× Увага! Офіційний сайт СумДПУ імені А.С Макаренка переїхав на нову адресу.
Всі актуальні матеріали зі старого сайту будуть поступово перенесені на новий.
Відвідати новий сайт sspu.edu.ua

Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios
Screenshot 6 48024 122668064
Головна

osmenogСеменог О. М. Формування дослідницьких умінь у майбутніх учителів- словесників: теорія і практика : монографія / О.М. Семеног, О.І. Земка. – Суми : Ніко, 2014. – 286 с.

865rg86r8

Семеног О. М. Етнолінгвістична культура вчителя : навч. посіб. / Олена Семеног. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – 176 с.Семеног О. М. Етнолінгвістична культура вчителя : навч. посіб. / Олена Семеног. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – 176 с.

e7r5rgv6rtІсторія кафедри української мови Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка в іменах: науково- педагогічне видання / За ред. О.М. Семеног, Н.П. Дейниченко. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С.Макаренка, 2014. – 227 с.

Герман В. В., Громова Н.В. Культура української мови: навчальний посібник для студентів філологічних (гуманітарних) факультетів / В. В. Герман, Н. В. Громова. – Суми: Сум ДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – 376 с. (21,9 друк.арк.)Герман В. В., Громова Н.В. Культура української мови: навчальний посібник для студентів філологічних (гуманітарних) факультетів / В. В. Герман, Н. В. Громова. – Суми: Сум ДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – 376 с. (21,9 друк.арк.)

5rv765r65vСеменог О.М. Культура фахової мови: навч. посіб. / Семеног О. М., Рудь О.М. – Суми: СОІППО, 2013. – 260 с.

96683688Семеног О., Дейниченко Н. Методика викладання української мови у вищій школі: навч. посіб. / О.Семеног, Н. Дейниченко. – Суми : Вид-во СУМДПУ імені А.С.Макаренка, 2014. – 2-е вид., перероб. та доп. – 216 с.

Монографії

викладачів кафедри української мови за 2014 р.

1.Семеног О.М. Кравченко О. Формування професійної етики майбутньої медичної сестри у вимірах педагогічної дії: монографія / О.М. Семеног, О.Кравченко. – Черкаси, -Вид. Ю.Чабаненко, 2014. – 240 с. (6,8 друк.арк.)

2.Семеног О. М. Формування дослідницьких умінь у майбутніх учителів-словесників: теорія і практика : монографія / О.М. Семеног, О.І. Земка. – Суми : Ніко, 2014. – 286 с. (7,4 друк.арк.)

3.Кумеда О.П. Вивчення рис східнополіського говору північного наріччя на матеріалі етнографічних записів ХІХ ст. / С.В.П’ятаченко, В.В. Герман, Н.І. Кириленко, І.Б. Іванова. – Суми: СумДПУ імені А.С. Макренка, 2014. – С. 81-125 (2 друк. арк)

Монографії

викладачів кафедри української мови за 2015 р.

 1. Семеног О.М. Науково-педагогічне наставництво як засіб самореалізації професійно-творчого потенціалу / Олена Семеног // Пізнавально-творча і професійна самореалізація особистості в евристичній освіті: монографія / За ред. проф. М.О. Лазарєва. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2015.
 2. Семеног О. Професійна комунікативна підготовка майбутніх юристів: теорія і практика: монографія / О. Семеног, Л.Насілєнко. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – 324 с.
 3. Брага І. «Перехресні стежки» українсько-російського суржику / Ірина Брага // Slovo v kultuře a kultura ve slově : Kolektivní monografie. – Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. – S. 137–150.
 4. Громова Н.В. Пізнавально-творча самореалізація школярів в евристичному навчанні/ Наталія Громова // Пізнавально-творча і професійна самореалізація особистості в евристичній освіті: монографія / За ред. проф. М.О. Лазарєва. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2015.
 5. Лінгвістична підготовка майбутніх фахівців: ефективні технології навчання та монівторинг якості:монографія/ Олена Семеног, Наталія Громова, Олена Кулікова. – Суми: СумДПУ імені А. С.Макаренка – 2015 р.

Перелік навчальних посібників

викладачів кафедри української мови за 2014 р.

Герман В. В., Громова Н.В. Культура української мови: навчальний посібник для студентів філологічних (гуманітарних) факультетів / В.В.Герман, Н.В.Громова. – Суми: Сум ДПУ імені А.С. Макаренка, 2014. – 400с. (15 друк.арк.)

Практикум із синтаксису складного речення : збірник тестових і контрольних завдань для студентів філологічних факультетів / А. А. Силка. – 3-е вид., випр. й доп. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2014. – 140 с. (4,3 друк.арк.)

3. Семеног О.М., Дейниченко Н.П. Методика викладання української мови у вищих навчальних закладах: навчальний посібник / О.М.Семеног, Н.П.Дейниченко. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2014. – 219 с. (9,2 друк.арк.)

Семеног О.М.Етнолінгвістична культура вчителя : навч. посіб. / Олена Семеног. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – 176 с. (7 друк.арк.)

Рудь О.М. Культура фахової мови: навч. посіб. / О.М.Семеног, О.М.Рудь.- Суми: СОІППО, 2014. – 260с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pedmaster.ucoz.ua (7 друк.арк.)

Перелік навчальних посібників

викладачів кафедри української мови за 2015 р.

 1. Дорошенко Л.І. Модульні контрольні роботи та підсумкові тестові завдання із сучасної української літературної мови: Дієслово: завдання та методичні рекомендації для студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів / Л.І. Дорошенко. – Суми: Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – 116 с.
 2. Науково-педагогічне дослідження: навч. посіб для магістрантів спеціальності «Педагогіка вищої школи». вид друге, доп. і перероблене / Укладачі: Н.Н.Чайченко, О.М.Семеног, Л.М.Артюшкіна, О.М.Рудь. – Суми: НІКО, 2015. – 180 с.
 3. Семеног О. Урок української мови у вимірах педагогічної дії:навч.-метод. посіб. / Олена Семеног. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – 326 с.
 4. Семеног О.Академічне письмо: лінгвокультурологічний підхід: навч. посіб. / Олена Семеног, Ірина Томашевська, Ольга Фаст, Андрій Семеног . – Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – 190 с.
 5. Семеног О.Академічне письмо: лінгвокультурологічний підхід: навч. посіб. / Олена Семеног, Ірина Томашевська, Ольга Фаст, Андрій Семеног[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://academ-write.tilda.ws/
 6. Семеног О. Медіакультура вчителя-словесника: навч. посіб. / Олена Семеног, Марина Ячменик. – Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – 152 с.
 7. Семеног О.М. Культура фахової мови: навч. посіб. / О.М.Семеног, О.М.Рудь. – Суми: СОІППО, 2015. – 260с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pedmaster.ucoz.ua

Науково-педагогічне видання

Історія кафедри української мови Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка в іменах: науково-педагогічне видання / За ред. О.М. Семеног, Н.П. Дейниченко. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С.Макаренка, 2014. – 227 с. (13,02 друк.арк.)

Перелік методичних вказівок

викладачів кафедри української мови за 2014 р.

1.Беценко Т.П. Програма нормативної навчальної дисципліни «Теорія мови» (спеціальність 8.010103 «Українська мова і література») / Т.П. Беценко. - Суми : Вид-во СумДПУ ім.А.С.Макаренка, 2014. – 11 с. (0,5 друк. арк.).

2.Брага І.І.Стилістика української мови : програма навчального курсу / [укл. І.І. Брага]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2014. – 24 с. (1друк.арк.).

3.Громова Н.В. Наскрізна програма практики для студентів за напрямом підготовки 6.020303 Філологія* Українська мова і література / Розробники Н.В.Громова, В.А. Захарова. – Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2014. –34 с. (1,4 друк.арк.)

4.Дорошенко Л.І. Програма нормативної навчальної дисципліни «Наукова спадщина українських мовознавців ХХ століття» / Л.І. Дорошенко. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2014. – 20 с. (1 друк. арк.).

5.Дорошенко Л.І. Програма нормативної навчальної дисципліни «Традиційні та нові напрямки розвитку української граматики» ХХ століття» / Л.І. Дорошенко // Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2014. – 26 с. (1,1 друк. арк.).

6.Кумеда О.П. Програма нормативної навчальної дисципліни «Історична граматика української мови» / О.П. Кумеда. – Суми : Вид-во СумДПУ ім.А.С.Макаренка, 2014. – 16 с. (0,67друк. арк.).

7.Семеног О.М. Програма вибіркової навчальної дисципліни «Етнолінгводидактична культура вчителя-словесника» / О.М. Семеног. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2014. – 24 с. (1 друк. арк.).

8.Семеног О.М. Програма вибіркової навчальної дисципліни «Інноваційні підходи у викладанні української мови» / О.М. Семеног. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2014. – 16 с. (0,7 друк. арк.).

Семеног О.М. Програма вибіркової навчальної дисципліни «Методика викладання української мови у вищих закладах освіти» / О.М. Семеног. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2014. – 21 с. (0,9 друк. арк.).

Семеног О.М. Програма вибіркової навчальної дисципліни «Методика викладання української мови у вищих закладах освіти» / О.М. Семеног. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2014. – 21 с. (0,9 друк. арк.).

11.Семеног О.М. Програма вибіркової навчальної дисципліни «Мовна особистість учителя в художній літературі» / О.М. Семеног. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2014. – 8 с. (0,33 друк. арк.).

Семеног О.М. Програма вибіркової навчальної дисципліни «Мовна особистість учителя в художній літературі» / О.М. Семеног. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2014. – 15 с. (0,6 друк. арк.).

13.Семеног О.М., Дейниченко Н.П. Положення про магістерську практику (спеціальність 8.010103 «Українська мова і література») / О.М. Семеног, Н.П.Дейниченко. – Суми : Вид-во СумДПУ ім.А.С.Макаренка, 2014. – 16 с. (0,6 друк. арк.).

Силка А.А. Основи наукових досліджень : методичні рекомендації для студентів Інституту філології / [укл. А. А. Силка]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. - 43 с. (4,2 друк.арк.)

Перелік методичних вказівок

викладачів кафедри української мови за 2015 р.

 1. Актуальні питання сучасної неології / Укл. Н.В. Громова, Ю.В. Коваленко. – Суми: Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – 24 с. (1 друк.арк.)
 2. Беценко Т.П. Вступ до мовознавства: Програма нормативної навчальної дисципліни / Т.П.Беценко. – Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – 20 с.
 3. Беценко Т.П. Лінгвокраєзнавство: Програма вибіркової навчальної дисципліни / Т.П.Беценко. – Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – 8 с.
 4. Беценко Т.П. Філософія мови Івана Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: Наук.зб. Серія історична та філологічна. – Кам’янець-Подільський, 2015. – Вип. ХІ. – С. 158 – 163.
 5. Брага І.І. Лінгвістичний аналіз тексту :методичні рекомендації / [укл. І.І.Брага]. – Суми : СумДПУ ім.А.С. Макаренка, 2015. – 36 с. (1,5 др. арк.)
 6. Брага І.І.Практикум з української мови :методичні рекомендації / [укл. І.І.Брага]. – Суми : СумДПУ ім.А.С. Макаренка, 2015. – 52 с.
 7. Брага І.І. Стилістика української мови : методичні рекомендації / [укл. І.І.Брага]. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2015. –88с.
 8. Брага І.І. Стилістика української мови: Програма нормативної навчальної дисципліни / І.І.Брага. – Суми: Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – 24 с.
 9. Герман В.В. Академічна риторика: Програма нормативної навчальної дисципліни / В.В.Герман. – Суми: Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – 13 с.
 10. Герман В.В. Культура української мови:Програма нормативної навчальної дисципліни / В.В.Герман. – Суми: Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – 21 с.
 11. Громова Н.В. Ділова українська мова: Програма нормативної навчальної дисципліни / Н.В. Громова. – Суми: Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – 16 с.
 12. Громова Н.В. Ділова українська мова: Програма нормативної навчальної дисципліни / Н.В. Громова. – Суми: Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – 22 с.
 13. Громова Н.В. Методика навчання української мови: Програма нормативної навчальної дисципліни / Н.В. Громова. – Суми: Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – 22 с.
 14. Громова Н.В. Сучасна українська літературна мова: Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалаврів за напрямом 6.020303 Філологія* Мова і література (російська) / Н.В. Громова. – Суми: Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – 22 с.
 15. Дейниченко Н.П. Українська діалектологія: Програма нормативної навчальної дисципліни / Н.П.Дейниченко. – Суми: Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – 20 с.
 16. Дорошенко Л.І. Сучасна українська літературна мова: Програма нормативної навчальної дисципліни / Л.І.Дорошенко – Суми: Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – 22 с.
 17. Кулікова О.А. Методичні рекомендації до курсу «Практикум з української мови» / [укл. О.А.Кулікова]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2015. – 86 с.
 18. Кулікова О.А. Практикум з української мови: Програма нормативної навчальної дисципліни / О.А.Кулікова. − Суми: Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – 16 с.
 19. Мовна культура наукових досліджень : спецсемінар для бакалаврів / укл. В.В.Герман, Я. Чайка. – Суми : Вид-во Сум ДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – 28 с.
 20. Кумеда О.П. Старослов’янська мова: Програма нормативної навчальної дисципліни / О.П. Кумеда – Суми: Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – 22 с.
 21. Риторична особистість: теорія і практика / за ред. В.В.Геман, методичні рекомендації О.Бойка. – Суми, 2015. – 42 с.
 22. Семеног О.М. Програма емінару-практикуму «культура наукової української мови» (для слухачів підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників / О.М.Семеног. - Суми: Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – 25 с.
 23. Силка А.А. Основи наукових досліджень: Програма варіативної навчальної дисципліни / А.А.Силка. – Суми: Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – 9 с.

Перелік наукових статей

викладачів кафедри української мови за 2014 р. (у закордонних виданнях)

Брага И.И. О некоторых особенностях детского украинско-русского билингвизма / И.И. Брага // Славянские языки : системно-описательный и социокультурный аспекты исследования : сб. науч. трудов по материалам VI Международ. науч.-метод. конф., Брест, 21-22 нояб. 2013 г. : В 2 х ч. / М во образования Респ. Беларусь, Брест. гос. ун-т им. А.С. Пушкина; [под общ. ред. О.Б. Переход]. – Брест : Изд-во БрГУ им. А.С. Пушкина, 2014. – Ч. 1. – С. 49–52 (0,5 друк. арк.).

Силка А.А.Основні типи іменників genus commune і динаміка їх функціонування в сучасній українській мові / А. А. Силка // Славянские языки : системно-описательный и социокультурный аспекты исследования : сб. науч. тр. : в 2 ч. / Брест. гос. ун-т им. А. С. Пушкина ; редкол. : Л. А. Годуйко и др. ; под. общей ред. О. Б. Переход. - Брест : БрГУ, 2014. - Ч. 1. – С. 160-163.(0,4 друк.арк.)

Перелік наукових статей

викладачів кафедри української мови за 2015 р. (у закордонних виданнях)

 1. SEMENOGTRAINING of masters in philology in Ukraine and abroad: search for educational strategies /Olena Semenog // Comparative Professional Pedagogy М.Bidyuk]. Kyiv–Khmelnytskyi : KhNU. – P.24- 31.
 2. Беценко Т.П. Мова українського фольклору в лексикографічній інтерпретації : з досвіду роботи над словником «Мова українських народних дум» // Усходне славянскія мовы у сучаснай лексікаграфії: Зборнік науковых артикулаў. – Мінськ, 2015 . – С. 6-9.
 3. Беценко Т.П., Квочка Ю. Топоніми Бог, Божа Мати, Ісус Христос у лексикографічних джерелах // Усходне славянскія мовы у сучаснай лексікаграфії: Зборнік науковых артикулаў. – Мінськ, 2015 . – С. 8-11.
 4. Брага І. Українсько-російський суржик: перемикання і змішування кодів? / Ірина Брага // Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultas Philosophica. Philologica 103–2014. UCRAINICA VІ. Současná ukrajinistika. Problémy jazyka, literatury a kultury. Sborník vědeckých článků z mezinárodni konference VІ. Olomoucké sympozium ukrajinistů střední a východní Evropy. Olomouc 21-23.8.2014. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, 2014. – S. 154–158.
 5. Герман В.В. Риторична особистість учителя-філолога / В.В.Герман // Філологія, соціологія і культурологія. Теоретичні і практичні аспекти розвитку сучасної науки. – Варшава, 2015. – С. 74-74. (Стаття в закордонному виданні
 6. Семеног Е.Н. Культура работы учителя с текстом научной коммуникации / Е.Н.Семеног // ScientificJournal «ScienceRise» Том 10 /5(15)2015.- С.25-31. "ScienceRise"включенийдоIndexCopernicus
 7. Семеног О. Мовна особистість сучасного економіста / Олена Семеног, Андрій Семеног // STUDIAUKRAINICAPOSNANIENSIA / Redaktornaczelny: drhab. prof. UAMAnnaHоrniatko-Szumił, Uniwersytetim. AdamaMickiewiczawPoznaniu, Wydział Neofilologii, 2015, vol. III. – p. 281-288.

Перелік наукових статей (у фахових виданнях)

викладачів кафедри української мови за 2014р.

1.Беценко Т.П. Науково-методичний доробок С. І. Дорошенка в парадигмі сучасних лінгвістичних реалій / Т.П.Беценко // Лінгвістичні студії: на пошану корифею. – Харків, 2014. – С. 370-373 (0,1 друк.арк.)

2.Беценко Т.П. Фоностилістичний рівень філологічного аналізу тексту/ Т.П. Беценко // Дивослово. – 2014. – №2. – С. 33-36 (0,3 друк.арк.)

3.Беценко Т.П. Фоностилістичний рівень філологічного аналізу художнього тексту (на прикладі поезії Павла Тичини "О панно Інно") / Т.П. Беценко // Дивослово. – 2014. – № 2. - С.32 – 37 (0,4 друк.арк.)

4.Герман В.В. Дискусійні теорії словосполучення / В. В. Герман // Філологічні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень: м-ли Міжнар. науково-практичної конференції 24-25 жовтня 2014 р. – Львів: ЛОГОС, 2014. – 46-49. (0,2 друк.арк.)

5.Грамма К.М. Поняття «ознака» як логіко-філософська та лінгвістична категорія / К.М. Грамма // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». – 2014. – № 10. (0,46 друк.арк.)

6.Громова Н.В. Дидактична модель пізнавально-творчої самореалізації школярів в евристичній освіті: з досвіду впровадження / Н.В. Громова // Евристична освіта у суспільстві нових соціальних та особистісних цінностей : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Суми, 13-14 листопада 2014 р.). – Суми: Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2014. – С. 142-144. (0,2 друк.арк.).

7.Громова Н.В.Особливості відтворення в перекладі безеквівалентних одиниць роману Пантелеймона Куліша «Чорна рада» / Н.В. Громова // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 10: Проблеми граматики і лексикології української мови. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – Випуск 10. – С. (подано до друку) (0,5 друк.арк.).

8.Громова Н.В. Інформаційна компетенція як важлива складова професійної компетентності майбутніх учителів-філологів / Н. Громова // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / [за заг. ред. проф. В. А. Глущенка]. – Слов’янськ : ДДПУ, 2014. – Вип. 1. – С. 206-211. (0,4 друк.арк.).

9.Дейниченко Н.П Епонімічні медичні терміни [Елект. ресурс] / Н.П.Дейниченко.// ХХІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку ІІІ тисячоліття у країнах СНД. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – С. 194-196. (0,4 друк.арк.)

10.Дейниченко Н.П. Воєнна лексика в кіноповісті «Україна в огні» О.Довженка / Н.П. Дейниченко // Збірник за матеріаламиВсеукраїнської науково-теоретична конференція VІІ Довженківські читання: О.Довженко і українська культура: історія, традиції, сучасність (Глухів, 23-24 жовтня 2014 р.) (0,4 друк.арк.).

11.Кулікова О.А. Актуалізація експресивно-модальних значень у реченнях фразеологізованої структури (на прикладі висловлювань, побудованих за схемою «Щоб+Vfinit»)/ О.А. Кулікова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». – 2014. – № 10. (0,38 друк.арк.)

12.Кумеда О.П.Діалектна основа мови першодруків П.О. Куліша / О.П. Кумеда // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 8. Філологічні науки (мовознавство і літературознавство). – Вип. 5 : зб. наукових праць ; за ред. академіка Л.І. Мацько. – К. : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2014. – С.136–141. (0,25 друк.арк.)

13.Кумеда О.П. Одна східнополіська фонетична риса мови першодруків П. О. Куліша / О.П. Кумеда // Діалектологічні студії. Інститут української мови НАН України. – С. 60–65. (0,25 друк.арк.).

14.Кумеда О.П. Форми давального та місцевого відмінків іменників ІІ відміни однини в мові першодруків П.О.Куліша/ О.П. Кумеда // Філологічні трактати : Вісник СумДУ. – 2014. – Т.91–94. (0,2 друк.арк.)

15.Семеног О.М. Енергетика Шевченківського слова у вихованні української мовної особистості / О. Семеног // Українська мова і література в школі. – 2014. – №2 (112). – 64 с. – С. 45–47. (0,4 друк.арк.)

16.Семеног О.М. Краса вчительської праці у рефлексіях українських і польських педагогів /О.М. Семеног// Порівняльна професійна педагогіка: наук. журнал / голов. ред. Н.М. Бідюк. – К. – Хмельницький : ХНУ, 2014. – Том 4, випуск 2.- С.137 -142. (0,6 друк.арк.)

17.Семеног О.М. Навчальна книга: діалогічна взаємодія і співтворчість учителя й учнів // Українська література в загальноосвітній школі. – 2014.- №11.- С. 46–48. (0,4 друк.арк.)

18.Семеног О.М. Науковий наставник як українська мовна особистість / О.М. Семеног // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 8. Філологічні науки (мовознавство і літературознавство). – Вип. 5 : зб. наукових праць /За ред. академіка Л.І. Мацько. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – С. 273 – 279. (0,85 друк.арк.)

19.Семеног О.М. Особистість учителя у вимірах педагогічної майстерності Любові Мацько / О. Семеног // Українська література в загальноосвітній школі. – 2014. – №1. – С. 2–7. (0,85 друк.арк.)

20.Семеног О.М.Про підсумки Y Міжнародного наукового форуму «Польща – Україна: Інтердисциплінарність педагогіки та її субдисциплін» / Олена Семеног //Порівняльна професійна педагогіка .-2013.-№2.-С.167 -170. (0,3 друк.арк.)

21.Семеног О.М. Професійна підготовка майбутнього вчителя на основі поліпарадигмального підходу /О.М.Семеног // Вища освіта України: науковий та науково-методичний часопис, Том 1 (54). – С. 322-326. (0,2 друк.арк.)

22.Семеног О.М. Роль і місце словника у розвитку комунікативної культури особистості дослідника // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: зб. наук. пр. / [редкол. Л.Б. Лук’янова (голова) та ін.]; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – Ніжин; Видавець П.П. Лисенко, 2013. – Вип. 7. – С.159-167. (0,5 друк.арк.)

23.Семеног О.М. Учительська праця в рефлексіях Івана Павла ІІ / Олена Семеног // Українська мова і література в школах України. – 2014. – № 2. – С. 33-37. (0,6 друк.арк.)

24.Семеног О.М. Учительська професія в соціально-педагогічному і професійно-особистісному вимірах // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: зб. наук. пр. / [редкол. Л.Б. Лук’янова (голова) та ін.]; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – Ніжин; Видавець П.П. Лисенко, 2014.- Вип. –С.36-40 (0,2 друк.арк.)

25.Семеног О.М. Фахова підготовка майбутнього вчителя у вимірах крос-культурного діалогу// Порівняльна професійна педагогіка: наук. журнал / голов. ред. Н. М. Бідюк. – К. –Хмельницький : ХНУ, 2014. – № 3 (т. 4)- с.131-138. (0,3 друк.арк.)

26.Semenog O.M. The beauty of teacher`s work in reflections of Ukrainian and Polish teachers / Semenog // Comparative Professional Pedagogy: scientific journal [chief. ed. N. М. BIDYUK]. Kyiv–Khmelnytskyi : khnu. – 2014, volume 4, issue 2.- С.137 -142.(0,2 друк.арк.)

27.Semenog O.M.Рrofessional training of future teacher in cross-cultural dialogue / Semenog // Comparative rofessional Pedagogy: scientific journal [chief. ed. N. М.BIDYUK]. Kyiv–Khmelnytskyi : khnu. 2014, volume 4, issue 3:– р 38- 44.(0,3 друк.арк.)

28.Ячменик М.М. Медіаосвіта майбутніх учителів рідної мови: досвід Німеччини й України / М.М. Ячменик // Порівняльна професійна педагогіка: наук. журнал / голов. ред. Н.М. Бідюк. – К. – Хмельницький : ХНУ, 2014. – С.216-222. (0,4 друк.арк.).

29.Yachmenyk M. Media education of future native language teachers: experience of Germany and Ukraine / M. Yachmenyk // Comarative Professional Pedagogy : scientific Journal [Chief.ed. N.M.Bidyuk]. – Kyiv-Khmelnytskyi : KhNU. – 2014. – s. 110-116. (0,4 друк.арк.).

Перелік наукових статей (у фахових виданнях)

викладачів кафедри української мови за 2015 р.

 1. Брага І. Оголошення про знайомство як мовленнєвий жанр / І. Брага, Ю. Грицай // Мова. Наука. Культура : зб. наук. праць. – Харків : Міськдрук, 2015. – С. 179–187.
 2. Брага І.І. «Клуб бойового суржику», або українсько-російський суржик у соціальній мережі Facebook / І.І. Брага // Дивослово. – 2015. – № 5. – С. 32–34; № 6. – С. 35–38.
 3. Брага І.І. Мовна особистість носія українсько-російського суржику в його мовних автобіографіях / І.І. Брага // Вісник Донецького університету. Науковий журнал. Серія Б (гуманітарні науки).– Вінниця, 2014. – № 1-2. – С. 32–39.
 4. Брага І.І. Соціолінгвістика і нові напрями українського мовознавства / І.І. Брага // Українське мовознавство. Міжвідомчий науковий збірник. Вип. 45/1. – К.: Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 52–59.
 5. Брага І.І. Суржик у родинному спілкуванні дітей / І.І. Брага // Мовні і концептуальні картини світу. Вип. 51. – К.: Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 96–105.
 6. Брага І.І. Сучасний стан соціолінгвістичної термінології (до постановки проблеми) / І.І. Брага // Вісник Дніпропетровського університету. Науковий журнал. Серія: Мовознавство. – Вип. 20 (1). – Дніпропетровськ: Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2014. – Т. 22. – № 11. – С. 22–32. (0,81 друк. арк.)
 7. Брага І.І. Українсько-російський суржик у соціальній мережі Facebook / І.І. Брага // Українське мовознавство. Міжвідомчий науковий збірник. Вип. 44/1. – К.: Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка, 2014. – С. 44–51.
 8. Беценко Т.П. Актуальні питання викладання курсу «Вступ до мовознавства» для студентів педагогічних університетів // Беценко Тетяна // Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультилінгвальному просторі / Всеукраїнська науково-практична конференція. Матеріали конференції. – Вінниця, 2015. – С. 12-14.
 9. Беценко Т.П. Закон звукової гармонії поетичного тексту/ Тетяна Беценко. Українське мовознавство. – Міжнародний науковий збірник. – 2015. – 45/1. – С.25-32.
 10. Громова Н.В. Безеквівалентні одиниці та позначення назв дій у романі П. Куліша «Чорна рада» та особливості їх відтворення в перекладі» / Н.В. Громова // «Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: збірник наукових праць. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 51. – С. 185-187. (у співавторстві з Харченко В.)
 11. Громова Н.В. Елементи національно-патріотичного виховання як мотивація до підвищення культуромовної особистості фахівця / Н.В. Громова, О.А. Кулікова, М.М. Ячменик // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології [Текст] : науковий журнал. № 8 (52) [ред. кол.: А. А. Сбруєва, О.Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2015.
 12. Громова Н.В. Роль інформаційних технологій у формуванні комунікативної компетенції майбутнього вчителя-філолога / Н.В. Громова // Сучасна іншомовна освіта в Україні: збірник наукових праць. – Умань: ФПО Жовтий О.О., 2015. – 313 с. – С. 70-72.
 13. Кумеда О.П. До питанняпро редакторські впливи П.О.Куліша на мову Т.Г.Шевченка / О.П.Кумеда // Культура слова,2015. – №83.
 14. Семеног О. Етноестетика мови української родини / Олена Семеног // Естетика і етика педагогічної дії / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Г.Короленка. –– Вип. 12. – С. 48-57. (0,5 друк.арк.)
 15. Семеног О. Магістерська філологічна освіта: досвід української та зарубіжної вищої школи / Освіта для сучасності = Edukacjadlawspólczesności : зб. наук. пр. у 2 томах / Мін-во освіти і науки України, НАПН України, НПУ ім. М. П. Драгоманова, Комітет педагогічних наук Польської академії наук, Наукове товариство «Польща-Україна, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Асоц. ректорів пед. ун-тів Європи. – Київ: Вид-во НПУ ім. М. Драгоманова, 2015. – Т.2. – С. 415-425.
 16. Семеног О. Наукова робота юного лінгвіста у вимірах педагогічної взаємодії: загальноосвітня школа – Мала академія наук – вищий навчальний заклад – наукова установа / Олена Семеног // Українська мова і література в школі, 2015, №2 (120). – С. 45–49.
 17. Семеног О. Підготовка магістрів з філології в Україні та за кордоном: пошук освітніх стратегій / Олена Семеног // Порівняльна професійна педагогіка: наук. журнал / голов. ред. Н.М.Бідюк. – К. –Хмельницький : ХНУ, 2015. – Вип. 5. – С.134-141.
 18. Семеног О.М. Учительська професія в соціально-педагогічному і професійно-особистісному вимірах / О. Семеног // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: зб. наук. пр. / [редкол. Л.Б. Лук’янова (голова) та ін.]; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – Ніжин; Видавець П.П. Лисенко, 2014.- Вип. 2. – С. 255- 261.
 19. Ячменик М.М. Інтегрований спецкурс із медіакультури в підготовці майбутнього вчителя-словесника: досвід Сумського педагогічного університету / М.М. Ячменик // Естетика і етика педагогічної дії: зб. наук. праць. – Вип. 12. – Київ-Полтава, 2015. – С. 184-195.

Перелік наукових статей

викладачів кафедри української мови за 2015 р.

(у нефахових виданнях)

 1. Семеног О. Лінгвоперсонологія вченого крізь призму науково-педагогічного дискурсу /Олена Семеног / Формування мовної особистості: лінгводидактичнИЙ та лінгвістичний аспекти: матеріали наук.-практ. конф. збірн. наук. пр.- Черкаси. - 2015.-С.28-35.(0,45 друк.арк.).
 2. Семеног О. М. Педагогічна майстерність учителя-словесника в дослідницьких рефлексіях Ніли Волошиної / О. Семеног // Теорія і методика навчання української літератури: зб наук. праць /Наук. ред. і упорядн. Логвиненко Н.М. – К.: Педагогічна думка, 2015. – С. 209–216. (0,4 друк.арк.).
 3. Семеног О.М. Педагогіка честі і гідності учителя / О. Семеног //Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей: зб. матеріалів ХІІ Міжнар. педагогічно-мистецьких читань пам`яті проф. О.П.Рудницької. / гол. ред.: Г.І.Сотська. – К.: Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України, 2015. – Вип. 6 (10). – С. 188-190.
 4. Семеног О.М. Український вчений в європейському культурно-освітньому просторі / Олена Миколаївна Семеног // Григорій Васянович — син співучого Полісся: до 70-річчя від дня народження. — Львів: Сполом, 2015. — С. 185 — 192.
 5. Ячменик М.М. Досвід використання вчителями української мови і літератури засобів медіаосвіти // Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей : зб. матеріалів XІІ Міжнар. педагогічно-мистецьких читань пам'яті проф. О.П. Рудницької / [голов. ред.: Г.І. Сотська]. – Вип.6 (10). – К.: Ін-т пед. Освіти і освіти дорослих НАПН України, 2015. – с. 200-204.

Тези

науково-практичних конференцій

 1. Герман В.В. Промова в системі формування риторичної культури майбутнього філолога з досвіду роботи / В.В.Герман // Професійно-творча і духовна самореалізація особистості в евристичній освіті: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Суми, 2015. – С. 19-22.
 2. Громова Н.В. Мотивація учіння як основна умова процесу творчої самореалізації особистості в навчальній діяльності / Н.В. Громова // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 березня, 2015 року, м. Суми). – Том 2. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – С. 62-65.
 3. Громова Н.В. Творча самореалізація як результат діалогової взаємодії вчителя й учнів в евристичній навальній діяльності/ Н.В. Громова // Професійно-творча і духовна самореалізація особистості в евристичній освіті: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (Суми, 19-20 листопапа 2015 р.). – Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – 180 с. – С. 126-128.
 4. Ячменик М.М.Особливості викладання курсу «Медіакультура вчителя-словесника» у Сумському педагогічному університеті / М.Ячменик // матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С.Макаренка
 5. Ячменик М.М. Розвиток медіаосвіти в Україні // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-методичної роботи кафедр СумДПУ імені А.С. Макаренка у 2014 році. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2014. – С.50.

Монографія, не подана до попереднього звіту

 1. Семеног О.М. Творчий саморозвиток майбутнього вчителя у процесі евристичного навчання / Олена Семеног // Пізнавально-творча і професійна самореалізація особистості в евристичній освіті: монографія / За ред. проф. М.О.Лазарєва.-Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2014. – С.137-173.

Перелік наукових статей (у фахових виданнях)за минулі роки,

не поданих до попередніх звітів

 1. Беценко Т.П. Термін текстово-образна універсалія у лінгвофольклористиці / Беценко Т.П. Українська термінологія і сучасність: Збірник наукових праць. Відповідальний редактор В.Л.Іващенко. – К.: Інститут укр. мов. НАНУ, 2013. – Вип. ІХ. – 232 с. – С. 80 – 83. (0,17 друк.арк.).
 2. Беценко Т.П. Думовий час і його художньо-естетична інтерпретація в текстово-образних універсаліях / Беценко Тетяна // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича. Зб. наук.праць – Чернівці: Рута, 2008. – Вип. 428-429. – 350 с. – С. 317-322.
 3. Беценко Т.П., Сергієнко С.П. Мовна майстерність І.С.Нечуя-Левицького як пейзажиста // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур «Пам’яті академіка Леоніда Булаховського. – К.: Київський національний університет, 2014. – Вип. 24. – С. 3-11. (у співавторстві зі студентами).
 4. Беценко Т.П. Текстово-образні універсалії – системні одиниці // Карповские научные чтения: Сб. Н.Ст. Вип. 7 в 2 ч. – Ч. 2. – Минск; Белорус. Дом печати, 2013. – С. 219-222.
 5. Беценко Т.П. Текстово-образні універсалії – системні одиниці (на прикладі героїчного епосу) // Карповские научные чтения и сб. наук. ст. – Вып. 6. В 2-х ч. Ч.1. – Минск: Белорус.Дом печати, 2012. – С. 12-15.
 6. Беценко Т.П. Термін текстово-образна універсалія в лінгвофольклористиці // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський, 2012. – Вип. 31. – С. 24-29.
1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02
E-Mail: rector@sspu.sumy.ua

Всі контакти

Електронний довідник

На сайті

На даний момент 208 гостей на сайті

Copyright © 1924 - 2019. All Rights Reserved.