× Увага! Офіційний сайт СумДПУ імені А.С Макаренка переїхав на нову адресу.
Всі актуальні матеріали зі старого сайту будуть поступово перенесені на новий.
Відвідати новий сайт sspu.edu.ua

Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios
Screenshot 6 48024 122668064

ІСТОРІЯ – ЦЕ СВІДОК ЧАСІВ, СВІТЛОЇ ІСТИНИ,

ПАМ'ЯТЬ МИНУЛОГО, ВЧИТЕЛЬКА ЖИТТЯ, ВІСНИК СТАРОВИНИ.

Цицерон

Підготовка вчителів історії в нашому навчальному закладі здійснюється з 30 рр. ХХ ст., коли на базі соціально-економічного відділення Сумського інституту соціального виховання було створено історичний факультет. У 1935 р. факультет переведено до Харківського педагогічного інституту, а з 1938 р. його діяльність у складі Сумського державного педагогічного інституту було відновлено. Факультет існував з перервою на період Другої світової війни до 1957 р., коли його діяльність була припинена, а студенти знову переведені до Харківського державного університету.

У 1981 р. історичний факультет у складі Сумського державного педагогічного інституту імені А.С. Макаренка знову було відновлено. У той час підготовка проводилася за спеціальністю «Історія і педагогіка». Факультет готував учителів історії і суспільствознавства з допоміжною спеціальністю «Методист з виховної роботи в школі». Набір становив 50 чол.

Очолив факультет кандидат історичних наук, доцент Борис Леонідович Корогод. Викладання дисциплін історичного циклу здійснювалася членами кафедри історії СРСР.

У 1983–1986 рр. обов’язки декана факультету виконувала кандидат історичних наук, доцент Раїса Данилівна Кайда.

У 1986–2003 рр. деканом історичного факультету був кандидат історичних наук, доцент Петро Миколайович Щербань.

У 1991 р. на базі кафедри історії СРСР при історичному факультеті Сумського державного педагогічного інституту імені А.С. Макаренка було створено кафедру історії України (завідувач – к.і.н., доц. Б.Л. Корогод) та кафедру всесвітньої історії (завідувач – к.і.н., доц. Р.Д. Кайда).

У 90 рр. ХХ ст. історичний факультет стрімко розвивався, на поч. ХХІ ст. набір студентів збільшився до 120 чоловік, було відкрито нові спеціальності: «Історія та основи правознавства», «Історія та англійська мова», «Історія та практична психологія», «Історія та географія», «Історія та соціальна педагогіка».

У 2002 р. історичний факультет був акредитований за IV рівнем, унаслідок чого почала здійснюватися підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр історії».

У 2003-2010 рр. деканом факультету був доктор педагогічних наук, професор Олег Володимирович Михайличенко, під керівництвом якого історичний факультет вдруге був акредитований за IV рівнем.

У 2007 р. до факультету було приєднано кафедру соціально-економічних та гуманітарних дисциплін і кафедру філософії та соціології.

З 2010 р. декан історичного факультету – кандидат історичних наук, доцент Анатолій Володимирович Гончаренко.

В 2016 р. факультет реорганізовано в Навчально-науковий Інститут історії та філософії. В цьому ж році директором навчально-наукового інституту історії та філософії було обрано кандидата історичних наук, доцента Подрєз Юлію Вікторівну.

За роки існування підготувлено близько 5 тисяч фахівців. Створено доброзичливі, демократичні відносини між викладачами та студентами.

Керівний склад

Подрєз Юлія Вікторівна – директора інституту, кандидат історичних наук, доцент.
Жуков Олександр Володимирович – заступник директора з навчально-виховної роботи, кандидат історичних наук, ст. викладач кафедри всесвітньої історії та методики навчання суспільних дисциплін.
Жмака Віталій Миколайович – заступник директора з науково-дослідної роботи, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України.

Сьогодні в інституті здійснюється підготовка бакалаврів та магістрів.

Інститут готує бакалаврів та магістрів за:

Спеціальністю Спеціалізаціями:

«Історія» Право; Англійська мова; Психологія; Воєнна історія

«Філософія»

«Право»

«Міжнародні відносини»

Термін навчання:Бакалавр – 4 роки;Магістр – 1,5 роки.

Форма навчання: денна, заочна.

Кращим випускникам надається рекомендація для вступу до аспірантури (докторантури) провідних вищих навчальних закладів України.

Навчальний процес забезпечують кафедри:

 1. «Всесвітньої історії та методики навчання суспільних дисциплін» – завідувач кафедри доктор пед. наук, професор Михайличенко О.В.
 2. «Історії України» – завідувач кафедри доктор пед. наук, професор Бугрій В.С.
 3. «Філософії та соціальних наук» – завідувач кафедри доктор філос. наук, професор, академік ВШ України Цикін В.О.
 4. «Права та міжнародних відносин» – завідувач кафедри кандидат педагогічних наук Іваній О.М.

Життя студентів інституту

Студенти інституту приймають участь в роботі Обласного історико-краєзнавчого клубу, наукових гуртків, круглих столів, диспутах, конференціях.

Студенти мають можливість проходити стажування в державних установах (обласній державній адміністрації, міській раді, правоохоронних та судових органах).

Ґрунтовні теоретичні знання, набуті нашими студентами в аудиторіях, закріпляються під час практик в архівах, музеях, школах та літніх таборах відпочинку.

DSCN9980 P5200123

Наші студенти беруть участь в археологічних експедиціях, які є базами практик під керівництвом кращих вітчизняних та зарубіжних археологів.

P1011036 155

Усе це допомагає їм визначити коло своїх інтересів, знайти собі гідне місце працевлаштування в умовах ринкової економіки.

Життя інституту різнобарвне і цікаве. Студенти мають можливість активно виявляти свою позицію в усіх сферах їхнього буття, організовувати своє дозвілля.

x_63344e86

В інституті діють органи студентського самоврядування. Студентський сенат організовує подорожі до різних куточків України.

PA160032 PA170051

Окрім активного життя, що триває в інституті, студенти виявляють себе і в позанавчальній діяльності. Систематично проводяться: Посвята в історики, День Навчально-наукового Інституту історії та філософії, «Брейн-ринг», «ЩО? ДЕ? КОЛИ?», Міс та Містер інституту, Кубок директора інституту з футболу тощо.

Грають наші студенти і в різних місцевих командах КВК, займаються волонтерською діяльністю.

DSCF7818 PA180109

Зв’язки інституту історії та філософії

Інститут історії та філософії активно співпрацює з навчально-науковими установами України та інших держав – Інститутом історії НАНУ, Інститутом архівографії та джерелознавства НАНУ, Інститут сходознавства ім. А. Кримського НАНУ, Інститутом філософії НАНУ, Інститут національної пам’яті України, Київським національним педагогічним університетом ім. М. Драгоманова, ХНУ ім. В. Каразіна, Йоркським університетом (Великобританія), Фондом імені Конрада Аденауера (Німеччина), Університетом м. Салоніки (Греція), Північним університетом Китаю та ін.

Наші випускники працюють:

 • викладачами історії, правознавства, суспільних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах;
 • фахівцями в архівах, музеях, наукових установах, археологічних та етнографічних експедиціях;
 • в органах державної влади, правоохоронних та судових органах;
 • у ЗМІ та громадських організаціях;
 • у туристичній сфері, видавничій справі;
 • у представництвах українських інституцій за кордоном та міжнародних організаціях.

За 35 років існування інституту історії та філософії підготувлено висококваліфікованих фахівців з історії, правознавства, суспільствознавства, працівників органів СБУ, прокуратури, внутрішніх справ, МНС тощо. Серед випускників багато громадських та політичних діячів, депутатів різних рівнів, заслужених вчителів.

Відомі випускники: М. Клочко – голова Сумської обласної державної адміністрації, С. Салатенко – голова Сумської обласної ради; Ю. Гончаров – голова управління СБУ в Сумській області, О. Дєдусьов – підполковник Національної поліції України, Д. Будянський – к.п.н, доц., телеведучий, В. Кіктенко – старший науковий співробітник інституту Сходознавства імені А. Кримського НАН України, М. Едель – журналіст.

Перелік документів, які необхідні для вступу:

 • документ державного зразка про загальну середню освіту (атестат) і додаток до нього + копію;
 • 6 фотокарток розміром 3x4 см;
 • 6 поштових конвертів з маркою;
 • копію паспорта (1,2,11 сторінки),
 • копію ідентифікаційного кодуДПІ;
 • сертифікати УкрЦОЯО з предметів: українська мова та література, історія України, іноземна мова або географія.

Буклет

Наша адреса

Україна, 40002, м. Суми, вул. Роменська, 87

Телефони:

(0542) 68-59-45 – підготовчі курси

(0542) 68-59-15 – приймальна комісія

Інтернет-сайт університету: www.sspu.sumy.ua

(0542) 68-59-13 – дирекція інституту

Е-mail інституту: istfaksdpu@rambler.ru

Реалізуйте свій потенціал!

Станьте повноправним членом великої, міцної, доброзичливої родини Навчально-наукового Інституту історії та філософії Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка.

Ми чекаємо на вас!

1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02
E-Mail: rector@sspu.sumy.ua

Всі контакти

Електронний довідник

На сайті

На даний момент 249 гостей на сайті

Copyright © 1924 - 2019. All Rights Reserved.