× Увага! Офіційний сайт СумДПУ імені А.С Макаренка переїхав на нову адресу.
Всі актуальні матеріали зі старого сайту будуть поступово перенесені на новий.
Відвідати новий сайт sspu.edu.ua

Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios
Screenshot 6 48024 122668064
Головна

afisha funkcii dizayna 2019 79d56 470807087

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ А.С. МАКАРЕНКА

Навчально-науковий інститут культури і мистецтв

Кафедра образотворчого мистецтва, музикознавства та культурології

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС»

Кафедра іноземних мов

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні колеги!

Кафедра образотворчого мистецтва, музикознавства та культурології ННІ культури і мистецтв Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка та кафедра іноземних мов ННІ бізнес-технологій «УАБС» Сумського державного університету запрошують викладачів, аспірантів та студентів взяти участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Функції дизайну у сучасному світі: виміри 2019», що проводиться з нагоди 95-ї річниці заснування СумДПУ ім. А. С. Макаренка.

Конференція відбудеться 22-23 березня 2019 року на базі Конгрес-центру та галереї «академArt» Сумського державного університету.

Мета конференціїузагальнити тенденції розвитку дизайну в Україні й світі, створити науково-теоретичне підґрунтя для аналізу провідних тенденцій в сучасному дизайні, залучитись до практичного досвіду втілення дизайнерських рішень у художній та виробничій практиці.

Тематичні напрями конференції:

  • науково-теоретичні основи дизайну;
  • дизайн у просторі художньо-проектної культури;
  • розширення функцій дизайну на зламі тисячоліть;
  • дизайн і повсякдення: актуальні проблеми взаємодії;
  • мистецтво дизайну в контексті ринкових відносин;
  • особистість дизайнера у художньо-культурному просторі;
  • інтертекстуальні виміри сучасного дизайну.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, польська.

Регламент доповідей: пленарне засідання – 15 хв., секційне – 10.

За результатами конференції планується видання збірки тез.

Для участі у конференції необхідно до 10 березня 2019 року надіслати на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду :

  • заявку на участь у конференції (див. зразок);
  • тези до збірника матеріалів конференції (див. вимоги);
  • копію квитанції про сплату організаційного внеску.

Вимоги до оформлення тез

До друку приймаються матеріали в електронній версії обсягом 2-3 сторінки друкованого тексту, формат – А 4. Шрифт Times New Roman; кегль - 14; міжрядковий інтервал – 1,5; абзацний відступ – 1,25 см; поля – 2 см; редактор Word, тип файлу doc.

На першій сторінці у правому верхньому куті жирним шрифтом вказати прізвище та ініціали автора (авторів). Нижче курсивом – назву навчального закладу, посаду. Назва доповіді – великими жирними літерами по центру (див. зразок оформлення тез).

Посилання на використані джерела не є обов’язковими. За бажанням посилання подаються у квадратних дужках, напр. [2, 123]. Перелік джерел складається відповідно до вимог ВАК (Бюлетень ВАК № 3, 2008 р.), набирається наприкінці тексту в алфавітному порядку (шрифт Times New Roman, 12 кегль, міжрядковий інтервал – 1,0).

За достовірність фактів, цитат, власних імен і посилань відповідають автори публікацій. Матеріали, що не відповідають зазначеним вимогам, організаційним комітетом розглядатись не будуть.

ЗРАЗОК оформлення тез:

Іваненко І.І.

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка,

доцент кафедри образотворчого мистецтва

ФУНКЦІЇ ДИЗАЙНУ У СУЧАСНОМУ СВІТІ

У сучасній науковій літературі наявна велика кількість публікацій, які інтерпретують окремі аспекти дизайну як феномену, що …

Фінансові умови

Організаційний внесок становить 200 грн. (за умови дистанційної або заочної участі та студенти – 100 грн.) та призначається на витрати за рекламну продукцію, друк тез, оргматеріали тощо.

Проїзд, проживання та харчування – за рахунок учасників.

Грошові перекази просимо здійснювати

поштовим переказом на адресу:

Роменська, 87, Навчально-науковий інститут культури і мистецтв

СумДПУ імені А.С.Макаренка, м. Суми, Україна, 40002.

Максименко Любов Петрівна (095) 257-07-59.

ЗАЯВКА

на участь у ІІ міжнародній науково-практичній конференції

«Функції дизайну у сучасному світі»

Прізвище, ім’я, по батькові доповідача_____________________________________

Науковий ступінь, вчене звання___________________________________________

Місце роботи, посада ___________________________________________________

Назва доповіді _________________________________________________________

Напрям роботи конференції ______________________________________________

Форма участі у конференції (вказати необхідне): виступ з доповіддю,___________

дистанційна участь,

заочна участь __________________________________________________________

Потреба в мультимедійному забезпеченні ___________________________________

Для аспірантів та студентів вказати прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, посаду наукового керівника ______________________________________________

Адреса ________________________________________________________________

Телефон, e-mail _________________________________________________________

Більш детальну інформацію можна отримати за телефонами:

095 257 0759                         Максименко Любов Петрівна

095 789 7179                         Кохан Наталя Михайлівна

099 049 9373                         Миленкова Римма Володимирівна

Контакти для листування з додаткових питань:

Зав’ялова Ольга Костянтинівна, завідувач кафедри образотворчого мистецтва, музикознавства та культурології ННІКіМ Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Миленкова Рима Володимирівна, доцент кафедри іноземних мов ННІБТ «УАБС»

Сумського державного університету: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Сподіваємось на плідну співпрацю!

1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02
E-Mail: rector@sspu.sumy.ua

Всі контакти

Електронний довідник

На сайті

На даний момент 252 гостей на сайті

Copyright © 1924 - 2019. All Rights Reserved.