× Увага! Офіційний сайт СумДПУ імені А.С Макаренка переїхав на нову адресу.
Всі актуальні матеріали зі старого сайту будуть поступово перенесені на новий.
Відвідати новий сайт sspu.edu.ua

Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios
Screenshot 6 48024 122668064

Перехід на офіційну сторінку

<< Навчально-науковий інститут педагогіки і психології >>

***

Склад кафедри

zagalna 101956265

polyanichko 1460499409 Поляничко Анжела Олександрівна – завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності.

Основні фахові курси: соціалізація особистості та людина в сучасному соціумі, соціальна педагогіка, технології роботи з дітьми вулиці, система виховної роботи в УДП, педагогічна геронтологія, актуальні проблеми соціальної педагогіки.

Коло наукових інтересів: подолання соціальної депривації дітей-сиріт в умовах загальноосвітньої школи-інтернату, теорія і практика розвитку соціальності чоловічої молодості в системі загальної середньої освіти.

Основні публікації за останні 3 роки

panasuk 35cbc 1814243311

Панасюк Валерій Юрійович – доктор мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності.

Основні фахові курси: історія видовищних мистецтв, технологія організації презентацій та музейно-виставкова діяльність, методичне забезпечення соціокультурної діяльності, моделі і технології соціокультурної діяльності в країнах світу,культурологія та інші.

Коло наукових інтересів: теорія культури, сучасні мистецькі практики.

Основні публікації за останні 3 роки

 Rugakova a2a03 808843626

Рижанова Алла Олександрівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності.

Основні фахові курси: теорія та історія соціального виховання, актуальні проблеми теорії та практики соціальної педагогіки та інші.

Коло наукових інтересів: розвиток соціальної педагогіки в соціокультурному контексті.

Основні публікації за останні 3 роки.

 

Балика Олена Георгіївна – кандидат економічних наук, викладач кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності.

Основні фахові курси: інституційне забезпечення соціальної сфери, соціальна геронтологія, соціальна педагогіка та інші.

Коло наукових інтересів: корпоративна культура в контексті її впливу на соціально-трудові відносини.

Основні публікації за останні 3 роки.

goncharenko 1498756676

Гончаренко Олена Володимирівнакандидат педагогічних наук, викладач кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності.

Основні фахові курси: соціокультурна анімація, методика роботи з дитячими і молодіжними організаціями, соціально-педагогічна робота у сфері дозвілля, соціально-педагогічне консультування, соціально-психологічна служба в закладах освіти, соціальний супровід клієнта, соціальна робота в територіальній громаді, технології роботи соціального гувернера, організація соціальної роботи в закладах охорони здоров’я та інші.

Коло наукових інтересів: гендерні аспекти педагогіки, історії педагогіки, соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності.

Основні публікації за останні 3 роки

 Znobey 4f29d 1476860260

Знобей Олексій Володимирович – викладач кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності.

Основні фахові курси: організація і методика проведення спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої діяльності, організація і методика проведення екскурсій та туристсько-рекреаційних заходів, моделі і технології соціокультурної діяльності в країнах світу, соціокультурна робота за кордоном.

Коло наукових інтересів: формування толерантності майбутніх соціальних працівників у процесі практичної підготовки.

Основні публікації за останні 3 роки.

ionova 1881239013 Іонова Ірина Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності.

Основні фахові курси: менеджмент соціально-педагогічної роботи, основи педагогічної конфліктології, спеціалізовані служби в соціальній сфері, соціально-педагогічне проектування, основи соціально-педагогічного тренінгу.

Коло наукових інтересів: педагогічні умови творчої самореалізації старшокласників у процесі навчальної проектної діяльності.

Основні публікації за останні 3 роки

klochko 1029504347 Клочко Олексій Олександрович – кандидат педагогічних наук, викладач кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності

Основні фахові курси: вступ до спеціальності та деонтологія; соціально-педагогічна профілактика делінквентної поведінки; інноваційні моделі надання соціальних послуг; соціальна робота в пенітенціарній системі України; організаційно-адміністративно робота в пенітенціарній системі.

Коло наукових інтересів: інноваційні підходи до профілактики адиктивної поведінки; пенітенціарна соціальна робота; менеджмент соціокультурної діяльності.

Основні публікації за останні 3 роки

lucenko 1000011862 Луценко О. А. – завідувачка Науково-дослідницьким центром гендерної освіти, кандидат філософських наук, доцент кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності.

Основні фахові курси: технології роботи педагога в зарубіжних країнах, гендерна педагогіка, теорія та історія соціального виховання, філософія та культура статі, гендерний аналіз в соц-педагогічних дослідженнях, теорія та історія соціального виховання, соціальна робота в Україні.

Коло наукових інтересів: жіноче начало як культурологічний символ, впровадження гендерного підходу в освітній процес ВНЗ.

Основні публікації за останні 3 роки

 th IMP END 2 big 46c17 1783232504

Полякова Ольга Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності.

Основні фахові курси: методика викладання соціально-педагогічних дисциплін (магістратура), актуальні проблеми соціальної роботи в Україні (спеціалітет, магістратура).

Коло наукових інтересів:соціальна робота і соціальна педагогіка, театральна педагогіка, гендерна педагогіка.

Основні публікації за останні 3 роки.

ponomarenko 149248555 Пономаренко Людмила Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності.

Основні фахові курси: паблік рілейшинз в соціально-педагогічній роботі.

Коло наукових інтересів: розвиток педагогічної компетентності батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу у процесі соціально-педагогіч-ного супроводу.

Основні публікації за останні 3 роки

prihodko 1119092168 Кирилюк Анна Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності.

Основні фахові курси: організація соціально-педагогічної роботи з різними соціальними групами, основи соціально-правового захисту, соціально-молодіжна політика, основи соціально-педагогічних та гендерних досліджень, етнопедагогіка, основи соціально-правового захисту особистості.

Коло наукових інтересів: педагогічні умови творчої самореалізації старшокласників у процесі навчальної проектної діяльності.

Основні публікації за останні 3 роки

shpig 22e95 256399846

Шпиг Наталія Олександрівна – кандидат педагогічних наук, викладач кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності.

Основні фахові курси: педагогічна геронтологія та основи медико-соціального патронажу.

Коло наукових інтересів: громадське об’єднання як важлива складова дієвих факторів соціалізації підростаючого покоління та сфера професійної самореалізації соціальних педагогів/працівників; тренінгові технології в сучасному навчально-виховному процесі.

Основні публікації за останні 3 роки.

shevchenko 50606 1449166711

Шевченко Таїсія Станіславівна – викладач кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності.

Основні фахові курси: соціокультурна анімація.

Коло наукових інтересів: анімаційна діяльність з дітьми, використання ігрових технологій в соціалізації людей з особливими потребами і дітей-сиріт, організація та проведення театралізовано-видовищних заходів і т.д.

Основні публікації за останні 3 роки.

***

Робота зі студентами

1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02
E-Mail: rector@sspu.sumy.ua

Всі контакти

Електронний довідник

На сайті

На даний момент 373 гостей на сайті

Copyright © 1924 - 2019. All Rights Reserved.