× Увага! Офіційний сайт СумДПУ імені А.С Макаренка переїхав на нову адресу.
Всі актуальні матеріали зі старого сайту будуть поступово перенесені на новий.
Відвідати новий сайт sspu.edu.ua

Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios
Screenshot 6 48024 122668064

Вініченко Т.С. Рослини України під охороною Бернської конвенції. – К.: Мінприроди України, 2006. – 157 с.

Дегтярьова Н.І. Лабораторний польовий практикум з генетики. К.: Вища школа, 1973.

Гриби заповідників та національних природних парків Лівобережної України / І.О. Дудка, В.П. Гелюта, Т.В. Андріанова, В.П. Гайова, Ю.Я. Тихоненко, М.П. Придюк, Ю.І. Голубцова, Т.І. Кривомаз, В.В. Джаган, Д.В. Леонтьєв, О.Ю. Акулов, О.В. Сивоконь. – К.: Арістей, 2009. – Т.1. – 306 с.

Гриби заповідників та національних природних парків Лівобережної України / І.О. Дудка, В.П. Гелюта, Т.В. Андріанова, В.П. Гайова, Ю.Я. Тихоненко, М.П. Придюк, Ю.І. Голубцова, Т.І. Кривомаз, В.В. Джаган, Д.В. Леонтьєв, О.Ю. Акулов, О.В. Сивоконь. – К.: Арістей, 2009. – Т.2. – 428 с.

Голубцова Ю.І. Фітотрофні мікроміцети північно-східної частини України. – Суми: СумДПУ, 2008. – 197 с.

Гончаренко І.В. Будова рослинного організму. Суми: ВТД «Університетська книга», 2004.

Данько Я.М. Проблема происхождения жизни. – Сумы: Ун-кая книга, 2001. – 95 с.

Карпенко К.К. Макроміцети заповідних територій Сумської області. – Суми: ПП Вінниченко, 2009. – 356 с.

Карпенко К.К., Вакал А.П., Родінка О.С. Рослини, занесені до Червоної книги України, що виявлені на території Сумської області. // Стан природного середовища та проблеми його охорони на Сумщині. Книга п’ята. – Суми: Джерело, 2000. – С. 7-42.

Москаленко М.П. Фізіологія рослин. Ч. І. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2004. – 136 с.

Москаленко М.П. Фізіологія рослин. Ч. ІІ. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2006. – 82 с.

Польський Б.М., Стеблянко М.І., Чмир Р.Д., Яворський В.С. Основи сільського господарства. – К.: Вища школа. 1991. – 295 с.

Польський Б.М., Стеблянко М.І., Чмир Р.Д., Яворський В.С. Практикум з основ сільського господарства. – К.: Вища школа. 1991. – 295 с.

Стеблянко М.І., Гончарова К.Д., Закорко Н.Г. Ботаніка. Анатомія і морфологія рослин. – К.: Вища школа. 1995. – 384 с.

Стеблянко М.І., Ковтун В.А., Морозюк С.С. Ботаніка. – К.: Рад. школа, 1981. – 158 с.

Суряднова В.П. Курсові роботи з методики навчання біології. – Суми: СумДПУ, 2008. – 63 с.

Польський Б.М., Торяник В.М. Основи біології. Ч.1. – Суми: Університетська книга, 2003. – 150 с.

Польський Б.М., Торяник В.М. Основи біології. Ч.2. – Суми: Університетська книга, 2003. – 150 с.

Торяник В.М. Генетика. Збірник задач. – Суми: СумДПУ, 2003. – 92 с.

Родінка О.С., Карпенко К.К., Вакал А.П., Гончаренко І.В. Рослини, занесені до Червоного списку Сумської області. // Стан природного середовища та проблеми його охорони на Сумщині. Кн. 6. – Суми: ПП Вінніченко М.Д., 2004. – 120 с.

Родінка О.С. Практичний курс систематики рослин. – Суми: СумДПУ, 2008. – 112 с.

1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02
E-Mail: rector@sspu.sumy.ua

Всі контакти

Електронний довідник

На сайті

На даний момент 209 гостей на сайті

Copyright © 1924 - 2019. All Rights Reserved.