Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios

Спеціальність хореографія з’явилася на факультеті мистецтв в 2001 році за ініціативи заслужених працівників освіти України Тригуб Ірини Василівни та Тригуб Станіслава Вікторовича. Викладачі кафедри здійснюють кваліфіковану підготовку фахівців з напряму «Хореографія». Усвідомлення необхідності у підготовці вчителів різних мистецьких дисциплін, а не тільки музики спричинило організаційно-структурні зміни на факультеті, у тому числі започаткування у 2002 році спеціальності «Педагогіка і методика середньої освіти. Хореографія». Ці зміни були ініційовані кафедрою, яка з появою нової спеціальності стала називатися кафедрою хореографії, образотворчого мистецтва, теорії, історії музики та художньої культури. У вересні 2009 року з урахуванням європейських тенденцій розвитку мистецької освіти та з метою активізації науково-педагогічних і методичних пошуків у сфері підготовки вчителів-хореографів на факультеті відкривається нова кафедра – кафедра мистецької педагогіки та хореографії. Нова кафедра забезпечує підготовку студентів зі спеціальності денної та заочної форм навчання.

Провідними дисциплінами спеціальності «Хореографія» є:

- теорія та методика викладання класичного танцю;

- теорія та методика викладання народно-сценічного танцю;

- теорія та методика викладання українського танцю;

- теорія та методика викладання історико-побутового танцю;

- теорія та методика викладання сучасного танцю;

- теорія та методика викладання сучасного бального танцю;

- теорія та методика роботи з хореографічним колективом;

- мистецтво балетмейстера;

- народний костюм та сучасне оформлення танцю;

- підготовка концертних номерів;

- історія хореографічного мистецтва;

- гімнастика;

- основи акторської майстерності хореографа;

- методика викладання віртуозних рухів;

- ансамбль;

- хореографічні терміни французькою мовою;

- ритміка та музичний рух;

- режисура хореографічних творів;

- основи наукового дослідження.

 

lahudra Ніколаї Галина Юріївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри мистецької педагогіки та хореографії. Сфера наукових інтересів: теоретичні та методичні засади мистецької освіти, проблеми модернізації вищої школи в країнах Євросоюзу, особливо в Польщі. Викладає курси – «Основи наукових досліджень», «Методологія та технологія наукових досліджень у галузі мистецької педагогіки», «Ритміка та музичний рух», «Основи хореографії з МВ», «Гра на музичному інструменті».
 trigub 1rina vasil1vna bbb81 36528727 Тригуб Ірина Василівна, Заслужений працівник освіти України, доцент. Сфера наукових інтересів: методика роботи з хореографічним колективом. Викладає курси – «ТМВ класичного танцю», «Історія хореографічного мистецтва», «Хореографічні терміни французькою мовою», «ТМВ сучасного бального танцю», «Основи акторської майстерності», «Ансамбль», «Підготовка концертних номерів», «ТМВ з хореографічним колективом», «Режисура хореографічних творів».
 trigub stan1slav v1ktorovich 0d208 1139633433 Тригуб Станіслав Вікторович, Заслужений працівник освіти України, доцент. Сфера наукових інтересів: особливості розвитку танцювальної культури на Сумщині. Викладає курси – «Мистецтво балетмейстера», «Ансамбль», «ТМВ віртуозних рухів», «Підготовка концертних номерів», «ТМВ з хореографічним колективом».
 povaliy 1472996671 Повалій Тетяна Леонідівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач. Сфера наукових інтересів: модернізація хореографічної освіти в Республіці Польща. Викладає курси – «ТМВ українського-народного танцю», «Теорія і методика викладання хореографічних дисциплін у ВШ», «ТМВ історико-побутового танцю», «Ритміка та музичний рух», «Основи хореографії з МВ».
 154 Максименко Анатолій Іванович, старший викладач. Сфера наукових інтересів: становлення народно-сценічного танцю в системі хореографічної та педагогічної освіти. Викладає курси – «ТМВ народно-сценічного танцю», «Ансамбль», «Народний костюм та сценічне оформлення танцю», «Народознавство та хореографічний фольклор України».
 gorskih 480485696 Горських Юлія Вікторівна, викладач. Сфера наукових інтересів: розвиток хореографічно-педагогічної освіти на пострадянському просторі. Викладає «ТМВ класичного танцю», «Гімнастика», «Підготовка концертних номерів», «ТМВ сучасного танцю».
 kalashn1k s g 2a649 708571057

Калашник Світлана Григорівна, викладач.
Сфера наукових інтересів: становлення сучасної хореографії та її напрямків - джаз, модерн, contemporary dance, хіп-хоп, контактна імпровізація.
Викладає курси: «ТМВ сучасного танцю»

 maksimenko katerina anatolievna 557bf 1614769573 Максименко Катерина Анатоліївна, викладач. Сфера наукових інтересів: музична складова української народно-сценічної хореографії. Викладає курси – «ТМВ українського танцю», «Бальний танець», «Гімнастика».
 omelyanenko zahar valerievich 04e8b 1940573170 Омельяненко Захар Валерійович, викладач. сфера наукових інтересів: формування досвіду музично-танцювальної діяльності дітей та юнацтва у позашкільних закладах освіти. Викладає курси – «Сучасний бальний танець», «Історико-побутовий танець».
 tkachenko cd73a 677131901

Ткаченко Ірина Олександрівна, викладач.
Займається дослідженням проблеми вищої хореографічної освіти в Німеччині. На даний час навчається в аспірантурі. Викладає курси – «Гімнастика», «Гімнастика та віртуозні рухи», «Історико-побутовий танець».
Крім того, працює тренером з естетичної гімнастики (за межами вищого навчального закладу), має звання судді національної категорії з даного виду спорту.

 matkovskiy 1795608872 Матковський Олександр Миколайович, провідний концертмейстер.
 kogan 266107163 Коган Інна Петрівна, концертмейстер.
 f1l1ppenko natal1ya arkad11vna cb2a1 442136736 Філіппенко Наталія Аркадіївна, концертмейстер.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ МПХ

Науково-дослідна тема кафедри МПХ

У 2014 році була зареєстрована кафедральна науково-дослідна тема: «Теоретичні та методичні засади розвитку вищої хореографічної освіти в Україні та світі» (№ 0114U006388).

Термін виконання: початок 01.2014 р., закінчення 12.2018 р.

Керівник НДР: доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри МПХ Ніколаї Галина Юріївна.

Мета НДР: обґрунтування теоретичних та методичних засад розвитку вищої хореографічної освіти в Україні та світі, розроблення багатокомпонентної організаційно-методичної відкритої системи навчально-виховного процесу в інститутах мистецтв педагогічних університетів та відповідних рекомендацій щодо практичного застосування результатів дослідження, що забезпечує конкурентоспроможність вітчизняної вищої хореографічної освіти.

Наукові заходи, організовані та проведені кафедрою МПХ

Значною науковою подією стала організація і проведення кафедрою мистецької педагогіки та хореографії 28-30 вересня 2010 року ІІ Міжнародної наукової конференції «Мистецька освіта в контексті європейської інтеграції: теоретичні та методичні засади розвитку» та 1-3 жовтня 2013 року ІІІ Міжнародної наукової конференції «Теоретичні та методичні засади розвитку мистецької освіти в контексті європейської інтеграції» (близько 120 учасників).

Наукові видання кафедри

Надруковано друге видання (перероблене й доповнене) колективної монографії «Інтеркультурне виховання дітей та молоді засобами музичного мистецтва» (Інтеркультурне виховання дітей та молоді засобами музичного мистецтва : колективна монографія : 2-ге вид., перероб. і доповн. / [за заг. ред. Г.Ю. Ніколаї]. – Суми: Видавничо-виробниче підприємство «Мрія», 2015. – 218 с.).

Подано на фахове видання збірник наукових праць «Актуальні питання мистецької освіти та виховання»

Готується до друку:

-         монографія Повалій Т.Л. «Модернізація хореографічної освіти в Польщі (кінець ХХ – початок ХХІ століть)»;

-         збірник наукових праць «Актуальні питання мистецької освіти та виховання»;

-         навчальний посібник Ю. Горських «Гімнастика в хореографії».

Наукова лабораторія

На кафедрі, у межах наукової школи Ніколаї Г.Ю., плідно працює проблемна лабораторія мистецької освіти (http://www.sspu.sumy.ua/?option=com_content&view=article&id=1255), члени якої в 2012-2013 рр. виконували науково-дослідний проект «Інтеркультурне виховання дітей та молоді засобами музичного мистецтва (Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 28.10.2011 р. № 1241 «Про результати конкурсного відбору проектів фундаментальних та прикладних досліджень і розробок, виконання яких розпочнеться у 2012 р. за кошти державного бюджету»).

Результати наукового дослідження широко впроваджуються у: Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К.Д. Ушинського, Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди, ІПООД НАПН України, Інституті проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, Сумському державному педагогічному університеті імені А.С.Макаренка, Сумському державному університеті, Управлінні освіти і науки Сумської міської ради, Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини.

У межах Лабораторії мистецької освіти (разом із кафедрою хореографії та художньої культури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини та кафедрою музичного мистецтва та хореографії Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського») здійснюється комплексний міжуніверситетський науковий проект «Теоретичні та методичні засади розвитку хореографічно-педагогічної освіти в Україні», який отримав фінансування МОН України 2015-2017 рр.

Метою проекту є теоретичне обґрунтування концепції хореографічно-педагогічної освіти (ХПО) та стратегії її розвитку, що розробляються з метою забезпечення підготовки конкурентоспроможних фахівців − учителів хореографії, спроможних здійснювати державне замовлення на гармонізацію духовного й фізичного розвитку дітей і молоді в суспільстві ризику.

Проміжні результати проекту:

Захищено три кандидатські дисертації зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки:

risunok1 615942973 Долгова Н. О. «Модернізація фізичного виховання та спорту в університетській освіті Польщі (1991-2011 рр.)»
risunok2 1328935130 Повалій Т. Л. «Модернізація хореографічної освіти в Республіці Польща»
risunok3 1675183393 Теслева Ю. В. «Розвиток післядипломної музично-педагогічної освіти в Україні в 60-90 рр. ХХ століття»

Колективна монографія «Інтеркультурне виховання дітей та молоді засобами музичного мистецтва»

Підручник «Теорія і методика народно-сценічного танцю»

Навчальний посібник «Розгорнута хореографічна форма»

Збірник наукових праць «Актуальні питання мистецької освіти та виховання»

risunok4 101692365risunok6 716291220

risunok5 107936990risunok7 367854922

Міжнародний науково-практичний семінар «Техніка Жак-Далькроза як засіб творчого самовираження особистості майбутнього вчителя мистецьких дисциплін»

risunok8 1978339322

Взято участь в організації трьох наукових конференцій в Одесі та Умані

risunok9 478616935

Результати досліджень доповідались на двох закордонних конференціях (Польща, Білорусь) та польсько-українському форумі

risunok10 1480142723

Учасники форуму «Україна – Польща» 2015

risunok11 219844235

Організація науково-дослідної та проектної діяльності студентів-хореографів

Експериментальна робота учасників проекту зі студентами

 risunok12 1057387405

К. пед. н., Повалій Т.Л. ТМВ побутового танцю

risunok13 1361612885

Аспірантка Горських Ю.В. ТМВ класичного танцю

 Публікації викладачів кафедри МПХ

Ніколаї Г.Ю.,

д.п.н., професор, завідувачка кафедри МПХ

Монографії:

1.Ніколаї Г. Ю. Витоки музично-педагогічної освіти в Україні / Г.Ю. Ніколаї // Мистецька освіта в Україні: теорія і практика. – Суми: Сум ДПУ ім. А.С.Макаренка, 2010. – С. 159-183, (1,3 авт. арк.)

2.Ніколаї Г.Ю. Концепція інтеркультурного виховання засобами музичного мистецтва // Інтеркультурне виховання дітей та молоді засобами мистецтва : колективна монографія, під заг. редак. Г.Ю. Ніколаї. – Суми: ВВП «Мрія» ТОВ, 2013. – С. 5-31. (1 др. арк.) (замінити на 2-ге вид.2015

3.Інтеркультурне виховання дітей та молоді засобами музичного мистецтва : колективна монографія [під заг. редак. Г.Ю. Ніколаї]. – Суми: ВВП «Мрія», 2013. – 204 с.

4.«Мистецька освіта в Україні : теорія і практика / О. П. Рудницька; заг. ред. О В Михайличенко, редактор Г Ю Ніколаї. – Суми: Сум ДПУ ім. А.С.Макаренка, 2010. – 255 с. (Ум.др.арк.13,8) Колективна монографія [Г.М.Падалка; О.Я.Ростовський; Н.Є.Миропольська та ін.] заг. ред. О.В.Михайличенко, редактор Г.Ю.Ніколаї. – Суми: Сум ДПУ ім. А.С.Макаренка, 2010. – 255 с. (Ум.др.арк.13,8).

Навчальні посібники:

1.Ніколаї Г. Ю. Система ритмічного виховання Еміля Жак-Далькроза: методичні рекомендації для педагогічних працівників та фізичних реабілітологів / Г. Ю. Ніколаї. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2009. – 42 с., (2.2 авт. арк.)

2.Ніколаї Г. Ю. Ритміка : навч. посіб. / Г. Ю. Ніколаї, В. В. Ключко. – Суми : РВВ СумДПУ, 2010. – 100 с. (1.1 авт.арк.)

3.Ніколаї Г. Ю. Ритміка: навч. посіб.:вид. 2-ге, перероб.і.доповн. / Г.Ю. Ніколаї, В.В. Ключко. – Суми: РВВ СумДПУ, 2013. – 136 с., (7.9 авт. арк.)

4.Ніколаї Г. Ю. Музика поміж культурами: програма пілотного проекту для студентів педагогічних університетів / Г. Ю. Ніколаї, Н. М. Чернова, О.В. Москвітіна, В. В. Ключко. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2013. – 12 с. (0,6 друк. арк.)

Методичні рекомендації:

1.Ніколаї Г.Ю. Система ритмічного виховання Еміля Жак-Далькроза: методичні рекомендації для педагогічних працівників та фізичних реабілітологів / Галина Ніколаї. – Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2009. – 42 с.

Статті в наукових виданнях:

1.Ніколаї Г.Ю. Теоретико-методологічні орієнтири музично-педагогічних досліджень в Польщі / Г.Ю.Ніколаї // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова [серія 14]: Теорія і методика мистецької освіти: зб. наук. праць. – К.: НПУ, 2009. – Вип. 8 (13) – С. 6-12, (0,56 авт. арк.)

2.Ніколаї Г.Ю. Система ритмічного виховання Еміля Жак-Далькроза: методичні рекомендації для педагогічних працівників та фізичних реабілітологів / Г.Ю. Ніколаї. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2009. – 42 с., (2.2 авт. арк.).

3.Ніколаї Г. Ю. Ґенеза системи музично-ритмічного виховання Е. Жак-Далькроза та її функціонування в Європі / Г. Ю.Ніколаї // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. журнал. – Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2009. – № 2. – С. 361-372, (0,7 авт. арк.).

4.Ніколаї Г. Ю. Аксіологічні орієнтири мистецької педагогіки в Україні та Польщі : порівняльний аналіз / Г. Ю.Ніколаї // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. журнал. – Суми: Сум ДПУ ім. А.С.Макаренка, 2010. – № 3 (5). – С. 90-99, (0,55 авт. арк.).

5.Ніколаї Г. Ю. Українська фортепіанна музика в магістерській підготовці майбутніх учителів музики та художньої культури / Г. Ю.Ніколаї // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. журнал. Суми : Сум ДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 4 (6). – С. 329-338, (0, 6 авт. арк.).

6.Ніколаї Г. Ю. Музично-педагогічна компаративістика: шляхи розвитку / Г. Ю. Ніколаї // Порівняльно-педагогічні студії: науково-педагогічний журнал. – Умань, 2010. – № 1-2. – С.5-12, (0,8 авт. арк.).

7.Ніколаї Г. Ю. Музичний фольклор у змісті підготовки вчителів: етнопедагогічний аспект / Г. Ю.Ніколаї // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. журнал. – Суми: Сум ДПУ ім. А.С.Макаренка, 2010. – № 5 (7). – С. 329-338, (0, 5 авт. арк.).

8.Ніколаї Г. Ю. Актуалізація етнопедагогічних досліджень у незалежній Україні / Г. Ю. Ніколаї // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. журнал. – Суми : Сум ДПУ ім. А.С.Макаренка, 2010. – № 6 (8). – С. 329-338, (0, 5 авт. арк.).

9.Ніколаї Г. Ю. Інтеркультурне виховання школярів засобами музичного мистецтва: польсько-український проект / Г. Ю. Ніколаї // Порівняльно-педагогічні студії : наук.-пед. журнал. – N 3 (13) липень-вересень 2012 – С. 22–27. (0,5 др. арк.)

10.      Ніколаї Г. Ю. Система вищої політехнічної освіти в Республіці Польща / Г. Ю.Ніколаї // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал. – Суми : Сум ДПУ ім. А.С.Макаренка, 2013. – № 1 (27). – С. 102-110.

11.      Ніколаї Г. Ю. Інтеркультурність музичної спадщини Станіслава Монюшка / Г. Ю. Ніколаї // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. Серія «Педагогічні науки: мистецька освіта: історія, теорія, практика. – Луганськ: ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2013. – №17 (276) вересень.– С. 204-212. (0,5 др. арк.)

12.      Ніколаї Г.Ю. Предмет і теоретико-методологічні основи хореографічно-педагогічної компаративістики / Г.Ю. Ніколаї //Сучасні стратегії розвитку хореографічної освіти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Умань,16-17 травня 2015 р.). – Умань : ФОП Жовтий О. О, 2015. – С. 71 – 74.

13.      Ніколаї Г.Ю. Методологічні засади інноваційного розвитку хореографічно-педагогічної освіти / Г.Ю. Ніколаї// Інноваційний розвиток вищої освіти : глобальний та національний виміри змін : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 березня 2015 р., м. Суми). – Том 1. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – 392 с. – С. 37 – 39.

Статті в зарубіжних наукових виданнях:

1.Nikolai H. Ukraińska muzyka fortepianowa jako zjawisko kultury XX wieku / Halyna Nikolai //Ars Inter Culturas : Rocznik / Pod red. Jarosława Chacińskiego. – Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, 2010. – № 1. – S. 121-132.

2.Николаи Г. Ю Этнопедагогические аспекты интеркультурного воспитания детей и юношества средствами музыкального искусства: опыт Украины / Г. Ю. Николаи // Стратегия дошкольного образования в контексте Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»: Материалы Международной научно-практической конференции (26-27 сентября 2013 г.). - Ростов-на-Дону: Южный федеральный университет, 2013. – с. 15-18. (0,2 др.арк.)

Редагування:

1.Мистецька освіта в Україні : теорія і практика [О.П.Рудницька, Г.М.Падалка; О.Я.Ростовський; Н.Є.Миропольська, Г.Ю.Ніколаї та ін.] / відп. редактор Г.Ю.Ніколаї. – Суми: Сум ДПУ ім. А.С.Макаренка, 2010. – 255 с. (Ум.др.арк.13,8).

2.Мистецька освіта в контексті європейської інтеграції : теоретичні та методичні засади розвитку [гол. ред. Ніколаї Г.Ю.] / Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції (28-30 вересня). – Суми: Сум ДПУ ім. А.С.Макаренка, 2010. – 220 с. (14,5 вид. арк.)

3.Інтеркультурне виховання дітей та молоді засобами мистецтва : колективна монографія [під заг. редак. Г.Ю. Ніколаї]. – Суми: видавничо-виробниче підприємство «Мрія» ТОВ, 2013. – 204 с.

4. Мистецька освіта в контексті європейської інтеграції: інтеркультурний вимір: матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції «Теоретичні та методичні засади розвитку мистецької освіти в контексті європейської інтеграції» [гол. ред. Ніколаї Г.Ю.] – Суми, 2013.– 228 с. др. арк. 13,25.

5.Актуальні питання мистецької освіти та виховання: збірник наукових праць [гол. ред. Ніколаї Г.Ю.] – Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2013. – Вип. 1(1). – 216 с., (http://www.irbis-nbuv.gov.ua/)

6. Актуальні питання мистецької освіти та виховання: збірник наукових праць/ гол. ред. Ніколаї Г.Ю. – Суми: ИИП «Мрія», 2013. – Вип. 2(2). – 224 с. (http://www.irbis-nbuv.gov.ua/)

7. Актуальні питання мистецької освіти та виховання: збірник наукових праць. – Суми: Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, 2014. – № 1-2 (3-4). – 248 с. (http://www.irbis-nbuv.gov.ua/)

Тригуб Ірина Василівна,

Заслужений працівник освіти України, доцент кафедри МПХ.

Навчальний посібник

1. Тригуб І.В. Методика роботи з хореографічним колективом (початковий, основний, вищий рівень) : навч.-методичний посібник для студентів пед. університетів / І.В. Тригуб, С.В. Тригуб. – Суми : СумДПУ, 2013. – 104 с., 5,9 друк. арк.

Програма:

1. Тригуб І. В. Теорія і методика викладання класичного танцю : [комплексна програма за спеціальністю «Учитель хореографії»] / І. В. Тригуб, С. В. Тригуб. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2003. – 32 с.

Статті в наукових виданнях:

1. Тригуб І.В. Організаційно-змістові пріоритети фахової підготовки вчителя-хореографа / І.В.Тригуб., С.В.Тригуб // Педагогічні науки : зб. наук. праць. Суми : СумДПУ, 2009. – Ч. ІІІ. – С. 142-150, (0,5 авт. арк.)

2. Тригуб І.В. Гармонізація розвитку школярів засобами хореографії / І.В. Тригуб, С.В. Тригуб // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал. Суми : Сум ДПУ ім. А.С.Макаренка, 2010. – № 7 (9). – С. 431-437.

Тези в збірниках матеріалів наукових конференцій:

1. Тригуб І.В. Значення екзерсису в підготовці майбутніх керівників хореографічних колективів / І.В. Тригуб, С.В. Тригуб // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка у 2011 р. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2012. – С. 154, (0,1 авт. арк.)

2. Особливості розвитку танцювальної культури на Сумщині / І.В. Тригуб, С.В. Тригуб // Хореографічна та театральна культура України: педагогічні та мистецькі виміри : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Київ : КНУКіМ, 2013. – Ч. І. – С. 283-296.

3. Тригуб І.В. Національні традиції в народно-сценічній хореографії / І.В. Тригуб // матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Творча спадщина Тараса Шевченка як чинник національно-патріотичного виховання майбутніх учителів мистецьких дисциплін». – Умань : Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2014.

Тригуб Станіслав Вікторович,

Заслужений працівник освіти України, доцент кафедри МПХ.

Навчальний посібник

1. Тригуб І.В. Методика роботи з хореографічним колективом (початковий, основний, вищий рівень) : навч.-методичний посібник для студентів пед. університетів / І.В. Тригуб, С.В. Тригуб. – Суми : СумДПУ, 2013. – 104 с., 5,9 друк. арк.

Програма:

1. Тригуб С. В. Теорія і методика викладання класичного танцю : [комплексна програма за спеціальністю «Учитель хореографії»] / С.В. Тригуб, І. В. Тригуб. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2003. – 32 с.

Статті в наукових виданнях:

1. Тригуб С.В. Організаційно-змістові пріоритети фахової підготовки вчителя-хореографа / С.В.Тригуб, І.В.Тригуб // Педагогічні науки : зб. наук. праць. – Суми : СумДПУ, 2009. – Ч. ІІІ. – С. 142-150, (0,5 авт. арк.)

2. Тригуб С.В. Гармонізація розвитку школярів засобами хореографії / С.В. Тригуб, І.В. Тригуб // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал. Суми : Сум ДПУ ім. А.С.Макаренка, 2010. – № 7 (9). – С. 431-437.

Тези в збірниках матеріалів наукових конференцій:

1. Тригуб С.В. Значення екзерсису в підготовці майбутніх керівників хореографічних колективів / С.В. Тригуб, І.В. Тригуб // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка у 2011 р. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2012. – С. 154, (0,1 авт. арк.)

2. Тригуб С.В. Особливості розвитку танцювальної культури на Сумщині / С.В. Тригуб, І.В. Тригуб // Хореографічна та театральна культура України: педагогічні та мистецькі виміри : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Київ : КНУКіМ, 2013. – Ч. І. – С. 283-296.

3. Тригуб С.В. Патріотизм в поезії та хореографії / С.В. Тригуб // матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Творча спадщина Тараса Шевченка як чинник національно-патріотичного виховання майбутніх учителів мистецьких дисциплін». – Умань : Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2014.

Повалій Тетяна Леонідівна,

к. п. н., старший викладач кафедри МПХ.

Навчальний посібник

1.Повалій Т.Л. Історія хореографічного мистецтва : навч.-метод. посібник для студентів пед. університетів / Т.Л. Повалій. – Суми : СумДПУ, 2014. – 120 с., 6,7 друк. арк.

Підрозділ монографії:

1. Повалій Т.Л. Інтеркультурний вимір науково-методичного простору вищої хореографічної освіти Польщі / Т.Л. Повалій // Інтеркультурне виховання дітей та молоді засобами музичного мистецтва : колективна монографія [під заг. редак. Г.Ю. Ніколаї]. – Суми: ВВП «Мрія», 2015. – С. 133-146.

Стаття в зарубіжному виданні:

1.Повалий Т.Л. Подготовка хореографов в педагогических университетах Украины / Т.Л. Повалий // Уральский научный вестник. – Казахстан, 2014. – С. 58-68.

Статті в наукових виданнях:

1. Повалій Т.Л. Розвиток хореографічної освіти в Польщі / Т.Л. Повалій // Проблеми сучасної педагогічної освіти : збірник статей. Сер. : педагогіка і психологія. – Ялта : РВВ КГУ, 2014. – Вип.44. – Ч.4. – С. 172-177.

2.Повалій Т.Л. Перспективи використання позитивного польського досвіду модернізації хореографічної освіти в Україні / Т.Л. Повалій // «Актуальні питання мистецької освіти та виховання» : збірник наукових праць. – Суми : Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, 2013. – № 2(2). – С. 186-195. (file:///D:/apmov_2013_2_17.pdf)

3.Повалій Т.Л. Сутність модернізації хореографічної освіти / Т.Л. Повалій // «Актуальні питання мистецької освіти та виховання» : збірник наукових праць. – Суми : Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, 2014. – № 3(4).

4.Повалій Т.Л. Зміст хореографічної освіти в Республіці Польща: інтеркультурний аспект / Т.Л. Повалій // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. Мистецька освіта : історія, теорія, практика. – Луганськ, 2013. – № 17 (276). – С. 213-218.

5.Повалій Т.Л. Нормативно-правове забезпечення модернізації вищої хореографічної освіти в Польщі / Т.Л. Повалій // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Науковий журнал / ред. кол. : А.А. Сбруєва (гол. ред.) [та ін.] – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2013. – № 7(33). – С.29-36. (file:///D:/pednauk_2013_7_6%20(1).pdf)

6.Повалій Т.Л. Арт-терапевтичні аспекти хореографічної освіти в Польщі / Т.Л. Повалій // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Науковий журнал / ред. кол. : А.А. Сбруєва (гол. ред.) [та ін.] – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2011. – № 8(18). – С.92-99.

7.Повалій Т.Л. Методи згуртування дитячого хореографічного колективу / Т.Л. Повалій // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Науковий журнал / ред. кол. : А.А. Сбруєва (гол. ред.) [та ін.] – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2010. – № 7(9). – С. 385-392.

8.Повалій Т.Л. Структура хореографічної освіти в сучасній Польщі / Т.Л. Повалій // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. – Збірник наукових праць. – Випуск 36 / Редкол. : В.І. Шахов (голова) та ін. – Вінниця : ТОВ «Нілан ЛТД», 2012. – С. 371-374.

9.Повалій Т.Л. Інтеркультурний зміст музично-танцювальних ігор на заняттях хореографії з дітьми старшого дошкільного віку / Т.Л. Повалій, В.І. Левенець // «Актуальні питання мистецької освіти та виховання» : збірник наукових праць. – Суми : Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, 2013. – С. 148-156. (http://nbuv.gov.ua/j-pdf/apmov_2013_1_14.pdf)

10.      Повалій Т.Л. Науковий простір хореографічної освіти в Республіці Польща / Т.Л. Повалій // Материалы международной научно-практической конференции «Международное сотрудничество в образовании в условиях глобализации». – Симферополь : Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского, 2012. – С. 249-255.

12. Повалій Т.Л. Сутність модернізації хореографічної освіти в Польщі та Україні / Т.Л. Повалій // «Актуальні питання мистецької освіти та виховання»: збірник наукових праць. – Суми : Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, 2014. – № 1-2 (3-4). – С. 126-135. (file:///D:/apmov_2014_1-2_14%20(2).pdf)

Тези в збірниках матеріалів наукових конференцій:

1.Повалій Т.Л. Тенденції розвитку хореографічної освіти в Європі / Т.Л. Повалій // Мистецька освіта: від спадкоємності епох до новітніх технологій : матеріали Міжнародної наукової конференції. – Мелітополь : Видавництво Мелітопольського державного педагогічного університету імені Б. Хмельницького, 2014. – С. 97–99.

2.Повалій Т.Л. Науковий простір хореографічної освіти в Польщі / Т.Л. Повалій // Сучасні стратегії розвитку хореографічної освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Умань, 2014. – С. 103-106. (http://mpf.udpu.org.ua/wp-content/zagruzka/ЗБІРНИК.pdf)

3.Повалій Т.Л. Зміст підготовки майбутніх учителів хореографії в Польщі / Т.Л. Повалій // Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Умань : Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2014. – С. 97-99.

4.Повалій Т.Л. Ретроспектива розвитку хореографічної освіти в Польщі / Т.Л. Повалій // Мистецька освіта в Україні: проблеми теорії і практики : тези та матеріали Всеукраїнського науково-методичної конференції-семінару. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – С. 131-132.

5.Повалій Т.Л. Роль танцювального фольклору в національному вихованні дітей та молоді в Україні / Т.Л. Повалій // Творча спадщина Тараса Шевченка як чинник національно-патріотичного виховання майбутніх учителів мистецьких дисциплін : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Умань, 2014.

6.Повалій Т.Л. Нормативно-правові засади модернізації вищої хореографічної освіти в Польщі / Т.Л. Повалій // Педагогічна компаративістика 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст: матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару. – Київ, 2013. – С. 155-156.

7.Повалій Т.Л. Використання танцювальних ідіом різних народів в інтеркультурному вихованні / Т.Л. Повалій // Техніка Жак-Далькроза як засіб творчого самовираження особистості майбутнього вчителя мистецьких дисциплін : матеріали міжнародного науково-практичного семінару. – Умань, 2013. – С. 92-95.

8.Повалій Т.Л. Сутність модернізації хореографічної освіти / Т.Л. Повалій // Мистецька освіта в контексті європейської інтеграції: інтеркультурний вимір : матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції «Теоретичні та методичні засади розвитку мистецької освіти в контексті європейської інтеграції». – Суми, 2013. – С. 152-153.

9.Повалій Т.Л. Хореографічна освіта в Польщі: сучасний стан і перспективи розвитку / Т.Л. Повалій // Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Умань, 2013. – С. 96-99.

10.      Повалій Т.Л. Інтеркультурна хореографічна освіта в Республіці Польща / Т.Л. Повалій // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 22-23 листопада 2012 року «Мистецька освіта в контексті глобалізації та полікультурності». – Луганськ, 2012. – С. 66-69

11.      Повалій Т.Л. Сучасна хореографічна освіта в Польщі / Т.Л. Повалій // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів «Слов’янське музичне мистецтво в контексті європейської культури». – Вінниця, 2011. – С. 163-164.

12.      Повалій Т.Л. Психолого-педагогічні аспекти сучасної хореографічної освіти молодших школярів в контексті шкільної реформи в Республіці Польща / Т.Л. Повалій // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії». – Рівне, 2011. – С. 142-145.

13.      Повалій Т.Л. Стратегічні напрями розвитку хореографічної освіти в Польщі / Т.Л. Повалій // Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції «Сучасні стратегії та технології підготовки фахівців у вищій школі». – Донецьк, 2012. – С. 455-457.

Максименко Анатолій Іванович,

старший викладач кафедри МПХ.

Статті в наукових виданнях:

1. Максименко А.І. Становлення народно-сценічного танцю в системі хореографічної та педагогічної освіти /А.І. Максименко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. журнал. Суми : Сум ДПУ ім. А.С.Макаренка, 2010. – № 7 (9). – С. 67-74. 0,4 др. арк

2. Максименко А.І. Навчання хореографії у спеціалізованих школах естетичного профілю / А.І. Максименко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал. – Суми : Сум ДПУ ім. А.С.Макаренка, 2010. – № 20. – С. 191-197. 0,4 др. арк.

3. Максименко А. І. Хореографічна освіта в Китаї: традиції та сучасність / А. І. Максименко // Актуальні питання мистецької освіти та виховання. – 2014. – Вип. 1-2. – С. 105-113. (http://nbuv.gov.ua/j-pdf/apmov_2014_1-2_12.pdf)

Тези в збірниках матеріалів наукових конференцій:

1. Максименко А.І. Сучасний стан розвитку народно-сценічного танцю позашкілля Сумщини / А.І. Максименко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка у 2011 р. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2012. – С. 151-152, (0,1 авт. арк.)

Горських Юлія Вікторівна,

викладач кафедри МПХ.

Статті в наукових виданнях:

1.Єфіменко Ю. В. Система хореографічно-педагогічної освіти в Росії / Ю. В. Єфіменко // Актуальні питання мистецької освіти та виховання : збірник наукових праць: вип. 2(2) / гол. ред. Ніколаї Г.Ю. – Суми : видавничо-виробниче підприємство «Мрія», 2013. – 224 с. – С. 42 – 51. (http://nbuv.gov.ua/j-pdf/apmov_2013_2_5.pdf)

2.Єфіменко Ю. В. Хореографічно-педагогічна освіта в Республіці Казахстан: сучасний стан і перспективи розвитку / Ю. В. Єфіменко // Актуальні питання мистецької освіти та виховання: збірник наукових праць : вип. 1-2 (3-4) / гол. ред. Ніколаї Г. Ю. – Суми : видавничо-виробниче підприємство «Мрія», 2014. – 248 с. – С. 96 – 104. (http://nbuv.gov.ua/j-pdf/apmov_2014_1-2_11.pdf)

3.Горських Ю. В. Взаємодія суб’єктів навчально-виховного процесу у сфері хореографічно-педагогічної освіти / Ю.В. Горських // Гуманітарний корпус : [збірник наукових статей з актуальних проблем філософії, культурології, психології, педагогіки та історії] – Випуск 4. – Вінниця. : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. – 276 с. – С. 64 – 66.

Тези в збірниках матеріалів наукових конференцій:

1.Єфіменко Ю. В. Зміст і методи навчання хореографії в школах естетичного профілю / Ю. В. Єфіменко // Мистецька освіта в контексті європейської інтеграції : матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції «Теоретичні та методичні засади розвитку мистецької освіти в контексті європейської інтеграції», м. Суми, 1-3 жовтня 2013 року. – Суми, 2013. – 228 с. – С. 47 – 49.

4.Єфіменко Ю. В. Психологічні основи хореографічно-педагогічної освіти / Ю. В. Єфіменко // Мистецька освіта: традиції і новації : Матеріали міжнародної наукової конференції (м. Мелітополь, 16-17 жовтня 2014 р.) / Відповід. ред. : Н. А. Сегеда. – Мелітополь : Видавництво Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, 2014. – 260 с. – С. 35 – 37.

5.Єфіменко Ю. В. Філософські основи хореографічно-педагогічної освіти / Ю. В. Єфіменко // Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти : здобутки, проблеми та перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Умань, 24 жовтня 2014 року) / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, мистецько-педагогічний факультет ; [ред. кол.: Дудник О. В. (головн. ред.), Калабська В. С. (відповід. ред.) [та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2014. – 162 с. – С. 24 – 26.

6.Єфіменко Ю. В. Професіографічний підхід до творчої підготовки майбутніх вчителів-хореогафів / Ю. В. Єфіменко // Евристична освіта у суспільстві нових соціальних та особистісних цінностей : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Суми, 13-14 листопада 2014 р.). – Суми : Видавництво СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – 220 с. – С. 18 – 21. (http://mpf.udpu.org.ua/wp-content/zagruzka/ЗБІРНИК.pdf)

7.Єфіменко Ю. В. Психологічні засади хореографічно-педагогічної освіти / Ю. В. Єфіменко // Молодь, освіта, наука та мистецтво : матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару (м. Умань, 27-28 листопада 2014 р.) / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, мистецько-педагогічний факультет ; [ред. кол.: Дудник О. В. (головн. ред.), Калабська В.С. (відповід. ред.) [та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2014. – 130 с. – С. 28 – 31.

8.Горських Ю. В. Структура та зміст хореографічно-педагогічної освіти в Російській Федерації / Ю.В. Горських // Інноваційний розвиток вищої освіти : глобальний та національний виміри змін : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 березня 2015 р., м. Суми). – Том 1. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – 392 с. – С. 91 – 93.

9.Горських Ю. В. Хореографічно-педагогічна освіта, як системний феномен / Ю.В. Горських // Сучасні стратегії розвитку хореографічної освіти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (Умань, 16-17 травня 2015 р.); [ред. кол. : О. В. Дудник, Л. М. Андрощук]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2015. – 126 с. – С. 24 – 26.

Участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях та семінарах:

Закордонні:

 1. Наукова конференція «Людство під загрозою: у пошуках і розвитку суспільних сил» Кonferencja naukowa «Zagrożone człowieczeństwo:w poszukiwaniu i rozwijaniu sił społecznych» Stare Jabłonki 22-23 października 2014 roku. (Ольштин, Польща, Вармінсько-Мазурський університет);
 2. Міжнародній науково-практичній «Порівняльна педагогіка в умовах міжнародного співробітництва та європейської інтеграції» (Білорусь, м. Брест,15-16 травня 2015 р.); VII международная научно-практическая конференція «Сравнительная педагогика в условиях международного сотрудничества и европейской интеграции» (Учреждение образования. Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина);
 3. Міжнародна конференція «Танцювальна освіта в Польщі – реалії і виклик» (Edukacja taneczna w Polsce – realia i wyzwania). (3 – 4 червня 2012 р., м. Варшава, Instytut Muzyki i Tańca);
 4. Moniuszko in memoriam - in a circle of Polish vocal literature: міжнародна конференція (18-20 грудня 2012, Познань: Академія Музична ім. Ігнація Яна Падеревського);
 5. Международная научно-практическая конференция «Стратегия дошкольного образования в контексте Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», (26-27 сентября 2013 г.) Южный федеральный університет, Ростов-на-Дону;
 6. Międzynarodowe Seminarium Naukowo-Badawcze «Polsko-Ukraińskie konteksty edukacji dziecka». (25-26 березня 2013 р., Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Śląski);
 7. ІХ Ogólnopolska Sesja Warsztatowa «Muzyka i ruch w działaniach terapeutycznych». (22-24 березня 2013 р., Katowice, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego).

Міжнародні:

1.ІІ Міжнародна наукова конференція «Мистецька освіта в контексті європейської інтеграції: теоретичні та методичні засади розвитку».
(28-30 вересня 2010 р., Суми, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка);

2.IV Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів «Слов’янське музичне мистецтво в контексті європейської культури» (15 – 17 листопада 2011р., м. Вінниця, ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського);

3.ІХ Культурологічні питання пам’яті Володимира Подкопаєва «Концептуальні проблеми розвитку української культури у світлі підготовки і проведення 2012 року як року культури та відродження музеїв в Україні» (Київ, 2-3 червня 2011 р. НАКККіМ);

4.Міжнародна наукова конференця «Нові виміри духовності на початку ХХІ століття» (27 – 29 жовтня 2011 р., м. Суми).

5.Міжнародна наукова конференція «Нові виміри духовності на початку ХХІ століття» (10 – 11 листопада 2011 р., м. Суми);

6.«Митець і його творчість у просторі сучасної культури» (7-8 червня 2012 р., СумДПУ ім. А.С.Макаренка);

7.Міжнародна конференція «Міжнародне співробітництво в освіті в умовах глобалізації» (13 – 15 вересня 2012р., м. Алушта-Форос);

8.Міжнародна конференція «Мистецька освіта в контексті глобалізації та полікультурності» (22-23 листопада 2012р., м. Луганськ);

9.ІV Міжнародна наукова конференція «Нові виміри духовності на початку ХХІ століття». (2013 р., Українська академія банківської справи національного банку України, м. Суми);

10.ІІІ Міжнародна наукова конференція «Теоретичні та методичні засади розвитку мистецької освіти в контексті європейської інтеграції». (1-3 жовтня 2013 р., Суми, Сумський державний педагогічний університет імені
А.С. Макаренка);

11.ХІ Міжнародних педагогічно-мистецьких читаннях пам’яті професора О.П. Рудницької на тему «Педагогіка мистецтва і мистецтво педагогічної дії».
(4-5 грудня 2013 р., Київ, Національна академія педагогічних наук україни Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих відділ педагогічної естетики та етики):

12.V Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів «Слов’янське музичне мистецтво в контексті європейської культури». (19-21 листопада 2013 р., Вінниця, Інститут педагогіки, психології і мистецтв Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського);

13.Міжнародний науково-практичний семінар «Техніка Жак-Далькроза як засіб творчого самовираження особистості майбутнього вчителя мистецьких дисциплін». (25-26 червня 2013 р., Умань, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини);

14.«Оперні реформи минулого і сучасності» (НМАУ ім. П.І.Чайковського, м.Київ, 13-15 лютого 2013 року);

15.Міжнародна наукова конференція «Нові виміри духовності на початку ХХІ століття» (УАБС, м.Суми, 29 березня 2013 року);

16.Міжнародна наукова конференція «Мистецька освіта: від спадкоємності епох до новітніх технологій». (16-17 жовтня 2014 р., Мелітополь, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Б.Хмельницького)

17.Міжнародна науково-практична конференція «Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи». (24 жовтня 2014 р., Умань, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини);

18.Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін». (4–5 березня 2014 р., Суми, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка);

19. ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи» (м. Умань, 22 жовтня 2015 року) на базі Уманського ДПУ імені Павла Тичини;

20. Міжнародній науково-практичній конференції «Мистецька освіта: історія, сьогодення, перспективи», (м. Мелітополь, 29-30 жовтня 2015 р.) на базі Мелітопольського ДПУ ім. Б.Хмельницького;

21. Вінниця Інститут педагогіки, психології і мистецтв Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 25-26 листопада 2015 р. проводять Шосту Міжнародну науково-практичну конференцію молодих учених та студентів «Слов’янське музичне мистецтво в контексті європейської культури»;

22. Чернівці Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Якість неперервної освіти в умовах євроінтеграційних процесів: тенденції, проблеми, прогнози» (м. Чернівці, 2-3 листопада 2015 року);

23. Міжнародній науково-практичній конференції молодих учених та студентів «Слов’янське музичне мистецтво в контексті європейської культури» (м. Вінниця, 25-26 листопада 2015 року).

Всеукраїнські:

 1. ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «Сучасні стратегії розвитку хореографічної освіти», (м. Умань, 16-17 травня 2015 р.);
 2. Всеукраїнська науково-методична конференція «Сучасні стратегії розвитку хореографічної освіти». (23 травня 2014 р., Умань, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини).
 3. Всеукраїнська наукова конференція «Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії». (15 грудня 2011 р., м. Рівне, НАН України, Київський університет права, Рівненський інститут).
 4. Всеукраїнська науково-методична конференція «Сучасні стратегії та технології підготовки фахівців у вищій школі». (28 березня 2012 р., м. Донецьк, ДонНУ)
 5. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Творча спадщина А.С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти ХХІ століття». (11-12 березня 2013 р., м. Суми, СДПУ імені А.С. Макаренка).
 6. Педагогічна майстерня інформаційно-методичного центру «Досвід кращих – надбання всіх». Науково-методичний семінар «Музика поміж культурами». (09 квітня 2013 р., Комунальна установа Олександрівська гімназія сумської міської ради Сумської області).
 7. Всеукраїнський науково-практичний семінар «Педагогічна компаративістика 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст». (10 червня 2013 р., м. Київ, Інститут педагогіки НАПН України).
 8. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи». (8 жовтня 2013 р., Умань, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини).
 9. Всеукраїнська науково-методична конференція-семінар «Мистецька освіта в Україні: проблеми теорії і практики». (27-28 лютого 2014 р., м. Київ, НПУ імені М.П. Драгоманова).
 10. Всеукраїнська науково-практична конференція «Творча спадщина Тараса Шевченка як чинник національно-патріотичного виховання майбутніх учителів мистецьких дисциплін». (28 березня 2014 р., Умань, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини).

Співпраця кафедри МПХ

Кафедра є ініціатором підписання низки угод про міжнародне співробітництво з викладачами і студентами 11 вишів Польщі:

-     Сілезького Університету,

-     Університету Марії-Кюрі Склодовської в Любліні,

-     Варміньсько-Мазурського університету,

-     Університету Яна Кохановського в Кельцях,

-     Економічного університету в Катовицях,

-     Поморської академії в Слупську,

-     Музичної академії імені Кароля Шимановського в Катовицях,

-     Музичної академії імені І.Я. Падеревського в Познані,

-     Музичної академії імені Г. і К. Бацевічів в Лодзі,

-     Музичної академії імені Ф.Нововєйського в Бидгощі,

-     Музичної академії імені Ст. Монюшка в Гданську,

-     Інституту музики і танцю (Варшава).

Кафедра співпрацює з вітчизняними вишами:

-       Південноукраїнським державним педагогічним університетом ім. К.Д.Ушинського,

-       Харківським державним університетом мистецтв імені І.П.Котляревського,

-       Уманським державним педагогічним університетом імені Павла Тичини,

-       Національним педагогічним університетом імені М.П.Драгоманова,

-       Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України,

-       Харківським національним педагогічним університетом імені Г.С.Сковороди,

-       Обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти,

-       Сумським державним університетом,

-       Лебединським педагогічним училищем імені А.С.Макаренка.

Співпраця з музичними академіями Польщі здійснюється з метою удосконалення підготовки фахівців у сфері хореографії та ритміки. Так, тільки в 2013 р. відомий в Європі фахівець з ритміки проф. Малгожата Купсік (Музична академія в Гданську) двічі проводила майстекласи – 1) на міжнародному науково-практичному семінарі з ритміки, організованому кафедрами хореографії Сум ДПУ імені А.С.Макаренка та Уманьського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (червень 2013 р.); 2) на IІI Міжнародній науковій конференції «Теоретичні та методичні засади розвитку мистецької освіти в контексті європейської інтеграції: інтеркультурний вимір», організованій кафедрою мистецької педагогіки та хореографії Сум ДПУ імені А.С.Макаренка (жовтень 2013 р.). Тісна співпраця з Музичними академіями в Катовицях, Познані та Лодзі реалізується під час взаємовідвідин працівників дружніх кафедр та в межах науково-практичних заходів (майстер клас з ритміки проф., др. хаб. Анетти Пастернак на ІІ Міжнародній науковій конференції «Теоретичні та методичні засади розвитку мистецької освіти в контексті європейської інтеграції» в СумДПУ у вересні 2010 р.).

У межах Угод про міжнародне співробітництво між Сум ДПУ, Музичною Академією в Катовицях та Познаньською музичною академією розробляється стратегія упровадження в Україні системи музично-ритмічного виховання Жак-Далькроза в хореографічно-педагогічну освіту України. Слід також згадати про систематичну участь викладачів кафедри у наукових конференціях і семінарах в партнерських вишах Польщі. Серед останніх – виступ Г.Ніколаї з доповіддю «Ритміка в Україні» на IX Науковії сесії «Ритміка в підготовці музикантів, акторів, танцюристів і в реабілітації» ( 1-3-грудня 2010 p), в Музичній академії імені Г. і К. Бацевічів в Лодзі; виступ Т.Повалій на Конгресі танцю в Варшаві (3 – 4 червня 2012 р., м. Варшава, InstytutMuzykiiTańca), участь Г.Ніколаї та Т.Повалій у науково-практичному семінарі з ритміки і танцю в Музичній академії імені К.Шимановського в Катовицях (березень 2013 р.).

У межах міжнародної співпраці з Поморською академією в Слупську здійснювався науково-дослідний проект «Інтеркультурне виховання дітей та молоді засобами музичного мистецтва» (фінансований МОН України в 2012-2013 рр.), в межах якого викладачі кафедри В.Ключко та Т.Повалій досліджували інтеркультурний вимір хореографічної освіти.

Студентська науково-дослідна робота кафедри МПХ

Викладачі кафедри мистецької педагогіки та хореографії, окрім проведення на високому рівні навчально-методичної і виховної роботи, здійснюють керівництво науковою роботою студентів спеціальності 8.02020201 Хореографія*.

    

На кафедрі мистецької педагогіки та хореографії щорічно працює проблемна група «Інтеркультурне виховання дітей та молоді засобами мистецтва» та наукові гуртки («Теоретико-методичні основи творчої діяльності вчителя хореографії» – керівник доцент І.В.Тригуб; «Хореографічне виховання школярів» – керівник кандидат педагогічних наук Т.Л. Повалій) у роботі яких беруть активну участь студенти спеціальності 8.02020201 Хореографія*.

Основними напрямами роботи наукових гуртків та проблемної групи, керівництво якими здійснюють викладачі кафедри мистецької педагогіки та хореографії, виступають: підготовка студентами тез доповідей та виступів на наукових конференціях, статей до збірників студентських наукових робіт, а також – апробація результатів курсових, бакалаврських, дипломних та магістерських проектів студентів. Ці напрями підпорядковані головній меті діяльності роботи наукових гуртків та проблемної групи, яка полягає у формуванні у студентів професійної готовності до здійснення майбутньої фахової діяльності, розвитку гнучкості мислення, творчої активності, здатності науково підходити до аналізу та вирішення актуальних проблем. Робота студентських наукових гуртків та проблемної групи відповідно фіксується у спеціальних журналах, а результати доповідаються на засіданні кафедри.


НАВЧАЛЬНО-ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ МПХ

Найбільшими досягненнями кафедри є: щорічні звітні концерти, що відбуваються в актовому залі університету; запис компакт-дисків з програмою українського, народного, класичного та сучасного танців; майстер-класи з ритміки, сучасної та народної хореографії (28 вересня 2010 року – ритміка Далькроза від професора Музичної академії в Катовицях Анетти Пастернак; 1 жовтня 2013 року – ритміка Далькроза від професора Музичної академії в Гданську Малгожати Купсік; 1 жовтня 2013 року – контемпорарі від викладача Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського; 1 листопада 2015 року – хіп-хоп від выпускника СумДПУ Кочерова Михайла; 17 листопада 2015 року – фламенко від студентки Харківського національного університету мистецтв Вікторії Мельник та ін.). Випускники кафедри є керівниками більше ніж 40 хореографічних колективів у різних частинах країни.

Студенти кафедри мистецької педагогіки та хореографії беруть участь у культурно-мистецьких заходах, семінарах, проектах, конференціях, майстер-класах, конкурсах та фестивалях на міському й міжнародному рівнях, а саме:

-       фестиваль сучасної хореографії «DANCING STARS 2015»,

-       фестиваль-конкурс хіп-хоп культури «Youth-Fest»,

-       Багатожанровий фестиваль-конкурс дитячої творчості «VIVA
таланти 2014»,

-       Обласний конкурс хореографії «Поліські візерунки»,

-       Міжнародний фестиваль «Непросто танці»,

-       Чемпіонат України,

-       Кубок Світу,

-       Чемпіонат Світу та Європи з сучасних та спортивних танців,

-       конкурс з сучасних танців «Київ BEST»,

-       Міжнародний фестиваль «Нове покоління»,

-       Міжнародний фестиваль «Магія танцю»,

-       Всеукраїнський хореографічний фестиваль «Planeta-dence»,

-       Міжнародні змаганнях зі спортивних бальних танців «Grand Prix Dance»,

-       Всеукраїнський фестиваль хореографічного мистецтва «Магія танцю»,

-       Міжнародний фестиваль-конкурс «Буковельський ЗіркаФест»,

-       Всеукраїнський фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва «ПЛАНЕТА ЗІРОК»,

-       Обласний пленер-конкурс «Перлини Сумщини»,

-       Сумський телевізійний фестиваль дитячої творчості «Зоряний простір»,

-       фестиваль-конкурс дитячої творчості «Зоряна надія» та ін.

На кафедрі працює хореографічний ансамбль «Натхнення» – керівники доценти І.В. Тригуб, С.В. Тригуб. Діяльність ансамблю «Натхнення» постійно пов’язана з громадськістю міста який брав участь у великій кількості тематичних заходів та благодійних концертів. У своєму репертуарі «Натхнення» має програми різного виду: національні танці; сценічні картинки з різних регіонів країни, які спираються на українські звичаї та обряди; сучасні танці різних напрямів. Ансамбль «Натхнення» здійснив велику кількість виступів по всій країні, яким представлені оригінальні програми й автентичні костюми.

HWScan00003150555

https://youtu.be/OFuHTHFvhwM
«Думки» - постановка студентів 4 курсу Карпенко Анастасії та Козорізенко Кристини, худ. керівник Юлія Горських

https://youtu.be/lW5e_4M7ss0
«Лісова пісня» - постановка Горських Юлії Вікторівни

https://youtu.be/PZBIb1AZJyM
підтанцовка до вокального номеру «Нам потрібен Мир!» - Василь Жадан

https://youtu.be/Du_GnMmkGwM
«Розпрягайте хлопці коней!» - постановка Максименко Анатолія Івановича

https://youtu.be/JXmEN8lISqA
Мирська Олександра (3 курс) та Гончаренко Ірина (5 курс) І тур Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Хореографія», худ. керівник Анатолій Максименко

https://www.youtube.com/watch?v=F1obz47zXjw
«Як дівки жито жали» - постановка студентів 4 курсу Голіус Інни та Трофимець Катерини, худ. керівник Юлія Горських


https://www.youtube.com/watch?v=ER-Nev0MY84&feature=youtu.be

«Свінг» - виконують студенти 3 курсу, постановка Юлії Горських

https://www.youtube.com/watch?v=v20Oc_4YAt8
підтанцовка «Тримай мене міцно» виконує Тетяна Сіробаба та студенти 3 курсу

https://youtu.be/RJ2T_x9CyPo
Ситник Юлія (4 курс) І тур Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Хореографія», худ. керівник Юлія Горських

1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02

Всі контакти

На сайті

На даний момент 70 гостей на сайті

Електронний Розклад

stiker b890e 191035824

Copyright © 1924 - 2018. All Rights Reserved.

RAD Studio 10.2.2 Tokyo, Delphi, C++Builder, Delphi, C++Builder, На Delphi можно писать приложения не только под Windows но и под продукцию Apple (MAC OS, iPad, iPod, iPhone (iOS)), Android и даже Lunux.
Android Studio, Example, Sources, Уроки, Исходники, мобильный, смартфон
GPS трекер Goome GM02EW