DSC 0416 22a94 726100361

23 листопада 2017 року в навчально-науковому Інституті педагогіки і психології відбувся V регіональний науково-практичний семінар «Психологічна культура: сутність, проблеми, перспективи».

 Співорганізаторами регіонального семінару виступили: кафедра психології навчально-наукового Інституту педагогіки і психології Сумського державного університету імені А.С. Макаренка, кафедра психології Глухівського національного педагогічного університету імені О. Довженка, навчально-методичний центр психологічної служби КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, КЗ Сумської обласної ради Сумський обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, інформаційно-методичний центр управління освіти і науки Сумської міської ради.

Участь у семінарі взяли 56 фахівців з різних установ Сумської області. Програма регіонального семінару передбачала обговорення методологічних, діагностичних та корекційно-розвивальних проблем психологічної культури особистості. Семінар проходив у відповідності до програми (програма додається) та складався з наступних форм роботи:

  • доповіді учасників з обговоренням;
  • майстер-клас для практичних психологів позашкільних навчальних закладів «Роль рефлексивної культури педагога в його професійному становленні»;
  • профорієнтаційний майстер-клас для учнів – слухачів Малої академії наук України;
  • профорієнтаційний майстер-клас для учнів старших класів навчальних закладів системи загальної середньої освіти;
  • презентація наукових проектів магістрантів-психологів «Психологічна компетентність як індикатор професійного зростання майбутніх психологів».

На основі роботи семінару були визначені завдання подальшої розробки проблематики психологічної культури особистості:

1) продовжувати розробку проблеми психологічної культури із залученням до її вивчення фахівців з різних наукових та професійних галузей, а також студентів вищих навчальних закладів;

2) у якості пріоритетного напрямку дослідження вважати розробки з розвитку психологічної культури вчителів у форматі концепції «Нова українська школа»

3) використовувати можливості позашкільних навчальних закладів з підвищення психологічної культури батьків як чинника психічного здоров’я дитини;

4) популяризувати вивчення психології серед осіб раннього юнацького віку як суб’єктів життєвого самовизначення;

5) активізувати висвітлювання результатів дослідження проблеми психологічної культури у спеціалізованих виданнях та засобах масової інформації