Перехід на офіційну сторінку

<< Навчально-науковий інститут педагогіки і психології >>

***

Професорсько-викладацький склад кафедри педагогіки

sbrueva a.a 341507508 Сбруєва Аліна Анатоліївна – завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор.

Коло наукових інтересів: Інноваційні підходи до управління якістю освіти.

Основні фахові курси: інтелектуальна власність у сучасному світі, порівняльна педагогіка ВШ, керівництво магістерськими роботами, керівництво аспірантами, ДЕК.

 ogienko o.i 252675647

Огієнко Олена Іванівна - доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник

Коло наукових інтересів: дослідженнями теорії і практики освіти дорослих у розвинених країнах світу

Основні фахові курси: Педагогіка

 bikova 6a576 1308201276  Бикова Марія Миколаївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри педагогіки.

Коло наукових інтересів: сучасні проблеми міжособистісної взаємодії.

Основні фахові курси: основи педагогічної творчості, керівництво курс. роботами.

 boychenko m.a 1659119210

Бойченко Марина Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент

Коло наукових інтересів: порівняльна педагогіка

Основні фахові курси: Порівняльна педагогіки, Історія педагогіки, Вища освіта України та Болонський процес, Моделі та технології виховання в зарубіжних країнах

 budyanskiy d.v 362342724 Будянський Дмитро Васильович –докторант Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, доцент кафедри педагогіки.

Основні фахові курси: ораторське мистецтво, виробнича практика.

 voloshko g.v 1435949913

Волошко Ганна Валеріївна – кандидат педагогічних наук, доцент 

Коло наукових інтересів: активні методи навчання у середній та вищій школі

Основні фахові курси: Методика виховної роботи в дитячих оздоровчих закладах, Методика соціальної виховної роботи, Методика виховної роботи класного керівника

 kovalenko n.v 898621872

Коваленко Наталія Володимирівна –  кандидат педагогічних наук, доцент.

Коло наукових інтересів: педагогічна освіта, дидактика вищої школи, компетентнісний підхід в освіті.Основні фахові курси: педагогіка, педагогіка вищої школи, методика виховної роботи.
 krivonos olga borisivna docent kaf. pedagogiki zast. direktora ipp 1138855520

Кривонос Ольга Борисівна – кандидат педагогічних наук, доцент.

Коло наукових інтересів: формування професійно-творчих умінь майбутніх педагогів в інноваційному полі евристичної технології навчання.

Основні фахові курси: педагогіка, соціальний супровід сім’ї, ДЕК.

osmuk n.g 1370449799 Осьмук Наталія Григорівна – доцент кафедри педагогіки.

Коло наукових інтересів: педагогічна освіта, порівняльна педагогіка, дидактика вищої школи.

Основні фахові курси: історія педагогіки, порівняльна педагогіка, методика виховної роботи
 procenko i. i 884349640  

Проценко Ірина Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки.

Коло наукових інтересів: евристичний діалог у формуванні професійно-творчих діалогових умінь студентів педагогічних університетів.

Основні фахові курси: основи педагогічної майстерності, навчальна педагогічна практика, виробнича практика.

chernyakova zh. yu 1274946650 Чернякова Жанна Юріївнакандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки.

Коло наукових інтересів: інноваційні підходи до управління якістю освіти.

Основні фахові курси: Педагогіка, Порівняльна педагогіка, Історія педагогіки, Academic Writing (академічне письмо)
 mihaylenko 9ab64 926199794

Михайленко Наталія Анатоліївна – викладач

Коло наукових інтересів: професійне самовизначення старшокласників у сільських школах України

Коло наукових інтересів: Педагогіка, Методика соціальної виховної роботи, Методика виховної роботи класного керівника

chistyakova i.a 880876585 Чистякова Ірина Анатоліївна – вчений секретар СумДПУ імені А. С. Макаренка, доцент кафедри педагогіки.

Основні фахові курси: порівняльна педагогіка, історія педагогіки, виховна робота в умовах інклюзивної освіти.

Коло наукових інтересів: управління університетськими мережами, мережування ВНЗ.

Список публікацій викладачів кафедри педагогіки за 2013 р.

Список публікацій викладачів кафедри педагогіки за 2014 р.

Список публікацій викладачів кафедри педагогіки за 2015 р.