× Увага! Офіційний сайт СумДПУ імені А.С Макаренка переїхав на нову адресу.
Всі актуальні матеріали зі старого сайту будуть поступово перенесені на новий.
Відвідати новий сайт sspu.edu.ua

Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios
Screenshot 6 48024 122668064

Перехід на офіційну сторінку

<< Навчально-науковий інститут педагогіки і психології >>

Склад кафедри

pavlushenko3 30688 1851037177Павлущенко Наталя Миколаївна – завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент. На кафедрі працює з 2003 року. 

Основні фахові курси: «Дитяча література», «Основи культури і техніки мовлення», «Дитяча та педагогічна психологія», «Актуальні проблеми сучасної початкової школи», «Вибрані питання теорії початкової освіти».

Коло наукових інтересів: гендерне виховання дітей дошкільного і молодшого шкільного віку; підготовка майбутніх фахівців в галузі дошкільної та початкової освіти з питання введення гендерної складової у навчально-виховний процес дошкільних навчальних закладів та загальноосвітніх шкіл; реалізація гендерного підходу у вихованні дошкільнят і молодших школярів. Має понад 50 наукових праць, серед яких  24 фахові, 3 методичних посібника та розділи в 2 колективних монографіях.

  Основні публікації за останні 3 роки

kondratyuk 1288146792Кондратюк Світлана Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент, директор НН ІПП.

Основні фахові курси: «Анатомія, фізіологія, патологія дітей з основами валеології», «Анатомія дитини», «Педіатрія», «Анатомія, фізіологія з основами гігієни».

Коло наукових інтересів: теорія і методика формування професійної компетентності майбутніх фахівців дошкільної і початкової освіти.

Має понад 50 наукових видань, з них 37-фахові, 3-іноземні та 5 монографій, 1 з них іноземна.

Основні публікації за останні 3 роки

 

lobova 677469778Лобова Ольга Володимирівна – доктор педагогічних наук, професор, член спеціалізованої вченої ради К 55.053.01 Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, в. о. завідувача кафедри

Основні фахові курси: «Методика викладання у ВНЗ методик початкової школи», «Педагогічна діагностика в навчально-виховному процесі початкової школи», «Методологія та методи наукових досліджень», «Теорія та методика музичного виховання», «Музичне виховання і основи хореографії з методикою викладання».

Коло наукових інтересів: теорія та методика загальної музичної освіти. 

Є автором посібників: навчальних – 18, методичних – 7; затверджених МОН навчальних програм для ЗОШ України – 1 одноосібна, 1 у співавторстві. Підручників для ЗОШ з грифами: українською – 9, російською – 3, польською – 3, румунською – 3, угорською – 3, не видані – 3. Монографії: одноосібна – 1, підрозділи – 3; публікації: фахові – 53, зарубіжні – 5.

Основні публікації за останні 3 роки

parfilova 1741144624

Парфілова Світлана Леонідівна – кандидат педагогічних наук, доцент.

Основні фахові курси: «Технологія вивчення галузі «“Українська мова і література”», «Дидактика», «Каліграфія», «Методика навчання української мови», «Методика навчання літературного читання», «Педагогічні технології в початковій школі».

Коло наукових інтересів: формування пізнавальної мотивації молодших школярів у процесі навчально-пошукової діяльності.

Має 10 навчально-методичних посібників, 20 статей, з них 13-фахові та розділи в 2 колективних монографіях.

Основні публікації за останні 3 роки


pushkar 1575532558 Пушкар Лариса Вікторівна
– кандидат педагогічних наук, доцент.

Основні фахові курси: «Теорія та методика музичного виховання», «Основи сценічного та екранного мистецтва з методикою навчання», «Теорія та методика виховання», «Основи педагогічних досліджень», «Спецкурс з постановки голосу та техніки мовлення».

Коло наукових інтересівформування музичних компетенцій майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів та вчителів початкової школи. Є керівником наукової лабораторії «Інноваційні технології в художньо-естетичній освіті дітей дошкільного та молодшого шкільного віку».

Має понад 40 наукових праць, серед них: 2 колективні монографії, 18 публікацій у фахових виданнях, 2 статті у закордонних виданнях, 2 навчально-методичні посібники.

Основні публікації за останні 3 роки 

gavrilo 2031079788Гаврило Олена Іллівна – кандидат біологічних наук, доцент кафедри дошкільної і початкової освіти.

Основні фахові курси: «Англійська мова з методикою викладання в початковій школі», «Методика викладання у ВНЗ дисципліни “Методика навчання англійської мови у початковій школі”», «Анатомія з основами валеології», «Основи природознавства з методикою», «Дошкільна гігієна».

Коло наукових інтересів: проблеми еколого-валеологічного виховання дітей дошкільного віку. 

Має понад  19 статей з них 11 фахових, 2 зарубіжні, 3 навчально-методичних посібники та 2 колективні монографії.

Основні публікації за останні 3 роки

 

vasko 1398961520Васько Ольга Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної і початкової освіти.

Основні фахові курси: «Системи управління базами даних», «Методика навчання освітньої галузі “Математика”», «Математика», «Нові інформаційні технології».

Коло наукових інтересів: ефективні технології методико-математичної підготовки майбутніх вчителів початкових класів.

Є автором 2 навчально-методичних посібників, 35 наукових праць, з яких 15 у фахових виданнях та розділи в 2 колективних монографіях.

Основні публікації за останні 3 роки

harkova 187002356Харькова Євдокія Дмитрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної і початкової освіти.

Основні фахові курси: «Вступ до спеціальності», «Дошкільна педагогіка», «Методика викладання у ВНЗ педагогіки дошкільної освіти», «Методичне керівництво роботою з формування мовленнєвої компетенції».

Коло наукових інтересів: підготовка майбутніх вихователів до роботи з дітьми в дошкільних навчальних закладах; створення ігрового середовища для дітей старшого дошкільного віку для розвитку мовлення.

Є автором 2 навчальних та 4 методичних посібників, 12 фахових видань та розділ в монографії.  

Основні публікації за останні 3 роки

 

danko 685632296Данько Наталія Павлівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної і початкової освіти.

Основні фахові курси: «Методика викладання у ВНЗ педагогіки початкової освіти», «Вступ до спеціальності», «Трудове навчання з практикумом», «Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва», «Основи педагогіки».

Коло наукових інтересів: проблеми мистецької освіти дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Є автором 3 навчально-методичних посібників, близько 40 фахових видань та розділи в 2 колективних монографіях.

Основні публікації за останні 3 роки

kolishkina 937334993Колишкіна Алла Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної і початкової освіти.

Основні фахові курси: методика викладання природознавства, технологія викладання методики «Природознавства», технології вивчення галузі «Людини і світ».

Коло наукових інтересів: формування екологічно доцільної поведінки учнів початкових класів у взаємодії школи та сім’ї.

Є автором 3 начально-методичних посібників, 48 наукових праць, з низ 19 фахових; 3 іноземних та розділи в 2 колективних монографіях.

Основні публікації за останні 3 роки

 

shapovalova 16029 1164084533

Шаповалова Ольга Віталіївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач. Працює в університеті з 2007 року.

Основні фахові курси: "Історія дошкільної педагогіки", "Педагогічна діагностика в навчально-виховному процесі", "Дитяча та педагогічна психологія", "Технологія педагогічних досліджень та діагностика в дошкільній освіті".

Є автором 14 фахових статей, 4 закордонних статей, 1 одноосібної монографії.

Коло наукових інтересів – педагогічна компаративістика; управління якістю освітніх послуг; економічний досвід дітей старшого дошкільного віку.

Основні публікації за останні 3 роки

vradiy 959897812Врадій Катерина Миколаївна – старший викладач кафедри дошкільної і початкової освіти.

Основні фахові курси: «Технологія вивчення галузі “Математика”», «Методика викладання у ВНЗ дисципліни “Методика навчання інформатики у початковій школі”», «Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень», «Методичне керівництво логіко-математичним розвитком дітей», «Методика навчання інформатики у початковій школі».

Коло наукових інтересів: формування інформаційної компетентності майбутніх вчителів початковоъ школи.

Є автором 17 наукових праць,  з них 2 у закордонних виданнях, 11 фахових статей, розділи в двох колективних монографіях, 5 навчально-методичних посібників.

Основні публікації за останні 3 роки

 

ruban 464457487Рубан Лариса Іванівна – старший викладач кафедри дошкільної та початкової освіти.

Основні фахові курси: «Сучасна українська мова з практикумом».

Коло наукових інтересів: технологія викладання предметів в початковій школі.

Є автором 7 навчально-методичних та 1 навчального посібників, 5 наукових праць, з них 1 фахова та розділи в двох колективних монографіях.

Основні публікації за останні 3 роки

 

 

butenko 1677736346Бутенко Віта Григорівна – викладач кафедри.

Основні фахові курси: «Теорія та методика валеологічної освіти дошкільників», «Художня праця та основи дизайну», «Теорія та методика фізичного виховання та валеологічної освіти», «Оздоровчі технології та діагностичні методики фізичного розвитку дітей».

Коло наукових інтересів: підготовка майбутніх вихователів до формування здоров’язбережувальної компетентності дошкільників засобами ігрової діяльності.

Є автором 8 навчально-методичних посібників, 18 наукових праць, з них 5 фахові, 1 іноземна.

Основні публікації за останні 3 роки

***

Робота зі студентами

 

 

1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02
E-Mail: rector@sspu.sumy.ua

Всі контакти

Електронний довідник

На сайті

На даний момент 292 гостей на сайті

Copyright © 1924 - 2019. All Rights Reserved.