× Увага! Офіційний сайт СумДПУ імені А.С Макаренка переїхав на нову адресу.
Всі актуальні матеріали зі старого сайту будуть поступово перенесені на новий.
Відвідати новий сайт sspu.edu.ua

Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios
Screenshot 6 48024 122668064
Головна

Ця багатогалузева кафедра існує з часу становлення Сумського педагогічного інституту. В аудиторіях і лабораторіях кафедри отримали фахові знання, набули ґрунтовну наукову та педагогічну підготовку тисячі студентів біологічного та інших факультетів. Ще у 1930-ї роки тут успішно працювали такі відомі науковці і досвідчені педагоги, як ентомолог М. П. Дядечко, геолог І. П. Чернецький, фізіолог Г.В. Попов, по війні і пізніше – зоологи Т.В. Родіонова, Т.С Чупіс, геолог Г.Г. Мурашківська, гістолог А.І. Завірюха, фізіолог А.Г, Масаригін, еколог і теріолог В.О. Межжерін, методисти-біологи Є.В.Середенко, С.М. Шевченко, біохімік П.В. Ужако, патологоанатом і фізіолог І.І. Яновський, протистолог В.М. Кравченко, фізіолог І.Є. Пустовгар,С.Л. Зільман, В.Л. Зільман, анатом Л.М. Мазанова, орнітолог М.Є. Матвіенко та ін. Вони збагатили науковий доробок кафедри, залишили по собі добрі трудові й наукові традиції та вагомий внесок в скарбницю пам’яті. Зараз підготовку студентів з дисциплін кафедри успішно ведуть досвідчені викладачі, дослідники тваринного світу: теріолог І.Р. Мерзлікін, ентомолог О.В. Говорун. У галузі фізіології людини і тварин плідно працюють О.А. Касьяненко, О.О. Пташенчук, В.І. Шейко у галузі методики викладання біології – С.Е. Генкал. Очолює кафедру кандидат біологічних наук О.В. Говорун.

Викладачі кафедри біології людини і тварин

IMG 9102

Говорун Олександр Володимирович – кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри біології людини і тварин.

Основні фахові курси: біогеографія, ентомологія, протозоологія.

Коло наукових інтересів: рідкісні безхребетні, ентомологія, фауністика, систематика, біогеографія, екологія, біорізноманіття та його збереження.

Основні публікації за останні 3 роки

Генкал Світлана Едуардівна – кандидат педагогічних наук, доцент.

Основні фахові курси: методика навчання біології та природознавства, методика навчання біології у профільних класах, історія біології, гістологія з основами цитології та ембріології, основи паразитології, педагогічні технології. 

Коло наукових інтересів: Методика навчання біології, методика навчання біології у профільних класах, дидактика, проблемне, проектне навчання, формування готовності у студентів до продуктивного навчання учнів біології.

Основні публікації за останні 3 роки

Касьяненко Олена Анатоліївна – ст. викладач.

Основні фахові курси: фізіологія людини і тварин, фізіологія ВНД, анатомія, радіобіологія.

Коло наукових інтересів: морфологія клітин периферичної крові, вивчення впливу іонізуючого випромінювання на структуру генома рослин.

Основні публікації за останні 3 роки

Мерзлікін Ігор Романович – кандидат біологічних наук, доцент.

Основні фахові курси: зоологія хребетних, етологія, біогеографія, екосистемологія, орнітологія.

Коло наукових інтересів: біологія ссавців, хребетні тварини заповідних і трансформованих територій, поведінка ссавців і птахів, інвазивні види.

Основні публікації за останні 3 роки

Пташенчук Оксана Олексіївна – викладач.

Основні фахові курси: вікова фізіологія, фізіологія людини і тварин, екологія людини, фізіологія вісцеральних систем.

Коло наукових інтересів: формування дослідницької компетентності майбутніх вчителів біології в процесі фахової підготовки.

Основні публікації за останні 3 роки

Шейко Віталій Ілліч – доктор біологічних наук, професор.

Основні фахові курси: фізіологія людини і тварин, анатомія людини.

Коло наукових інтересів: керівництво роботою аспірантів.

Основні публікації за останні 3 роки

Радзієвська Марія Петрівна-доктор біологічних наук, професор.

Основні фахові курси: керівництво роботою аспірантів.

Коло наукових інтересів: вивчення дихальної системи в умовах гострої та хронічної гіпоксії.

Основні публікації за останні 3 роки

Горбусенко Анатолій Андрійович-зав.лабораторіями

Балюра Наталія Василівна – ст. лаборант.

Бережна Ірина Василівна – ст. лаборант.

Шевченко Ірина Вікторівна – лаборант.

 

Невід’ємною частиною підготовки фахівців біологічного напряму є їх знайомство з тваринним і ростинним світом України, різноманіттям ландшафтів, природних зон, красою природи рідної держави, пам’ятками природи та історії. На відміну від більшості спеціалізованих навчальних практик, обов’язковою вимогою до дальньої комплексної практики, є те, що маршрут її проходження повинен охопити декілька природних зон України.

Мета дальньої комплексної практики – сформувати уявлення про флору і фауну різних природних зон України.

Завдання дальньої комплексної практики:

  • ознайомити студентів з різноманіттям тваринного і рослинного світу степової зони України;
  • ознайомити студентів з різноманіттям тваринного і рослинного світу Закарпаття;
  • ознайомити студентів з різноманіттям тваринного і рослинного світу Чорного та Азовського морів;
  • сформувати комплексне уявлення про різноманіття фауни і флори України;
  • забезпечити опанування студентами методик флористичних, зоологічних, біоценотичних досліджень;
  • ознайомити студентів із деякими заповідними територіями України, основними напрямами і завданнями їх роботи;
  • естетичне виховання студентів;
  • підвищення культурного рівня студентів (ознайомлення їх із видатними пам’ятками історії, архітектури, садово-паркового мистецтва;
  • набуття студентами навичок роботи в польових умовах;
  • підвищення  рівня теоретичної та практичної підготовки студентів-біологів.
1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02
E-Mail: rector@sspu.sumy.ua

Всі контакти

Електронний довідник

На сайті

На даний момент 234 гостей на сайті

Copyright © 1924 - 2019. All Rights Reserved.