ffУ співпраці студентів другого курсу Фізико-математичного факультету СумДПУ імені А.С. Макаренка, доцента кафедри педагогіки Н.В. Коваленко і педагогічного колективу Комунальної установи Сумська спеціалізована школа №17 (з 19.11.2018 по 23.11.2018) реалізовувався виховний проект «Медіаграмотний Я і Ти».

Проведені виховні акції «Instagram сторінка», «Соціальна мережа Faceschool», шкільна пошта «Пошта добрих SMS», виховні заходи з проблем медіаграмотності для учнів початкової школи, вивчення стану сформованості медіакомпетентності учнів передбачали: забезпечення підготовки дітей до безпечної та ефективної взаємодії із сучасною системою медіа, формування у них медіа-грамотності відповідно до їхніх вікових та індивідуальних особливостей, запобігання вразливості дитини до медіанасильства і медіа-маніпуляцій, втечі від реальності в лабіринти віртуального світу, поширенню медіа-залежностей.

altaltalt