Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios
Screenshot 6 48024 122668064
Головна
1 вересня розпочалась робота  над завданнями проекту Еразмус+ Жан Моне Модуль, учасниками якого стала команда СумДПУ імені А.С. Макаренка у складі    д.п.н., проф. Сбруєвої А.А., д.п.н., проф. Семеног О. М. та к.п.н., доц. Чернякової Ж.Ю.
Тема проекту  «Європеїзація докторських програм у галузі освіти на засадах інтердисциплінарного та інклюзивного підходів»
Мета та завдання проекту відображено у поданій презентації.
Протягом вересня учасники проекту активно інформують громаду університету щодо сутності, цілей, завдань та очікуваних результатів проекту
  • Перші повідомлення про виконання проекту відбулись на вченій раді університету, 29.08.2018, на вчені раді Інституту педагогіки та психології 30.08.2018;
  • на засіданні кафедри педагогіки 29.08.2018 та 20.09.2019
 
  • На засіданні  Науково-методичної ради університету відбулась презентація проекту 20. 09. 2018
 
  • Протягом підготовчого етапу (вересень - жовтень 2018 р.) учасники проекту розробляють модернізовані навчальні курикулуми для викладання в аспіратурі за спеціальністю  "Освітні/педагогічні науки - 011" та викладають прото-курси (підготовчі курси) магістрантам цієї спеціальності
  • Професор АА. Сбруєва на лекції-презентації нового навчального курсу "Порівняльна педагогіка вищої школи: глобальний, регіональний та національний контексти" та грантової програми Жан Моне Модуль 19.09. 2018 р.
  • Новини про переможців грантової програми Жан Моне Модуль - 2018 надруковано  у газеті "Євродайджест" (липень 2018)
 
1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02
E-Mail: rector@sspu.sumy.ua

Всі контакти

Електронний довідник

На сайті

На даний момент 193 гостей на сайті

Copyright © 1924 - 2019. All Rights Reserved.