× Увага! Офіційний сайт СумДПУ імені А.С Макаренка переїхав на нову адресу.
Всі актуальні матеріали зі старого сайту будуть поступово перенесені на новий.
Відвідати новий сайт sspu.edu.ua

Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios
Screenshot 6 48024 122668064
Головна

Основні положення про роботу відділу працевлаштування, професійно-технічної освіти та додаткових платних послуг

  1. Відділ працевлаштування, професійно-технічної освіти  та додаткових платних послуг (далі – відділ) є структурним підрозділом Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка.

Засновником відділу є Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка.

1.2. Відділ діє на підставі Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про вищу освіту», постанов Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки України з питань професійно-технічної освіти, Статуту університету та цього Положення, затвердженого засновником, й інших нормативно-правових актів, що регулюють освітню діяльність навчального закладу.

  1. До основних повноважень і напрямів діяльності відділу належать:

2.1.1. У сфері працевлаштування:

-         проведення постійного аналізу попиту і пропонування на ринку праці фахівців, підготовку яких здійснює вищий навчальний заклад;

-         налагодження співпраці з державною службою зайнятості, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, які можуть бути потенційними роботодавцями для випускників і студентів;

-     забезпечення координації дій із центральними та місцевими органами виконавчої влади, службами зайнятості й підприємствами, установами та організаціями (роботодавцями) щодо оптимального узгодження реальних потреб ринку праці й ринку освітніх послуг;

-         інформування випускників і студентів вищого навчального закладу про вакантні місця на підприємствах, в установах та організаціях, що відповідають їх фаховій підготовці (спеціальності);

-         здійснення спільно з державною службою зайнятості моніторингу працевлаштування випускників за місцем їх проживання;

-         забезпечення прав, інтересів та потреб студентів і випускників вищого навчального закладу у працевлаштуванні за фахом;

-         залучення студентської молоді до підприємницької діяльності, створення відповідних умов функціонування та ефективного розвитку молодіжного підприємництва;

-         сприяння тимчасовому працевлаштуванню студентів у вільний від навчання час, сприяння розвитку молодіжних ініціатив у трудовій та соціальній сфері;

-         організація роз’яснювальної роботи серед студентів та випускників щодо законодавчих і нормативно-правових актів з питань державного регулювання зайнятості та трудових відносин;

-         надання консультацій випускникам щодо можливостей перепідготовки та підвищення кваліфікації з метою прискорення подальшого працевлаштування;

-         налагодження тісної співпраці з органами студентського самоврядування у вирішенні питань працевлаштування;

-         сприяння створенню молодіжних підприємств шляхом надання юридичних та інших консультаційних послуг, а також послуг із відкриття розрахункових рахунків в установах банків, підготовки засновницьких документів.

2.2.2. У сфері надання професійно-технічної освіти:

-         організація навчально-виховного процесу, обрання форм, методів навчання;

-         навчально-виробнича, навчально-виховна, навчально-методична діяльність;

-         розробка робочих навчальних планів і програм на основі типових навчальних планів і програм, які затверджуються в установленому порядку;

-         розробка правил прийому слухачів на навчання на основі типових правил прийому;

-         формування планів прийому слухачів з урахуванням потреб ринку праці та потреб і замовлень підприємств, установ, організацій, фізичних і юридичних осіб;

-         атестація педагогічних працівників;

-         організація стажування педагогічних працівників на підприємствах, в установах, організаціях;

-         здійснення професійного навчання слухачів, учнів в умовах виробництва;

-         забезпечення заходів з охорони праці слухачів та працівників;

-         матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу;

-         забезпечення належної якості професійного навчання;

-         відділ здійснює прийом слухачів за професіями, визначеними в Національному класифікаторі України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» та відповідно до отриманих ліцензій для провадження діяльності з надання освітніх послуг;

-         прийом на навчання слухачів здійснюється відповідно до угод з юридичними і фізичними особами в межах ліцензованого обсягу згідно з правилами прийому, розробленими на основі типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів;

-         здобуття професійно-технічної освіти здійснюється за денною, вечірньою (змінною), очно-заочною, дистанційною, екстернатною формами навчання, з відривом і без відриву від виробництва та за індивідуальними навчальними планами.

2.2.3. У сфері додаткових платних послуг:

-         надання послуг з підвищення кваліфікації за замовленням юридичних та фізичних осіб за всіма акредитованими спеціальностями;

-         проведення наукових консультацій для осіб, які підвищують кваліфікацію самостійно, та організація стажування для педагогічних і науково-педагогічних працівників;

-         проведення для громадян лекцій та консультацій з питань науки, техніки, права, культури, мистецтва, фізичної культури, спорту, туризму, краєзнавства тощо;

-         організація понад обсяги, встановлені навчальними планами, з видачею або без видачі відповідних документів про освіту курсів, гуртків, факультативів (зокрема: іноземних мов, комп’ютерної підготовки, хореографії тощо) за науковим, технічним, художнім, туристичним, екологічним, спортивним, оздоровчим та гуманітарним напрямами; підготовка кадрів для роботи аніматорами в дитячих та молодіжних колективах;

-         надання додаткових освітніх платних послуг з вивчення іноземних мов для студентів, викладачів та працівників університету, а також для працівників підприємств, установ та організацій міста;

-         організація курсів по підготовці до вступу в магістратуру;

-         організація додаткових корективних курсів щодо усунення недоліків знань у навчанні студентів університету;

-         організація курсів з вивчення та удосконалення знань з української мови для студентів, викладачів і працівників університету, а також працівників підприємств, установ та організацій регіону;

-         підготовка матеріалів для виготовлення документів про освіту, їх замовлення, оформлення та видача; видача дублікатів документів про освіту;

-         підготовка та видача академічних довідок, витягів з навчальних планів та програм;

-         друкування на принтері, ксерокопіювання документів, бланків, оформлення особових справ слухачів курсів;

-        організація сімейного консультування з питань корекційної педагогіки, послуги практичного психолога, консультування фахівців з питань творчого розвитку особистості.

1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02
E-Mail: rector@sspu.sumy.ua

Всі контакти

Електронний довідник

На сайті

На даний момент 293 гостей на сайті

Copyright © 1924 - 2019. All Rights Reserved.