 навчально-методичних посібників, близько 40 фахових видань та розділи в 2 колективних монографіях.

Основні публікації за останні 3 роки

kolishkina 937334993Колишкіна Алла Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної і початкової освіти.

Основні фахові курси: методика викладання природознавства, технологія викладання методики «Природознавства», технології вивчення галузі «Людини і світ».

Коло наукових інтересів: формування екологічно доцільної поведінки учнів початкових класів у взаємодії школи та сім’ї.

Є автором 3 начально-методичних посібників, 48 наукових праць, з низ 19 фахових; 3 іноземних та розділи в 2 колективних монографіях.

Основні публікації за останні 3 роки

 

shapovalova 16029 1164084533

Шаповалова Ольга Віталіївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач. Працює в університеті з 2007 року.

Основні фахові курси: "Історія дошкільної педагогіки", "Педагогічна діагностика в навчально-виховному процесі", "Дитяча та педагогічна психологія", "Технологія педагогічних досліджень та діагностика в дошкільній освіті".

Є автором 14 фахових статей, 4 закордонних статей, 1 одноосібної монографії.

Коло наукових інтересів – педагогічна компаративістика; управління якістю освітніх послуг; економічний досвід дітей старшого дошкільного віку.

Основні публікації за останні 3 роки

vradiy 959897812Врадій Катерина Миколаївна – старший викладач кафедри дошкільної і початкової освіти.

Основні фахові курси: «Технологія вивчення галузі “Математика”», «Методика викладання у ВНЗ дисципліни “Методика навчання інформатики у початковій школі”», «Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень», «Методичне керівництво логіко-математичним розвитком дітей», «Методика навчання інформатики у початковій школі».

Коло наукових інтересів: формування інформаційної компетентності майбутніх вчителів початковоъ школи.

Є автором 17 наукових праць,  з них 2 у закордонних виданнях, 11 фахових статей, розділи в двох колективних монографіях, 5 навчально-методичних посібників.

Основні публікації за останні 3 роки

 

ruban 464457487Рубан Лариса Іванівна – старший викладач кафедри дошкільної та початкової освіти.

Основні фахові курси: «Сучасна українська мова з практикумом».

Коло наукових інтересів: технологія викладання предметів в початковій школі.

Є автором 7 навчально-методичних та 1 навчального посібників, 5 наукових праць, з них 1 фахова та розділи в двох колективних монографіях.

Основні публікації за останні 3 роки

 

 

butenko 1677736346Бутенко Віта Григорівна – викладач кафедри.

Основні фахові курси: «Теорія та методика валеологічної освіти дошкільників», «Художня праця та основи дизайну», «Теорія та методика фізичного виховання та валеологічної освіти», «Оздоровчі технології та діагностичні методики фізичного розвитку дітей».

Коло наукових інтересів: підготовка майбутніх вихователів до формування здоров’язбережувальної компетентності дошкільників засобами ігрової діяльності.

Є автором 8 навчально-методичних посібників, 18 наукових праць, з них 5 фахові, 1 іноземна.

Основні публікації за останні 3 роки

***

Робота зі студентами