Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios
Screenshot 6 48024 122668064

Ця багатогалузева кафедра існує з часу становлення Сумського педагогічного інституту. В аудиторіях і лабораторіях кафедри отримали фахові знання, набули ґрунтовну наукову та педагогічну підготовку тисячі студентів біологічного та інших факультетів. Ще у 1930-ї роки тут успішно працювали такі відомі науковці і досвідчені педагоги, як ентомолог М. П. Дядечко, геолог І. П. Чернецький, фізіолог Г.В. Попов, по війні і пізніше – зоологи Т.В. Родіонова, Т.С Чупіс, геолог Г.Г. Мурашківська, гістолог А.І. Завірюха, фізіолог А.Г, Масаригін, еколог і теріолог В.О. Межжерін, методисти-біологи Є.В.Середенко, С.М. Шевченко, біохімік П.В. Ужако, патологоанатом і фізіолог І.І. Яновський, протистолог В.М. Кравченко, фізіолог І.Є. Пустовгар,С.Л. Зільман, В.Л. Зільман, анатом Л.М. Мазанова, орнітолог М.Є. Матвіенко та ін. Вони збагатили науковий доробок кафедри, залишили по собі добрі трудові й наукові традиції та вагомий внесок в скарбницю пам’яті. Зараз підготовку студентів з дисциплін кафедри успішно ведуть досвідчені викладачі, дослідники тваринного світу: теріолог І.Р. Мерзлікін, ентомолог О.В. Говорун. У галузі фізіології людини і тварин плідно працюють О.А. Касьяненко, О.О. Пташенчук, В.І. Шейко у галузі методики викладання біології – С.Е. Генкал. Очолює кафедру кандидат біологічних наук О.В. Говорун.

Викладачі кафедри біології людини і тварин

IMG 9102

Говорун Олександр Володимирович – кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри біології людини і тварин.

Основні фахові курси: біогеографія, ентомологія, протозоологія.

Коло наукових інтересів: рідкісні безхребетні, ентомологія, фауністика, систематика, біогеографія, екологія, біорізноманіття та його збереження.

Основні публікації за останні 3 роки

Генкал Світлана Едуардівна – кандидат педагогічних наук, доцент.

Основні фахові курси: методика навчання біології та природознавства, методика навчання біології у профільних класах, історія біології, гістологія з основами цитології та ембріології, основи паразитології, педагогічні технології. 

Коло наукових інтересів: Методика навчання біології, методика навчання біології у профільних класах, дидактика, проблемне, проектне навчання, формування готовності у студентів до продуктивного навчання учнів біології.

Основні публікації за останні 3 роки

Касьяненко Олена Анатоліївна – ст. викладач.

Основні фахові курси: фізіологія людини і тварин, фізіологія ВНД, анатомія, радіобіологія.

Коло наукових інтересів: морфологія клітин периферичної крові, вивчення впливу іонізуючого випромінювання на структуру генома рослин.

Основні публікації за останні 3 роки

Мерзлікін Ігор Романович – кандидат біологічних наук, доцент.

Основні фахові курси: зоологія хребетних, етологія, біогеографія, екосистемологія, орнітологія.

Коло наукових інтересів: біологія ссавців, хребетні тварини заповідних і трансформованих територій, поведінка ссавців і птахів, інвазивні види.

Основні публікації за останні 3 роки

Пташенчук Оксана Олексіївна – викладач.

Основні фахові курси: вікова фізіологія, фізіологія людини і тварин, екологія людини, фізіологія вісцеральних систем.

Коло наукових інтересів: формування дослідницької компетентності майбутніх вчителів біології в процесі фахової підготовки.

Основні публікації за останні 3 роки

Шейко Віталій Ілліч – доктор біологічних наук, професор.

Основні фахові курси: фізіологія людини і тварин, анатомія людини.

Коло наукових інтересів: керівництво роботою аспірантів.

Основні публікації за останні 3 роки

Радзієвська Марія Петрівна-доктор біологічних наук, професор.

Основні фахові курси: керівництво роботою аспірантів.

Коло наукових інтересів: вивчення дихальної системи в умовах гострої та хронічної гіпоксії.

Основні публікації за останні 3 роки

Горбусенко Анатолій Андрійович-зав.лабораторіями

Балюра Наталія Василівна – ст. лаборант.

Бережна Ірина Василівна – ст. лаборант.

Шевченко Ірина Вікторівна – лаборант.

 

Невід’ємною частиною підготовки фахівців біологічного напряму є їх знайомство з тваринним і ростинним світом України, різноманіттям ландшафтів, природних зон, красою природи рідної держави, пам’ятками природи та історії. На відміну від більшості спеціалізованих навчальних практик, обов’язковою вимогою до дальньої комплексної практики, є те, що маршрут її проходження повинен охопити декілька природних зон України.

Мета дальньої комплексної практики – сформувати уявлення про флору і фауну різних природних зон України.

Завдання дальньої комплексної практики:

  • ознайомити студентів з різноманіттям тваринного і рослинного світу степової зони України;
  • ознайомити студентів з різноманіттям тваринного і рослинного світу Закарпаття;
  • ознайомити студентів з різноманіттям тваринного і рослинного світу Чорного та Азовського морів;
  • сформувати комплексне уявлення про різноманіття фауни і флори України;
  • забезпечити опанування студентами методик флористичних, зоологічних, біоценотичних досліджень;
  • ознайомити студентів із деякими заповідними територіями України, основними напрямами і завданнями їх роботи;
  • естетичне виховання студентів;
  • підвищення культурного рівня студентів (ознайомлення їх із видатними пам’ятками історії, архітектури, садово-паркового мистецтва;
  • набуття студентами навичок роботи в польових умовах;
  • підвищення  рівня теоретичної та практичної підготовки студентів-біологів.
1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02
E-Mail: rector@sspu.sumy.ua

Всі контакти

Електронний довідник

На сайті

На даний момент 278 гостей на сайті

Copyright © 1924 - 2019. All Rights Reserved.