× Увага! Офіційний сайт СумДПУ імені А.С Макаренка переїхав на нову адресу.
Всі актуальні матеріали зі старого сайту будуть поступово перенесені на новий.
Відвідати новий сайт sspu.edu.ua

Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios
Screenshot 6 48024 122668064
Головна Іноземної та слов’янської філології Кафедра української мови Новини Новини (Кафедра української мови) ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній навчальний заклад – доуніверситетська підготовка – вищий навчальний заклад»

golovna 1c6af 100775197927 квітня 2017 року кафедра української мови Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка долучилася до важливої наукової події, ставши співорганізатором ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній навчальний заклад – доуніверситетська підготовка – вищий навчальний заклад», що проводилася Навчально-науковим інститутом неперервної освіти Національного авіаційного університеті у м. Києві. Захід було проведено також спільно з Інститутом обдарованої дитини НАПН України та Рівненським державним гуманітарним університетом.

Ініціатором конференції виступила кафедра базових і спеціальних дисциплін, залучивши до участі 185 науковців, викладачів, учителів, методистів із різних куточків України, а також Польщі і Білорусі. Із привітанням до учасників конференції звернулася доктор педагогічних наук, професор, в. о. директора НН ІНО Муранова Н. П., акцентувавши на важливості наукового заходу в контексті викликів сьогодення та сучасних освітніх реформ, а також глобальної тенденції до неперервності освіти та освіти упродовж життя.
Під час пленарного та секційних засідань обговорювалися актуальні проблеми сучасного освітнього простору з огляду на виклики сьогодення в контексті постінформаційного глобалізованого суспільства, зокрема інноваційні освітні проекти та програми, дидактика профільного навчання, компетентнісний підхід в системі неперервної освіти, особливості роботи з обдарованою молоддю в системі середньої та вищої освіти, моніторинг якості підготовки старшокласників до навчання у ВНЗ, діагностика та проектування особистісного розвитку та соціалізації старшокласників, інноваційні підходи до розробки і впровадження технологій дистанційного навчання, застосування інформаційно-комунікаційних технологій і електронних засобів навчання, теоретичні та методичні основи управління якістю освітньої діяльності.
Пленарне засідання розпочала доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, проректор з навчальної та виховної роботи Національного авіаційного університету Іванова Т. В. доповіддю за темою «Стратегія освітньої діяльності вищого навчального закладу – вимога світових стандартів вищої освіти.
Гостропроблемністю й актуальністю в царині роботи з обдарованою молоддю вирізнялася концептуальна доповідь доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри української мови Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка Семеног Олени Миколаївни «Формування основ академічної культури дослідника у вимірах взаємодії: загальноосвітня школа – МАН – вищий педагогічний навчальний заклад», виголошена на пленарному засіданні. У своєму ґрунтовному виступі доповідач звернулася до лінгвістичного аспекту генеалогії таких понять, як «обдарованість» та «академічна культура». Проаналізувавши науково-дослідницькі роботи учнів-членів відділення філології та мистецтвознавства Сумського територіального відділення МАН за 2010-2014 роки, а також за 2017 рік у секції «Українська мова», Семеног О. М порушила проблеми вибору пошуковцями теми дослідження, невміння моделювати науковий текст, послуговуючись науковою мовою; звернулася до глибокого аналізу питання плагіату як поширеної форми академічного шахрайства, що становить серйозну наукову проблему. Професор закцентувала на тому, що якість і високий рівень учнівських науково-дослідницьких робіт, формування молодої української наукової еліти може забезпечити тільки узгоджена, продумана й системна взаємодія загальноосвітньої школи, Малої академії наук та вищого навчального закладу.
Також у пленарному засіданні взяли участькандидат політичних наук, докторант кафедри управління освітою Національної академії державного управління при Президентові України Семенець-Орлова І. А. з доповіддю «Методи організаційного розвитку сучасного ВНЗ», кандидат педагогічних наук, професор кафедри педагогіки та психології Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка Безносюк О. О. – «Неперервна освіта і самоосвіта в контексті освітніх реформ», кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії і методик початкового навчання Рівненського державного гуманітарного університету Сіранчук Н. М. – «Проблема термінологічної номінації окремих видів лексичних помилок», кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник сектору освіти в галузях природничо-математичної та аграрної освіти відділу модернізації вищої освіти Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» Власюк О. А. – «До проблем розроблення освітніх програм та навчальних планів», завідувач сектору освіти в галузях природничо-математичної та аграрної освіти відділу модернізації вищої освіти Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» Дараган Т. П. – «Використання інформаційно-комунікаційних технологій у викладацькій діяльності».
Робота конференції тривала в шести секціях: «Загальнотеоретичні і прикладні проблеми розвитку безперервної системи освіти», «Системи контролю і моніторингу знань, умінь і навичок учнів/слухачів», «Актуальні напрями, досвід і проблеми організації роботи з обдарованими учнями», «Доуніверситетська освіта в системі неперервної професійної освіти», «Педагогічні, організаційні та економіко-правові умови ефективного розвитку системи безперервної освіти», «Інноваційні технології в системі неперервної освіти». Теми доповідей подали викладачі кафедри української мови БЕЦЕНКО Тетяна Петрівна, доктор філологічних наук, професор, КУМЕДА Олена Павлівна, кандидат філологічних наук, доцент, ГРОМОВА Наталія Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент .
Гостропроблемність та актуальність порушених освітніх питань, фахові наукові дискусії, широка географія учасників засвідчили, що ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній навчальний заклад – доуніверситетська підготовка – вищий навчальний заклад», проведена НН ІНО у стінах Національного авіаційного університету, стала потужною науковою традицією.

ПРИХОДЬКО Оксана Юріївна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри базових і спеціальних дисциплін Навчально-наукового інституту неперервної освіти Національного авіаційного університету,

IMG 9644 5f25c 184584921IMG 9648 28cec 1093448614IMG 9672 5d6bf 569745770

1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02
E-Mail: rector@sspu.sumy.ua

Всі контакти

Електронний довідник

На сайті

На даний момент 245 гостей на сайті

Copyright © 1924 - 2019. All Rights Reserved.