internet-konferenciya 74538 83422752429 листопада 2018 року відбулася І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ У СВІТІ» на базі кафедри практики англійської мови та кафедри теорії та практики романо-германських мов факультету іноземної та слов’янської філології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, яка була присвячена проблемам обґрунтування сучасних тенденцій у викладанні іноземних мов у світі.

У конференції взяли участь фахівці вищої освіти зі Сполучених Штатів Америки, зокрема Корпусу Миру та представники Німеччини – Німецька служба академічних обмінів (DAAD). Також серед учасників конференції фахівці з різних міст України – Київ, Суми, Черкаси, Глухів, Хмельницький.  

Під час конференції її учасники розглядали актуальні проблеми іноземної філології; проектували тенденції розвитку мови та літератури у новітньому часопросторі; визначали стратегічні напрями розвитку іншомовної освіти в середній та вищій школі та окреслювали традиційне та нове у методиці викладання мови та літератури.

Тези доповідей надіслали близько 100 науковців, які представляли такі навчальні заклади, як Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, Хмельницький національний університет.

У тезах, підготовлених науковцями до конференції, здійснено спробу обґрунтувати європейські орієнтири в адаптації концептуальних засад професійної іншомовної освіти, окреслити основні підходи у підготовці майбутніх вчителів іноземних мов у контексті поліпарадигмальної освіти,  обґрунтувати сучасні тенденції у викладанні іноземних мов у світі.

За результатами проведеної конференції було укладено збірник наукових праць.