× Увага! Офіційний сайт СумДПУ імені А.С Макаренка переїхав на нову адресу.
Всі актуальні матеріали зі старого сайту будуть поступово перенесені на новий.
Відвідати новий сайт sspu.edu.ua

Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios
Screenshot 6 48024 122668064

ІНФОРМАЦІЯ

ПРО ВИКОНАННЯ НДР НА КАФЕДРІ БОТАНІКИ У 2010 РОЦІ

Перелік і коротка характеристика НДР, які виконувалися на кафедрі ботаніки у 2010 році.

Вивчення біологічного різноманіття природної флори та рослинності

Сумської області

Науково-дослідна робота проводиться з проблем вивчення та збереження різноманіття природної флори та видового різноманіття макроміцетів і мікроміцетів на території Сумської області. Вона включала польові дослідження, камеральну обробку польових досліджень, підготовку рекомендацій щодо охорони фіторізноманіття й мікобіоти, публікацію результатів наукових досліджень. Наукові дослідження проводились як за рахунок власних коштів, так і за сприяння й фінансування з боку Держуправління екології й природних ресурсів у Сумській області.

Підставою для виконання даної теми є рішення Сумської обласної ради від 18.09.2001 року ”Про екологічний стан довкілля” та “Програма збереження біологічного різноманіття, відтворення біологічних ресурсів та розвитку природно-заповідного фонду в Сумській області на перспективу до 2015 року”. У результаті виконання теми одержана наукова інформація про біорізноманіття рослин і грибів у межах Недригайлівського та Роменського районів Сумської області. Проведена робота дозволили вивчити видовий склад вищих судинних рослин досліджуваної території, виявити види рослин занесених до ЄЧс, ЧкУ, Бернської конвенції про біорізноманіття, Обласного Червоного списку. Проведено обстеження території 12 проектованих заповідних об’єтів у межах Недригайлівського та Роменського районів Сумської області, а саме – ландшафтних заказників “Полулях”, “Овлаші”, “Косарівщина”, “Мельнянський”, “Вовчик”, гідрологічних заказників “Єзучський”, “Сарнавщина”, заказника місцевого значення “Жолдаки”, загальнозоологічного заказника “Ведмежівський”, комплексної пам’ятки природи “Глібль”, ботанічних пам’яток природи “Річка Хусь”, “Косарівщинська”, “Братські могили”. За результатами даних досліджень, для Державного управління екології й природних ресурсів у Сумській області, зроблені висновки та розроблені рекомендації по їх створенню.

Науковцями кафедри продовжені роботи, під час яких зроблені мікологічні збори по групам макро- та мікроміцетів у Національному природному парку “Деснянсько-Старогутський” та м. Суми (в т.ч. в парках-пам’ятках садово-паркового мистецтва та ботанічному саду), проведена камеральна обробка матеріалів польових досліджень, оформлений мікологічний гербарій передано до Основного гербарію відділу мікології Інституту ботаніки НАН України.

Ведеться камеральна обробка мікологічного матеріалу, зібраного під час експедиційних виїздів на території Чорноморського біосферного заповідника та Волинського Полісся. На сьогодні ідентифіковано 25 видів грибів, три з яких є новими для України.

Продовжені дослідження, щодо вивчення поширеності спадкової патології серед населення Сумської області та ефективності надання населенню області медико-генетичної допомоги, основою якої є медико-генетичне консультування – важлива складова епідеміологічної системи генетичного моніторингу населення, що відіграє провідну роль у діагностиці, комплексній профілактиці, прогнозуванні рівня генетично-обумовленої патології.

З метою розширення використання технічних засобів навчання під час вивчення біологічних дисциплін співробітниками кафедри виконувались роботи по темі: “Методика застосування комп’ютерних технологій під час підготовки майбутніх вчителів біології”. Розроблено програму факультативного курсу “Біологія і комп’ютер” з метою підготовки учнів до роботи з комп’ютером та педагогічними програмними засобами з біології, яка рекомендована Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11-5142 від 21.10.08) для допрофільної підготовки та профільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах та методичні рекомендації учителям біології щодо застосування комп’ютера та педагогічних програмних засобів у навчально-виховному процесі.

Впровадження результатів дослідження здійснюється в загальноосвітніх навчальних закладах м. Суми: гімназії № 1, ССШ №№ 7, 9; ЗОШ №№ 12, 22, 26 (довідка № 01-18/1531 від 17.11.09), ССШ № 25 (довідка № 124 від 08.09.09), ССШ № 2 ім. Д. Косаренка (довідка № 321 від 21.05.08); Сумської області: В’язівському навчально – виховному комплексі: ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ Охтирського району (довідка № 39 від 12.05.08); Запсільському навчально-виховному комплексі Краснопільського району (довідка № 04 від 30.04.09), Вільшанській, Коровинській загальноосвітніх школах І-ІІІ ст., Недригайлівській спеціалізованій школі І-ІІІ ст. (довідка № 234 від 16.05.08), ЗОШ І-ІІІ ст. № 7 м. Ромни (довідка № 124 від 28.05.09), Бобрицькій ЗОШ І-ІІІ ст. Роменського району (довідка № 558/09 від 29.05.09); м. Києва: гімназії № 143 (довідка № 51 від 11.07.08), спеціалізованій школі №71 (довідка № 284 від 04.11.09); Тернопільської області: ЗОШ І-ІІІ ст. с. Млинівці Зборівського району (довідка № 47 від 08.04.09).

Співробітниками кафедри також виконувались роботи присвячені вивченню впливу аеротехногенних викидів ВАТ “Сумихімпром” на наземні біогеоценози. Проведені дослідження дають змогу простежити зміну екологічних факторів у зоні впливу повітряних викидів ВАТ “Сумихімпром” на протязі останніх двадцяти років. Також проведений аналіз зміни фізико-хімічних властивостей грунтів і зоні впливу повітряних викидів хімзаводу.

Тематика та склад проблемних груп для виконання наукової

роботи студентами на кафедрі ботаніки

1. Вивчення біологічного різноманіття природної флори та рослинності Сумської області

Наукові керівники: доценти – Вакал А.П., Карпенко К.К., Родінка О.С.

2. Генетичні наслідки забруднення оточуючого середовища.

Науковий керівник: доценти – Торяник В.М. Данько Я.М.

3. Анатомічні особливості вегетативних та генеративних органів квіткових рослин.

Науковий керівник: доцент Закорко Н.Г.

4. Вивчення мікро- та макроміцетів Сумської області.

Наукові керівники: доценти Карпенко К.К., Голубцова Ю.І.

5. Розвиток пізнавальної активності при вивченні біології у середній школі.

Наукові керівники: доценти – Суряднова В.П., Міронець Л.П.,

викладач Шевченко А.А.

1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02
E-Mail: rector@sspu.sumy.ua

Всі контакти

Електронний довідник

На сайті

На даний момент 221 гостей на сайті

Copyright © 1924 - 2019. All Rights Reserved.