× Увага! Офіційний сайт СумДПУ імені А.С Макаренка переїхав на нову адресу.
Всі актуальні матеріали зі старого сайту будуть поступово перенесені на новий.
Відвідати новий сайт sspu.edu.ua

Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios
Screenshot 6 48024 122668064

8 3 IMG_2925

P9130095Ботанічний сад Сумського державного педагогічного універси­тету імені А.С. Макаренка, заснований у 1934-1936 р, згідно з рішенням Сумського облвикон­кому від 27.09.1973 р. - об'єкт природно-заповідного фонду області, що має статус ботанічного саду місцевого значення. Ботанічний сад розташований на плакорній ділянці та схилах долини р. Стрілка з вилугованими чорноземами. Він займає під­вищену, добре дреновану територію площею 4,76 га. В ньому зро­стає понад 500 видів рослин. З них лише третина - представники місцевої флори, а близько 100 видів належать до рідкісних або зникаючих. Колекційні фонди розміщені на ділянках дендрарію, у відділах квітково-декоратив­них рослин, методики біології, лікарських рослин, сільськогосподар­ських рослин. Вони репрезентують флору різних регіонів світу. IMG_2232

Ботанічним  садам належить важливе місце в справі збереження та відтворення видового, передусім раритетного фіторізноманіття, в реалізації завдань екологічної освіти та природоохоронного виховання підростаючого покоління, молоді, яка навчається,  а також дорослого населення.  У живій колекції  рослин ботанічного саду СумДПУ ім А. С. Макаренка представлені типові та раритетні види місцевої флори, інших регіонів України, інших природно-кліматичних зон. Тут можна побачити рослини пустель, степів, луків, хвойних, листяних і мішаних лісів,  гірські види Карпат, Криму, Кавказу, представників флор Європи, Азії, Північної Америки, вихідців родом із Китаю, Японії та інших.

В живій колекції багато видів із високими декоративними властивостями. У періоди цвітіння ці рослини та їх композиції викликають велике захоплення, зачаровують розмаїттям яскравих барв і форм, що в значній мірі сприяє естетичному вихованню, розвитку вміння бачити й цінувати красу дикої природи,  схилятись перед її безмежними  чудовими й витонченими творіннями, зародженню й розвитку бажання берегти природу, прагненню зберегти багатовікові її надбання. Тут можна побачити ендемічні та реліктові види рослин. У парку та фрагментах  діброви на території ботсаду можна  ознайомитись з видами-домінантами різних ярусів,  характерних для Полісся та Лісостепу України фітоценозів, з характерними, але недомінуючими видами трав’янистих рослин; побачити адвентивні, синантропні та культивовані сільськогосподарські, лікарські, декоративні рослини тощо.

sub020Колекція рослин ботанічного саду має велику цінність у формуванні понять про основні таксони рослинного світу, його різноманітність і значення.. Ботанічний сад успішно використовується з учбо­вою метою іншими вузами, ліцеями, школами м. Суми та області.P4050046

Науково-дослідна робота у ботанічному саду здійснюється за такими основними напрямками: розробка оптимальних методик культивування рідкісних видів рослин, вивчення особливостей розмноження і поширення адвентивних видів, інтродукція рос­лин, селекція та генетика. Крім цього, ведуться дослідження в галузі агрохімії та захисту рослин.

Серед питань, що вивчаються в ботанічному саду - порівняль­но-анатомічні дослідження окремих родин вищих рослин, мікобіоти та фітопатогенної діяльності грибів, дослідження впливу мік­роелементів і біологічно активних речовин на ріст і розвиток рос­лин, розширення асортименту деревно-чагарникових і трав'янис­тих видів, які використовуються у зеленому будівництві, дослі­дження радіаційного та хімічного мутагенезу культурних рослин, вивчення консортивних зв'язків рідкісних видів, розробка питань охорони природи.


Фотогалерея ботанічного саду

1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02
E-Mail: rector@sspu.sumy.ua

Всі контакти

Електронний довідник

На сайті

На даний момент 173 гостей на сайті

Copyright © 1924 - 2019. All Rights Reserved.