Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios
Screenshot 6 48024 122668064

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ А.С. МАКАРЕНКА

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

КАФЕДРАЗДОРОВ’Я,ФІЗИЧНОЇТЕРАПІЇ,РЕАБІЛІТАЦІЇТАЕРГОТЕРАПІЇ ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ СУМСЬКОЇ ОДА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я СУМСЬКОЇОДА

УПРАВЛІННЯМОЛОДІТАСПОРТУСУМСЬКОЇОДА

11455 3b709 1068338445

ЗАПРОШЕННЯ

на ІІ Всеукраїнську заочну

науково-практичну інтернет-конференцію з міжнародною участю

“Здоров’я людини в сучасному культурно-освітньому просторі” 22 березня 2019 р.

Тематика конференції:

- здоров’я людини як філософська, культурологічна, психолого- педагогічна, екологічна, соціально-економічна та медико-біологічнакатегорія;

-педагогічні технології формування культури здоров’я особистості, ціннісного ставлення до здоров’я, здорового способу життя, валеологічне виховання;

- сучасні підходи до створення здоров’язбережувального освітнього середовища в навчальномузакладі;

- професійна підготовка фахівців у галузіздоров’я;

- методологічні та методичні аспекти викладання дисциплін оздоровчогоспрямування;

- фізична реабілітація, рекреація та фізичне виховання у практиці оздоровлення різних групнаселення.

До участі запрошуються студенти, магістранти, аспіранти, викладачі, молоді вчені та інші фахівці галузі освіти, фізичної реабілітації, фізичного виховання та здоров’я людини.

За результатами конференції буде видано електронний збірник матеріалів конференції та сертифікати учасників, які будуть розіслані на електронні пошти. Участь у конференції 100 грн за статтю. Одноосібні статті докторів наук друкуватимуться безкоштовно.

Оргкомітет та редакційна рада залишає за собою право на відбір публікацій для збірника матеріалів. Після рецензування статті повідомлення про її прийняття до друку (чи відхилення) надсилається авторові лише на електроннуадресу.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, польська.

Для участі в конференції до 10 березня 2019 року необхідно подати матеріали до збірника праць.

Матеріали надсилаються електронною поштою на адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду з позначкою у темі листа “на конференцію”, назва файлу українською мовою за прізвищами авторів.

ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

Формат статті A4, орієнтація ‒ книжкова, матеріали збережені та підготовлені у форматі MicrosoftWord (*.doc або *.docx). Ліве поле – 30 мм, інші – по 20 мм. Основний шрифт Arial. Розмір шрифту основного тексту ‒ кегель 12. Міжрядковий інтервал ‒ одинарний. Вирівнювання тексту ‒ по ширині. Абзацний відступ (новий рядок) ‒ 1,25 см. Нумерація сторінок ‒ не ведеться. Інтервал між абзацами – 0мм.

Малюнки та таблиці Необхідно подавати в статті безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. Розмір шрифту табличного тексту менше основного шрифту допускається не менше 10 pt. Цифровий матеріал подається у таблиці, що має порядковий номер, вирівнювання по правому краю (наприклад, Таблиця 1) і назву (друкується над таблицею посередині напівжирним шрифтом, текст таблиці подається шрифтом Arial, розмір не менше 10 pt, інтервал 1,0).

Рисунок повинен бути єдиним графічним об’єктом (тобто згрупованим). Ілюстрації нумеруються і вони повинні мати назви, які вказуються поза згрупованим графічним об’єктом, (наприклад, Рис. 1. Рівень фізичної підготовленості….).

Формули повинні бути набрані за допомогою редактора формул (внутрішній редактор формул в Microsoft Word for Windows).

Посилання на літературу Посилання на літературу в тексті необхідно давати в квадратних дужках, наприклад, [3]; одне джерело відокремлюється від іншого крапкою з комою. Бібліографічний список в кінці тексту. Літературні джерела, на які здійснюється посилання, мають бути видані друком за останні п’ять років (за винятком джерел фундаментальних наук), загальною кількістю не менше п’ятиджерел.

Обсяг статті від 4 до 12 сторінок.

Текст має бути перевірений на предмет відсутності орфографічних, стилістичних та пунктуаційних помилок. Студентські статті приймаються із зазначенням спеціальності або спеціалізації, за якою навчається автор та за участю наукового керівника. Авторами зазначається бажаний розділ збірника за поданою вище тематикою.

Сплата за публікацію матеріалів здійснюється лише після рецензування статті та отримання реквізитів для переказу коштів.

СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ СТАТТІ

  1. Прізвище та ініціали автора (-ів) – мовою статті татранслітерацією;
  2. Назва статті – мовою статті та англійською мовою (по центру сторінки, шрифт напівжирний, всіпрописні);
  3. Анотації – мовою статті та англійською мовою не менше ніж 100 знаків;
  4. Ключові слова (мінімум 5 слів або словосполучень з відокремленням їх одне від одного комою) – мовою статті та англійською мовою;
  5. У тексті статті виділяються наступі пункти: постановка проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій, мета, об’єкт, предмет, методи дослідження, викладення основного матеріалу та обґрунтування отриманих результатів, перспективи подальших досліджень, список використаної літератури;
  6. Перелік використаної літератури подається після тексту статті згідно чинних вимог до оформлення списку літератури за ДСТУ8302:2015.
  7. Після статті подається авторська довідка: прізвища, ім’я та по- батькові авторів, місце роботи (навчання), вказується контактнийтелефон.

Контактні особи:

(099) 014-96-62, (068) 498-85-83 – канд. наук з фіз. виховання і спорту, заступник директора Навчально-наукового інституту фізичної культури з наукової роботи і інформатизації, доцент кафедри здоров’я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії Копитіна Яна Миколаївна.

(066) 048-79-88 – доктор педагогічних наук, професор кафедри здоров’я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії Міхеєнко Олександр Іванович.

Оргкомітет конференції бажає творчих успіхів та плідної наукової співпраці!

  Наукові видання

2019

Сучасні проблеми логопедії та реабілітації 

2018

Сучасні проблеми логопедії та реабілітації_2018

Актуальні проблеми корекційної педагогіки, психології та реабілітації_2018

Здоров'я людини  в сучаному культурно-освітньому просторі_2018

Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення, Том 1. 2018

Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення, Том 2. 2018

2017

Сучасні проблеми логопедії та реабілітації_2017  

Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення_2017_Т2

Актуальні питання корекційної педагогіки, психології та реабілітації_2017

Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення_2017_Т1

Стан і перспективи сучасного туризму_2017

Проблеми здоров'я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії_2017

2016

Проблеми здоров'я людини та фізичної реабілітації 2016

Стан і перспективи сучасного туризму 2016

Сучасні проблеми лоопедії та реабілітації 2016

Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення 2016 Tom 1

2015

Сучасні проблеми фізичного вихованя і спорту різних груп населеня.2015.1Т

Сучасні проблеми фізичного вихованя і спорту різних груп населеня. 2015.2Т

Сучасніпроблеми логопедії та реабілітації 2015

2014

Сучасні проблеми фізичного вихованя і спорту різних груп населеня.2014.1Т

Сучасні проблеми фізичного вихованя і спорту різних груп населеня.2014.2Т

Сучасні проблеми логопедії та реабілітації_2014

2013

Сучасні проблеми фізичного вихованя і спорту школярів та студентів.2013.1Т

Сучасні проблеми фізичного вихованя і спорту школярів та студентів.2013.2Т

Сучасні проблеми логопедії та реабілітації.2013

2012

Сучасні проблеми фізичного вихованя і спорту школярів та студентів України.2012.1Т

Сучасні проблеми фізичного вихованя і спорту школярів та студентів України.2012.2Т

Сучасні проблеми логопедії та реабілітації 2012

                                                                                                       2011 

Сучасні проблеми фізичного вихованя і спорту школярів та студентів України.2011.1Т

Сучасні проблеми фізичного вихованя і спорту школярів та студентів України.2011.2Т                                                                                                   

1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02
E-Mail: rector@sspu.sumy.ua

Всі контакти

Електронний довідник

На сайті

На даний момент 139 гостей на сайті

Copyright © 1924 - 2019. All Rights Reserved.