× Увага! Офіційний сайт СумДПУ імені А.С Макаренка переїхав на нову адресу.
Всі актуальні матеріали зі старого сайту будуть поступово перенесені на новий.
Відвідати новий сайт sspu.edu.ua

Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios
Screenshot 6 48024 122668064
Головна

Lyanoj U O 812006416Історичне покликання Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка полягає, насамперед, у підготовці високо кваліфікованого, духовно багатого, ідейно і морально високого Учителя, який забезпечить всебічну підготовку людини до самостійного багатогранного життя, сформує її знання, світогляд, ціннісні орієнтації, вміння навчатися протягом усього життя, прагнення і здатність до творчої самореалізації.
 Учитель – це золотий фонд держави, народу, нації. Це особистість високого рівня – добра, справедлива, щедра, талановита; це джерело загальнонаціонального й людського досвіду, батьківських традицій, мовної культури, естетичного сприйняття дійсності; він – патріот власної держави і громадянин світу, який утверджує загальнолюдські цінності і пріоритети, формує культуру міжнародного співіснування з урахуванням етичних, релігійних, майнових, культурних та інших відмінностей; він цілеспрямований і професійний, має високу ерудованість.
Саме таку особистість готує, навчає і виховує Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка, який є лідером педагогічної освіти України.

Untitled 1Історія Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка бере свій початок зі створення Сумських вищих курсів, які було відкрито 16 грудня 1924 року за постановою Президії Сумського окружного виконавчого комітету (протокол № 59 від 16.12.1924р.). Першим директором Сумських педагогічних курсів у 1924 році став Григорій Васильович Приймак.
У 1925 році ці курси реорганізували в Сумський педагогічний технікум з правом вищого навчального закладу. За шість років свого існування  технікум підготував 146 педагогічних працівників народної освіти.
Untitled 2Відповідно до постанови Раднаркому УРСР від 11 серпня 1930 року були реорганізовані мережа й система педагогічної освіти: педагогічні технікуми перейменовувалися в інститути соціального виховання. Так було створено Сумський інститут соціального виховання. До складу інституту входили чотири відділення: соціально-економічне, мови й літератури, техніко-математичне та агробіологічне, на яких навчалося 360 студентів. Разом із відділенням стаціонару було створено вечірнє й заочне відділення (за тими ж спеціальностями), де вищу освіту здобували переважно вчителі, що вже працювали в школі без відриву від виробництва.
Untitled 3У 1934 році Інститут соціального виховання був реорганізований в Сумський педагогічний інститут з чотирма факультетами: історичним, мови й літератури (з українським та російським відділеннями), фізико-математичним (з фізичним та математичним відділеннями) та факультетом природознавства.
 1935 рік для інституту був роком втрат: факультет мови і літератури й історичний були переведені в Харківський та Полтавський педагогічні інститути, тож до 1938 року в Сумському педінституті залишилися два факультети: фізико-математичний та факультет природознавства. У 1938 році був відновлений історичний факультет, а в 1940-му – факультет мови та літератури. Також при інституті створили робітничі факультети (робітфаки) – середні навчальні заклади, де люди отримували середню освіту, необхідну для вступу в інститут.
Професорсько-викладацький склад інституту у 1940 році  налічував 54 особи. У цей час працювали 14 кафедр та 20 кабінетів і лабораторій, оснащених належним чином. У зв’язку з початком Великої Вітчизняної війни 15 вересня 1941 року інститут був евакуйований до Чкалівської області і до вересня 1943 року не функціонував, відновивши свою діяльність в місті Суми лише у вересні 1943 року.
Untitled 4У перші повоєнні роки Сумський педагогічний інститут потрапив у більш несприятливі  умови, ніж у довоєнний період. Викладачам і студентам довелося здійснити колосальну роботу з відбудови інституту і налагодження його нормальної життєдіяльності. Проте тривалий час навчально-матеріальна база лишалася у вкрай незадовільному стані. Заняття проходили в напівпідвальних кімнатках, студенти юрбилися на лавах і столах, наспіх зроблених ними ж.
Під навчальний корпус інституту у 1946 році було передано три будинки по вулиці Дзержинського (нині вулиця Троїцька). Це дозволило не тільки збільшити аудиторний фонд, але й облаштувати деякі нові навчальні кабінети.
23 лютого 1957 року наказом міністра освіти УРСР навчальному закладу було присвоєно ім’я видатного педагога й письменника, громадського діяча,  уродженця  м. Білопілля Сумської області – Антона Семеновича Макаренка.
Сумський педагогічний інститут імені А.С. Макаренка виконував важливу соціальну функцію ідеологічної просвіти, педагогізації й інтелектуалізації населення області, розповсюдження практично доцільних знань. Стала поширеною діяльність вечірніх відділів, навчально-консультаційних пунктів, різноманітних курсів на громадських засадах, конференцій, творчих зустрічей, що здійснювалася зусиллями викладачів вишу.
У скрутному становищі інститут опинився наприкінці 60-х рр. у зв'язку зі стрімким збільшенням кількості студентів (у два рази за десятиріччя). Відсутність можливостей для нормального функціонування кабінетів і лабораторій, читального залу, належно оснащеного спортивного залу перешкоджали підвищенню ефективності навчально-виховного процесу. Тризмінна робота не давала змоги підтримувати в нормі елементарний санітарно-гігієнічний стан помешкань. У 1969 р. керівництву Сумського державного педагогічного інституту імені А.С.Макаренка вдалося отримати дозвіл на спорудження студентського містечка по  вул. Роменській, що включало б у себе навчальні корпуси, гуртожитки, студентську їдальню, господарчі приміщення й мало б перспективи подальшого розвитку. Зміцнення матеріально-технічної бази Сумського державного педагогічного інституту суттєво сприяло поліпшенню організації навчально-виховного процесу, здійсненню науково-дослідницької роботи, пожвавленню культурно-виховної та спортивної діяльності. У 1972 році колектив університету отримав нове студентське містечко по вулиці Роменській.
IMG 05582Знаменним для розвитку інституту став 1962 рік, коли було створено факультет англійської мови з 5-річним терміном навчання, що пізніше перетворився на факультет іноземних мов. У 1978 році почав діяти музично-педагогічний факультет. Стрімкий розвиток інституту продовжувався і з відкриттям у 1980 році факультету фізичної культури, який у 2006 році переріс у потужний навчально-науковий інститут фізичної культури і спорту. З 1981 року було відновлено історичний факультет.
Свій півсторічний ювілей Сумський державний педагогічний інститут імені А.С.Макаренка відзначив у 1974 році. За заслуги у підготовці кваліфікованих кадрів для народної освіти у повоєнний період та з нагоди 50-річчя від дня заснування (14 квітня 1975 р.) Сумський державний педагогічний інститут імені А.С. Макаренка було нагороджено Почесною грамотою Президії Верховної Ради Української РСР, а 37 викладачів вишу за високі показники в роботі відзначили державними нагородами, медалями «За доблестный труд».
Постановою Кабінету Міністрів України № 1843 від 06 жовтня 1999 року на базі Сумського державного педагогічного інституту імені А.С.Макаренка було створено Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка.
З метою підготовки фахівців з дошкільної та початкової освіти, практичних психологів у 2001 році було створено факультет педагогіки та практичної психології (раніше соціально-гуманітарний), який став потужним навчально-виховним та адміністративним підрозділом педагогічного університету. У 2010 році факультет переріс у навчально-науковий інститут педагогіки і психології та увібрав у себе відділення додаткової освіти. Відповідно до потреб випускників, з приводу отримання другої вищої освіти, у 2002 році було створено факультет післядипломної та додаткової освіти.
IMG 5318Сьогодні СумДПУ ім. А.С. Макаренка – сучасний вищий навчальний  ІV рівня акредитації, що є одним із найбільших науково-методичних і культурних центрів Сумської області та Слобожанщини.
У 2004 р. університет став лауреатом рейтингу вищих навчальних закладів України «Софія Київська», у 2009 р. удостоївся відзнаки міжнародного академічного рейтингу популярності та якості «Золота фортуна» у номінації «За вагомий внесок у справу розбудови України та високий професіоналізм», у 2014 році – занесений до книги «Національні лідери» за видатні здобутки та досягнення задля розбудови сильної, нової України.
За ліценціями, виданими МОН України, університет нині готує близько 5 тисяч студентів денної, заочної й екстернатної форм навчання за чотирма основними напрямками («Педагогічна освіта», «Фізичне виховання і спорт», «Фізика», «Специфічні категорії») та 27 спеціальностями. За освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» акредитовано 25 спеціальностей, також 25 спеціальностей ліцензовано за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр». Усі спеціальності педагогічного напряму передбачають додаткову спеціалізацію, що дає змогу випускнику викладати кілька дисциплін і надає йому значну перевагу на ринку праці.
IMG 5889Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка має ліцензії на перепідготовку та підвищення кваліфікації за базовими акредитованими спеціальностями, підготовку до вступу у вищі навчальні заклади громадян України. У складі університету функціонують два інститути, п’ять факультетів, тридцять вісім кафедр, два навчально-консультаційні пункти.
Від дня заснування університету в ньому працювали висококваліфіковані науково-педагогічні кадри: Ю.П.Самброс, І.В.Гончаров, Л.В.Лучинін, Г.Я.Гармаш, Н.Х.Онацький, М.П.Дейнеховський та багато інших. Розвиток педагогічної освіти безпосередньо пов’язаний з іменами С.І.Прийменка, П.В.Гудзенка, Л.Б.Гаркуші, А.В.Семенцова, С.Д.Шоптенка, Г.М.Кублицького. У післявоєнний період та наступні десятиліття учительську справу успішно розвивали В.О.Мокаєва, Г.Й.Семенець, А.В.Іванченко, Г.І.Завгородній, П.П.Бобровський,  О.П.Овчаренко, Г.П. Якубанець, П.О. Ключникова, О.Я.Польська, П.П.Охріменко, Н.І.Дегтярьова.
Високу якість підготовки майбутніх фахівців забезпечує високопрофесійний професорсько-викладацький склад, до якого входять 36 докторів наук, професорів, 235 кандидатів наук, доцентів, академік, 14 заслужених працівників освіти, культури і спорту, 7 заслужених діячів мистецтв, 2 заслужених художники, 10 заслужених тренерів, заслужений учитель, журналіст, лікар, майстри народної творчості України. Основи сучасної дидактики вищої школи закладені професорами Ф.М.Лиманом, Н.Н.Чайченко,А.А.Сбруєвою, М.О.Лазарєвим, О.А.Томенко, І.О.Калініченко, Л.М.Горболіс, В.І.Статівкою, В.О.Цикіним.
IMG 6118Широко відомими в Україні та далеко за її межами є здобутки наукових шкіл М.О.Лазарєва, В.О.Цикіна, А.А.Сбруєвої, Т.О.Лози, Ю.О.Лянного, О.А.Томенка, В.Б.Лободи, О.С.Чашечнікової, О.В.Михайліченка, Г.Ю.Ніколаї.
В структурі університету функціонує аспірантура, підготовка науково-педагогічних кадрів  у якій здійснюється за десятьма напрямами. З 2010 року захист дисертаційних досліджень аспірантів та здобувачів наукових ступенів проводиться у спеціалізованій вченій раді. У 2014 році відкрита докторантура.
Високому рівню організації навчально-виховного процесу в усіх структурних підрозділах університету сприяє створення належної матеріально-технічної бази, яка включає в себе 14 корпусів та споруд, у тому числі 5 навчально-лабораторних корпусів, в яких розташовані сучасні лабораторії, спеціалізовані кабінети; 3 гуртожитки; спортивний комплекс; бібліотеку; 5 музеїв; стадіон; навчальну базу в урочищі Вакалівщина. Особливої уваги заслуговує ботанічний сад, закладений у 1937 році, розташований на правому березі ріки Стрілки, площа якого складає майже 5 гектарів. Він має такі відділення: дендрарій, експозиції квітково-декоративних рослин, систематики лікарських рослин, інтродукції плодово-ягідних культур та колекцію понад 1100 видів рослин, із яких 170 належать до категорії рідкісних або зникаючих. Сьогодні Ботанічний сад є пам’яткою садово-паркового мистецтва і має статус державного заказника.
Для підготовки висококваліфікованих спеціалістів з фізичної культури і спорту в університеті створена сучасна спортивна база, яка включає два басейни, ігрову, гімнастичну, тренажерну зали, три зали єдиноборств, зали лікувальної фізичної культури, легкоатлетичний манеж, стадіон, лижну базу, навчально-реабілітаційний центр, сучасно оснащені кабінети, зимовий сад з живим куточком.
В університеті сформовано цілісну інформаційно-технологічну інфраструктуру, що постійно вдосконалюється. Функціонують 12 сучасних комп’ютерних класів, де студенти мають змогу освоювати новітні інформаційні технології, 50 лекційних мультимедійних аудиторій, редакційно-видавничий відділ, який здійснює випуск друкованої продукції, інформаційно-телекомунікаційний  центр, що забезпечує ефективну роботу комп’ютерної техніки в університеті.
IMG 9234Усі структурні підрозділи університету обладнані персональними комп’ютерами, підключеними до всесвітньої мережі Інтернет, та необхідними технічними засобами для роботи й навчання, що сприяє підвищенню результативності їх діяльності.
Історія Наукової бібліотеки Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка нероздільно пов’язана з історією розвитку Університету. За 90-літній період бібліотека, як органічна та невід’ємна складова навчального закладу, пройшла довгий та складний шлях становлення та розвитку.
В далекому 1924 році основу бібліотечної колекції склали книги, які були передані з книгозбірень Сумської міської, Сумських Олександрівської чоловічої, Першої та Другої жіночих гімназій, Сумського реального училища, кадетського корпусу, начальних шкіл Сумського дворянського зібрання, а також частина книг з особистих бібліотек родин Лащенків, Суханова, Сумовських, Асмолових, Оскара Гансена. Колекція рідкісних та цінних видань і сьогодні є безцінною перлиною бібліотеки університету.
IMG 5307Сьогодні книгозбірня – потужний бібліотечно-інформаційний комплекс, просвітницький центр студентської молоді, методичний центр для бібліотек вищих навчальних закладів області та один з найбільших підрозділів університету. Наукова бібліотека має розгалужену систему відділів: обслуговування користувачів, комплектування наукової обробки документів та організації каталогів, науково-бібліографічний та інформаційний відділ, книгосховища, відділ інформаційних технологій і комп’ютерного забезпечення, книгозбереження. До послуг користувачів працюють 6 абонементів та 6 спеціалізованих читальних залів на 465 місць, а також зал інформаційних технологій.
Фонд бібліотеки нараховує близько 1 млн. примірників. Це універсальна книгозбірня документів, до складу якої входить навчальна, навчально-методична, художня література, наукові праці, періодичні видання, дисертації, автореферати дисертацій, неопубліковані документи, видання українською, російською та іноземними мовами.
Щорічно підрозділами Наукової бібліотеки обслуговується понад 8 тисяч читачів, яким видається понад 1 млн. екземплярів документів.
Важливою складовою бібліотеки є сайт, власні та придбані бази даних, електронна повнотекстова база праць науковців університету, електронний каталог, репозитарій, що нараховує близько 200 тис. записів та нові системи обслуговування користувачів (віртуальна бібліографічна довідка, електронна доставка документів, медіатека, Інтернет, безкоштовні зони Wi-Fi тощо).
Забезпечують роботу Наукової бібліотеки 35 співробітників.
Становлення та розвиток бібліотеки впродовж десятиліть відбувалися завдяки професіоналізму, відповідальності, а головне – любові до своєї справи працівників бібліотеки багатьох поколінь: Чайченко А. Я., Масульської А. К., Загребельного І. О., Горової З.М., Косенко В.В., Араджионі Л. П.
IMG 5304Пройшовши славний історичний шлях, зберігаючи традиції, Наукова бібліотека університету виконує свою основну місію – сприяння вищому навчальному закладу у виконанні навчально-виховного процесу та науково-дослідній роботі.
Навчання в СумДПУ імені А.С. Макаренка є творчою освітньою діяльністю, спрямованою на розвиток людини як найвищої цінності буття, забезпечення якісної професійної, наукової і загальнокультурної підготовки педагогічних працівників, формування неповторної особистості, здатної генерувати оригінальні ідеї, які приносять користь суспільству і змінюють його на краще.
Сьогодні Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка є загальновизнаним лідером педагогічної освіти України. Вагомі рейтингові позиції у навчанні та науковій діяльності, активне впровадження новітніх освітніх технологій та розвиток академічної мобільності виводять наш університет у центр сучасних освітніх тенденцій. Ми пишаємося досягненнями багатотисячної когорти випускників, які є найкращою візитною карткою університету, бо диплом Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка – визнаний серед роботодавців символ якості й високого потенціалу його володарів.
Історія становлення та розвитку університету, сучасні методи організації навчально-виховної діяльності, досвід підготовки педагогічних кадрів – безцінне надбання української педагогіки. Корисним він є і для педагогічних закладів Європи та світу. Дотичність до нашого досвіду облагороджує, звеличує кожного, хто прагне стати Учителем.

1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02
E-Mail: rector@sspu.sumy.ua

Всі контакти

Електронний довідник

На сайті

На даний момент 311 гостей на сайті

Copyright © 1924 - 2019. All Rights Reserved.