Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios
Screenshot 6 48024 122668064

IMG 20181206 140626 c7034 11620006966 грудня 2018 року у Сумському державному педагогічному університеті імені А. С. Макаренка відбулася ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Культуромовна особистість фахівця у ХХІ столітті» (Організатори: кафедра української мови і літератури педуніверситету).

Мета заходу – взаємообмін досвідом щодо викладання української, іноземної мови, гуманітаристики у вищих навчальних закладах в Україні і за кордоном на інноваційних засадах; обговорення актуальних проблем формування культуромовної особистості фахівця в умовах неперервної освіти, ефективного використання в освітньому процесі здобутків лінгвоперсонології, електронної лінгводидактики, цифрової наративістики. 

Участь у роботі заходу взяли 150 науковців, викладачів коледжів та університетів зарубіжжя (Університет імені Костянтина Філософа (м. Нітра, Словаччина); Ланчжоуський університет (Китай); Вища суспільно-природнича школа ім. Вінцента Поля в Любліні (Польща)) та України (ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова та ін.

Відзначимо виступи, зокрема, таких учасників:

 • ПШЕНИЧНА Любов Василівна, перший проректор Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, кандидат наук з державного управління, професор "Ціннісні домінанти європейської освіти";
 • МАЦЬКО Любов Іванівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри стилістики української мови Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, академік НАПН України "Українська мовна освіта: ціннісні імперативи"; 
 • ЧУБА Галина, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри українознавства факультету міжнародних і політичних студій Ягеллонського університету (Краків, Польща) "Українська освіта в Ягеллонському університеті (з досвіду кафедри українознавства факультету міжнародних і політичних відносин)"; 
 • ГРОМИК Юрій Васильович, кандидат філологічних наук, доцент, декан факультету філології та журналістики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки "Уплив корпоративної групи на лінгвопортрет особистості"; 
 • КУМЕДА Олена Павлівна, кандидат філологічних наук, доцент Університету імені Костянтина Філософа (м. Нітра, Словаччина) "Формування культуромовної особистості іноземного студента: з досвіду викладання української мови як іноземної у Словаччині"; 
 • СТАТІВКА Валентина Іванівна, доктор педагогічних наук, професор Ланчжоуського університету (Китай) "Формування полікультурної мовної особистості студента засобами позааудиторної роботи";" 
 • ВОВК Мирослава Петрівна, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу теорії і практики педагогічної освіти імені академіка І.А. Зязюна Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України "Мовна комунікація як чинник професійної мобільності педагога у вимірах пріоритетів Нової української школи"; 
 • ВИСОЦЬКА Ольга Євгенівна, доктор філософських наук, доцент, завідувач кафедри філософії КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» "Формування комунікативної компетентності викладача вищої школи в умовах неперервної освіти";
 • СЕМЕНОГ Олена Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка "Ресурсний центр професійного розвитку учителя української мови і літератури в системі комунікативної взаємодії «Університет – школа»";
 • МАМЧУР Лідія Іванівна, доктор педагогічних наук, професор Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини "Риторична компетентність сучасного вчителя-словесника: реалії сьогодення";
 • ГОРОШКІНА Олена Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу навчання української мови і літератури Інституту педагогіки НАПН України "Підготовка майбутніх учителів української мови і літератури до навчання учнів на компетентнісних засадах";
 • ПОМАЗАН Ігор Олександрович, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедрою українознавства Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія», голова методичної комісії Всеукраїнської українознавчої гри «Соняшник» "Завдання Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності для вчителів-україністів «Соняшник-учитель» як чинник сучасного вчителя-україніста";
 • БІЛИЧЕНКО Ольга, доктор наук із соціальних комунікацій, професор, завідувач кафедри української мови та літератури Донбаського державного педагогічного університету "Роль художньої літератури у формуванні мовної майстерності майбутніх учителів-філологів в умовах інформаційного суспільства"
 • ОМЕЛЬЯНЕНКО Віталій Анатолійович, кандидат економічних наук, доцент кафедри бізнес-економіки та адміністрування Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, керівник науково-освітніх проектів, лауреат Премії Академії наук вищої освіти України "Шкільна мовна освіта в умовах індустрії 4.06: виклики і можливості";
 • МАЙКОВСЬКА Вікторія Ігорівна, кандидат педагогічних наук, докторантка Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка "Концепт «підприємницька компетентність»: аксіологічний аспект".

У перервах між виступами були представлені міжкафедральні проекти:

 • творчий проект кафедри української мови і кафедри стилістики української мови Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова «Українська мова у старших профільних класах»;
 • кафедрою стилістики української мови Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова «Українська мова у старшій школі» (кер. Л. Мацько, доктор філологічних наук, професор, дійсний член НАПН України);
 • кафедрою української мови та літератури Донбаського державного педагогічного університету з пpоблем медіакомпетентності майбутнього учителя-філолога «Медіакультура вчителя» (кер. О. Біличенко, доктор наук із соціальних комунікацій, професор, завідувач кафедри);
 • кафедрою української літератури ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» «Українська мова і література в системі національної культури» (кер. Т. Пінчук, кандидат філологічних наук, професор);
 • кафедрою педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка «Європеїзація докторських програм у галузі теорії освіти на засадах міждисциплінарного та інклюзивного підходів» (кер. А. Сбруєва, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри);
 • Загальноукраїнським центром словникарства Українським мовно-інформаційним фондом Національної академії наук України з питань реалізації державної цільової програми, спрямованої на забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя (кер. М. Надутенко, кандидат філологічних наук);
 • кафедрою базових і спеціальних дисциплін Національного авіаційного університету з питань допрофесійної підготовки обдарованої молоді (кер. О. Приходько, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри);
 • кафедрою ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України «Наставництво в освіті дорослих» (кер. Л. Лук’янова, доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих член-кореспондент НАПН України);
 • відділом теорії і практики педагогічної освіти імені академіка І.А. Зязюна Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України з актуальних проблем розвитку педагогічної майстерності (кер. О. Лавріненко, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу);

Учасники конференції взяли участь у секційних засіданнях та майстер-класах:

 • «Університет – школа: комунікативна взаємодія» – майстер-педагог Семеног Олена Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка;
 • «Медіаосвіта: лайфхаки для викладача» – майстер-педагог Пономаренко Наталія Петрівна, викладач української мови і літератури Машинобудівного коледжу Сумського державного університету, аспірант кафедри української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка;
 • «Ефективні засоби медіаосвіти у професійній діяльності вчителя-словесника» – майстер-педагог Ячменик Марина Михайлівна, аспірант кафедри української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.

1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02
E-Mail: rector@sspu.sumy.ua

Всі контакти

Електронний довідник

На сайті

На даний момент 187 гостей на сайті

Copyright © 1924 - 2019. All Rights Reserved.