× Увага! Офіційний сайт СумДПУ імені А.С Макаренка переїхав на нову адресу.
Всі актуальні матеріали зі старого сайту будуть поступово перенесені на новий.
Відвідати новий сайт sspu.edu.ua

Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios
Screenshot 6 48024 122668064

foto 1996371504Солощенко Вікторія Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії та практики романо-германських мов.

Основні фахові курси: країнознавство німецькомовних країн, спецкурс з другої іноземної мови (німецька), іноземна мова за професійним спрямування (німецька), ділова іноземна мова (німецька).

Коло наукових інтересів: країнознавство німецькомовних країн, соціолінгвістика, порівняльна педагогіка.

Є автором 46 наукових та навчально-методичних публікацій, із яких 1 одноосібна монографія, 1 колективна монографія, 2 навчальні посібника, 42 статті у фахових наукових виданнях України.

Кафедра теорії та практики романо-германських мов забезпечує підготовку спеціалістів з німецької та французької мов та об’єднує три секції: німецької, французької та іноземних мов і налічує 11 осіб.

Історія кафедри практики романо-германських мов

Кафедра практики романо-германських мов забезпечує підготовку спеціалістів з німецької та французької мов. Як окрема одиниця кафедра німецької мови відкрита в 1985 році, у 1997 перейменована на кафедру практики романо-германських мов.

Німецька мова викладається як другий фах на факультеті іноземних мов з 1975 року, з 1990 – на філологічному факультеті. З 1 вересня 2001 року почалася підготовка вчителів за спеціальністю „Німецька та англійська мови”, „Французька та англійська мови”. Зараз налічується 79 студентів з основною німецькою та 61 - студенти з французькою мовою. Випускники працюють в загальноосвітніх школах І-Ш ступенів, ліцеях, гімназіях і коледжах міста Сум та області, в багатьох загальноосвітніх закладах України, поповнюють ряди науковців, працюють викладачами у вищих навчальних закладах України, дипломатичних службах.

З 1994 року кафедра одержує фахову підтримку з боку Німеччини: викладачі та студенти проходять мовне стажування в Німеччині. З 1995 року на кафедрі працюють фахівці з Німеччини. Програма „Освіта для дорослих” фонду імені Роберта Боша підтримана постійним лекторатом. Відповідно до Болонського процесу на кафедрі перебувають студенти-практиканти з Австрії та Німеччини. Студенти мають можливість скласти іспити та одержати сертифікат міжнародного зразка на знання німецької мови. За різними програмами стипендії на навчання в Німеччині щороку одержуюють кілька чоловік.

Французька мова викладається як другий фах на факультеті іноземних мов з 1995 року. Спеціальність була відкрита спільними зусиллями Французьких центрів міст Харкова та Києва та викладачів вузу. З 1 вересня 2001 року почалася підготовка вчителів за спеціальністю „Французька та англійська мови”. Значна кількість студентів (приблизно третина) успішно складає іспити на отримання дипломів міжнародного зразка (включно рівень В2) у Французькому центрі міста Харкова. Щорічно університет відвідують директори Французького центру міста Харкова та проводять семінар для викладачів та студентів з актуальних питань викладання французької мови. Створені бібліотечні фонди з німецької та французької мови.

Викладачі кафедри щорічно проходять курси з підвищення кваліфікації в європейських та інших університетах (ДААД (Німеччина), ОАД (Австрія), ТЕМПУС (ЄС), Sokrates-Erasmus, Leonardo). Кафедра займається розробкою й реалізацією власних програм взаємообміну та стажування студентів і викладачів в Німеччині (Ґете-Інститут), залученням широкого кола студентів до участі в міжнародних програмах, навчання в європейських та інших університетах (ДААД (Німеччина), ОАД (Австрія), ТЕМПУС (ЄС), Sokrates-Erasmus, Leonardo); розробкою і реалізацією власних програм взаємообміну та стажування студентів і викладачів в Німеччині (Ґете-Інститут).

СКЛАД КАФЕДРИ

Borak Боряк Надія Олексіївна – викладач кафедри теорії та практики романо-германських мов.

Основні фахові курси: країнознавство Франції, історія французької мови, практика усного та писемного мовлення, практична граматика, практична фонетика, теорія і практика перекладу, друга іноземна мова (французька).

Коло наукових інтересів: країнознавство Франції, історія французької мови.

Основні праці: посібник для методистів «Guide du formateur», Оранта, Київ, 2005 р.; методичні рекомендації для вивчення практичного курсу французької мови «Робота з пресою на заняттях з французької мови» для студентів І курсу; методичні рекомендації для вивчення практичного курсу французької мови та країнознавства «Система освіти у Франції» для студентів ІІІ курсу.

Granko Гранько Наталія Костянтинівна – викладач французької мови кафедри теорії та практики романо-германських мов.

Основні фахові курси: практика усного та писемного мовлення (французька мова), лексикологія, стилістика, теоретична фонетика, теоретичний курс другої іноземної мови (французька).

Коло наукових інтересів: стилістика сучасної французької мови.

Lushik Лущик Марина Володимирівна – викладач кафедри теорії та практики романо-германських мов з 2000 року.

Основні фахові курси: практика усного та писемного мовлення, практична граматика, друга іноземна мова (німецька).

Коло наукових інтересів: методика викладання другої іноземної мови (використання позитивного переносу з першої іноземної мови).

pavlenko 2 853251113 Павленко Тетяна Геннадіївна – викладач іспанської мови кафедри теорії та практики романо-германських мов.

Основні фахові курси: практика усного та писемного мовлення, практична граматика, практична фонетика, країнознавство іспаномовних країн, література іспаномовних країн.

Коло наукових інтересів: Розвиток мовленнєвої соціокультурної компетенції лінгвістично підготовлених студентів при навчанні.

Тема дослідження: Розвиток мовленнєвої соціокультурної компетенції лінгвістично підготовлених студентів при навчанні.

45363bv5 Шевченко Ольга Олексіївна – викладач німецької мови та фонетики, кафедра теорії та практики романо-германських мов.

Основні фахові курси: практика усного та писемного мовлення, практична фонетика німецької мови.

Коло наукових інтересів: прагматика, комунікативна лінгвістика; фонетика сучасної німецької мови.

gavrilyuk i.s 728865549 Гаврилюк Ірина Сергіївна – викладач французької мови кафедри теорії та практики романо-германських мов.

Основні фахові курси: практика усного та писемного мовлення, спецкурс з другої іноземної мови (французька), друга іноземна мова (французька).

Коло наукових інтересів: загальне та порівняльне мовознавство, ономастика (в тому числі літературна).

Основні публікації за останні 3 роки

z 1526142832 Кінжегулова Наталія Володимирівна – викладач французької мови кафедри теорії та практики романо-германських мов.

Основні фахові курси: друга іноземна мова (французька).

Коло наукових інтересів: теорія та практика перекладу, практична фонетика, практична граматика французької мови.

l6fZ8GUYpyE 1291671450 Лейба Юлія Вікторівна – викладач німецької мови кафедри теорії та практики романо-германських мов.

Основні фахові курси: спецкурс з другої іноземної мови (німецька), іноземна мова за професійним спрямуванням (німецька).

Коло наукових інтересів: методика викладання іноземної мови, порівняльна фразеологія сучасної німецької мови, когнітивна лінгвістика.

Навчальні дисципліни

 • Практичний курс німецької мови
 • Практична граматика німецької мови
 • Практична фонетика німецької мови
 • Практичний курс французької мови
 • Практична граматика французької мови
 • Практична фонетика французької мови
 • Країнознавство Німеччини
 • Німецька література
 • Французька література
 • Латинська мова
 • Країнознавство Франції
 • Історія німецької літератури
 • Історія французької літератури
 • Теоретична граматика німецької мови
 • Теоретична граматика французької мови
 • Лексикологія французької мови
 • Лексикологія німецької мови
 • Теорія перекладу
 • Методика викладання іноземних мов
 • Практичний курс іспанської мови
 • Література Іспанії
 • Типологія
 • Теоретичний курс німецької мови
 • Історія мови (нім.)
 • Історія мови (фран.)
 • Стилістика німецької мови
 • Спецкурс з усного та писемного мовлення німецької мови
 • Спецкурс з усного та писемного мовлення французької мови
 • Інтерпретація художнього тексту
 • Стилістика французької мови
 • Країнознавство Іспанії

vitamin photo

На кафедрі було започатковано проект моніторингу суспільної думки студентів Німеччини щодо ситуації в Україні. Відповідно, студенти 2-го курсу німецького відділення факультету іноземної та слов’янської філології написали листи своїм ровесникам у німецьких ВНЗ. У відповідь німецькі студенти висловили стурбованість соціальною та політичною кризою в Україні та підтримали нашу молодь.

Уривки з листів опубліковано в журналі Vitaminde №63. Матеріали підготувала лекторка фонду Роберта Боша Барбара Бауш, яка спільно із нашими колегами ініціювала започаткування даного проекту.

161220142362Науково-методичний семінар за темою «Впровадження новітніх методик викладання іноземних мов». Викладач Шевцова Н.О. ділиться досвідом проведення міжнародних інтерактивних заходів за даною тематикою.

Святкуємо день Святого Миколая

IMG 2433До дня Святого Миколая студенти першого та другого курсів відділення німецької філології підготували пізнавально-розважальну програму. Гостей розважали, пригощали традиційною німецькою різдвяною випічкою, інтригували вигідними перспективами вивчення німецької мови. У святкуванні також брав участь лектор Бош Штіфтунг Габріель Волькенфельд.

Представник фонду ім. Роберта Боша, що в рамках постійно діючої програми надає відділенню німецької філології нашого університету своїх викладачів та забезпечує новітніми медіаресурсами, презентував нові цікаві проекти, які збирається запровадити у місті. Таким чином, гості програми мали можливість відчути святкову передріздвяну атмосферу країн німецькомовного простору та дізнатися більше про актуальні новини з їхнього життя.

Проект «Сміятися – всупереч всьому»

P1190404a23.02.2012 р. – 27.02.2012 р. за участю студентів Інституту філології в Дніпропетровському національному гірничому університеті відбулася презентація міжнародного проекту на тему «Гумор». Фінансував проект фонд імені Роберта Боша. Очолювали підготовку лектори фонду, в тому числі лекторка Штефані Гайденрайх, яка працює на кафедрі теорії та практики романо-германських мов з 2010 р. Були також представники Бєлгородського та Чернігівського університетів.

Протягом 3 днів студенти займалися теорією та практикою гумору, його міжкультурними аспектами. У творчій майстерні підготовлені і представлені власні креативні ідеї: жартівливі тексти, малюнки, скетчі.

Мета семінару – не лише покращити мовну підготовку студентів, а й знайомство з іншими культурами, зокрема в царині гумору.

Основні наукові та методичні публікації кафедри практики романо-германських мов

 1. Гранько Н.К. Щодо питання ідентифікації фразеологічних одиниць, які характеризують концепт «емоція» у французькій мові. // Філологічні науки. Збірник наукових праць СумДПУ ім.А.С.Макаренка, 2007 рік, с.175-180.
 2. Лущик М.В. Семантизація незнайомої лексики під час використання відеофонограми для навчання аудіювання англійського мовлення на базі першої іноземної мови – німецької // Матеріали VI Міжнародної наукової конференції „Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікації”. – Харків: Константа, 2007. – С. 204-206.
 3. Лущик М.В. Методика використання відеофонограми з метою навчання студентів-філологів англомовного аудіювання з опорою на першу іноземну мову – німецьку // Матеріали науково-практичної конференції „Лінгвістика та лінгводидактика у сучасному інформаційному суспільстві” (4-6 квітня 2007 р., м. Київ). – К.: Вид. центр КНЛУ, 2007. – С. 357-359.
 4. Лущик М.В. Визначення ефективності використання відеофонограми для розвитку вмінь англомовного аудіювання з опорою на німецьку мову // Мови у відкритому суспільстві: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (12-13 жовтня 2007р., м. Чернігів). – Чернігів: ВіТ-сервіс. – 2007. – С. 51-52.
 5. Лущик М.В. Ефективність навчання англомовного аудіювання з використанням відеофонограми та опори на німецьку як першу іноземну мову. – статтю подано до друку у Вісник Київського національного лінгвістичного університету, № 13. – 2007 р. (серія: Педагогіка та психологія).
 6. Молчанова О.М. Особливості біблійної фразеології та образності у французькій мові // Філологічні науки. Збірник наукових праць. – Ч.2. - СумДПУ ім.А.С.Макаренка, 2007 рік.
 7. Солощенко В. М. Інтернаціоналізація університетської освіти: досвід німецькомовних країн: монографія. – Суми : видавничо-виробниче підприємство «Мрія» ТОВ, 2012. – 176 с. (10,01 д. арк.)
 8. Солощенко В. М. Integrierte Linguolandeskunde der Deutschsprachigen Länder: interkulturelle Kommunikationen und ihre Rolle im Globalisierungsprozess. Інтегроване лінгвокраїнознавство німецькомовних країн: інтеркультурні комунікації та їх роль у процесі глобалізації: навч. посіб. [для студ. факульт. іноз. мов ВНЗ (німецькою мовою)] / В. М. Солощенко. – Суми : видавничо-виробниче підприємство «Мрія» ТОВ, 2013. – 227 с. (11,69 д. арк.)
 9. Солощенко В. М. Транскордонний проект «Університет Великого Регіону»: специфіка організаційно-структурної ієрархії вищого навчального закладу / В. М. Солощенко // Вища освіта України. – Додаток 2 до № 3, том І (26) / ред. кол. : В. Г. Кремінь (голов. ред.) [та ін.]. – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» – Київ : «Гнозис», 2011. – С. 536-542 (0, 4 д. арк.)
 10. Солощенко В. М. Основні типи стратегій інтернаціоналізації університетської освіти в німецькомовних країнах / В. М. Солощенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: науковий журнал / ред. кол. : А. А. Сбруєва (голов. ред.) [та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011 – № 6–7 (16–17). – С. 146–153. (0, 4 д. арк.)
 11. Солощенко В. М. Інтернаціоналізація навчальних програм: погляд німецькомовного суспільства / В. М. Солощенко // Порівняльно-педагогічні студії : науково-педагогічний журнал / ред. кол. : Н. С. Побірченко (гол. ред.) [та ін.] – Умань : УДПУ імені Павла Тичини, 2012. – № 1(11). – С. 90-109. (0,8 д. арк.)
 12. Солощенко В.М. Критерії оцінювання іншомовної компетентності іноземних студентів у Німеччині за вимогою іспитів (DSH, Test DaF): порівняльний аналіз / В. М. Солощенко // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип. 30. – С. 253 – 257. (0,5 д.арк.)
 13. Солощенко В.М. Типологія лінгвістичних труднощів у вивченні німецької мови іноземними студентами в Німеччині та шляхи її подолання» / В. М. Солощенко // Психолінгвістика: [зб. наук. праць ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»]. Переяслав-Хмельницький : ФОП Лукашевич О. М., 2013. – Вип. 12. – С. 211 – 218. (0,4 д.арк.)
 14. Солощенко В.М. Ретроспективний аналіз інтерпретації поняття «дискурс» (лінгвістичний аспект)» / В. М. Солощенко // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип. 35. – С. 359-361. (0,5 д.арк.)
 15. Солощенко В.М. Лексико-стилістичні засоби психологізації жіночих образів (на матеріалах творів австрійської письменниці Ельфріде Єлінек) / В. М. Солощенко / Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – С. 262-265. (0,4 д. арк)
 16. Солощенко В. М. Авторський стиль як засіб відображення світобачення письменниці (на матеріалі роману Ельфріде Єлінек «Піаністка») / В. М. Солощенко // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип.38. – С. 121–123.
 17. Солощенко В.М. Інтерпретація поняття неформальна освіта: погляд німецькомовного суспільства / В.М. Солощенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: науковий журнал / ред. кол. : А.А.Сбруєва (голов. ред.) [та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014 – № 10 (44). – С.196–203.
 18. Солощенко В.М.LinguolandeskundederDeutschsprachigenLänder : Лінгвокраїнознавство німецькомовних країн : навч. посіб. [для студ. факульт. іноз. мов ВНЗ (німецькою мовою)] / В. М. Солощенко. [вид. 2-ге, перероб. і допов.] – Суми : видавничо-виробниче підприємство «Мрія» ТОВ, 2015. – 302 с
 19. Солощенко В. М. До питання про інноваційні методи викладання іноземних мов у системі неформальної освіти дорослих Німеччини (на прикладі мовного інституту землі Північний Рейн Вестфалія) / В. М. Солощенко // Сучасні підходи до викладання і дослідження іноземних мов та зарубіжної літератури : Всеукраїнська науково-практична конференція (20 березня 2015р., м. Суми). – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка 2015. – С. 43–45.
 20. Солощенко В.М. Філософсько-педагогічна думка Німеччини (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.) / В.М.Солощенко // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 березня 2015 р., м. Суми). – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка 2015. – С. 50–54.
1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02
E-Mail: rector@sspu.sumy.ua

Всі контакти

Електронний довідник

На сайті

На даний момент 239 гостей на сайті

Copyright © 1924 - 2019. All Rights Reserved.