Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios
Screenshot 6 48024 122668064
Головна

ЗАВІДУВАЧ СЕКЦІЇ

Stativka V I 120652863Статівка Валентина Іванівна – доктор педагогічних наук, професор.

Основні фахові курси: «Методика викладання російської мови», «Стилістика російської мови», «Лінгвістика тексту», «Лінгвістичний аналіз тексту».

Коло наукових інтересів: теорія і практика створення сучасного підручника, комунікативний підхід до вивчення мови в системі загальної освіти, взаємопов’язане навчання видам мовленнєвої діяльності, лінгвістична теорія тексту як підґрунтя розвитку мовленнєвої діяльності.

Основні публікації за останні 3 роки 

ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД

Pahnenko I I 1181771725Пахненко Ірина Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент.

Основні фахові курси: «Вступ до мовознавства», «Загальне мовознавство», «Сучасна російська літературна мова», «Методика викладання лінгвістичних дисциплін у вищій школі».

Коло наукових інтересів: теорія тексту і текстоутворення, методика навчання студентів-філологів професійно орієнтованого мовлення, методика викладання дисциплін лінгвістичного циклу у вищій школі.

Основні публікації за останні 3 роки 

 

 

 

 

Teletova S G 251547644 d1613 1223958118Тєлєтова Світлана Григорівна – кандидат філологічних наук, доцент.

Основні фахові курси: «Сучасна російська літературна мова», «Старослов’янська мова», «Історична граматика», «Тенденції розвитку фонетичної і лексичної систем сучасної російської літературної мови (ХХ – ХХІ ст.)», «Тенденції розвитку граматичної будови сучасної російської літературної мови (ХХ – ХХІ ст.)».

Коло наукових інтересів: семантичний синтаксис, функціонування мовних одиниць у сучасних засобах масової інформації.

Основні публікації за останні 3 роки

 

 

 

 

Monzhaley T K 26deb 1002119782Монжалєй Тамара Костянтинівна – кандидат філологічних наук, доцент.

Сфера наукових інтересів: порівняльна типологія граматичних структур близькоспоріднених мов, актуальні напрями сучасного мовознавства, соціолінгвістика.

Навчальні курси: науковий стиль мовлення, практикум з розвитку мовлення, російська мова (для іноземних студентів).

 

 

 

 

 ІСТОРІЯ СЕКЦІЇ

Кафедра російської мови була створена водночас зі створенням вищих педагогічних курсів у 1929 році.

Очолювали цей підрозділ педагогічного вишу відомі науковці-лінгвісти Тамара Андріївна Шаповалова, Валентина Миколаївна Покуц, Алла Олександрівна Євграфова, Валентин Миколайович Мещеряков, Ольга Миколаївна Волкова. Науковий потенціал кафедри формували провідні вчені країни, які в різні часи входили до її складу:

Федір Кирилович Гужва, доктор філологічних наук, професор, заслужений працівник вищої школи УРСР, Відмінник народної освіти УРСР, дослідник сучасної російської літературної мови;

Тамара Андріївна Шаповалова, кандидат філологічних наук, доцент, який стояв біля витоків формування стилістики та лінгвістичного аналізу тексту;

Валентина Миколаївна Покуц, кандидат філологічних наук, доцент, знаний фахівець у галузі діалектології та сучасної російської літературної мови;

Алла Олександрівна Евграфова, кандидат філологічних наук, доцент, фахівець із сучасної російської літературної мови та лінгвістики тексту;

Валентин Миколайович Мещеряков, доктор педагогічних наук, професор, академік Російської академії наук, фундатор нового напряму в методиці з розвитку мовлення учнів на підставі опанування мовленнєвознавчими поняттями, відомий фахівець із лінгвістики тексту та ін.

1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02
E-Mail: rector@sspu.sumy.ua

Всі контакти

Електронний довідник

На сайті

На даний момент 224 гостей на сайті

Copyright © 1924 - 2019. All Rights Reserved.