Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios
Screenshot 6 48024 122668064
Головна

997092 889870971068511 1016862686081111982 n-580x387 6621d 1158555815Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка – один із провідних наукових центрів області гуманітарного профілю, який робить свій вклад у соціально-гуманітарний розвиток Сумщини та всього Північно-Східного регіону України.

Якісне зростання наукового потенціалу університету, та й саме його існування у статусі вищого навчального закладу IV рівня акредитації, забезпечує підготовка наукових кадрів. У 2016–2017 навчальному році когорту науково-педагогічних кадрів Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка поповнили 7 науковців, які успішно захистили дисертації (з них 1 – докторська). Це науковці, які провели свої дисертаційні дослідження у різних галузях знань, зокрема з педагогіки та психології.

В університеті діє 2 спеціалізовані вчені ради:

-          Д 55.053.01 по захисту докторських дисертацій за спеціальностями «Загальна педагогіка та історія педагогіки», «Теорія та методика музичного навчання», «Теорія та методика професійної освіти»;

-          К 55.043.02 по захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю «Патологічна фізіологія (біологічні науки)» – єдина в Україні.

У 2016–2017 навчальному році зусилля університету було зосереджено на:

-          поліпшенні рівня інформаційного забезпечення наукової діяльності професорсько-викладацького складу, докторантів, аспірантів, магістрантів та студентів, підтвердженням чого є індексування наукових журналів університету, зокрема «Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології» та «Фізико-математична освіта», провідними міжнародними науково-метричними базами даних, як-то INDEXCopernicus, CiteFactor, Universal Impact Factor та багатьма іншими.

-          наданні наукових експертних та консультаційних послуг, заснованих на використанні результатів і досвіду науково-дослідної діяльності університету й спрямованих на наукове та інформаційне забезпечення діяльності державних органів, галузевих і приватних організацій, приватних осіб.

У звітний період науковці СумДПУ імені А. С. Макаренка здійснювали виконання науково-дослідних робіт історичного спрямування на умовах госпрозрахунку:

-          на замовлення селищної ради смт. Жовтневе Білопільського району Сумської області виконано комплекс робіт з дослідження історії  седища та розробки геральдичних символів (керівник – д.пед.н., професор Бугрій В. С.);

-          на замовлення Виконавчого комітету Сумської міської ради надано послуги з наукового обґрунтування та розробки екскурсійного маршруту «Архітектурна спадщина міста Суми» (керівник – к.пед.н. Коваленко О. В.).

Інноваційні напрями діяльності СумДПУ імені А. С. Макаренка:

-          реалізуються через діяльність на базі університету регіонального осередку Асоціації гідів України і Європи, представника Міністерства освіти і науки Сербії д.пед.н., професора Устименко-Косоріч О. А.;

-          асоційованої співпраці з Люксембургським економіко-бізнес центром Європейського Союзу (в університеті працює представник д.економ.н., професор Кудріна О. Ю.);

-          співпраці з Черкаською фармацевтичною фірмою у галузі фармакології спорту (в університеті працює представник д.б.н., професор Гуніна Л.М.).

Розуміючи та розділяючи гостроактуальні проблеми держави, зусилля колективу Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка спрямовуються на їх вирішення, зокрема шляхом:

-          наукового і методичного супроводу психолого-реабілітаційної роботи. З цією метою в поточному навчальному році продовжено роботу Навчально-наукового консультаційного центру надання психологічної допомоги населенню та Навчально-наукового центру фізичної та психологічної реабілітації.

-          організації та проведення наукових заходів. Так, у 2016–2017 навчальному році було організовано та проведено 38 міжнародних та всеукраїнських конференцій, у роботі яких взяли участь представники наукових, навчальних, пенітенціарних та медичних установ та організацій України, Польщі, Чехії, Словаччини, Німеччини, Швеції, Нідерландів, США, Канади, Сербії, Ізраїлю, Єквадору, В’єтнаму, Туреччини.

Глобалізаційні тенденції сьогодення спонукають керівництво Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка до активізації міжнародної співпраці, зокрема шляхом розробки та підписання угод про співробітництво з закордонними установами та організаціями, запрошення іноземних фахівців до проведення науково-педагогічної діяльності, організації та участі у міжнародних наукових заходах, відрядження викладачів університету за кордон, реалізації програм студентських обмінів та стажувань. Важливим напрямом такого виду діяльності є навчання на базі університету 137 іноземних громадян із Китаю, Туркменістану, Узбекистану, Азербайджану, Туреччини, Сербії, Молдови, Йорданії, Ізраїлю, Палестини, Іраку.Університет – єдиний вищий навчальний заклад Сумщини, внесений до реєстру Міністерства освіти Китайської Народної Республіки.

Студентська наука посідає чинне місце у науково-дослідній роботі університету. Студенти проводять свої дослідження у науково-дослідних лабораторіях, наукових гуртках та проблемних групах, працюють над науковими проектами. Одними з основних показників студентської наукової роботи є перемоги у олімпіадах і конкурсах.

За підсумками 2016–2017 навчальному році 6 студентів університету стали призерами Всеукраїнської студентської олімпіади у сферах математики, спеціальної освіти, фітнесу, рекреації, фізичного виховання та фізичної реабілітації.

У фінальному турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт взяло участь 49 студентів, 12 – стали переможцями і призерами за такими напрямами, як: фізична реабілітація, фізичне виховання, спорт, біологія, хімічні технології, корекційна та соціальна педагогіка. Студенти університету щорічно долучаються до участі, стають переможцями та призерами міжнародних конкурсів із веб-дизайну та комп’ютерної графіки.

1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02
E-Mail: rector@sspu.sumy.ua

Всі контакти

Електронний довідник

На сайті

На даний момент 368 гостей на сайті

Copyright © 1924 - 2019. All Rights Reserved.