Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios
Screenshot 6 48024 122668064

52134253 793109174380612 3083913593725386752 o 92448 1090603960Участь учасника українсько-польського проекту Іnnowacyjny uniwersytet i przywództwo проф. Семеног О.М. у науково-практичному семінарі з питань зовнішнього забезпечення якості, акредитації освітніх програм та академічної доброчесності.

Професор Семеног О.М. у складі сумської групи учасників українсько-польського проекту Іnnowacyjny uniwersytet i przywództwo (Інноваційний університет та лідерство) різних фаз і років взяла активну участь у науково-практичному семінарі, на якому розглядались важливі питання: «Система зовнішнього забезпечення якості» (доповідач - Фініков Тарас Володимирович, Президент Міжнародного фонду досліджень освітньої політики, професор) і «Система внутрішнього забезпечення академічної доброчесності та комплекс документів стосовно утвердження академічної доброчесності під час акредитаційної експертизи» (доповідач – Артюхов Артем Євгенович, координатор Проекту сприяння академічній доброчесності в Україні у Сумському державному університеті, член НАЗЯВО, учасник проекту Інноваційний університет і лідерство).

Важливий захід для численної громади (завідувачів кафедр, деканів, проекторів) відбувся 13 лютого 2019 року в Сумському державному університеті. Тарас Фініков презентував напрацювання Міжнародного фонду досліджень освітньої політики з питань системи зовнішнього забезпечення якості; зупинився, зокрема, на таких актуальних питаннях, як основні координати дії системи зовнішнього забезпечення якості; національні традиції: специфіка та обмеження; основні принципи зовнішнього забезпечення якості; акредитація як основна технологія гарантування якості. Акцентував увагу на особливостях сучасних систем акредитації групи країн Східної, Центральної, Західної Європи, розвитку децентралізованої системи акредитації: відсутності монополії державних акредитаційних агенцій; відкритості для входження недержавних агенцій зовнішньої акредитації; свободі вибору ЗВО агенцій, які оптимальною мірою відповідають профілю їх діяльності; на врахуванні результатів акредитації, проведених незалежними агенціями, у процедурах фінансування освітніх програм.

Фаховий інтерес викликали нові підходи до проведення акредитації освітніх програм. Значну увагу Тарас Володимирович приділив характеристиці особливостей проекту нового «Положення про акредитацію освітніх програм»: визнання в Україні сертифікатів про акредитацію освітніх програм, виданих іноземними акредитаційними агентствами чи агентствами забезпечення якості вищої освіти; проведенню акредитації спеціально підготовленими незалежними експертами, у тому числі з числа студентів; місцю і ролі освітньої програми у стратегії розвитку закладу вищої освіти; студентоцентричній модель навчання, підтримка здобувачів вищої освіти. За словами проф. Тараса Фінікова, проект спрямований на перетворення системи акредитації з інструменту контролю на інструмент допомоги та підтримки. Завдання проекту – допомога #НАЗЯВО в розробленні процедури, регламенту, способів функціонування у сфері акредитації освітніх програм.

Артюхов Артем деталізував специфіку системи внутрішнього забезпечення академічної доброчесності та окреслив комплекс документів з академічної доброчесності для акредитаційної експертизи: кодекс академічної доброчесності Сумського державного університету, положення про академічну доброчесність та етику академічних взаємовідносин в університеті, охарактеризував форму представлення самоаналізу в частині забезпечення принципів академічної доброчесності в рамках освітньої програми, систему забезпечення принципів академічної доброчесності та ін.

Фахова дискусія, дуже приємні спогади (глибоко вдячні Тарасу Фінікову), обговорення планів подальшої діяльності учасників проекту, подарунок - книга «Локальні системи управління якістю: світовий досвід та українські практики побудови» - усе це стимулює до «динамічного руху на траєкторії вдосконалення вищої освіти» (Т.Фініков).

1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02
E-Mail: rector@sspu.sumy.ua

Всі контакти

Електронний довідник

На сайті

На даний момент 210 гостей на сайті

Copyright © 1924 - 2019. All Rights Reserved.

RAD Studio 10.2.2 Tokyo, Delphi, C++Builder, Delphi, C++Builder, На Delphi можно писать приложения не только под Windows но и под продукцию Apple (MAC OS, iPad, iPod, iPhone (iOS)), Android и даже Lunux.
Android Studio, Example, Sources, Уроки, Исходники, мобильный, смартфон
GPS трекер Goome GM02EW