Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios

Кафедра образотворчого мистецтва,
теорії, історії музики та художньої культури

Загальні відомості

Кафедра образотворчого мистецтва, теорії, історії музики та художньої культури ННІ культури і мистецтв була створена у 2002 році і в 2017 році відзначає 15 років від дня заснування. Весь час на кафедрі працюють досвідчені фахівці з потужним творчим потенціалом. Нині у складі кафедри 2 доктори наук, професори, 3 кандидати наук, доценти, народний художник України, заслужений діяч мистецтв України, заслужений майстер народної творчості України, 5 старших викладачів, а також талановита молодь. У минулі роки на кафедрі викладали Ванєєва Л.Є. – керівник колективу «Артіль-мода» - переможця багатьох міжнародних конкурсів, М.В. Никифоров – автор багатьох скульптур і пам’ятних знаків на вулицях Кірова та СКД, об’єднанні «Хімпром» тощо, О.Г. Прокопчук – митець пам’ятників І.Кожедубу, жертвам голодомору та ін. Високопрофесійний рівень і традиції кафедри від початку були закладені її першим керівником доктором мистецтвознавства, професором І.С. Драч (нині проректор з наукової роботи ХНУМ імені І.П. Котляревського). У 2006-2013 роках кафедру очолювала кандидат мистецтвознавства, доцент О.Ю. Енська. З 2013 року кафедрою завідує доктор мистецтвознавства, професор О.К. Зав’ялова.
2017-й ювілейний рік став переломним у роботі кафедри: поряд із випусковою спеціальністю 014 Середня освіта, були запроваджені спеціальності 023 Образотворче мистецтво, 035 Культурологія, здійснено набір до магістратури, відкриті аспірантура та спеціалізована вчена рада по захисту дисертацій зі спец. 025 Музичне мистецтво. Цей «прорив» став можливим за умови як загалом зміни керівництва навчально-наукового інституту, так і вагомого наукового й навчально-методичного досвіду професорського-викладацького колективу. Зокрема за останні п’ять років кафедрою образотворчого мистецтва, теорії, історії музики та художньої культури було видано 2 монографії, 4 навчальні посібники, методичні розробки з фахових дисциплін, понад 100 наукових статей (з них понад 50 у фахових та закордонних виданнях), низку розділів у колективних монографіях, каталогів художніх робіт викладачів образотворчого мистецтва тощо.
Кафедра є ініціатором та організатором багатьох наукових заходів, які були започатковані всеукраїнською науковою конференцією «Митець і його творчість у просторі сучасної культури» (2012). Проведення всеукраїнської науково-практичної конференції «Учитель – учень: ідеї спадкоємності та новаторства в музичній культурі України (до пам’ятних дат Р.М.Глієра, Б.М. Лятошинського, І.Ф.Карабиця)» (2015) і всеукраїнських науково-практичних семінарів «Наукова школа М.Р. Черкашиної-Губаренко на сучасному етапі розвитку українського історичного музикознавства» (2014) та «Іван Карабиць: музика серця (до 70-річчя від дня народження)» (2015) спрямували вектор наукових досліджень в галузі української музики. Наукові пошуки були продовжені у серії заходів: всеукраїнській студентській конференції «Музичний світ у наукових дослідженнях молодих» (2016, 2017), всеукраїнському науково-практичному семінарі «Ювілейна палітра» (2016, 2017), університетських наукових конференціях. Учасники всеукраїнських наукових конференцій «Наївне мистецтво в контексті художньої культури ХХ-ХХІ століть» (2016), «Функції дизайну у сучасному світі» (2017) та студентської науково-практичної конференції з ленд-арту (2017) досліджували проблеми сучасного образотворчого мистецтва та дизайну. За результатами конференцій було видано збірки статей і матеріалів.
Навчальна та профорієнтаційна робота кафедри реалізується у студентських досягненнях перемогах. За минулі роки на кафедрі було підготовлено багато переможців всеукраїнських конкурсів та олімпіад. Наші студенти є активними учасниками не тільки студентських, а й «дорослих» конференцій, демонструючи високий рівень наукової обізнаності й оперування матеріалом. Цьому значно сприяє робота проблемних груп з гармонії та історії музики, сольфеджіо та аналізу музичних творів, фольклорного гурту автентичного співу «Серпанок» та гуртків «Креатив» (з прикладного мистецтва), «Експериментальний дизайн», «Мода плюс».

Склад та структура кафедри

За структурою кафедра образотворчого мистецтва, теорії, історії музики та художньої культури розподіляється на 2 секції. Секція теорії, історії музики та художньої культури у складі доктора мистецтвознавства, професора Зав’ялової О.К, доктора мистецтвознавства, професора В.Ю. Панасюка, кандидата мистецтвознавства, доцента О.Ю. Енської, старшого викладача О.В. Гончаренко, викладачів Л.А. Чарікової та Г.О. Стахевич працює над поглибленим вивченням студентами музично-теоретичних дисциплін, що має допомогти їм у подальшій професійній діяльності. Заняття проводяться на високому рівні, забезпечуються належним аудіо- та відеообладнанням та ілюстративним матеріалом. Значний професійний потенціал викладачів реалізується на заняттях проблемних груп з гармонії та історії музики (кер. О.Ю. Енська), сольфеджіо та аналізу музичних творів (кер. Л.А. Чарікова). Яскравими виступами вражає публіку студентський фольклорний гурт «Серпанок» (кер. О.В. Гончаренко), який є переможцем і володарем гран-при багатьох міжнародних, всеукраїнських, обласних конкурсів та фестивалів.

zavyalova o k 608de 1603544260Завідувач кафедри образотворчого мистецтва, теорії, історії музики та художньої культури, доктор мистецтвознавства, професор Зав’ялова Ольга Костянтинівна закінчила Одеську державну консерваторію ім. А.В. Нежданової (1983), асистентуру-стажування (1996), аспірантуру (1997) при Національній музичній академії України ім. П.І. Чайковського (Київ) та докторантуру при СумДПУ ім. А.С. Макаренка (2009). В 2012 році захистила докторську дисертацію. Основні результати наукової роботи, що торкається проблеми стилю, представлені у монографіях «Виолончельные сонаты Л. ван Бетховена: жанр, стиль, ансамблевый тип мышления» (1999) та «Віолончель у камерно-ансамблевій культурі України» (2009), навчальних посібниках: «Історія західноєвропейської музики» (ч. І, 2003), «Історія балетного мистецтва від витоків до початку ХХ ст.» (2013) та численних наукових статтях. На кафедрі викладає блок дисциплін з історії мистецтва, очолює керівництво дипломними й магістерськими роботами, веде наукову роботу аспірантів

Наукові інтереси Зав’ялової О.К. безпосередньо пов’язані із виконавською діяльністю. Протягом всього часу виконала низку сольних програм в обласній філармонії, зроблено записи на радіо й телебаченні. О.К. Зав’ялова брала участь у фестивалях Київський Musikfest, Харківські асамблеї, Поліська рапсодія, Слободжанська фантазія, Днях польської культури у Житомирі (2015-17), авторських концертах українських композиторів В. Губаренка та Ю. Іщенка, інших музичних заходах міста і країни.
Поряд із творчою роботою О.К. Зав’ялова здійснює опонування захистів дисертаційних досліджень та рецензування наукових робіт, входить до складу спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій СумДПУ імені А.С. Макаренка, у журі конкурсів, оргкомітетів конференцій та редакційних колегій наукових збірників. Важливою ланкою діяльності є пропаганда інноваційних методів педагогічної роботи серед викладачів музичних шкіл та училищ області та країни. Значна робота проводиться із студентською молоддю. З ініціативи О.К. Зав’ялової на кафедрі запроваджено всеукраїнську студентську наукову конференцію «Музичний світ у наукових дослідженнях молодих» та студентську науково-практичну конференцію з дизайну. Під керівництвом О.К. Зав’ялової робота студентки В. Реви посіла ІІІ місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт (2014). Праця Зав’ялової О.К. відзначена подякою МОН України, почесними грамотами Сумської ОДА, міського голови та університету.

panasyuk v yu 5d352 2057317654Доктор мистецтвознавства, професор Панасюк Валерій Юрійович закінчив з відзнакою Сумський педагогічний інститут ім. А. С. Макаренка (1984, фах - російська мова та література) та докторантуру при ньому (2008). В жовтні 2015 року захистив докторську дисертацію у спеціалізованій вченій раді при Інституті мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Т. Рильського НАН України. Коло наукових інтересів торкається проблем теорії та практики театрального й образотворчого мистецтва, літературознавства, краєзнавства. Це відображено у понад 150 наукових публікаціях у фахових та закордонних виданнях та монографії «Художнє та не художнє в системі театральних комунікацій» (2013, друге видання 2017). 

В.Ю. Панасюк – член вченої ради при Національному центрі театральних досліджень ім. Л. Курбаса (Київ), входить до складу спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій СумДПУ імені А.С. Макаренка, член Національної спілки театральних діячів України, заступник головного редактора наукового інформаційно-методичного журналу «Освіта Сумщини», здійснює опонування дисертацій та рецензування наукових робіт. Є автором і розробником численних наукових проектів, входить до складу оргкомітетів та бере участь у багатьох міжнародних, всеукраїнських, регіональних конференціях, виставках, симпозіумах та інших наукових заходах країни та зарубіжжя. На кафедрі викладає блок дисциплін з художньої культури та культурології, очолює керівництво дипломними й магістерськими роботами та наукову роботу аспірантів (під його керівництвом захистив кандидатську дисертацію Зуєв С.П.). За сумлінну працю В.Ю. Панасюк нагороджений знаком «Відмінник освіти України» (1994), знаком «Петро Могила» (2009), почесними грамотами Сумської ОДА (2014) та СумДПУ імені А.С. Макаренка.

enska o yu 03d01 791182524Кандидат мистецтвознавства, доцент Енська Олена Юріївна закінчила Харківський інститут мистецтв ім. І.П. Котляревського (1981, фах – музикознавство), аспірантуру (1995) та докторантуру (2006) при Національній музичній академії України ім. П.І. Чайковського. У 2006-2013 роках завідувала кафедрою образотворчого мистецтва, теорії, історії музики та художньої культури. Наукові інтереси О.Ю. Енської охоплюють коло питань з розвитку оперного мистецтва ХІХ ст., що висвітлено у понад 20 фахових наукових статтях та монографії, що готується до видання. Викладає музично-теоретичні дисципліни. Під її керівництвом студенти спеціальності «музичне мистецтво» поглиблюють знання на заняттях проблемної групи з гармонії та історії музики. О.Ю. Енська керує дипломними і магістерськими роботами студентів та науковою роботою аспірантів (під її керівництвом захищена кандидатська дисертація Іванової М.А.). Здійснює опонування дисертацій та рецензування наукових праць, бере участь у багатьох міжнародних, всеукраїнських та регіональних конференціях, семінарах і симпозіумах. Сумлінна праця О.Ю. Енської відзначена грамотами Сумської ОДА та університету.

goncharenko o v zaminiti 65a1f 1886473949Викладач музично-теоретичних дисциплін Гончаренко Олена Віталіївна закінчила Одеську державну консерваторію ім. А.В. Нежданової (1993, фах – музикознавство) та аспірантуру при СумДПУ ім. А.С. Макаренка (2007). Планує захист кандидатської дисертації, тематика якої торкається структурно-стильових особливостей музичних діалектів Полісся-Наддніпрянщини. Авторка низки наукових праць та методичних рекомендацій. Весь період роботи в університеті керує студентським ансамблем аутентичного співу «Серпанок», який має шанувальників у області та за її межами. Колектив є переможцем багатьох міжнародних, всеукраїнських, регіональних конкурсів, фестивалів, переглядів (гран-при «Ворзель-2011», перша премія на фестивалях «Червона рута» у 2011-2012 рр., «Студентська весна» 2010-2013 рр. та ін.). О.В. Гончаренко бере постійну участь у міжнародних, всеукраїнських та інших наукових конференціях, творчих акціях і проектах. За сумлінну працю нагороджена грамотами Управління культури Сумської ОДА та СумДПУ імені А.С. Макаренка.

Ctahevich g.o. k obrazotvorchogo mistectva af1f6 895590263З вересня 2016 року на кафедрі працює Стахевич Галина Олександрівна, яка є випускницею СумДПУ імені А. С. Макаренка з кваліфікацію спеціаліста (2012) та магістра (2013). Зараз продовжує навчання в аспірантурі Харківської державної академії культури за спеціальністю 17.00.03 – музичне мистецтво. Протягом навчання Г.О. Стахевич приймала участь в університетських фестивалях, конкурсах, студентських наукових конференціях. За тематикою дослідження, що торкається проблем розвитку фортепіанного мистецтва, опубліковано низку наукових статей у фахових та зарубіжних виданнях. Наукові інтереси Г.О. Стахевич реалізуються в участі у міжнародних та всеукраїнських конференціях (Харків, ХДАК, 2015-2017; Суми, СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2016; Житомир, 2016; Глухів, 2016, 2017 тощо).

 

charikova l a 6cdc6 593020894Викладач музично-теоретичних дисциплін Чарікова Людмила Анатоліївна закінчила Киргизький національний інститут мистецтв (1982, фах – музикознавство) та аспірантуру при СумДПУ ім. А.С. Макаренка (2002). Викладає дисципліни музично-теоретичного циклу (сольфеджіо, аналіз музичних творів, історія музики тощо). Має низку наукових праць та методичних розробок, присвячених проблемам духовної музики, розвитку танцювальних жанрів в музично-театральному мистецтві та ін. Веде активну навчально-виховну роботу серед студентської молоді, яка включає керівництво проблемними групами з сольфеджіо та аналізу музичних творів, підготовку студентів до участі у Всеукраїнських та університетських конференціях, написання студентами наукових статей тощо. Приймає активну участь у наукових заходах, що проводяться в СумДПУ імені А.С.Макаренка та місті. 

На секції образотворчого мистецтва майбутніх учителів навчає художня еліта Сумщини: народний художник України, доцент О.В. Садовський, заслужений діяч мистецтв України, доцент М.В. Жулінський, заслужений майстер народної творчості України старший викладач О.В. Гулей; кандидат педагогічних наук, старший викладач А.М. Никифоров, старший викладач Н.М. Кохан, старший викладач О.В. Капран, викладач І.Ю. Швачунов. Прикладом творчого натхнення для студентів є персональні виставки наставників, їх перемоги на дизайнерських та художніх конкурсах, скульптурні композиції, які прикрашають наше місто. Щорічно викладачі секції разом із студентами беруть участь у Міжнародному ленд-арт симпозіумі, який є важливим акцентом на палітрі професійного спілкування. Яскравими подіями стали всеукраїнські наукові конференції, запроваджені викладачами кафедри, «Наївне мистецтво у контексті художньої культури ХХ-ХХІ століть» (2016) та «Функції дизайну в сучасному світі» (2017). Оволодіти професійними секретами студентам допомагають заняття в гуртках «Експериментальний дизайн» (кер. ст. викл. Кохан Н.М.) та «Мода-плюс» (кер. викл. Капран О.В.). До мистецтва писанкарства, витинанок, вишивки молодь долучається на заняттях гуртка «Креатив» (кер. ст. викл. О.В. Гулей).

sadovskiy o v 72175 2141376628Народний художник України, член Національної спілки художників України, доцент Садовський Олександр Васильович закінчив Харківський художньо-промисловий інститут (1984, фах – монументально-декоративне мистецтво). Викладає композицію та живопис. О.В. Садовський має низку науково-методичних публікацій, серед яких навчальний посібник «Композиція», декілька каталогів творчих робіт, оформлення та макетування альбому Сумської обласної організації НСХУ. Творчий шлях художника відзначений участю в численних міжнародних проектах та виставках як в Україні, так і за її межами: в Москві (Росія); Токіо (Японія); Чикаго (США); Манчестері (Великобританія); Буенос-Айресі (Аргентина); Целле (Німеччина). Роботи О.В. Садовського знаходяться в музеях світу та приватних колекціях. Постійно бере участь у міжнародних, всеукраїнських наукових конференціях, симпозіумах і творчих проектах. Під його керівництвом проводяться численні виставки та мистецькі акції для студентства та колективу СумДПУ ім. А.С. Макаренка, громадськості міста й області. Нагороджений почесними грамотами Управління освіти Сумської обласної державної адміністрації, Спілки художників України та СумДПУ імені А.С. Макаренка.

zhulinskiy m.v 448b7 255048918Заслужений діяч мистецтв України, член Національної спілки художників України, старший викладач Жулінський Микола Васильович закінчив Харківський художньо-промисловий інститут (1985, фах – монументально-декоративне мистецтво). Викладає курси малюнку та живопису. Коло наукових інтересів – художньо-естетичне виховання студентів засобами образотворчого мистецтва. Жулінський М.В. є постійним учасником багатьох міжнародних, всеукраїнських та інших виставок, творчих акцій та проектів. У 2013 році відбулось декілька персональних виставок митця, зокрема у Глівіце (Польща), в Києві та Одесі. М.В. Жулінський бере активну участь у наукових міжнародних, всеукраїнських та регіональних конференціях, симпозіумах і проектах, результатами яких є численні наукові публікації. Результатом керування студентською творчістю в 2015 році стало І місце роботи Л. П’ятницької на конкурсі студентських робіт в ДВНЗ УАБС НБУ. За сумлінну працю митець нагороджений почесними грамотами Управління освіти Сумської обласної державної адміністрації, Спілки художників України та СумДПУ імені А.С. Макаренка.

guley o v 90760 773372205Заслужений майстер народної творчості України, член Національної спілки майстрів народного мистецтва України, старший викладач Гулей Ольга Володимирівна закінчила Львівський інститут декоративно-прикладного мистецтва (1988, фах - художнє оформлення і моделювання виробів текстильної і легкої промисловості). Постійно бере участь у Міжнародних, Всеукраїнських та регіональних виставках з декоративно-прикладного мистецтва. Лауреат Всеукраїнського конкурсу якості продукції (різьблення по дереву, 2010). О.В. Гулей є авторкою навчального посібника з грифом МОНУ «Декоративно-прикладне мистецтво», низки методичних рекомендацій з викладання ДПМ, численних статей та інших наукових праць. Прагнучи підвищити професійний рівень, у 2017 році митциня вступила до аспірантури СумДПУ імені А.С. Макаренка.

О.В. Гулей веде заняття з декоративно-прикладного мистецтва та керує студентсько-викладацьким гуртком «Креатив». Під її керівництвом студенти постійно приймають участь в обласних та всеукраїнських творчих конкурсах, фестивалях та олімпіадах з декоративно-прикладного мистецтва. Серед них є лауреати Всеукраїнської студентської олімпіади з образотворчого мистецтва (Нефєдова Ю., ІІ місце, 2009), Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (Сальник І., ІІ місце, 2010), Всеукраїнського молодіжного фестивалю-конкурсу «Барви рідного краю» (Гончаренко Г., ІІІ місце), першого Відкритого міського фестивалю юних майстрів народного мистецтва «Сумські візерунки» (Демченко К., І місце, Голець Д. ІІ місце, 2016) та ін.
О.В. Гулей є постійним учасником міжнародних і всеукраїнських конференцій, симпозіумів, виставок, творчих акцій та проектів, зокрема майстер-класу «Жива глина» з Міжнародної програми «Величні традиції духовної культури цивілізацій; минуле-дійсне-наступне» Сумського художнього музею ім. Н. Онацького (2013). Нагороджена знаком «60 років визволення міста Суми від німецько-фашистських загарбників» (2005), грамотами Міністерства освіти України, Міністерства культури, молоді та спорту України, грамотами Сумської ОДА та СумДПУ імені А.С. Макаренка.

nikiforov a m 18a58 834600450Кандидат педагогічних наук, старший викладач Никифоров Андрій Михайлович працює на кафедрі з 2014 року. Він закінчив Київську Державну Республіканську художню школу ім. Т.Шевченка та Харківську Державну Академію дизайну та мистецтв (факультет скульптури, 2014). А.М. Никифоров – лауреат міжнародних та всеукраїнських конкурсів пластичних мистецтв. Учасник скульптурних та архітектурних симпозіумів, міських, обласних, республіканських мистецьких виставок. Постійно бере участь в науково-практичних конференціях з історії педагогіки, культурології, мистецтвознавства. Має низку публікацій в наукових та фахових збірках. 

У грудні 2016 року А.М. Никифоров захистив дисертацію з присвоєнням наукового ступеню кандидата педагогічних наук. За результатами дисертації була видана монографія «Педагогічна діяльність Никанора Онацького (1875–1937) на Слобожанщині». За ініціативи А.М. Никифорова започатковано встановлення об’єктів паркової скульптури на території університету. Так, 8.10.2017 до професійного свята дня художника ним була зроблена скульптура, яка символізує тяжіння до знань – рука, що тримає жолудь. Ця прикраса скверу одразу стала улюбленим місцем фотосесій студентів.

kohan n m 1 61709 1214480310Старший викладач Кохан Наталія Михайлівна закінчила Харківський художньо-промисловий інститут (1985, фах - промислове мистецтво) та аспірантуру при ньому. В Сумському державному педагогічному університеті викладає курси комп’ютерної графіки та художнього конструювання. Працює над кандидатською дисертацією з проблем мистецтва ленд-арту. За темою дослідження опублікована низка статей у фахових та зарубіжних виданнях. Кохан Н.М. є організатором багатьох мистецьких проектів, зокрема Міжнародного симпозіуму ленд-арту в с. Могриця, м. Суми, міжнародного пленеру в м. Тростянець, художнього пленеру в м. Люблін (Польща). Є куратором молодіжного проекту «Ленд-Арт» та ініціатором і організатором університетської студентської науково-практичної конференції з ленд-арту (2017). За ініціативи Н.М. Кохан кафедрою була проведена Всеукраїнська наукова конференція «Функції дизайну в сучасному світі» (2017). 

Поряд з основною роботою Н.М. Кохан очолює студентський гурток «Експериментальний дизайн». ЇЇ студенти систематично приймають участь у всеукраїнських конкурсах та олімпіадах з дизайну. За плідну працю Н.М. Кохан нагороджена грамотами СумДПУ імені А.С. Макаренка.

kapran o v otm e34a6 416348556Викладач з моделювання одягу Капран Оксана Володимирівна закінчила Московський технологічний інститут (1992, фах – художнє оформлення і моделювання виробів текстильної і легкої промисловості). В Сумському державному педагогічному університеті викладає дисципліни конструювання одягу та художнє проектування одягу. Проводить активну навчально-виховну роботу серед студентської молоді, зокрема є організатором конкурсу ескізів «Феєрія краси» серед студентів-модельєрів і керує студентським гуртком «Мода-плюс». Коло наукових інтересів охоплює сферу символіки кольору, зокрема в моделюванні одягу. Є авторкою низки наукових праць та співавторкою посібника «Психология и разработка рекламной продукции». Капран О.В. постійно бере участь у міжнародних, всеукраїнських та інших наукових конференціях, творчих акціях та проектах. Нагороджена грамотами СумДПУ імені А.С. Макаренка.

Викладач дизайну Тодорчук Марина Юріївна – випускниця факультету мистецтв СумДПУ ім. А.С. Макаренка (2009, фах – образотворче мистецтво) та магістратури при Харківському педагогічному університеті імені Г. Сковороди (2012). Коло наукових інтересів торкається питань інноваційних методів навчання дизайну. Тодорчук М.Ю. постійно бере учать в міжнародних, всеукраїнських та інших мистецьких проектах. Відзначається її участь в щорічному Міжнародному симпозіумі з ленд-арту в с. Могриця (м. Суми), міжнародному пленері в м. Тростянець. В 2011 році брала участь організації та проведенні художнього пленеру в м. Люблін (Польща).

shvachunov 96df5 876399173Викладач кафедри Швачунов Ігор Юрійович закінчив Курський педагогічний університет (1985, фах – малювання, креслення, праця). Член Національної спілки художників України. В Сумському державному педагогічному університеті викладає курси живопису і малюнку. Постійно бере участь у багатьох міжнародних, всеукраїнських та інших виставках, мистецьких акціях та проектах. Творчі інтереси І.Ю. Швачунова реалізуються у галузі станкового живопису, графіки, художньої фотографії, ленд-арту. Художник двічі працював на міжнародному мистецькому пленері «Моє місто» у м. Глівіце (Польща). У 2013 році взяв участь у міжнародному пленері в м. Тростянець, міжнародній художній виставці в Лондоні та інших мистецьких заходах і персональних виставках. Роботи І.Ю. Швачунова зберігаються у Сумському, Лебединському, Конотопському, Тростянецькому художніх музеях, мистецькому центрі «Арсенал» (м. Київ), приватних колекціях Німеччини, США, Канади, Італії, Бельгії, Польщі, Росії, Австрії. Нагороджений грамотами СумДПУ імені А.С. Макаренка.

У зв’язку із відкриттям нової спеціальності «Культурологія» на кафедрі за сумісництвом працюють кандидат педагогічних наук, доцент Д.В. Будянський та викладачі О.О. Корякін та Ю.В. Тарабан.

budyanskiy 8d602 58174669Будянський Дмитро Васильович – викладач кафедри образотворчого мистецтва, теорії історії музики та художньої культури.

Докторант Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, доцент кафедри педагогіки СумДПУ імені А. С. Макаренка.
Основні фахові курси: Постановка театрально-видовищних і масових заходів, Сценарно-режисерські технології соціокультурної діяльності, Історико-філософські виміри гуманітарного знання.

 

 

 

koryakin dd336 577543679Корякін Олексій Олексійович – викладач кафедри образотворчого мистецтва, теорії історії музики та художньої культури.

У 2008 році закінчив з відзнакою історичний факультет Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка, у 2009 році закінчив з відзнакою у Інститут історії та додаткової педагогічної освіти Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка. Під час навчання неодноразово виборював призові місця на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук. У 2010 році закінчив з відзнакою магістратуру Інституту історії та додаткової педагогічної освіти Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка, де здобув кваліфікацію викладача університетів та вищих навчальних закладів. У 2013 році закінчив аспірантуру Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.
Викладає навчальні предмети з основ реклами, PR, управління у сфері культури і відпочинку, створення та керування арт – проектами.
Бере активну учать у концертних та позанавчальних заходах Навчально – наукового інституту культури і мистецтв.
Має понад 35 наукових публікацій. Бере участь у наукових, науково-методичних, науково – практичних семінарах та конференціях різних рівнів.
В сфері наукових інтересів проблеми міжособистісних стосунків у ході професійної підготовки, психолого – педагогічні особливості підготовки фахівців мистецьких напрямків, психологія видовищних мистецтв, історія естрадного мистецтва в професійній освіті, режисура та звукорежисура масових заходів в контексті сучасної мистецької освіти.

taraban yu v 9168b 610699196Тарабан Юрій Валентинович, викладач кафедри ОТМ, теорії, історії музики та художньої культури

Закінчив історичний факультет Сумського державного педагогічного інституту імені А.С. Макаренка у 1992 році. Займався педагогічною діяльністю на різних посадах у школі, ПТУ, технікумі, університеті. Православний священник, має значний досвід церковно-адміністративної діяльності та у галузі релігійної освіти.
Аспірант кафедри педагогіки СумДПУ імені А.С. Макаренка, галузь наукового інтересу – компоративістика.

 

131A_Panacyk 131A_Panacyk 131A_Panacyk

1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02

Всі контакти

На сайті

На даний момент 52 гостей на сайті

Електронний Розклад

stiker b890e 191035824

Copyright © 1924 - 2018. All Rights Reserved.

RAD Studio 10.2.2 Tokyo, Delphi, C++Builder, Delphi, C++Builder, На Delphi можно писать приложения не только под Windows но и под продукцию Apple (MAC OS, iPad, iPod, iPhone (iOS)), Android и даже Lunux.
Android Studio, Example, Sources, Уроки, Исходники, мобильный, смартфон
GPS трекер Goome GM02EW