Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios
Screenshot 6 48024 122668064
Головна Конкурс студентських наукових робіт

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

м. Київ

_14       07     2017        р.                                                               № __1038___

Про підсумки Всеукраїнського

конкурсу студентських наукових робіт

з природничих, технічних  та гуманітарних

наук у 2016/2017 навчальному році

           Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України
від 20.10.2016 № 1266 та на підставі рішень галузевих конкурсних комісій з проведення другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук 2016/2017 навчального року (далі – Конкурс)

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити перелік переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук 2016/2017 навчального року, що додається.

2. Рекомендувати керівникам вищих навчальних закладів здійснити заходи щодо відзначення студентів-переможців Конкурсу та їх наукових керівників.    

3. Організаційному комітету довести до відома вищих навчальних закладів підсумки Конкурсу.    

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Ковтунця В.В.

Міністр

 

                Л.М. Гриневич

 

                                                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                     Наказ Міністерства освіти                                                                                                                       і науки України                                                                                                                                         від  14.07.  2017 № _1038_

ПЕРЕЛІК

переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних  та гуманітарних наук 2016/2017 навчального року

Прізвище, ім¢я та по батькові студента

Прізвище, ім¢я та по батькові наукового керівника, посада

Найменування вищого навчального закладу

П Р И Р О Д Н И Ч І   Н А У К И

БІОЛОГІЧНІ  НАУКИ

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

Cавчин

Тарас Михайлович

Дзержинський Микола Едуардович, завідувач кафедри

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Рудь

Ольга Миколаївна

Панчук Ірина Ігорівна, доцент

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Cегін

Юлія Василівна

Осташ Богдан Омелянович, професор

Львівський національний університет імені Івана Франка

Мішина

Юлія Ігорівна

Волощук Оксана Миколаївна, доцент 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

Коломоєць

Ольга Сергіївна,

Бороменський

Данило Олександрович

Джаган Вероніка Володимирівна, доцент

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Клоновський

Андрій Ярославович,

Грущенко

Анастасія Олександрівна

Абрат Олександра Богданівна, викладач

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Лозовик

Олександра Вікторівна,

Семенова

Анастасія Юріївна

Афанасьєва Катерина Сергіївна, доцент

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Михальська

Віра Вячеславівна

Столяр Оксана Борисівна, професор

Тернопільський національний педагогічний університет
імені Володимира Гнатюка

Манько

Богдан Володимирович

Манько Богдан Олексійович, старший науковий співробітник

Львівський національний університет імені Івана Франка

Чернецький

Ігор Володимирович

Бергілевич Олександра Миколаївна, професор

Сумський державний університет

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

Черепашук

Іван Віталійович

Самойлов Андрій Михайлович, старший викладач

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Рекротчук

Марія Володимирівна

Утєвська Ольга Михайлівна,  доцент

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Михайлова

Юлія Вікторівна

Уваєва Олена Іванівна, доцент

Житомирський державний університет імені Івана Франка

Cтепановська

Світлана Василівна

Литвиненко Юлія Іванівна,  доцент

Сумський державний педагогічний університет
імені А.С. Макаренка

Вальчук

Тетяна Сергіївна

Левчук Ганна Миколаївна, старший викладач

Запорізький національний університет

Ажар

Анна Валентинівна

Суходуб Леонід Федорович, завідувач кафедри

Сумський державний університет

Нестеренко

Олег Станіславович

Федоненко Олена Вікторівна, завідувач кафедри

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Клочкова

Ольга Юріївна

Білько Денис Іванович, доцент

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Кочерга

Руслана Анатоліївна

Тетеріна Світлана Миколаївна, доцент

Національний університет харчових технологій

Бекасова

Олександра Федорівна,

Іванова

Ксенія Дмитрівна

Копійка Віра Вікторівна, доцент

Запорізький національний університет

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

Гаврилюк

Олексій Костянтинович

Мезенцев Костянтин Володимирович, професор

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Хазова

Наталія Валеріївна

Бубир Наталя Олександрівна, доцент

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

Денисова

Анна Юріївна

Прохорова Лариса Анатоліївна, завідувач кафедри

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Панченко

Владислав Сергійович

Горошкова Лідія Анатоліївна, професор, Волков Володимир Петрович, професор

ДВНЗ «Запорізький національний університет»

Митчик

Юлія Сергіївна

Пугач Сергій Олександрович, доцент

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

Швайко 

Володимир Миколайович

Манюк Вадим Володимирович, доцент

Дніпровський національний  університет імені Олеся Гончара

Бондар

Юлія Анатоліївна

Зінченко Марія Олександрівна, викладач

Херсонський державний університет

Красножон

Аліна Анатоліївна

Мединська Наталія Василівна доцент

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Ельмурзаєва

Мадіна Еліманівна,

Горошкова Лідія Анатоліївна, професор, Волков Володимир Петрович, професор

ДВНЗ «Запорізький національний університет»

Пужайчереда

Оксана Олександрівна

Нємець Людмила Миколаївна, професор

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Задєсенцев

Олексій Михайлович

Мельник Ірина Геннадіївна, доцент

ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЯ

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

Байдюк

Тетяна Миколаївна

Шевченко Ольга Григорівна, доцент

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

Лисенко

Олександра Григорівна

Решетченко Світлана Іванівна, доцент

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Пількевич

Ірина Миколаївна

Овчарук Валерія Анатоліївна, доцент

Одеський державний екологічний університет

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

Зубрицький

Богдан Сергійович

Федонюк Віталіна Володимирівна, доцент,

Федонюк Микола Ананійович, доцент

Луцький національний технічний університет

Козлов

Михайло Олексійович

Тучковенко Юрій Степанович,

професор

Одеський державний екологічний університет

Тесленко

Вікторія Сергіївна

Рибалова Ольга Володимирівна, доцент

Національний університет цивільного захисту України

ЕКОЛОГІЯ ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

Білоус

Марія Володимирівна

Голік Юрій Степанович, професор,Ілляш Оксана Едуардівна, доцент

Полтавський національний технічний університет
імені Юрія Кондратюка

Чернобривцева

Марія Андріївна,

Магда

Антон Сергійович

Харламова Олена Володимирівна, доцент,

Черненко Сергій Михайлович, доцент

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Виверець

Анна Олександрівна

Трохименко Ганна Григорівна, завідувач лабораторії

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Невідомська

Анжела Максимівна, Солодовник

Наталія Юріївна

Спрягайло Олександр Васильович, доцент

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Яцюк

Юлія Олександрівна

Клименко Микола Олександрович, завідувач кафедри 

Національний університет водного господарства та природокористування

Охрімчук

Діна Анатоліївна

Шелест Зоя Михайлівна, завідувач кафедри

Житомирський державний технологічний університет

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

Нікітіна

Алла Володимирівна, Лаврьонова

Яна Сергіївна

Назаренко

Олена Семенівна,

доцент

Інститут хімічних технологій Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

Мартинюк

Яна Павлівна

Гомеля Микола Дмитрович, завідувач кафедри

НТТУ«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Бондар

Надія Геннадіївна

Нетьосова

Кристина Юріївна,доцент

Національний фармацевтичний університет

Майданюк

Анастасія Дмитрівна, Сальвадор

Рівера Емерсон Андрес

Васильківський

Ігор Володимирович,доцент

Вінницький національний технічний університет

Кривицька

Маргарита Ігорівна

Крайнюков

Олексій Миколайович,доцент

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Бугай

Ірина Іванівна

Масікевич

Юрій Григорович,професор

ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет»

Мацала

Максим Станіславович

Білоус Андрій Михайлович,

старший науковий співробітник

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Вітюк

Каріна Олегівна,

Лук’яненко

Наталія Сергіївна

Білик Тетяна Іванівна, доцент

Національний авіаційний університет

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

Філатова

Олександра Анатоліївна

Шаніна Тетяна Петрівна,доцент

Одеський державний екологічний університет

Сімінько

Дмитро Павлович,

Герман

Вікторія Миколаївна

ЛежневаОлена Іванівна,доцент

Харківський національний автомобільно-дорожний університет

Заливчий

Віталій Олександрович

Степова Олена Валеріївна,доцент

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Вашкурак

Марія-Тереза Юріївна

МальованийМирослав Степанович,завідувач кафедри

Національний університет«Львівська політехніка»

Шеремет

Катерина Олегівна

Некос Алла Наумівна, завідувач кафедри

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Арканова

Анастасія Анатоліївна

Ханнанова Олеся Равілівна, асистент

Полтавський національний педагогічний університет
 імені В.Г. Короленка

Прохорчук

Катерина Сергіївна

Бордюг Наталія Сергіївна, доцент

Житомирський національний агроекологічний університет

Подан

Ірина Ігорівна

Джура Наталія Миронівна, доцент

Львівський національний університет імені Івана Франка

Георгіян

Микола Ілліч

Миронюк Віктор Валентинович, доцент

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Рубін

Олександра Андріївна,

Захарченко

Ірина Юріївна

Жатова Галина Олексіївна, професор

Сумський національний аграрний університет

Шевченко

Олександр Григорович

Черемис Інгріда Ангімальтівна, доцент, Ящук Людмила Борисівна, доцент

Черкаський державний технологічний університет

Таврель

Марина Ігорівна

Завялова Олена Леонідівна, старший науковий співробітник

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

Товкайло

Олена Сергіївна

Сарапіна Марина Леонідівна, доцент

Національний університет цивільного захисту України

ГЕОЛОГІЧНІ  НАУКИ

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

Пушка

Валерія Вадимівна

Харитонов Віталій Миколайович, доцент

ДВНЗ «Криворізький нацiональний унiверситет»

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

Мудрик

Інна Сергіївна

Янко Валентина Венедиктівна, професор

Одеський національний університет імені І.І.Мечнікова

Омельченко

Ганна Геннадіївна

Рузіна Маріна Вікторівна, професор

ДВНЗ «Національний гірничий університет»

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

Трунова

Олена Едуардівна

Трунін Олександр Миколайович, доцент

ДВНЗ «Криворізький нацiональний унiверситет»

Березіна

Поліна Олексіївна

Зацерковний Віталій Іванович, доцент

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Остапчук

Юлія Ярославівна

Скакун Леонід Зіновійович, доцент

Львівський національний університет імені Івана Франка

ХІМІЧНІ  НАУКИ

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

Галуцька

Ірина Юріївна

Перлова Ольга Вікторівна,

доцент

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Гордійчук

Олег Романович

Миськів Мар’ян Григорович, профессор, Сливка Юрій Іванович, старший науковий співробітник

Львівський національний університет імені Івана Франка

ДИПЛОМ  ІІ  СТУПЕНЯ

Біліченко

Мар’я Олександрівна

Оковитий Сергій Іванович, завідувач кафедри,

Сергеєва Тетяна Юріївна,

науковий співробітник

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Лоскутова

Юлія Олегівна

Анікін Валерій Фомич, завідувач кафедри

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Афанасенко

Елеонора Вадимівна

Сейфулліна Інна Йосипівна, завідувач кафедри

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

Салогуб

Анна Олександрівна

Манжос Олексій Павлович, доцент

Сумський державний університет

Шегедин

Максим Володимирович

Обушак Микола Дмитрович, завідувач кафедри, Остап’юк Юрій Володимирович, доцент

Львівський національний університет імені Івана Франка

Ціко

Ульяна Василівна

Яцишин Михайло Миколайович, доцент

Львівський національний університет імені Івана Франка

Кравцева

Анастасія Павлівна

Смітюк Наталія Михайлівна, доцент

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Сметанін

Микола Вікторович; Череута

Ольга Володимирівна

Марков Віктор Іванович, професор

ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Замишляєнко

Яніна Миколаївна

Варгалюк Віктор Федорович, декан

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

Мороз

Микола Петрович

Працьовитий Микола Вікторович, директор фізико-математичного інституту

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Соболь

Олександра Юріївна

Гутік Олег Володимирович, доцент

Львівський національний університет імені Івана Франка

Шпакович

Максим Олександрович

Сидоров Максим Вікторович, доцент

Харківський національний університет радіоелектроніки

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

Бойцов

Вадим Іванович

Бомба Андрій Ярославович, завідувач кафедри

Рівненський державний гуманітарний університет

Черняк

Ірина Петрівна

Жигалло Костянтин Миколайович, доцент

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Шеріпбаєв

Сергій Рашидович

Марченко Валентин Олександрович, доцент

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Штаюра

Наталія Степанівна

Андрейків Олександр Євгенович, професор

Львівський національний університет імені Івана Франка

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

Гайдабура

Аліна Євгенівна

Кофанов Володимир Олександрович, професор

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Нерушенко

Ксенія Юріївна

Бронза Семен Давидович, доцент

Український державний університет залізничного транспорту

Печериця

Іван Володимирович,

Шведюк

Анастасія Миколаївна

Бак Сергій Миколайович, доцент

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Пугач

Олена Сергіївна,

Петрук

Дар’я Олександрівна

Абрамчук Василь Степанович, професор

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Селезньов

Віталій Ігорович,

Богачук

Вікторія Володимирівна

Михалевич Володимир Маркусович, завідувач кафедри

Вінницький національний технічний університет

Скрябіна

Анна Вікторівна

Стєганцева Поліна Георгіївна, доцент

Запорізький національний університет

Федак

Ірина Михайлівна

Баришевський Сергій Олегович, доцент

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

ФІЗИКА

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

Павлюк

Максим Олександрович

Денисов Станіслав Іванович, професор

Сумський державний університет

Салогуб

Анна Олександрівна

Опанасюк Анатолій

Сергійович, професор

Сумський державний університет

Цмуз

Тетяна Павлівна

Думенко Вікторія Петрівна, старший викладач

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

Матер'ян

Іванна Олегівна

Шигорін Павло Павлович, доцент

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Лісовенко

Маргарита Олександрівна

Погребняк Олександр Дмитрович, професор

Сумський державний університет

Закусило

Тетяна Миколаївна

Монастирський Геннадій Євгенович, доцент

НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Бабич

Ірина Олегівна

Мисліцька Наталія Анатоліївна, доцент

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

Сорокін

Сергій Вячеславович

Прокопенко Олександр Володимирович, завідувач кафедри

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Хричов

Владислав Сергійович

Легенький Максим Миколайович, доцент

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Топоров

Юрій Володимирович

Кордюк Олександр Анатолійович, старший науковий співробітник

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Максим'юк

Наталія Тарасівна

Горічок Ігор Володимирович, старший науковий співробітник

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Волосенко

Ірина Олександрівна

Єфременко Василь Георгійович, завідувач кафедри

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Яблонський

Олександр Вікторович

Мартинюк Олександр Семенович, професор

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Німчук

Назарій Ігорович

Атаманчук Петро Сергійович, професор

Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

ІНФОРМАТИКА ТА КІБЕРНЕТИКА

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

Мирошников

СергійОлексійович, Карнацький

ДмитроОлегович

Бичков Олексій Сергійович,

завідувач кафедри

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Овчар

АнастасіяОлександрівна

Киричек Галина Григорівна,доцент

Запорізький національний технічний університет

Будько

АнатолійІванович

Чуб Ігор Андрійович, начальник кафедри

Національний університет цивільного захисту України

Кренцін

МихайлоДмитрович

Куперштейн Леонід Михайлович,доцент

Вінницький національний технічний університет

Шкарупа

НаталіяСергіївна

Шевченко Ігор Васильович,

професор

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Янцевич

Володимир Миколайович

Смеляков Кирило Сергійович,професор

Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

Приходченко

РоманСергійович

Довбиш Анатолій Степанович,завідувач кафедри, Москаленко В'ячеслав Васильович,старший викладач

Сумський державний університет

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

Пілецький

Павло

Євгенійович

Чумаченко Дмитро Ігорович,асистент

Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Сусик

Аліна Олександрівна

Лавров Євген Анатолійович,професор

Сумський державний університет

Пипа

ЮліяОлександрівна

В'юненко Олександр Борисович,доцент

Сумський національний аграрний університет

Лупандіна

КатеринаОлексіївна

Кобилін Олег Анатолійович,доцент

Харківський національний університет радіоелектроніки

Секало

ОльгаМиколаївна

Шаронова Наталія Валеріївна,завідувач кафедри

НТУ«Харківський політехнічний інститут»

Сльота

МаксимРусланович

Панкратова Наталія Дмитрівна,заступник директора Навчально-наукового комплексу

НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Поліщук

НаталіяВолодимирівна,

Картавов

МикитаОлексійович

Панченко Тарас Володимирович,доцент

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Ковган

РоманСергійович

Борисенко Олексій Андрійович,завідувач кафедри, Маценко Світлана Михайлівна,асистент

Сумський державний університет

Гришин

Дмитро Ігорович

Боровська Таїса Миколаївна,професор

Вінницький національний технічний університет

Жайворонок

ІванСергійович

Зімчук Ігор Валерійович,доцент

Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова

Волкова

МаріяОлександрівна

Пономарьова Ганна Вікторівна,доцент

Харківський національний університет радіоелектроніки

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

Грішин

ПавлоАндрійович

Дубовий Володимир Михайлович,завідувач кафедри

Вінницький національний технічний університет

Кузьменко

АртемМиколайович

Шамоня Володимир Григорович,доцент

Сумський державний педагогічний університет
імені А. С. Макаренка

Лук'янихін

ОлегВадимович

Фильштинський Леонід Аншелович,професор

Сумський державний університет

Зелінська

ІринаВолодимирівна

Овчиннікова Олена Русланівна,доцент

Хмельницький національний університет

Іванова

ЄвгеніяОлександрівна

Коротка Лариса Іванівна,

доцент

ДВНЗ«Український державний хіміко-технологічний університет»

Кудрявцев

АндрійВалерійович

Булгакова Олександра Сергіївна,доцент

Миколаївський національний університет імені
В.О. Сухомлинського

Падалко

ГалинаАнатоліївна

Харкевич Юрій Іліодорович,декан

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Захарова

АнастасіяОлександрівна

Васильцова Наталія Володимирівна,доцент

Харківський національний університет радіоелектроніки

Немич

ВладиславМиколайович,

Литвиненко

СергійЕдуардович

Воротнікова Злата Євгенівна,

доцент

ДВНЗ«Приазовський державний технічний університет»

Мироненко

МикитаІгорович

Кащеєв Леонід Борисович,доцент

НТУ«Харківський політехнічний інститут»

Цикало

АндрійЮрійович

Качан Олександр Іванович,

старший викладач

Запорізький національний технічний університет

Піддубний

ВіталійВалерійович

Ломонос Андрій Іванович,професор

Кременчуцький національний університет
імені Михайла Остроградського

Бойко

МихайлоВіталійович

Бялик Ігор Миколайович,доцент

Національний університет водного господарства та природокористування

Добровольський

ОлексійПавлович

Іщенко Микола Олександрович,доцент

ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Корнієнко

ОлександрВікторович

Федорченко Євген Миколайович,старший викладач

Запорізький національний технічний університет

Маркопольський

ВасильОлександрович,

Д'яченко

ОлегВікторович

Матус Світлана Костянтинівна,доцент

Національний університет водного господарства та природокористування

ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

Зайцева

Юлія Сергіївна

Глебенюк Володимир Володимирович, доцент

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

Головаха

Ірина Володимирівна

Антіпов Анатолій Анатолійович, доцент

Білоцерківський національний аграрний університет

Коляда

Інна Сергіївна

Данкович Роман Степанович, доцент

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

Коваленко

Анастасія Артемівна

Мазур Валерій Миколайович, доцент

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Ярова

Ганна Віталіївна

Іщенко Вадим Дмитрович, доцент

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Пунько

Ірина Вікторівна

Лазоренко Андрій Борисович, доцент

Сумський національний аграрний університет

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

Балло

Діна Миколаївна

Патрєва Людмила Семенівна, завідувач кафедри

Миколаївський національний аграрний університет

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

Новицька

Анна Тарасівна

Адамчук Леонора Олександрівна, старший викладач

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Лиходій

Костянтин Сергійович

Рижкова Таїса Миколаївна, доцент

Харківська державна зооветеринарна академія

Журба

Інна Олександрівна

Повод Микола Григорович, професор

Сумський національний аграрний університет

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

Мессер

Олена Олександрівна

Баркарь Євген Володимирович, доцент

Миколаївський національний аграрний університет

Прибатень

Лідія Ігорівна

Приліпко Тетяна Миколаївна, завідувач кафедри

Подільський державний аграрно-технічний університет

Пацький

Владислав Олександрович

Федоненко Олена Вікторівна, завідувач кафедри

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

АГРОНОМІЯ

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

Рєзнік

Сергій Вадимович

Новосад Костянтин Богданович, доцент

Харківський національний аграрний університет імені В.В.Докучаєва

Льовкіна

Аліна В'ячеславівна

Гамаюнова Валентна Василівна, завідувач кафедри

Миколаївський національний аграрний університет

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

Ковач

Ольга Олександрівна

Завірюха Петро Данилович, завідувач кафедри

Львівський національний аграрний університет

Тимощук

Марина Олександрівна

Хоміна Вероніка Ярославівна, професор

Подільський державний аграрно-технічний університет

Марчук

Вікторія Сергіївна

Тимошук Тетяна Миколаївна, доцент

Житомирський національний агроекологічний університет

Сорока

Євген Володимирович

Тонха Оксана Леонідівна, доцент

Національний університет біоресурсів і природокористування України

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

Шангар

Олексій Сергійович

Сидякіна Олена Вікторівна, доцент

Херсонський державний аграрний університет

Шепель

Тетяна Сергіївна

Башкірова Наталія Вікторівна, доцент

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Дегтярьов

Олексій Миколайович

Кожушко Неллі Семенівна, професор

Сумський національний аграрний університет

Бейко

Володимир Сергійович

Назаренко Микола Миколайович, доцент

Іжболдін Олександр Олександрович, старший викладач

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

Борщевська

Дар'я Олександрівна

Вольвач Оксана Василівна, доцент

Одеський державний екологічний університет

Черепанова

Вікторія Вікторівна

Криворученко Роман Володимирович, доцент

Харківський національний аграрний університет
імені В.В. Докучаєва

КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

Лисенко

Владислав Вікторович

Іващук Олександр Іванович, професор

ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет»

Фоменко

Ксенія Сергіївна

Коляденко Катерина Володимирівна, доцент

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

Зварич

Роман Андрійович

Венгер Ігор Касянович, професор

Тернопільський державний медичний університет
імені І.Я.Горбачевського

Іваніцький

Антон Володимирович

Ілащук Тетяна Олександрівна, завідувач кафедри

ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет»

Коваль

Ростислав Олександрович

Русіна Світлана Миколаївна, завідувач кафедри

ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет»

Рандюк

Роман Юрійович

Пашковська Наталія Вікторівна, завідувач кафедри

ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет»

Скрипник

Роман Ігорович

Маслова Ганна Сергіївна, доцент

ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»

Тащук

Максим Вікторович

Іванчук Павло Романович, доцент

ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет»

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

Гарбузова

Єлізавета Антонівна

Дубовик Євген Іванович, асистент

Сумський державний університет

Лисак

Марина Сергіївна

Кравчун Павло Григорович, завідувач кафедри

Харківський національний медичний університет

Манько

Марина Олександрівна,

Яковленко

Павло Вікторович

Синяченко Олег Володимирович, професор, Герасименко Олександр Іванович, професор

Донецький національний медичний університет

Михалкова

Катерина Вікторівна

Курята Олександр Вікторович, професор

Дніпропетровська медична академія

Передерій

Олександр Володимирович

Починок Тетяна Вікторівна, професор

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

Репетило

Ірина Ігорівна

Тарнавська Лілія Володимирівна, доцент

Івано-Франківський національний медичний університет

Сапункова

Людмила Олегівна

Ортеменка Євгенія Павлівна, доцент

ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет»

Скрипка

Наталія Олександрівна

Ткаченко Лідія Афанасіївна, доцент

ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»

 

КЛІНІЧНА ТА ФУНДАМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА, СТОМАТОЛОГІЯ, ФАРМАКОЛОГІЯ (англійською мовою)

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

Борисова

Єлизавета Сергіївна,

Вєдєнєєв

Вячеслав Дмитрович

Яковенко Людмила Миколаївна, завідувач кафедри

Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

Якимчук

Наталія Валеріївна,

М’ястківська

Іванна Вікторівна

Савицький Іван Володимирович, професор

Одеський національний медичний університет
імені І.І. Мечникова

Колесник

Катерина Максимівна,

Гоменюк

Анна Володимирівна

Курята Олександр Вікторович, завідувач кафедри

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Онікова

Анастасія Олегівна,

Щолок

Тетяна Сергіївна

Горбач Тетяна Вікторівна, доцент

Харківський національний медичний університет

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

Бумейстер

Ліна Володимирівна

Ярмоленко Ольга Сергіївна, асистент кафедри анатомії людини

Сумський державний університет

Джімох

Олувасеун Мері,

Уваквем

Чіедозі Ннабуе

Кучма Наталія Григорівна, асистент

Сумський державний університет

Чандарана

Нірбхаї

Богуцька Наталія Казимирівна, доцент

ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет»

Сизоненко

Віталій Сергійович

Шкурупій Дмитро Анатолійович, доцент

ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»

Фролов

Євген Андрійович

Жданюк Юрій Іванович, доцент

Донецький національний медичний університет

ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

Дубовик

Віолетта Юріївна

Гречишкіна Наталія Володимирівна, доцент

Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

Смородська

Ольга Миколаївна

Сміянова Ольга Іванівна, старший викладач

Сумський державний університет

Шлендик

Вікторія Віталіївна

Благая Анна Вікторівна, доцент

Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

Останіна

Ольга Анатоліївна

Федорченко Руслана Анатоліївна, асистент

Запорізький державний медичний університет

Скрипник

Роман Ігорович,

Гаркавенко

Катерина Олександрівна

Голованова Ірина Анатоліївна, професор,

Огнєв Віктор Андрійович, професор

ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»

Харківський національний медичний університет

Вілівчук

Роман Віталійович

Онул Наталія Михайлівна, доцент

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

ТЕОРЕТИЧНА МЕДИЦИНА

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

Гайсінський

Владислав Вячеславович

Бєленічев Ігор Федорович, завідувач кафедри

Запорізький державний медичний університет

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

Свириденко

Діана Юріївна

Гарбузова Вікторія Юріївна, професор

Сумський державний університет

Стрижак

Юлія Сергіївна

Ганчева Ольга Вікторівна, завідувач кафедри

Запорізький державний медичний університет

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

Балтьонкова

Ольга Сергіївна

Дядик Олена Олександрівна, завідувач кафедри, Гичка Сергій Григорович, завідувач кафедри

Національний медичний університет

імені О.О. Богомольця

Хмара

Анастасія Богданівна

Слободян Олександр Миколайович, в.о.завідувача кафедри, Кашперук-Карпюк Інна Сергіївна, доцент

ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет»

Кабаченко

Валерія Олександрівна

Шишкін Максим Андрійович, доцент

Запорізький державний медичний університет

ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

Хоменко

Руслана Михайлівна

Глущенко Олена Миколаївна, доцент

Національний медичний університет

імені О.О. Богомольця

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

Каневський

Роман Сергійович

Афанасенко Ольга Вікторівна, доцент

Національний і медичний університет
імені О.О. Богомольця

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

Акопян

Ріма Романосівна

Кучеренко Людмила Іванівна, завідувач кафедри

Запорізький державний медичний університет

Т Е Х Н І Ч Н І   Н А У К И

ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

Бєлєцька

Інна Володимирівна

Ляшок Лариса Василівна,професор  

НТУ«Харківський політехнічний інститут»

Крадожон

Володимир Анатолійович,

Потоцький

Євген Сергійович

Скородумова Ольга Борисівна,професор

Національний університет цивільного захисту України

ДИПЛОМ  ІІ  СТУПЕНЯ

Бахмут

Жанетта Олексіївна

Сабадаш Наталія Іванівна,

доцент

Національний університет харчових технологій 

Кутузова

Анастасія Сергіївна

Донцова Тетяна Анатоліївна,

доцент

НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гривцова

Анастасія Олександрівна

Савкова Оксана Вікторівна, доцент

НТУ«Харківський політехнічний інститут»

Ведмедера

Володимир Сергійович,

Кремнєв

Олександр Васильович

Артюхов Артем Євгенович, доцент

Сумський державний університет

ДИПЛОМ  ІІІ СТУПЕНЯ

Голембіовська

Марія Володимирівна

Корнілович Борис Юрійович,завідувач кафедри

НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Завалій

Катерина Вадимівна,

Шатан

Анастасія-Богдана Вікторівна

Піх Зорян Григорович,завідувач кафедри

Національний університет «Львівська політехніка»

Босенко

Ольга Володимирівна

Проценко Зоя Миколаївна,доцент

Сумський державний педагогічний університет
імені А.С. Макаренка

Древаль

Єлизавета Валеріївна

Збиковський Євген Іванович,

завідувач кафедри

Донецький національний технічний університет

Усенко

Олександр Олегович

Ледовських Володимир Михайлович, професор

Національний авіаційний університет

Осаволюк

Анатолій Олександрович

Бойченко Сергій Валерійович,

завідувач кафедри

Національний авіаційний університет

ОБРОБКА МАТЕРІАЛІВ У МАШИНОБУДУВАННІ

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

Наумова

Марія Ігорівна

Фролов Володимир Костянтинович, доцент

НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Буренок

Катерина Костянтинівна

Ковальов Віктор Дмитрійович, професор

Донбаська державна машинобудівна академія

Месевренко

Владислав Миколайович

Васильєв Анатолій Володимирович, доцент

Полтавський національний технічний університет імені
Юрія Кондратюка

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

Цілуванський

Денис Анатолійович

Лоєв Володимир Юхимович, професор

Житомирський державний технологічний університет

Михеєв

Юрій Русланович

Тришевський Олег Ігорович,  професор

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

Лісовенко

Антон Вікторович

Залога Вільям Олександрович, професор, Шаповал Юрій Володимирович, викладач

Сумський державний університет

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

Кушнір

Богдан Миколайович

Литовченко Петро Іванович, доцент, Іванова Лариса Петрівна, старший викладач

Національна академія Національної гвардії України

Маслій

Владислав Миколайович

Литовченко Петро Іванович, доцент, Іванова Лариса Петрівна, старший викладач

Національна академія Національної гвардії України

Осипа

Анна Ростиславівна

Цивінда Наталія Іванівна, доцент

ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Бачкир

Ольга Андріївна

Симонова Анастасія Андріївна, доцент

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Мусієнко

Володимир Сергійович

Глушкова Діана Борисівна, професор

Харьківський національний автомобільно-дорожній університет

Агеєва

Єлизавета Андріївна

Довгополов Андрій Юрійович, аспірант, Некрасов Сергій Сергійович, доцент

Сумський державний університет

Коблик

Владислав Олександрович

Дощечкіна Ірина Василівна, доцент

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

ЗВАРЮВАННЯ

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

Романько

Володимир Михайлович

Дмитрик Віталій Володимирович,професор

НТУ «Харківський політехнічний інститут»

Мірний

Віталій Юрійович,

Петров

Володимир Володимирович

Аулін Віктор Васильович,професор,Кузик Олександр Володимирович, доцент

Центральноукраїнський національний технічний університет

Кончаківський

Роман Ігорович,

Маковійчук

Михайло Богданович

Шлапак Любомир Степанович,професор, Присяжнюк Павло Миколайович,доцент

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

ДИПЛОМ  ІІ  СТУПЕНЯ

Акритова

Таїсія Олександрівна

КапустянОлексій Євгенович,старший викладач

Запорізький національний технічний університет

Сидоренко

Іван Андрійович

Перемітько Валерій Вікторович,професор

Дніпровський державний технічний університет

Єгоров

Валерій Олександрович

Щетинін Сергій Вікторович,професор, БіликОлександр Григорович,доцент

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Мавлютов

Вадим Сергійович,

Ладунець

Вадим Олегович

Диха Олександр Володимирович,професор

Хмельницький національний університет

Ручка

Сергій Віталійович

Лузан Сергій Олексійович, професор

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

Захаров

Максим Юрійович

Размишляєв Олександр Денисович,професор

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Козоріз

Владислав Сергійович,

Півень

Максим Володимирович

Буря Олександр Іванович,професор, Набережна Ольга Олександрівна,молодший науковий співробітник

Дніпровський державний технічний університет

Куліш

Сергій Сергійович,

Боцула

Ігор Валерійович

Глушкова Діана Борисівна,професор

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Зарванський

Ілля Віталійович

Марченко Дмитро Дмитрович, доцент

Миколаївський національний аграрний університет

Вербицький

Олександр Васильович

ШепеленкоІгор Віталійович,доцент

Центральноукраїнський національний технічний університет

Непорада

Микола Валерійович

Драгобецький Володимир Вячеславович,професор

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ТА КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В МАШИНОБУДУВАННІ

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

Яцук

Сергій Олександрович

Вовк Вячеслав Володимирович, доцент

НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

Ведмедера

Володимир Сергійович

Артюхов Артем Євгенович, доцент

Сумський державний університет

Бахмач

Микола Валентинович

Шендрик Віра Вікторівна, доцент, Лавров Євгеній Анатолійович, професор

Сумський державний університет

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

Манжаров

Володимир Олександрович

Гудков Сергій Миколайович, старший викладач

Сумський державний університет

Савченко

Артем Валентинович

Піманов Валерій Володимирович, доцент

НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Пасеніцький

Віктор Володимирович

Петраков Юрій Володимирович, професор

НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

ПРИКЛАДНА ГЕОМЕТРІЯ, ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА ТА ЕРГОНОМІКА

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

Васильєва

Ксенія Юріївна,

Кужелєва

Олена Юріївна

Федченко Ганна Валеріївна, доцент

НТУ«Харківський політехнічний інститут»

Власенко

ОленаСергіївна,

Дьяконов

Антон Максимович

Бойчук Олександр Васильович, професор

Харківська державна академія дизайну і мистецтв

Жаркіх

Артем Дмитрович,

Осадчук

Вероніка Василівна

Тулученко Галина Яківна, професор

Херсонський національний технічний університет

Порхун

Олександр Олександрович,

Прокопенко

Дмитро Андрійович

Попов Володимир Михайлович, доцент

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Карась

Ігор Валентинович, Прилуцька

ЮліяДмитрівна

Матюшенко Микола Васильович, доцент,Савченко Лідія Митрофанівна, доцент

НТУ«Харківський політехнічний інститут»

Стельмах

Максим Олександрович,

Хуторянська

ЮліяПавлівна

Пилипака Сергій Федорович, завідувач кафедри

Національний університет біоресурсів і природокористування України

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

Бадай

Марія Володимирівна, Прибитько

Марія Дмитрівна

Ганєєв Тімур Рашитович, доцент

Чернігівський національний технологічний університет

Бєляєва

Поліна Андріївна,

Іванов

Євгеній Олегович

Сидоренко Олена Сергіївна, доцент,Шеліхова Інеса Борисівна, доцент

НТУ«Харківський політехнічний інститут»

Дейнега

Микола Сергійович

Котлярова Світлана Володимирівна, старший викладач

НТУ«Харківський політехнічний інститут»

Друзь

Євгеній Іванович

Борисенко Валерій  Дмитрович, професор

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

Завалко

Єлизавета Андріївна,

Кременченко

Олена Сергіївна

Хомченко Анатолій Никифорович, завідувач кафедри

Чорноморський національний університет імені Петра Могили

Косаткевич

ЛіліяРусланівна

Хворост Микола Васильович, завідувач кафедри

Харківський національний університет міського господарства
імені О.М. Бекетова

Любарський

Володимир Андрійович,

Романенко

ВіталійІгорович

ШліховаІнеса Борисівна, доцент 

НТУ«Харківський політехнічний інститут»

Савон

Анастасія Олегівна

Ковальов Юрій Миколайович, завідувач кафедри

Національний авіаційний університет

Солодовник

Іванна Вікторівна

Лис Юлія Станіславівна, доцент

Українська інженерно-педагогічна академія

Торгало

ОленаОлегівна,

Харченко

Вікторія Русланівна

Яковець Інна Олександрівна, доцент

Черкаський державний технологічний університет

Устенко

Андрій Сергійович 

Слободян Сергій Олегович, завідувач кафедри

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Цой

ОленаМихайлівна

Цой Микола Павлович, доцент

Київський національний університет будівництва і архітектури

Янченко

ДмитроВалерійович

Гнатушенко Володимир Володимирович, завідувач кафедри

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

Балинська

Соф’я Олександрівна,

Шилова

Олена Валеріївна

Найдиш Андрій Володимирович, завідувач кафедри,Спірінцев Дмитро Васильович, доцент

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Білокудря

Андрій Олександрович

Челомбітько Віктор Федорович, доцент

Харківський національний університет радіоелектроніки

Букіна

Ольга Валеріївна

Калінін Олександр Олександрович, доцент,

Ковальова Галина Володимирівна, доцент

Одеська державна академія будівництва та архітектури

Вишневська

Катерина Валеріївна

Цой Микола Павлович, доцент

Київський національний університет  будівництва і архітектури

Гіріна

Катерина Павлівна,

Смірнов

Микита Германович

Подригало Надія Михайлівна, доцент,Черніков Олександр Вікторович, завідувач кафедри

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Гунько

Богдан Миколайович

Бондаренко Валерій Прокопович, доцент

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Дорогін

Олександр Андрійович, Мосенцев

Олександр Олегович

Іванов Євген Мартинович, доцент

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Жиров

Євгеній Валерійович,

Масляєв

Кирило В’ячеславович

Архіпов Олександр Володимирович, доцент

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Зінченко

Марина Віталіївна,

Тішков

Максим Романович

Мацулевич Олександр Євгенович, завідувач кафедри,Пихтєєва Ірина Вікторівна, доцент

Таврійський державний агротехнологічний університет

Капральчук

Олександр Миколайович

Ковальов Павло Анатолійович, начальник кафедри

Національний університет цивільного захисту України

Бойчук

Василина Ігорівна,

Луганцева

Дарина Анатоліївна

Кузнецова Ірина Олексіївна, професор

Національний авіаційний університет

Луговий

Андрій Володимирович

Погорілий Дмитро Федорович, доцент

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Марченко

Юрій Миколайович

Борозенець Ігор Олексійович, доцент

Національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

Мороз

Володимир Юрійович

Бєляєв Володимир Юрійович, викладач кафедри

Національний університет цивільного захисту України

Небелюк

ВалеріяІгорівна

Мартин Євген Володимирович, завідувач кафедри

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

Портулак

Владислав Сергійович

Бондаренко Валерій Прокопович, доцент

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Процюк

Іван Володимирович,

Топчій

Тетяна Владиславівна

Афтаназів Іван Семенович, завідувач кафедри,

Топчій Владислав Іванович, доцент

Національний університет «Львівська політехніка»

Рижавський

Кирило Євгенійович

Мартин Євген Володимирович, завідувач кафедри,

Придатко Олександр Володимирович, заступник завідувача кафедри

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

Синявін

Олександр Миколайович

Устенко Сергій Анатолійович, завідувач кафедри

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

Тронік Володимир Юрійович

Ковальов Олександр Олександрович, доцент

Національний університет цивільного захисту України

Ксенко

Дмитро Валерійович

Воронцов Олег Вікторович, завідувач кафедри

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Чуркін

Сергій Миколайович

Скиданенко Максим Сергійович, старший викладач,Родін Ілля Сергійович, аспірант

Сумський державний університет

Шпеко

Олександра Сергіївна

Джевага Григорій Васильович, старший викладач

Чернігівський національний педагогічний університет
імені Т.Г. Шевченка

Яковенко

Анастасія Андріївна

Лавров Євгеній Анатолійович, професор

Сумський державний університет

СТАНДАРТИЗАЦІЯ, СЕРТИФІКАЦІЯ  ТА  МЕТРОЛОГІЧНЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

Панчик

Михайло Вікторович

Бобков Юрій Володимирович, доцент

НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Ярмолюк

Сергій Володимирович

Приступа Станіслав Олексійович,асистент

Луцький національний технічний університет

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

Байдала

Владислава Юріївна

Коробко Андрій Іванович, доцент

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Бондаренко

Григорій Сергійович

Петрище Микола Олександрович, доцент

Одеська державна академія технічного регулювання та якості

Коник

Володимир Олександрович

Дащенко Олександр Федорович, професор

Одеський національний політехнічний університет

Фелів

Тарас Богданович

Банга Василь Іванович, доцент

Львівський національний аграрний університет

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

Воропай

Роман Олександрович

Залога Вільям Олександрович,  професор, Динник Оксана Дмитрівна, доцент

Сумський державний університет

Гановський

Василь Леонідович

Антюшко Дмитро Петрович, старший викладач

Київський національний торговельно-економічний університет

Душко

Роман Анатолійович

Курська Тетяна Миколаївна, доцент

Національний університет цивільного захисту України

Снєгірьова

Дар’я Вікторівна

Слива Юлія Володимирівна, доцент

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Федорчук

Дмитро Дмитрович

Дмитрієв Дмитро Олексійович, професор

Херсонський національний технічний університет

Хавлюк

Єлизавета Володимирівна

Запорожець Олег Васильович, доцент

Харківський національний університет радіоелектроніки

ДВИГУНИ ТА ЕНЕРГЕТИЧНІ УСТАНОВКИ

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

Кафтанов

Юрій Олександрович

Триньов Олександр Володимирович,  доцент

НТУ«Харківський політехнічний інститут»

Левченко

Денис Вадимович

Абрамчук Федір Іванович, завідувач кафедри

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Литвин

Сергій Сергійович,

Стародубець

Сергій Ігорович

Радченко Микола Іванович, завідувач кафедри

Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

Ачкасова

Марина Андріївна,

Поліканова

Ольга Віталіївна

Кондратенко Олександр Миколайович,  доцент

Національний університет цивільного захисту України

Краснюкова

Катерина Володимирівна

Бондаренко Герман Андрійович,  професор и

Сумський державний університет

Марков

Сергій Ігорович,

Стаднік

Олександр Вікторович

Слинько Георгій Іванович, завідувач кафедри

Запорізький національний технічний університет

Шевченко

Михайло Анатолійович

Кіслов Олег Володимирович, доцент

Національний аерокосмічний університет імені
М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

Беднін

Дмитро Віталійович

Ліньков Олег Юрійович, доцент

НТУ«Харківський політехнічний інститут»

Мінченко

Владислав Олександрович

Колеснікова Тетяна Миколаївна, доцент 

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

Случак

Олена Ігорівна 

Андрєєв Вячеслав Іванович, начальник науково-дослідного відділу

Чорноморський національний університет імені Петра Могили

Ступак

Наталія Сергіївна,

Деркач

Карина Ростиславівна

Добровольський Олександр Сергійович, доцент

Національний транспортний університет

Шелестов

Максим Сергійович

Кравченко Сергій Сергійович, асистент

НТУ«Харківський політехнічний інститут»

 

МАШИНОЗНАВСТВО

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

Мартинов

Андрій Ігорович,

Перерва

Валентина Іванівна

Говорун Тетяна Павлівна, доцент, Берладір Христина Володимирівна, молодший науковий співробітник

Сумський державний університет

Доля

Анастасія Ігорівна,

Шевченко

Анастасія Миколаївна

Зубков Анатолій Іванович, доцент

НТУ «Харківський політехнічний інститут»

Стародубець

Сергій Ігорович,

Литвин

Сергій Сергійович

Радченко Андрій Миколайович, доцент

Національний університет кораблебудування
імені адмірала Макарова

Козачук

Роман Іванович

Серілко Леонід Степанович, доцент, Серілко Дмитро Леонідович, доцент

Національний університет водного господарства та природокористування

Кармаза

Андрій Іванович

Іванов Віталій Олександрович, доцент, Ващенко Світлана Михайлівна, доцент

Сумський державний університет

Басов

Богдан Сергійович

Криворучко Дмитро Володимирович, професор,

Коротун Микола Миколайович, доцент

Сумський державний університет

Ходченко

Федір Сергійович

Мочалін Євген Валентинович, професор

Національний авіаційний університет

Медвідь

Артем Миколайович

Липовий Віталій Миколайович, асистент

Сумський державний університет

Смирнова

Катерина Василівна

Погребняк Олександр Дмитрович, завідувач кафедри

Сумський державний університет

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

Мусієнко

Володимир Сергійович,

Вінніков

Євгеній Михайлович

Глушкова Діана Борисівна, професор

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Пищенко

Юлія Віталіївна,

Богач

Яна В’ячеславівна

Корнієнко Анатолій Олександрович, доцент

Національний авіаційний університет

Охріменко

Віктор Олександрович

Гапонова Оксана Петрівна, доцент

Сумський державний університет

Паскаль

Олексій Андрійович

Мілованов Валерій Іванович, завідувач кафедри

Одеська національна академія харчових технологій

Шулумей

Антон Володимирович

Арсеньєв Вячеслав Михайлович, професор 

Сумський державний університет

Малишев

Сергій Євгенійович

Аврамов Костянтин Віталійович, професор

НТУ «Харківський політехнічний інститут»

Кононенко

Олександр Сергійович

Анісімов Володимир Володимирович, асистент

ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Ковбаска

Богдан Володимирович,

Верхорубов

Дмитро Олександрович

Нечипоренко Володимир Миколайович, професор, Літовченко Петро Іванович, професор

Національна академія Національної гвардії України

Карплюк

Роман Васильович

Полонський Леонід Григорович, завідувач кафедри, Балицька Наталія Олександрівна, доцент

Житомирський державний технологічний університет

Цифра

Юрій Юрійович

Волошина Анжела Анатоліївна, професор

Таврійський державний агротехнологічний університет

Поліщук

Олександр Володимирович

Козлов Леонід Геннадійович, завідувач кафедри

Вінницький національний технічний університет

Агафонов

Дмитро Володимирович

Суранов Олексій Владиславович, доцент

Український державний університет залізничного транспорту

Біловол

Катерина Олегівна

Погребняк Олександр Дмитрович, завідувач кафедри

Сумський державний університет

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

Артамонов

Євген Олегович

Тарельник В’ячеслав Борисович, завідувач кафедри

Сумський національний аграрний університет

Домбровська

Марина Олександрівна

Гулай Ольга Іванівна, професор

Луцький національний технічний університет

Петруша

Анастасія Андріївна

Миронова Тетяна Михайлівна, професор

Національна металургійна академія України

Дзюбіна

Аліна Валентинівна

Узлов Костянтин Іванович, професор

Національна металургійна академія України

Сорока

Оксана Володимирівна,

Феденко

Катерина Олександрівна

Лоскутова Тетяна Володимирівна, доцент, Хижняк Віктор Гаврилович, професор, Погребова Інна Сергіївна, професор

НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Керімова

Карина Ахадіївна,

Котік

Христина Андріївна

Кобалава Галина Олександрівна, викладач

Херсонська філія Національного університету кораблебудування
імені адмірала Макарова

Павленко

Аліна Павлівна

Калінкевич Микола Васильович, професор

Сумський державний університет

Тимченко

Дар’я Володимирівна

Гудков Сергій Миколайович, доцент, Дейнека Андрій Віталійович, старший викладач

Сумський державний університет

Зажерило

Микола Олексійович

Пригода Олександр Петрович,

завідувач лабораторій

Миколаївський національний університет
імені В.О. Сухомлинського

Синільник

Орест Анатолійович

Литвиненко Олександр Анатолійович,  професор

Національний університет харчових технологій

Маляран

Антон Вікторович

Марченко Дмитро Дмитрович, доцент

Миколаївський національний аграрний університет

Танцура

Тимофій Олегович

Коробочка Олександр Миколайович, ректор

Дніпровський державний технічний університет

Синиця

Юрій Олександрович

Клочко Олександр Олександрович, професор

НТУ «Харківський політехнічний інститут»

Рибальченко

Іван Сергійович

Матвієнко Ольга Анатоліївна,

старший викладач

Сумський державний університет

Козловський

Олександр Віталійович,

Нестеренко

Олег Олегович

Єфременко Вікторія Вікторівна, декан, Гаврюков Олександр Володимирович, завідувач кафедри

Донбаська національна академія будівництва і архітектури

Борисенко

Сергій Вікторович,

Неділько

Катерина Дмитрівна

Гречка Ірина Павлівна, доцент

НТУ «Харківський політехнічний інститут»

Стасишин

Олександр Ігорович

Комаров Сергій Михайлович, доцент

Українська академія друкарства

Аванян

Геворг Арменович

Ніколаєнко Володимир Анатолійович, старший викладач

Національний транспортний університет

Буранич

Володимир Володимирович

Гончаров Олександр Андрійович, професор

Сумський державний університет

Козинченко

Денис Олександрович,

Носенко

Артем Михайлович

Дощечкіна Ірина Василівна, доцент

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

МАШИНИ  ТА  ЗАСОБИ МЕХАНІЗАЦІЇ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

Джигановський

Іван Степанович

Ковалишин Степан Йосифович, декан

Львівський національнийаграрний університет

Решетняк

Ігор Володимирович

Власовец Віталій Михайлович, директор навчально-наукового інституту

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

Чмихун

Роман Миколайович

Кісільов Руслан Вікторович, старший викладач

Центральноукраїнський національний технічний університет

Павленко

Андрій Олександрович

Хмельовський Василь Степанович, завідувач кафедри

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Велика

Марина Іванівна

Деркач Олексій Дмитрович, завідувач кафедри

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

Коваль

Аліна Романівна

Анікєєв Олександр Іванович, доцент

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

Павлюк

Андрій Варфоломійович

Савченко Василь Миколайович, завідувач кафедри

Житомирський національний агроекологічний університет

Вінніков

Євгеній Михайлович

Глушкова Діана Борисівна,завідувач кафедри

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Дерев'янченко

Андрій Володимирович

Плавинський Володимир Іванович, викладач

Сумський національний аграрний університет

Пчельнікова

Наталя Ігорівна

Горбенко Олена Андріївна,завідувач кафедри

Миколаївський національний аграрний університет

Івлєв

Віктор Олександрович,

Кравчук

Ганна Петрівна

Блезнюк Олег Володимирович,доцент, Клочко Оксана Юріївна,доцент

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

Максимів

Юлія Миколаївна

Шевченко Валерій Олександрович, старший викладач

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

АВІАЦІЙНА ТА РАКЕТНО-КОСМІЧНА ТЕХНІКА. АЕРОНАВІГАЦІЯ

ДИПЛОМ  І СТУПЕНЯ

Гарбуз

Дар’я Григорівна

Бойко Тетяна Сергіївна, доцент

Національний аерокосмічний університет імені
М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Могила

Андрій Олегович

Лазоренко Віталій Юрійович, старший викладач

Національний авіаційний університет

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

Гушпіт

Роман Миколайович

Планковський Сергій Ігорович, декан

Національний аерокосмічний університет імені
М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Сахнюк

Генадій Валерійович,

Щетінін

Микола Сергійович

Дергачов Костянтин Юрійович, доцент

Національний аерокосмічний університет імені
М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Шлеюк

Юлія Вячеславівна,

Іванова

Тетяна Василівна

Афанасьєв Володимир Володимирович,доцент

Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

Клименко

Ольга Петрівна

Карускевич Михайло Віталійович, професор

Національний авіаційний університет

Бодак

Алевтина Володимирівна

Беcсмертний Ярослав Олегович, аспірант

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

Шило

Андрій Володимирович

Успенський Валерій Борисович, професор

НТУ«Харківський політехнічний інститут»

Скородень

Ярослав Олександрович

Лабуткіна Тетяна Вікторівна, доцент

Дніпровський  національний університетімені Олеся Гончара

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА  ТА  ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

Любарцев
ВадимВолодимирович

Саєнко ЮрійЛеонідович, декан

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Єрмоленко
Андрій Сергійович, Гришко

СергійПавлович

ПетровськийМихайло Васильович,доцент

Сумський державний університет

Агарков
ІванВалентинович,
Окрутний
АндрійБогданович

Шпіка МиколаІванович, декан

Харківський національний університет міського господарства
імені О.М.Бекетова

Уханов
ОлександрЮрійович,
Черненко
ІгорСергійович

Далека ВасильХомич, професор

Харківський національний університет міського господарства
іменіО.М.Бекетова

Іванов
СергійОлександрович,
Ігнатова
ОксанаІгорівна

РомановськийВолодимир Ігорович, старший викладач

Сумський державний університет

Кладковий
ІгорОлександрович

Дзюбенко Олександр
Андрійович, доцент

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Ільченко
РоманАнатолійович

Козакевич Ігор
Аркадійович, доцент

ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Троцай
Аліна Віталіївна,
Белай
Володимир Володимирович

Мовчан-Кобець
Анастасія Миколаївна,
асистент

Харківський національний університет міського господарства
іменіО.М. Бекетова

Яковенко
ЄвгенІгорович,
Піндер
ВладиславІгорович

Андрійченко Володимир Павлович,
заступник декана

Харківський національний університет міського господарства
іменіО.М.Бекетова

Іваннікова
Юлія Олександрівна,
Іваннікова
КатеринаОлександрівна

Донець ОлександрВадимович, доцент

Харківський національний університет міського господарства
іменіО.М.Бекетова

Рандюк
Андрій Анатолійович

Зелінський Микола Миколайович, асистент

НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Брилистий
Віктор Вікторович,
Савілов
РоманІгорович

Осадчий ВолодимирВолодимирович,доцент, Назарова ОленаСергіївна, доцент

Запорізький національний технічний університет

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

Юдіна

ЛюбовОлександрівна, Соколов

ВалентинАнатолійович

Закурдай СвітланаОлександрівна,заступник декана

Харківський національний університет міського господарства
імені О.М.Бекетова

Циган Павло
Сергійович

Луценко ІванМиколайович, доцент

ДВНЗ «Національний гірничий університет»

Шульженко
Сергій Сергійович

Осадчий ВолодимирВолодимирович,доцент, Назарова Олена Сергіївна, доцент

Запорізький національний технічний університет

Ляшенко

ОлександрАндрійович, Комишній

ВалерійМиколайович

КузнецовВіталій Вадимович,доцент

Національна металургійна академія України

Калугін

ДанилоВладиславович,
Бурмельов

ОлексійОлегович

Толочко ОльгаІванівна, професор

НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Майоренко

Станіслав Михайлович, Шалімов

ВладиславВіталійович

Сорока КостянтинОлексійович,доцент

Харківський національний університет міського господарства
імені О.М.Бекетова

Гудим

ОлександрОлександрович, Юдіна

ЛюбовОлександрівна

Скуріхін ВладиславІгорович, доцент

Харківський національний університет міського господарства
імені О.М.Бекетова

Зубань

ЄвгенСтаніславович

Шевченко ВалентинаВолодимирівна,доцент

НТУ«Харківський політехнічний інститут»

Семенцова

Христина Вадимівна, Ромашко

ДенісОлександрович

Павленко ТетянаПавлівна, професор

Харківський національний університет міського господарства
імені О.М.Бекетова

Геращенко

ІгорМиколайович, Кривошея

ІванВолодимирович

Бур’ян СергійОлександрович,доцент

НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Сабадаш

ВалентинаВікторівна, Ігначук

СергійМихайлович

Гладир АндрійІванович, доцент

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Помазан
ДанилоПавлович, Ковальчук

ВладиславОлександрович

Маслій Артем Сергійович, доцент

Український державний університет залізничного транспорту

Горобець

ВячеславСергійович

Стьопкін ВасильВолодимирович,доцент

Національна металургійна академія України

Шипіленко
Андрій Олегович,

Величко

ВладиславСергійович

Герасименко Віталій Анатолійович, асистент

Харківський національний університет міського господарства
імені О.М.Бекетова

Ніколаєнко

ЮрійВолодимирович

Крупник ОлександрОлександрович,доцент

Дніпровський державний технічний університет

Іщенко

ВікторіяСергіївна

Василець ТетянаЮхимівна, доцент

Українська інженерно-педагогічна академія

Данилюк
ДмитроМихайлович

Ільченко ОлександрВолодимирович,доцент

ДВНЗ «Криворізький національний університет»

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

Запорожан

Михайло Олександрович

Кириченко Олександр Володимирович, доцент

Миколаївський національний аграрний університет

Пушкарьов

Владислав Ігорович

Єгоров Андрій Володимирович, старший викладач

НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Череповська

АннаСергіївна

Захаров ДмитроОлександрович,асистент

Миколаївський національний аграрний університет

Строгій

АндрійЮрійович

Буйний РоманОлександрович, доцент

Чернігівський національний технологічний університет

Гудим

Олександр  Олександрович

Бабічева ОльгаФедорівна, доцент

Харківський національний університет міського господарства
імені О.М.Бекетова

Морозов

ПавлоЮрійович

Антонов МиколаЛеонідович, декан

Запорізький національний технічний університет

Мельник

ДмитроМиколайович

Антонова МаринаВолодимирівна,старший викладач

Запорізький національний технічний університет

Кулян

АндрійКарапетович

Антонов МиколаЛеонідович, декан

Запорізький національний технічний університет

Величенко
МихайлоВікторович

Кирилюк АнатолійСергійович, доцент

Національний університет цивільного захисту України

Дерець

СергійОлександрович,

Негрей

ОлегВасильович

Дерець ОлександрЛеонідович, доцент

Дніпровський державний технічний університет

Поздняков

ЄвгенВячеславович

Єгорова Ольга Юріївна, доцент

Українська інженерно-педагогічна академія

Галаган

ІванСергійович

Грицюк ВолодимирЮрійович, доцент

Донбаський державний технічний університет

Юров

АндрійПетрович,

Пунтус

ОлегВячеславович

Благодарний Микола Петрович, доцент

Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Паламарчук
НадіяВасилівна

РудницькийВольдемар Генрихович, доцент

Одеський національний політехнічний університет

Землянська
Тетяна Вікторівна

Малякова Марія
Сергіївна, старший викладач

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Федотьєв

АртурВолодимирович

Сергієнко Сергій Анатолійович,проректор

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Богодист

АндрійОлександрович,

Чернов

ДмитроЄвгенійович

Хребтова ОксанаАнатоліївна,старший викладач

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Гришко

СергійПавлович,

Гаврилюк

ВладиславСтаніславович

Волохін Віталій
Васильович, доцент

Сумський державний університет

Києвич

ДмитроЮрійович

ДанилейкоОлег Костянтинович,старший викладач

ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Панін

ВладиславОлександрович

Лукашова НаталіяПавлівна, асистент

Харківський національний університет міського господарства
імені О.М.Бекетова

Устименко

ВладленАндрійович

Рожненко ЖаннаГеоргіївна, доцент

ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Белоус

ІлляЄвгенійович

Касаткіна Ірина
Віталіївна, доцент

ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Ципля

ГлібВолодимирович

Муха АндрійМиколайович,завідувач кафедри

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академікаВ.Лазаряна

Найко

ІванМихайлович,

Корнят

МиколаМихайлович

Федорейко ВалерійСтепанович, завідувач кафедри

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Гаркуша

СергійАнатолійович, Клімченков

АндрійГлібович

Шеремет ОлексійІванович, доцент

Донбаська державна машинобудівна академія

Смолка

ОлександрОлександрович, Голуб
ЄвгенійМиколайович

Руднєв ЄвгенСергійович,старший викладач

Донбаський державний технічний університет

Гладиш

ОлександрСергійович

Грицюк ВолодимирЮрійович,доцент

Донбаський державний технічний університет

Букієвський
Сергій Олегович

Бомбик ВадимСергійович, асистент

Вінницький національний технічний університет

Даєв
МаксимВікторович

БялобржеськийОлексійВолодимирович,доцент

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ ТА АПАРАТИ

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

Iльченко

РоманАнатолійович

КозакевичІгорАркадійович,

доцент

ДВНЗ«Криворізький національний університет»

Вірко

ОленаСергіївна

ФірсовСергій Миколайович,

завідувач кафедри

Національний аерокосмічний університет імені
М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Маліченко

ВікторіяВікторівна

МартиненкоЛеонідГригорович,доцент

Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

Шевченко

ІванІванович

КозакевичІгорАркадійович,

доцент

ДВНЗ«Криворізький національний університет»

Ревуженко

СвітланаАфанасіївна

МілихВолодимирІванович,

завідувач кафедри

НТУ«Харківський політехнічний інститут»

Корсун

ВолодимирВасильович

СадовийОлексійСтепанович,

асистент

Миколаївський національний аграрний університет

Ревякін

БогданВолодимирович

МілихВолодимирІванович,

завідувач кафедри

НТУ«Харківський політехнічний інститут»

Аміров

АртемЛернікович

КозакевичІгорАркадійович,

доцент

ДВНЗ«Криворізький національний університет»

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

Бокоч

Микола Михайлович,

Гусєв

ДмитроІгорович

КулінченкоГеоргій Васильович,доцент

Сумський державний університет

Райчев

ПетроОлегович

ШинкаренкоВасильФедорович,завідувач кафедри

НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Мирошніченко

БогданОлександрович

МілихВолодимирІванович,завідувач кафедри

НТУ«Харківський політехнічний інститут»

Харко

ОлегАндрійович

ВасилівКарлМиколайович, професор

Національний університет «Львівська політехніка»

Кас’яненко

ОлександрВіталійович,

Ракітянський

ВадимВалерійович

ШведчиковаІринаОлексіївна, завідувач кафедри,  Романченко Юлія Андріївна, аспірант

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Васильєв

ОлександрСергійович

КачураОлексій Вікторович,доцент

Дніпровський державний технічний університет

Бало

ДмитроЮрійович

ХандолаЮрійМиколайович, доцент

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

Рева

ІгорВолодимирович,

Олійник

АндрійМиколайович

ПрусВ’ячеславВ’ячеславович,доцент

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Журіхін

РоманОлександрович

НекрасовАндрійВікторович,доцент

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Ширін

РоманЕдуардович

ЧернюкАртемМихайлович,доцент

Українська інженерно-педагогічна академія

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

Дев’ятисильна

АннаСергіївна

ПрусВ’ячеславВ’ячеславович,

доцент

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Галайчук

Володимир Володимирович

БондаревськийСтаніславЛьвович,доцент

ДВНЗ«Криворізький національний університет»

Махтін

ТарасВолодимирович

НасипанаОленаПетрівна,старший викладач

Одеський національний політехнічний університет

Уський

ГригорійМихайлович,

Гошкодер

ВадимВалерійович

ГречинДмитроПетрович,доцент

Львівський національний аграрний університет

Ярмолюк

ВікторМиколайович

ПадалкоАнатолійМихайлович,доцент

Луцький національний технічний університет

Стремідловська

ОльгаВікторівна

ЯримбашСергій Тимофійович,доцент

Запорізький національний технічний університет

Комаренко

ОксанаМиколаївна

ШлянінОлександрОлександрович,старший викладач

Запорізький національний технічний університет

Корнійчук

ТарасСергійович,

Радуль

НазарійАндрійович

ГудьВолодимирМиколайович,доцент

Національний університет водного господарства та природокористування

Ткаленко

НаталіяСергіївна

КачураОлексійВікторович,доцент

Дніпровський державний технічний університет

Штехницький

СтаніславВолодимирович

ПлахтирОлегОлегович,доцент

Миколаївський національний аграрний університет

Кузнецов

ОлександрЕдуардович

ДівчукТетянаЄвгеніївна,старший викладач

Запорізький національний технічний університет

Микитюк

АнатолійОлександрович

СавеленкоІванВолодимирович, старший викладач

Центральноукраїнський національний технічний університет

Коваленко

Ілля Іванович

КириченкоОлександрСергійович,доцент

Миколаївський національний аграрний університет

Осадчій

МиколаОлександрович

ТолбатовВолодимирАронович,доцент

Сумський державний університет

Кушнір

ОлександрОлександрович,

Резниченко

ВіталійСергійович

ЄноктаєвРостиславМиколайович,асистент

Одеський національний політехнічний університет

Устименко

ВладленАндрійович

ДанилейкоОлегКостянтинович,старший викладач

ДВНЗ«Криворізький національний університет»

Крамаренко

ВладиславВалерійович

ЧорнийОлексійПетрович,директор інституту

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Лихопуд

Андрій Ігорович,

Замніус

В’ячеслав Юрійович

СотнікОльгаВасилівна,доцент

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

ЕНЕРГЕТИКА

ДИПЛОМ  І СТУПЕНЯ

Власова

Олеся Василівна

Лежнюк Петро Дем’янович, завідувач кафедри

Вінницький національний технічний університет

Любарцев

Вадим Володимирович

Саєнко Юрій Леонідович,  декан

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Ільченко

Роман Анатолійович

Козакевич Ігор Аркадійович,  доцент

ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Говорова

Катерина Владленівна

Говоров  Пилип Парамонович, професор

Харківський національний університет міського господарства
імені О.М. Бекетова

Рашевченко

Роман Вікторович

Чепрасов Олександр Іванович, професор

Запорізька державна інженерна академія

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

Григоренко

Катерина Ігорівна

Дяченко Михайло Дмитрович, доцент

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Рогоза

Анастасія Володимирівна

Сиченко Віктор Григорович, завідувач кафедри

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Лященко

Владислав Дмитрович

Клюєв Олег Володимирович, доцент

Дніпровський державний технічний університет

Дида

Роман Богданович

Лисяк Георгій Миколайович, завідувач кафедри

Національний університет «Львівська політехніка»

Подліпський

Данило Ігорович

Житаренко Володимир Михайлович, старший викладач

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Кузнєцова

Марина Михайлівна

Кремнева  Катерина Володимирівна, доцент

Національна металургійна академія України

Родимченко Тетяна Сергіївна

Ванєєв Сергій Михайлович, завідувач кафедри

Сумський державний університет

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

Дмитрієнко

Ігор Олегович

Огієнко Микола Миколайович, доцент

Міжнародний технологічний університет «Миколаївська політехніка»

Матвєєв

Андрій Олександрович

Рубаненко Олександр Євгенійович, доцент

Вінницький національний технічний університет

Новах

Богдан Станіславович

Жарков Антон Вікторович, аспірант

Таврійський державний агротехнологічний університет

Лухтура

Микола Іванович

Довгалюк  Оксана Миколаївна, професор

НТУ «Харківський політехнічний інститут»

Коростиленко

Владислав Олегович

Щокін Вадим Петрович, завідувач кафедри

ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Котов

Олексій Андрійович

Плюгін  Владислав Євгенович, професор 

Харківський національний університет міського господарства
імені О.М. Бекетова

Грищенко

Дмитро Володимирович

Ключка Юрій Павлович, начальник кафедри

Національний університет цивільного захисту України

Любимова

Світлана Сергіївна

Іващенко Марина Вікторівна, доцент

ДВНЗ «Університет банківської справи»

Свистун

Олена Юріївна

Перцевий Віталій Олександрович, старший викладач

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Петляк

Олена Олегівна

Халатов Артем Артемович, завідувач кафедри

НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Кунь

Ольга Володимирівна

Шкляр Віктор Іванович, доцент

НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Лисенко

Інна Володимирівна

Бондаренко Герман Андрійович, професор

Сумський державний університет

РАДІОТЕХНІКА

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

Пшеничний

Віктор Дмитрович,

Дорошенко

Сергій Володимирович 

Олейніков Володимир Миколайович,професор

Харківський національний університет радіоелектроніки

Мордик

Олександр Олександрович  

Євсєєв Владислав В’ячеславович, професор

Харківський національний університет радіоелектроніки

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

Хома 

Михайло Володимирович 

Політанський  Леонід Францович,завідувач кафедри

Чернівецький  національний університет імені Юрія Федьковича

Мукановська

Ірина Володимирівна

Дацок Олег Михайлович, доцент

Харківський національний університет  радіоелектроніки

 ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

Матвійчук

Михайло Андрійович

Кузнєцов Олександр Леонідович, доцент

Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

Адаменко

Ірина Олександрівна

Губар Вячеслав Григорович,

старший викладач

НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Діброва

Сергій Григорович

Кухаренко Дмитро Володимирович,

доцент

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Піроженко

Олександр Олександрович

Фурманова Наталія Іванівна, старший викладач,

Малий Олександр Юрійович, доцент

Запорізький національний технічний університет

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

ДИПЛОМ  І  СТУПЕНЯ

Константинов

Михайло В’ячеславович

Розенвассер Денис Михайлович, старший викладач

Одеська національна академія зв'язку імені О.С. Попова

Соболенко

Катерина Сергіївна

Петраш Сергій Віталійович, доцент

Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова

ДИПЛОМ  ІІ  СТУПЕНЯ

Гвоздецька

Наталія Андріївна,

Прокопець

Володимир Андрійович

Глоба Лариса Сергіївна, завідувач кафедри

НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Власов

Максим Віталійович

Лисечко Володимир Петрович, доцент

Український державний університет залізничного транспорту

ДИПЛОМ  ІІІ  СТУПЕНЯ

Ільчук

Антон Олександрович

Царьов Роман Юрійович,

старший викладач

Одеська національна академія зв'язку імені О.С. Попова

Тихонова

Анастасія Святославівна

Борисенко Олексій Андрійович, завідувач кафедри

Сумський державний університет

ІНФОРМАТИКА, ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА  ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

Стовманенко

Владислав Олегович

Мусієнко Максим Павлович, професор

Чорноморський національний університет імені Петра Могили

Цапенко

Ксенія Володимирівна

Висоцька Олена Володимирівна, професор

Харківський національний університет радіоелектроніки

Глушко

Михайло Васильович

Кучерук Володимир Юрійович, професор

Вінницький національний технічний університет

Покотілов

Денис Якович,

Полковников

Олександр Віталійович

Сердюк Тетяна Миколаївна, доцент

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Ясько

Олександр Валерійович

Харченко В'ячеслав Сергійович, професор

Національний аерокосмічний університет імені
М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Кирпа

Олег Сергійович

Коренькова Тетяна Валеріївна, доцент

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Маліцький

Олексій Сергійович

Романюк Оксана Володимирівна, доцент

Вінницький національний технічний університет

Павлов

Володимир Сергійович

Злепко Сергій Макарович, професор

Вінницький національний технічний університет

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

Лістратенко

Катерина Олександрівна

Куліченко Георгій Васильович, доцент

Сумський державний університет

Боднар

Андрій Русланович

Березький Олег Миколайович, професор

Тернопільський національний економічний університет

Бачеріков

Дмитро Сергійович, Петрушко

Юлія Анатоліївна

Філімонов Сергій Олександрович, доцент

Черкаський державний технологічний університет

Бражиненко

Максим Геннадійович, Кінзерський

Деніс Сергійович

Шевченко Віктор Леонідович, професор

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Бахмач

Микола Валентинович

Лавров Євгеній Анатолійович, професор

Сумський державний університет

Санаула Фаяз Дава Хан 

Бісікало Олег Володимирович, професор

Вінницький національний технічний університет

Самчішин

Михайло Володимирович, Срібний

Станіслав Дмитрович

Конох Ігор Сергійович, доцент

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Левчук

Олег Ігорович

Білан Степан Миколайович, доцент

НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Каба

Євгенія Олександрівна

Лавров Євгеній Анатолійович, професор

Сумський державний університет

Матяш

Павло Володимирович

Пустовіт Михайло Олександрович, старший викладач

Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України

Руденко

Сергій Миколайович,

Бойчук

Дмитро Юрійович

Яровенко Анатолій Григорович, доцент

Вінницький державний педагогічний університет

Баклюкова

Катерина Романівна

Леонов Сергій Юрійович, професор

НТУ «Харківський політехнічний інститут»

Лящинський

Павло Борисович, Лящинський

Петро Борисович

Піцун Олег Йосипович, старший викладач

Тернопільський національний економічний університет

Канівець

Владислав Романович,

Клюєв

Дмитро Сергійович

Воротнікова Злата Євгенівна, доцент

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

Приходченко

Роман Сергійович

Берест Олег Борисович, асистент

Сумський державний університет

Франко

Юлія Юріївна,

Борівець

Ігор Іванович

Порплиця Наталія Петрівна, доцент

Тернопільський національний економічний університет

Чемерис

Анастасія Тарасівна,

Моніт

Ярослав Васильович

Добролюбова Марина Валеріївна, доцент,

Богомазов Сергій Анатолійович, доцент

НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Данилюк

Дмитро Михайлович

Толмачов Станіслав Трохимович, професор

ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Крилик

Олександр Валерійович

Мокін Віталій Борисович, професор

Вінницький національний технічний університет

Рєпіна

Юлія Валеріївна

Пермяков В'ячеслав Іванович,

доцент

Харківський національний університет будівництва

Мисан

Андрій Олександрович

Філімонов Сергій Олександрович, доцент

Черкаський державний технологічний університет

Медведенко

Вікторія Ігорівна

Смирнов Сергій Анатолійович, старший науковий співробітник

НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Мальцев

Сергій Ігорович,

Приходько

Андрій Володимирович

Потай Інна Юріївна, начальник навчально-методичного відділу

Чорноморський національний університет імені Петра Могили

Сергієнко

Анна Володимирівна

Коренькова Тетяна Валеріївна, доцент

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Мацола

Віктор Валерійович

Назарова Олена Сергіївна, доцент

Запорізький національний технічний університет

Зодорожній

Євген Віталійович, Твердохліб

Євгеній Романович

Федорончак Тетяна Василівна, доцент

Запорізький національний технічний університет

Рябий

Сергій Олегович,

Гаркуша

Олена Олегівна

Дендаренко Владислав Юрійович, доцент

Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України

Немич

Владислав Миколайович, Литвиненко

Сергій Едуардович

Воротнікова Злата Євгенівна, доцент

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Кулик

Олександр Олександрович

Яровий Анатолій Анатолійович, професор

Вінницький національний технічний університет

Шевчук

Сергій Валерійович

Ломонос Андрій Іванович, доцент

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

Марголін

Олександр Геннадійович

Крак Юрій Васильович, професор

Київський національний університетімені Тараса Шевченка

Овчар

Анастасія Олександрівна

Киричек Галина Григорівна, доцент

Запорізький національний технічний університет

Козак

Сергій Вікторович

Мясіщев Олександр Анатолійович, професор

Хмельницький національний університет

Межерицький

Олександр Олегович

Воротніков Володимир Володимирович, доцент

Житомирський військовий інститут імені С.П.Корольова

Донюк

Роман Юрійович

Ланде Дмитро Володимирович, професор

НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

Цапенко

Ксенія Володимирівна

Висоцька Олена Володимирівна, професор,Порван Андрій Павлович, доцент

Харківський національний університет радіоелектроніки

Лебедка

Анна Віталіївна

Лавров Євгеній Анатолійович, професор

Сумський державний університет

Тельних

Людмила Володимирівна

Левицька Тетяна Олександрівна, доцент

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Шабловський

Антон Олегович

Кутя Віталій Миколайович, старший викладач

Національний університет водного господарства та природокористування

Захарченко

Яна Русланівна,

Самойленко

Юлія Миколаївна

Шевченко Ігор Васильович, професор

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Шиленко

Марія Владиславівна

Малюк Віктор Григорович, доцент

Національна академія Національної гвардії України

Литвин

Юлія Олександрівна

Строкань Оксана Вікторівна, доцент

Таврійський державний агротехнологічний університет

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

Немич

Владислав Миколайович,

Литвиненко

Сергій Едуардович

Воротнікова Злата Євгенівна, доцент

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Яковенко

Анастасія Андріївна

Лавров Євгеній Анатолійович, професор,

Шендрик Віра Вікторівна, доцент

Сумський державний університет

Губчакевич

Олег Ігорович,

Якобчук

Павло Юрійович

Крилов Віктор Миколайович, професор,

Загородня Діана Іванівна, викладач

Тернопільський національний економічний університет

Козуб

Владислав Юрійович

Могільний Геннадій Анатолійович, доцент

ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

Жаврук

Павло Олександрович

Нуянзін Віталій Миколайович, доцент

Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля

Железняк

Владислав Ігорович, Гурленко

Антон Євгенович

Снитюк Віталій Євгенович, професор

Київськийнаціональний університет імені Тараса Шевченка

Білоус

Олексій Сергійович

Осадчий В'ячеслав Володимирович, професор

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Беркут

Вадим Григорович

Сердюк Марина Євгенїівна, доцент

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Зеленіна

Олена Володимирівна

Вишня Володимир Борисович, професор

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

Білоус

Іван Олександрович

Сажко Галина Іванівна, доцент

Українська інженерно-педагогічна академія

БІОТЕХНОЛОГІЇ

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

Зусько

Катерина Вікторівна, Покойовець

Катерина Юріївна

Грегірчак Наталія Миколаївна, декан

Національний університет харчових технологій

Булаєвська

Марина Олександрівна

Горобець Світлана Василівна, завідувач кафедри

НТУУ «Київський політехнічний інститут імені ІгоряСікорського»

Боліла

Єлизавета Миколаївна, Семенюк

Сергій Миколайович

Шибецький Владислав Юрійович, старший викладач

НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

Вороненко

Андрій Анатолійович

Пирог Тетяна Павлівна, завідувач кафедри

Національний університет харчових технологій

Дарменко

Євгенія Анатоліївна,

Лехан

Андрій Валентинович

Горобець Світлана Василівна, завідувач кафедри

НТУУ«Київськийполітехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Прохоров

Юрій Юрійович,

Остапенко

Жанна Ігорівна

Ружинська Людмила Іванівна, доцент

НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

Пономаренко

Ганна Володимирівна

Красінько Вікторія Олегівна, доцент

Національний університет харчових технологій

Єфремова

Валерія Юріївна

Шаповалова Ольга Вікторівна, старший науковий співробітник

Національний фармацевтичний університет

Тимошенко

Єлизавета Дмитрівна

Голуб Наталія Борисівна, професор

НТУУ «Київський політехнічний інститут іменіІгоря Сікорського»

Ревтов

Олексій Олександрович, Лісогор

Іван Олександрович

Костік Сергій Ігорович, асистент

НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Молочко

Марина Вікторівна, Трояновська

Людмила Вікторівна

Тодосійчук Тетяна Сергіївна, завідувачкафедри

НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

ЕЛЕКТРОНІКА

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

Коваленко

Олег Віталійович

Проценко Сергій Іванович, декан, Чешко Ірина Володимирівна,докторант

Сумський державний університет

Коцюба

Юрій Миколайович

Петровська Галина Андріївна, старший викладач

Національний університет «Львівська політехніка»

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

Овруцький

Анатолій Сергійович

Пазуха Ірина Михайлівна,

старший викладач

Сумський державний університет

Данильченко

Петро Сергійович

Опанасюк Анатолій Сергійович, завідувач кафедри

Сумський державний університет

Червоняк

Євген Олександрович

Яновський Фелікс Йосипович, завідувач кафедри

Національний авіаційний університет

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

Масалітін

Євген Павлович

Висоцька Олена Володимирівна, професор, Порван Андрій Павлович, доцент

Харківський національний університет радіоелектроніки

Теличко

Дарія Вікторівна

Олійник Володимир Петрович, професор

Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Крилов

Артем Вадимович, Прокопець

Володимир Андрійович

Ямненко Юлія Сергіївна, завідувач кафедри,

Глоба Лариса Сергіївна, завідувач кафедри

НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Шумакова

Марина Олегівна

Однодворець Лариса Валентинівна,професор

Сумський державний університет

Гурський

Степан Тарасович

Убізський Сергій Борисович, професор

Національний університет «Львівська політехніка»

Никифорова

Марія Юріївна

Фролова Тетяна Іванівна, доцент

Харківський національний університет радіоелектроніки

НАФТОВА ТА  ГАЗОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ДИПЛОМ  І  СТУПЕНЯ

Дем’яненко

Марина Миколаївна,

Старинський

Олександр Євгенович

Павленко Іван Володимирович, старший викладач

Сумський державний університет

Химченко

Сергій Андрійович,

Джонас Дженніфер

Братах Михайло Іванович, доцент

НТУ«Харківський політехнічний інститут»

Радецька

Олександра Йосипівна

Вовк Оксана Олексіївна,  професор

НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Кузь

Андрій Романович,  

Осташ

Андрій Григорович

Запухляк Василь Богданович, доцент

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Костишин

Андрій Володимирович

Федорів Михайло Йосипович,  доцент

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Стапінська

Світлана Юріївна

Гобир Ірина Борисівна,  доцент

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Горобцов

Інокентій Владиславович

Радомська Маргарита Мирославівна, доцент

Національний авіаційний університет

ДИПЛОМ  ІІ  СТУПЕНЯ

Касьяненко

Олена Сергіївна

Трофімов Ігор Леонідович,  доцент

Національний авіаційний університет

Павлів

Тетяна Романівна

Клочко Наталія Богданівна,  доцент

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Устич

Станіслав Васильович

Луценко Юрій Володимирович, заступник начальника кафедри

Національний університет цивільного захисту України

Фик

Ілля Михайлович

Фик ІМихайло Ілліч, завідувач кафедри

НТУ«Харківський політехнічний інститут»

Алі Шкейр 

Братах Михайло Іванович,  доцент  

НТУ«Харківський політехнічний інститут»

Меланченко

Анна Василівна

Черняк Лариса Миколаївна, доцент

Національний авіаційний університет

Шпилька

Вікторія Миколаївна

Ульєв Леонід Михайлович,  професор

НТУ«Харківський політехнічний інститут»

Стахів

Григорій Іванович

Соломчак Олег Володимирович, доцент

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Конюх

Іванна Михайлівна

Єлісєєва Людмила Володимирівна, доцент

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Коваль

Антон Володимирович

Дерев'янко Олександр Анатолійович, начальник кафедри

Національний університет цивільного захисту України

ДИПЛОМ  ІІІ  СТУПЕНЯ

Попов

Вадим Вікторович,

Можаренко

Олександр Михайлович

Науменко Євгенія Олександрівна, старший викладач,

Хомяк Юрій Мефодійович, доцент

Одеський національний політехнічний університет

Старинський

Олександр Євгенович, Люшніченко

Марія Павлівна

Ляпощенко Олександр Олександрович, доцент

Сумський державний університет

Воєвода

Ольга Романівна

Витвицька Лідія Андріївна,  доцент

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Юрків

Михайло Іванович

Оринчак Микола Іванович,  доцент

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Ситник

Сергій Вікторович

Наливайко Олександр Іванович, доцент

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Кусковець

Олександр Сергійович,

Ковальчук

Марина Володимирівна

Грицина Олександр Олексійович, заступник директора

Національний університет водного господарства та природокористування

Черкасов

Роман Вікторович

Ульєв Леонід Михайлович,  професор

НТУ«Харківський політехнічний інститут»

Перевозова

Дарія Дмитрівна,

Мізерак

Андрій Богданович

Обельницька Христина Володимирівна, асистент

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Сітко

Христина Юріївна

Лях Михайло Васильович, доцент

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Віктор Марколіну,

Закарі Абдаллах

Мазур Анна Павлівна, доцент

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

ГІРНИЦТВО

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

Кулініч

Олександр Едуардович

ЖуковСергійОлександрович, професор

ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Скляр

Анна Юріївна

Олійник Тетяна Анатоліївна, професор

ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Чимбур

Богдан Леонідович

Марич Володимир Михайлович, старший лейтенант

Львівський національний університет безпеки життєдіяльності

Локтіонов

Євгеній Іванович

Бруй Ганна Валеріївна, доцент

ДВНЗ «Національний гірничий університет»

Осипенко

Роман Олегович

Хворост Василь Валерійович, доцент

ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Кулініч

Олександр Едуардович

ЖуковСергій Олександрович, професор

ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Плісковський

Андрій Юрійович

Письменний Сергій Васильович, доцент

ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Рибалка

Олександр Олегович

Садовой Олександр Валентинович, проректор з наукової роботи

Дніпровський державний технічний університет

Кропивний

Ігор Олександрович

Прус В'ячеслав В'ячеславович, доцент

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Ревуженко

Світлана Афанасіївна

Мілих Володимир Іванович, завідувач кафедри

НТУ«Харківськийполітехнічний інститут»

Гулий

Богдан Володимирович

Прус В'ячеслав В'ячеславович, доцент

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Чижов

Михайло Андрійович

Чорний Олексій Петрович, директор Інституту

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Любарцев

Вадим Володимирович

Саєнко Юрій Леонідович, декан

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

Куляпіна

Аліна Володимирівна

ФроловОлександрОлександрович, профессор

НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Ведмедера

Володимир Сергійович

Артюхов Артем Євгенович, доцент

Сумський державний університет

Оксенюк

Роман Русланович

Васильчук Олександр

Юрійович, викладач

Національний університет водного господарства та природокористування

Панасенко

Євгенія Віталіївна

Куцерубов Валерій Михайлович, доцент

Донецький національний технічний університет

Стельмах

Наталія Олександрівна

Соболевський Руслан Вадимович, доцент

Житомирський державний технологічний університет

Олефір

Андрій Олексійович

Зуєвська Наталя Валеріївна, професор

НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Яковенко

Олег Сергійович

Сахно Іван Георгійович, доцент

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

Зінчук

Максим Володимирович

Бондаренко Володимир Ілліч, завідувач кафедри

ДВНЗ «Національний гірничий університет»

Гринь

Дмитро Олександрович

Шайда Віктор Петрович, доцент

НТУ «Харківськийполітехнічнийінститут»

Мирошниченко

БогданОлександрович

Мілих Володимир Іванович, завідувачкафедри

НТУ «Харківськийполітехнічнийінститут»

Іщенко

Вікторія Сергіївна

Василець Тетяна Юхимівна, доцент

Українська інженерно-педагогічна академія

Яценко

Олексій Дмитрович,

Івакін

Роман Сергійович

Ільченко Олександр Володимирович, доцент

ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Штельваг

Руслан Сергійович

Антонова Марина Володимирівна, старший викладач

Запорізький національний технічний університет

Ільченко

Роман Анатолійович, Хромей

Іван Вікторович

Козакевич Ігор Аркадійович, доцент

ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Шевченко

Іван Іванович,

Аміров

Артем Лернікович

Козакевич Ігор Аркадійович, доцент

ДВНЗ «Криворізький національний університет»

ДИПЛОМ  ІІІ  СТУПЕНЯ

Савенков

Сергій Сергійович

Симоненко ВолодимирІванович, професор

ДВНЗ «Національний гірничий університет»

Хейло

Анна Олександрівна

КуцерубовВалерійМихайлович, доцент

Індустріальний інститут ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

Запорожець

Олег Юрійович

Булах Олексій Володимирович, доцент

ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Зашлюк

МаксимІванович

МладецькийІгор Костянтинович, професор

ДВНЗ «Національний гірничий університет»

Діхтяр

Сергій Вікторович

Долгіх Олександр Вікторович, доцент

ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Нестеренко

Ірина Андріївна

Бровко Дмитро Вікторович, доцент

ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Савенков

Сергій Сергійович

Симоненко Володимир Іванович, професор

ДВНЗ «Національний гірничий університет»

Випирайко

Алевтина Сергіївна

Рязанцев Микола Олександрович, доцент

Індустріальний інститут ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

Дорох

Світлана Григорівна

Сергієнко Олександр Іванович, доцент

Індустріальний інститут ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

Савіцький

Тарас Степанович

Заєць Віталій Вадимович,старший викладач

Національний університет водного господарства та природокористування

Бакунець

Владислав Володимирович, Чалий

Остап Сергійович

Чернюк Артем Михайлович, доцент

Українська інженерно-педагогічна академія

Яковчук

Ірина Вікторівна,

Шарій

Іван Миколайович

Розен Віктор Петрович, завідувач кафедри

НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Аксютенко

Антон Сергійович, Васинський

Владислав Олександрович

Антонова Марина Володимирівна, старший викладач

Запорізький національний технічний університет

Бондаренко

Юрій Олександрович,

Поздняков

Євген В'ячеславович

Василець Тетяна Юхимівна, доцент

Українська інженерно-педагогічна академія

Горобець

Михайло Юрійович,

Нгуенг Хоанг Лонг

Розен Віктор Петрович, завідувач кафедри

НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Бистрецький

Олександр Володимирович

Шрамко Юрій Юрійович, старший викладач

Дніпровський державний технічний університет

Матвейчук

Олексій Ігорович,

Морозов

Павло Юрійович

Антонов Микола Леонідович, декан

Запорізький національний технічний університет

МЕТАЛУРГІЯ

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

Гунченко

Дар'я Володимирівна

Фролов Ярослав Вікторович, професор

Національна металургійна академія України

Цибулько Володимир Сергійович

Нізяєв Костянтин Георгійович, професор

Національна металургійна академія України

Андреєва

Анастасія Володимирівна

Реп’ях Сергій Іванович, професор

Національна металургійна академія України

Таранік

Андрій Юрійович, Приходько

Марія Юріївна

Соболь Олег Валентинович, професор

НТУ«Харківський політехнічний інститут»

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

Шулькова

Альона Володимирівна

Єрьомін Олександр Олегович, професор,

Пульпинський Володимир Борисович,старший викладач

Національна металургійна академія України

Роздобудько

Ірина В'ячеславівна,

Кичай

Лілія Володимирівна

Богушевський Володимир Святославович, професор

НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Кошіль

Артем Владиславович, Погребняк

Ігор Олександрович

Фесенко Максим Анатолійович, доцент

НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Гущик

Дмитро Вікторович

Юркова Олександра Іванівна, професор

НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Охріменко

Віктор Олександрович

Гапонова Оксана Петрівна, доцент

Сумський державний університет

Джорубов

Тохір Алішерович

Плєснецов Юрій Олександрович, доцент

НТУ «Харківський політехнічний інститут»

Зарівний

Олександр Юрійович

Афтанділянц Євгеній Григорович, професор

Національний університет біоресурсів і природокористування України

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

Чераньов

Роман Михайлович

Рослик Ірина Геннадіївна, професор

Національна металургійна академія України

Назаренко

Роман Олександрович

Колбін Микола Олексійович, доцент

Національна металургійна академія України

Трегубенко

Ганна Василівна

Поляков Георгій Анатолійович, старший викладач

Національна металургійна академія України

Жданов

Віталій Сергійович

Носко Ольга Анатоліївна, доцент

Національна металургійна академія України

Кульчицька

Ольга Олегівна,

Казаткова

Катерина Сергіївна

Мяновська Яна Валеріївна, доцент

Національна металургійна академія України

Пархоменко

Олена Олександрівна, Черкез

Іван Петрович

Ясюков Василь Васильович, доцент

Одеський національний політехнічний університет

Куртов

Олександр Анатолійович

Борошний Станіслав Петрович,доцент

Запорізький національний технічний університет

Никитенко

Євгеній Владиславович, Мартиненко

Дмитро Віталійович

Пономаренко Ольга Іванівна, професор

НТУ «Харківський політехнічний інститут»

Брезицька

Вікторія Анатоліївна

Єременко Анатолій Павлович, доцент

Дніпровський державний технічний університет

Кусса

Роман Олександрович, Волосенко

Ірина Олександрівна

Єфременко Василь Георгійович, професор

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Харченко

Ігор Ігорович,

Семчук

Світлана Валеріївна

Руських Володимир Петрович, доцент

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Нагнібеда

Микита Миколайович

Кухар Володимир Валентинович, професор

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Ніколаєнко

Андрій Сергійович

Гапонова Оксана Петрівна, доцент

Сумський державний університет

Мартинов

Андрій Ігорович

Дядюра Костянтин Олександрович, професор,

Берладір Христина Володимирівна, молодший науковий співробітник

Сумський державний університет

Романенко

Ольга Юріївна

Алієв Іграмотдін Серажутдінович, професор

Донбаська державна машинобудівна академія

ТРАНСПОРТ

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

Ляшко

Денис Сергійович

Ільченко Володимир Васильович, доцент

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Михайленко

Денис Олегович

Лаврик Валерій Павлович, доцент

ДВНЗ«Приазовський державний технічний університет»

Короткий

Кирил Костянтинович

Григоров Отто Володимирович, професор

НТУ«Харківський політехнічний інститут»

Коцький

Богдан Павлович

Малащенко Володимир Олександрович, професор

Національний університет «Львівська політехніка»

Максимів

Юлія Миколаївна

Шевченко Валерій Олександрович, доцент

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Кошовий

Микита Олексійович

Новік Олексій Юрійович, старший викладач

Таврійський державний агротехнологічний університет

Черножуков

Микита Олександрович

Рабінович Ернест Хаімович, доцент

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Іршенко

Владислав Андрійович

Рабінович Ернест Хаімович, доцент

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Борисенков

Владислав Юрійович

Пирогов Дмитро Леонідович, доцент

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Ряскова

Олена Олександрівна

Панченко Анна Володимирівна, доцент

Національний університет «Львівська політехніка

Шиян

Андрій Сергійович

Мельник Леонід Григорович, професор

Сумський державний університет

Кобзарєва

Ганна Юріївна

Дмитрієв Ілля Андрійович, професор,

Шевченко Інна Юріївна, доцент

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Марченко

Ірина Юріївна

Дмитрієв Ілля Андрійович, професор,

Шевченко Інна Юріївна, доцент

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Нікулін

Дмитро Юрійович

Внукова Наталія Миколаївна, професор,

Опешко Наталія Сергіївна, викладач

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Карпов

Вадим Олегович

Волонцевич Дмитро Олегович, професор

НТУ«Харківський політехнічний інститут»

Морозовський

Дмитро Юрійович

Михалевич Микола Григорович, доцент

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Юткін

Микита Володимирович

Михалевич Микола Григорович, доцент

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

Волик

Ольга Родіонівна

Литвиненко Тетяна Петрівна, доцент

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Рязанцев

Олександр Олександрович

Новаковський Дмитро Миколайович, доцент

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Колач

Ілона Володимирівна

Маслов Олександр Гаврилович, професор

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Стайничий

Юрій Ярославович

Кузенко Дмитро Васильович, доцент

Львівський національний аграрний університет

Василишин

Павло Петрович

Титова Людмила Леонідівна, доцент

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Корнилюк

Юрій Тарасович

Нелобіна Олена Олександрівна, доцент

Національний університет водного господарства та природокористування

Тимошенко

Олександр Олексійович

Лютенко Василь Єгорович, доцент

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Рудий

Андрій Якович

Голубченко Олександр Іванович, доцент

ДВНЗ«Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

Прохоренко

Анастасія Олександрівна

Ємельянова Інга Анатоліївна, професор

Харківський національний університет будівництва та архітектури

Панюс
Олександр Сергійович

Кищун Володимир Андрійович, доцент

Луцький національний технічний університет

Гнесь
Катерина Анатоліївна

Стадник Олександр Святославович, асистент

Національний університет водного господарства і природокористування

Костишак

Михайло Вікторович

Бєлов Валентин Іванович, старший викладач

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Осинський

Ігор Ігорович

Бєлов Валентин Іванович, старший викладач

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Зінченко

Вікторія Вікторівна

Рєпіна Інна Миколаївна, професор

ДВНЗ«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Денисова

Катерина Олегівна

Анісімова Ольга Миколаївна, професор

Донецький національний університет імені Василя Стуса

Любецька Ольга Олександрівна

Овандер Наталія Львівна, доцент

Житомирський державний технологічний університет

Чаплинська

Олена Олегівна

Кошельок Галина Володимирівна, доцент

Одеський національний економічний університет

Кацюк

Вікторія Олександрівна

Наврозова Юлія Олександрівна, доцент

Одеський національний морський університет

Габєлков

Максим Володимирович

Воловельська Ірина Валеріївна, доцент

Український державний університет залізничного транспорту

Косенко

Тетяна Володимирівна

Головко Олена Григорівна, доцент

Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»

Петрейко

Олена Володимирівна

Шинкаренко Володимир Григорович, професор

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Лисицька

Дар'я Дмитрівна

Птащенко Олена Валеріївна, доцент

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Водолага

В’ячеслав Андрійович

Гавриш Валерій Іванович, професор

Миколаївський національний аграрний університет

Банников

Олександр Михайлович

Васильєв Сергій Вікторович, доцент

Національний університет цивільного захисту України

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

Ящук

Юрій Феодосійович

Панасюк Ярослав Ігорович, старший викладач

Луцький національний технічний університет

Кулак

Володимир Васильович

Гамеляк Ігор Павлович, професор

Національний транспортний університет

Юрійчук

Роман Іванович

Карпюк Ірина Анатоліївна, доцент

Одеська державна академія будівництва та архітектури

Воробйова

Тетяна Анатоліївна

Черкудінов Володимир Едуардович, доцент

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені 
академіка В. Лазаряна

Сегін

Віталій Володимирович

Крупко Ігор Валерійович, старший викладач

Донбаська державна машинобудівна академія

Бітлян

Робертин Іванович

Богуславський Вадим Євгенович, доцент

Київський національний університет будівництва та архітектури

Желобицький

Ярослав Костянтинович

Коганюк Олексій Казимирович, доцент

Луцький національний технічний університет

Уманцев

Назарій Юрійович

Магуга Олег Степанович, доцент

Національний лісотехнічний університет України

Колесников

Владислав Володимирович

Ковбасенко Сергій Володимирович, доцент

Національний транспортний університет

Стехно

Олексій Володимирович

Ловейкин В’ячеслав Сергійович, професор

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Донін

Дмитро Володимирович

Лінгур Валерій Миколайович, доцент

Одеський національний політехнічний університет

Горячев

Денис Євгенович

Фідровська Наталія Миколаївна, професор

Українська інженерно-педагогічна академія

Жиров

Євгеній Валерійович

Пімонов Ігор Григорович, доцент

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Логвинов

Олександр Валерійович

Єфименко Олександр Володимирович, доцент

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Харчук

Олександр Володимирович

Біліченко Віктор Вікторович, професор

Вінницький національний технічний університет

Некраса

Іван Анатолійович

Черненко Сергій Михайлович, доцент

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Павлюк

Ілля Іванович

Шарибура Андрій Остапович, доцент

Львівський національний аграрний університет

Приз

Олег Андрійович

Марков Олег Давидович, доцент

Національний транспортний університет

Козлов

Олександр Олександрович

Сакно Ольга Петрівна, доцент

ДВНЗ«Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

Борніков

Іван Володимирович

Мастепан Сергій Миколайович, доцент

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Кочетов

Костянтин Олександрович

Мастепан Сергій Миколайович, доцент

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Денисенко

Євгеній Русланович

Клімов Єдуард Сергійович, доцент

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Васюк

Павло Олександрович

Мачуга Олег Степанович, доцент

Національний лісотехнічний університет України

Соловйов

Максим Олегович

Авершин Андрій Геннадійович, асистент

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Булава

Ірина Віталіївна

Авершин Андрій Геннадійович, асистент

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Кухарчук

Максим Віталійович

Васильєв Борис Георгійович, доцент

Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

Якименко

Ігор Олександрович

Васильєв Борис Георгійович, доцент

Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

Іванова

Дар'я Михайлівна

Лаврененко Валентина Віталіївна, доцент

ДВНЗ«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Ігнатенко

Тарас Станіславович

Лаврененко Валентина Віталіївна, доцент

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Ващенко

Анастасія Андріївна

Ніфатова Олена Михайлівна, доцент

Київський національний університет технологій та дизайну

Лісовик

Дар’я Сергіївна

Воробйова Лариса Дмитрівна, доцент

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Черкасова

Валерія Валеріївна

Майорова Ірина Миколаївна, професор

ДВНЗ«Приазовський державний технічний університет»

Гайтина

Марія Вікторівна

Маценко Олександр Михайлович, доцент

Сумський державний університет

Маруєва

Аліна Валеріївна

Громова Олена Володимирівна, доцент

Український державний університет залізничного транспорту

Хоменко

Катерина Віталіївна

Назаренко Ірина Леонідівна, доцент

Український державний університет залізничного транспорту

Кисляк

Артем Валерійович

Дядюк Марина Анатоліївна, доцент

Харківський державний університет харчування та торгівлі

Погорелов

Олег Сергійович

Головко Олена Григорівна, доцент

Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»

Шерстюк

Аліна Андріївна

Криворучко Оксана Миколаївна, професор

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Врублевська

Катерина Олександрівна

Криворучко Оксана Миколаївна, професор

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Резниченко

Лідія Віталіївна

Шинкаренко Володимир Григорович, професор

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Тябус

Ганна Андріївна

Латкіна Світлана Антонівна, старший викладач

Херсонський національний технічний університет

ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

Рудакова

Анастасія Сергіївна

Альошинський Євген Семенович, професор

Український державний університет залізничного транспорту

Заікіна

Анастасія Олексіївна

Россолов Олександр Вікторович, доцент

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

Халак

Роман Володимирович

Демчук Інна Андріївна, асистент

Національний університет «Львівська політехніка»

Саяпіна

Марія Олександрівна

Кристопчук Михайло Євгенович, в.о.завідувача кафедри

Національний університет водного господарства та природокористування

Киричок

Марія Станіславівна

Доля Віктор Костянтинович, завідувач кафедри

Харківський національний університет міського господарства
імені О.М. Бекетова

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

Богданова

Марія Олегівна

Губенко Володимир Костянтинович, професор

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Юшко

Карина Володимирівна

Янішевський Сергій Володимирович, доцент

Національний транспортний університет

Сагіров

Георгій Володимирович

Мозолевич Григорій Якович, доцент

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Дорошенко

Олена Геннадіївна

Коноваленко Олександр Дмитрович, доцент

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

Лєпєєва

Марина Володимирівна

Ковцур Катерина Григорівна, доцент

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Приз

Анастасія Валеріївна

Пономарьова Надія Володимирівна, доцент

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Мешко

Олександр Ігорович

Васильєв Олексій Сергійович, доцент

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Бессонова

Олександра Дмитрівна

Калініченко Олександр Петрович, доцент

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Рудакова

Анастасія Сергіївна

Альошинський Євген Семенович, професор

Українська державна академія залізничного транспорту

Самофалова

Юлія Олександрівна

Процик Олександр Петрович, доцент

Національний транспортний університет

Коберев

Дмитро Олександрович

Гюлєв Нізамі Уруджевич, доцент

Харківський національний університет міського господарства
імені О.М. Бекетова

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

Шаригін

Ганна Миколаївна

Горбачов Петро Федорович, професор

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Кошелєв

Артем Олександрович

Руденко Дмитро Васильович, доцент

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

Хименко

Ірина Володимирівна

Любий Євген Володимирович, доцент

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Волченко

Альона Олександрівна

Войтов Віктор Анатолійович, професор

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

Ачкасова

Марина Андріївна, Поліканова

Ольга Віталіївна

Вамболь Сергій Олександрович, професор

Національний університет цивільного захисту України

Любинецька

Юлія Борисівна

Павлова Ірина Олексіївна, доцент

Луцький національний технічний університет

Сенаторова

Анна Олександрівна

Сілантьєва Юлія Олександрівна, доцент

Національний транспортний університет

Яковенко

Сергій В'ячеславович

Клімов Едуард Сергійович, доцент

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Кузик

Катерина Зіновіївна

Гринів Наталія Теодозіївна, доцент

Національний університет «Львівська політехніка»

Шатравка

Ірина Валеріївна

Кратт Олег Адольфович, професор,

Збиранник Оксана Миколаївна, старший викладач

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Руденко

Ольга Віталіївна

Петренко Дмитро Іванович, доцент

Центральноукраїнський  національний технічний університет

Магац

Андрій Ігорович

Кузнецов Андрій Володимирович, доцент

Міжнародний технологічний університет «Миколаївська політехніка»

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

Хом’як

Іван Миколайович

Мурований Ігор Сергійович, професор

Луцький національний технічний університет

Шкільний

Віталій В'ячеславович

Кір'янов Олег Федорович, доцент

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Зайцева

Катерина Євгенівна

Черепаха Олександр Сергійович, доцент

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Волошин

Олег Володимирович,

Денисюк

Олександр Сергійович

Тхорук Євген Іванович, доцент

Національний університет водного господарства та природокористування

Яременко

Владислав Ігорович

Чухраєва Наталія Миколаївна, доцент

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Зімін

Павло Олександрович,

Гошенко

Андрій Віталійович

Загорянська Олена Леонідівна, доцент

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Погорелов

Микита Валерійович

Рижих Леонід Олександрович, доцент

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Крамаренко

Юлія Миколаївна

Подоляк Олег Степанович, доцент

Українська інженерно-педагогічна академія

Лозовий

Єгор Дмитрович,

Пасічник

Наталія Юріївна

Богачевський Антон Олександрович, асистент

ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Піндер

Владислав Ігорович

Сорока Костянтин Олексійович,  доцент

Харківський національний університет міського господарства
імені О.М. Бекетова

Борозна

Юлія Вікторівна

Хорольський Володимир Леонідович, старший викладач

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Стаднік

Владислав Миколайович

Клімов Едуард Сергійович, доцент

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Барабаш

Варвара Володимирівна,

Марченко

Альона Володимирівна

Шкворнікова  Ганна Михайлівна, доцент

Східноукраїнський національний університет імені  Володимира Даля

Магера

Андрій Романович

Тригуба Анатолій Миколайович, доцент

Львівський національний аграрний університет

Іваненко

Катерина Анатоліївна

Кузєв Ігор Олегович, асистент

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Івахов

Владислав Русланович

Нанівський Роман Антонович, старший викладач

Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ  ТА  СПЕЦІАЛЬНА ТЕХНІКА

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

Образцова

Маргарита В'ячеславівна

Криворучко Оксана Миколаївна, професор

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Голубнича

Вікторія Олександрівна, Борисюк

Ніна Олександрівна

Ловська Альона Олександрівна, доцент

Український державний університет залізничного транспорту

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

Давидхан

В'ячеслав Андрійович

Баркалов Володимир Григорович, викладач

Національний університет цивільного захисту України

Савіна

Дарина Генадіївна

Близнюк Андрій Олександрович, доцент

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Шовкопляс

Олександр Олександрович

Корінь Мирослава Василівна, доцент

Український державний університет залізничного транспорту

Голозуб

ВолодимирОлександрович

Ремарчук Микола Парфенійович, професор

Український державний університет залізничного транспорту

Гордієнко Денис

Анатолійович

Нерубацький Володимир Павлович, старший викладач

Український державний університет залізничного транспорту

Гроза Вадим Віталійович

Хмелевська Неля Петрівна, асистент

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Носенко Артем Михайлович

Лябук Світлана Іванівна, доцент

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

Короткий

Кирил Костянтинович

Григоров Отто Володимирович, професор

НТУ«Харківський політехнічний інститут»

Крикун

Оксана Петрівна

Фаст Денис Андрійович, доцент

Український державний університет залізничного транспорту

СУДНОБУДУВАННЯ  ТА ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

Знова

Юрій Анатолійович

Нєкрасов Валерій Олександрович, професор

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Балановський

Михайло Сергійович

Проскурін Аркадій Юрійович, доцент

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Бажина

Марина Олександрівна

Трохименко Ганна Григорівна, доцент

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Арчибісова

Дарія Станіславівна, Левенець

Юлія Андріївна

Іртищева Інна Олександрівна, професор

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

Якимчук

Аліна Романівна,Веремійчук

Вікторія Володимирівна

Кравцов Віктор Іванович, професор

Національний авіаційний університет

Карнаухов

Олександр Олександрович

Триньов Олександр Володимирович, доцент

НТУ «Харківський політехнічний інститут»

Терещенко

Олег Юрійович

Клочков Олександр Павлович, викладач

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Таранущенко

Владислав Ігорович

Бень Андрій Павлович, доцент

Херсонська державна морська академія

Бабенко

Олексій Олександрович

Половинка Едуард Михайлович, професор

Національний університет «Одеська морська академія»

Палієнко

Дмитро Костянтинович

Стройко Тетяна Володимирівна, завідувач кафедри

Миколаївський національний університет іменіВ.О. Сухомлинського

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

Любицька

Наталя Геннадіївна

Король Юрій Михайлович, завідувач кафедри

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Курилов

Акім Андрійович,

Марченко

Віталій Леонідович

Настасенко Валентин Олексійович, доцент

Херсонська державна морська академія

Сабуцький

Ігор Петрович,

Старушко

Ольга Володимирівна

Надточій Анатолій Вікторович, старший викладач

Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

Купрієвич

Павло Володимирович

Турти Марина Валентинівна, доцент

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Тихевич

Ігор Юрійович

Сагін Сергій Вікторович, доцент

Національний університет «Одеська морська академія»

Яковець

Павло Русланович

Заблоцький Юрій Вікторович, доцент

Національний університет «Одеська морська академія»

Литвиненко

Тетяна Іванівна

Маковій Олена Андріївна, викладач

Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

Довженко Ольга Анатоліївна

Сандюк Ганна Олександрівна,доцент

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Юренін

Кирило Юрійович,

Брага

Віталій Сергійович

Алексенко Віктор Леонідович, старший викладач

Херсонська державна морська академія

БУДІВНИЦТВО ТА АРХІТЕКТУРА

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

Северин

Юлія Сергіївна

Родик Яніна Сергіївна, доцент

Харківський національний університет будівництва та архітектури

Сподобаєва

Вікторія Михайлівна

Москалюк Олена Володимирівна, старший викладач

Одеська державна академія будівництва та архітектури

Яковишена

Катерина Іванівна

Саньков Петро Миколайович, доцент

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

Бойко

Аліна Олексіївна

Нечитайло Микола Петрович, доцент

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

Півоваров

Олександр Генадійович

Петрова Олена Олександрівна,

старший викладач

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

Хмильнін

Олександр Олексійович

Фомін Станіслав Леонідович, професор

Харківський національний університет будівництва та архітектури

Ільїн

Валентин Валентинович

Прогульний Віктор Йосипович, професор

Одеська державна академія будівництва та архітектури

Сорокін

Олексій Михайлович

Карагяур Андрій Степанович,

професор

Харківський національний університет будівництва та архітектури

Венгрин

Ірина Іванівна

Шаповал Степан Петрович,

доцент

Національний університет «Львівська політехніка»

Корх

Олександра Ігорівна

Сопов Віктор Петрович,

професор

Харківський національний університет будівництва та архітектури

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

Грига

Оксана Іванівна

Кюнцлі Романа Василівна, доцент

Львівський національний аграрний університет

Боліжевська

Надія Володимирівна

Черкасова Катерина Тимофіївна, професор

Харківський національний університет будівництва та архітектури

Камінська

Маргарита Олегівна

Гатальська Надія Вікторівна, доцент

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Хоменко

Валентин Володимирович

Лях Василь Максимович, доцент

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Дмитренко

Ліна Андріївна

Пічугін Сергій Федорович, професор

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Компанієць

Андрій Олександрович

Джалалов Махмуджан Нажимович, доцент

Харківський національний університет будівництва та архітектури

Капустянська

Ярослава Сергіївна

Самородов Олександр Віталійович, доцент

Харківський національний університет будівництва та архітектури

Смолярчук

Андрій Вікторович

Кравчук Андрій Михайлович, професор

Київський національний університет будівництва і архітектури

Зубко

Катерина Олександрівна

Тітов Андрій Анатолійович, доцент

Харківський національний університет будівництва та архітектури

Перепелиця

Марія Олексіївна

Сорокіна Катерина Борисівна, доцент

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

Лютікова-Білан

Анна Андріанівна

Приймак Олександр Вікторович, професор

Київський національний університет будівництва і архітектури

Іваничко

Василь Васильович

Ковальчук Олександр Юрійович, доцент

Київський національний університет будівництва і архітектури

Кононенко

Максим Володимирович

Оксак Сергій Володимирович, доцент

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Гаврилюк

Сергій Вікторович

Колохов Віктор Володимирович, доцент, Адегов Олександр Валерійович, доцент

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

Кутько

Олексій Федорович

Черкасова Катерина Тимофіївна, професор

Харківський національний університет будівництва та архітектури

Галут

Жанна Хасанівна

Ремізова Олена Ігорівна, професор

Харківський національний університет будівництва та архітектури

Шульженко

Валерій Ігорович,

Поліканова

Ольга Віталіївна

Чернобай Генадій Олександрович, доцент

Національний університет цивільного захисту України

Зюльковський

Андрій Сергійович

Кожанов Юрій Олексійович,

доцент

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

Розсильний

Микола Юрійович,

Аннабаєв

Еляс Довлетгелдійович

Фесенко Тетяна Григорівна, доцент

Луганський національний аграрний університет

Затовка

Поліна Володимирівна,

Крикленко

Тетяна В'ячеславівна

Гришин Андрій Володимирович, професор

Одеський національний морський університет

Хухлей

Катерина В`ячеславівна,

Радіонов

Андрій Олександрович

Бойко Тетяна Карлівна, доцент

Харківський національний університет будівництва та архітектури

Васильчик

Олексій Сергійович

Назаров Сергій Михайлович,

доцент

Національний університет водного господарства та природокористування

Бойко

Вікторія Іванівна

Нечитайло Микола Петрович, доцент

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

Леонтьєва

Дарія Віталіївна

Мовчан Ольга Григорівна, доцент

ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Малюга

Сергій Валерійович

Клепіков Олександр Дмитрович, доцент

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Лебединська

Марія Валеріївна

Козачина Віталій Анатолійович, асистент

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Мачульський

Михайло Ігорович

Міхалієв Дмитро Володимирович, старший викладач

ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Коротя

Катерина Владиславівна

Єрьоменко Олександр Юрійович, доцент

ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Лохтенко

Павло Олександрович

Кабусь Олексій Васильович,

доцент

Харківський національний університет будівництва та архітектури

Мінаєв

Ігор Олегович

Кабусь Олексій Васильович,

доцент

Харківський національний університет будівництва та архітектури

Спіцина

Вікторія Валеріївна,

Чернікова

Владислава Євгенівна

Романенко Олександр Валерійович, доцент

Харківський державний університет залізничного транспорту

ГЕОДЕЗІЯ

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

Занчук

ОлександрСтепанович

Віват Анатолій Йосипович,старший викладач

Львівськийнаціональнийаграрнийуніверситет

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

Коршикова

Анастасія Анатоліївна

Лазоренко-ГевельНадія Юріївна, асистент

Київськийнаціональнийуніверситетбудівництваі архітектури

Борисенко

Віктор Ігорович,

Кривенко

Ігор Володимирович

Куришко Роман Валентинович,викладач

Харківськийнаціональнийаграрнийуніверситет

імені В.В. Докучаєва

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

Марусяк

ІванЯрославович

Віват Анатолій Йосипович,старший викладач

Львівськийнаціональнийаграрнийуніверситет

Манжелівська

ІринаЛеонідівна

ГальченкоНадія Павлівна, доцент

Кременчуцькийнаціональнийуніверситет імені Михайла Остроградського

Кульчицька

Олександра Юріївна,

Канєв

Денис Олександрович

Нахмуров Олександр Миколайович,доцент

Одеськадержавна академія будівництва та архітектури

Марюшко

Максим В’ячеславович

Красовський Григорій Якович, професор

Харківський національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Рак

Андрій Михайлович

Бойко Олег Георгійович,доцент

Подільськийдержавний аграрно-технічний університет

ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

Зенкіна

Світлана Миколаївна

Здоренко Валерій Григорович, завідувач кафедри

Київський національний університет технологій та дизайну

Кір’янова

Наталія Сергіївна,

Кір’янова

Ірина Сергіївна

Каменець Сергій Євгенович, доцент

Київський національний університет технологій та дизайну

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

Фещук

Юлія Андріївна

Сумська Ольга Петрівна, доцент

Херсонський національний технічний університет

Яценко

Надія Володимирівна,

Шумейко

Тетяна Ігорівна

Чупріна Наталія Владиславівна, доцент

Київський національний університет технологій та дизайну

Бутенко

Оксана Олександрівна

Барсуков В’ячеслав Зіновійович, завідувач кафедри

Київський національний університет технологій та дизайну

Дончук

Андрій Іванович,

Сердюк

Роман Іванович

Литюга Юлія Володимирівна, доцент

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

Кадатська

Юлія Сергіївна                     

Грищишина Галина Миколаївна, асистент

ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

Теличко

Богдан Ігорович,

Абумаіліх

Махмуд Марзук

Зінько Роман Володимирович, доцент

Національний університет «Львівська політехніка»

Єршова

Альона Сергіївна,

Кобзарь

Юлія Ігорівна

Попова Тетяна Іванівна, доцент

Українська інженерно-педагогічна академія

Христин

Мар’ян Васильович

Налобіна Олена Олександрівна, професор

Луцький національний технічний університет

Грошовик

Анастасія Дмитрівна

Охмат Олена Анатоліївна, доцент

Київський національний університет технологій та дизайну

ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА

ДИПЛОМ  І  СТУПЕНЯ

Богдан

Оксана Юріївна

Охріменко Алла Григорівна, доцент

Київський національний торговельно-економічний університет

Серховець

Юлія Володимирівна

Саркісян Ганна Овсепівна, доцент 

Одеська національна академія харчових технологій

ДИПЛОМ  ІІ  СТУПЕНЯ

Моргун

Юрій Павлович

Вовк Світлана Володимирівна, доцент

Тернопільський національний економічний університет

Лаленко

Таміла Вікторівна

Корецька Ірина Львівна, доцент

Національний університет харчових технологій

ДИПЛОМ  ІІІ  СТУПЕНЯ

Журба

Віра Михайлівна

Назаренко Ірина Анатоліївна, доцент

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Заруба

Андрій Андрійович

Удуд Іванна Романівна,
в.о. декана

Львівський інститут економіки і туризму

Масюк

Валерія Сергіївна

Мостова Людмила Миколаївна, доцент

Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ

ЕКСПЕРТИЗА  ХАРЧОВИХ  ПРОДУКТІВ

ДИПЛОМ  І  СТУПЕНЯ

Кізяк

Андрій Миколайович

Павлишин Маріанна Львівна, доцент

Львівський інститут економіки і туризму

ДИПЛОМ  ІІ  СТУПЕНЯ

Міщенко

Ольга Олександрівна

Вежлівцева Світлана Петрівна, доцент

Київський національний торговельно-економічний університет

ДИПЛОМ  ІІІ  СТУПЕНЯ

Голь

Артем Олегович

Шульга Оксана Сергіївна, доцент

Національний університет харчових технологій

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ ТА ПЕРЕРОБКА

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

Казьміришен

В'ячеслав Олександрович

Юрчак Віра Гаврилівна, професор,

Рожно Олександр Васильович, аспірант

Національний університет харчових технологій

Якименко

Дар’я Олексіївна

Шидакова-Каменюка Олена Гайдарівна, доцент

Харківський державний університет харчування та торгівлі

Ларіонов

Іван Максимович

Солецька Анна Данилівна, доцент

Одеська національна академія харчових технологій

Шипко

Ганна Миколаївна,

Старков

Віталій Олексійович

Постнов Геннадій Михайлович, професор

Харківський державний університет харчування та торгівлі

Капровська

Лілія Володимирівна

Бужимська Катерина Олександрівна, доцент

Житомирський державний технологічний університет

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

Дем’яновська

Катерина Олександрівна

Большакова Вікторія Анатоліївна, доцент

Харківський державний університет харчування та торгівлі

Алєєва

Катерина Олегівна

Слащева Аліна В’ячеславівна,

доцент

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Кушнір

Ірина Ігорівна

Цісарик Орися Йосипівна, професор,

Сливка Ірина Миколаївна, асистент

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій
імені С. З. Гжицького

Полюжин

Любов Ігорівна

Косів Руслана Борисівна, доцент

Національний університет «Львівська політехніка»

Кремнєв

Олександр Васильович, Ведмедера

Володимир Сергійович

Артюхов Артем Євгенович, доцент

Сумський державний університет

Пантус

Владислав Миколайович, Шевердіна

Алла Володимирівна

Дмитрієв Ілля Андрійович,  професор,

Шевченко Інна Юріївна, доцент

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Лачков

Андрій Сергійович

Крутова Анжеліка Сергіївна, професор

Харківський державний університет харчування та торгівлі

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

Кушнір

Юлія Русланівна, Паламарчук

Богдан Васильович

Коркач Ганна Володимирівна, доцент

Одеська національна академія харчових технологій

Захарченко

Дарія Олександрівна

Біловодська Олена Анатоліївна, доцент

Сумський державний університет

Синенко

Тетяна Павлівна,

Легеза

Ірина Михайлівна

Кітченко Людмила Миколаївна, старший викладач

Сумський національний аграрний університет

Крива

Ольга Миколаївна

Юдіна Тетяна Іллівна, професор

Київський національний  торговельно-економічний університет

Гребінь

Анна Василівна,

Ковч

Аліна Володимирівна

Хіврич Борис Іванович, доцент

Національний університет харчових технологій

Кучер

Дар’я Леонідівна

Сорокіна Світлана Вікторівна, доцент

Харківський державний університет харчування та торгівлі

Забурмеха

Лілія Ігорівна

Ковальчук Світлана Володимирівна, професор

Хмельницький національний університет

Дорофєєв

Микола Володимирович

Ящук Надія Олександрівна, доцент

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Москвяк

Ірина Романівна

Турчин Ірина Миронівна, доцент

Львівський інститут економіки та туризму

Карпіна

Марина Олександрівна

Кирильченко Марина Володимирівна, старший викладач

Таврійський державний агротехнологічний університет

Солощенко

Ліля Сергіївна

Рєпіна Інна Миколаївна, професор

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ВІЙСЬКОВІ  НАУКИ

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

Буханевич

Дмитро Анатолійович,

Бойко

Сергій Володимирович

Нестеренко Микола Миколайович, доцент

Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації

Волошин

Владислав Андрійович,

Гордєєв

Ілля Олександрович

Тимочко Олександр Іванович, професор

Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

Немикін

Дмитро В'ячеславович

Дерев’янчук Анатолій Йосипович, професор

Сумський державний університет

Рівняк

Андрій Семенович

Звонко Андрій Андрійович, старший викладач

Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

Гнатишин

Денис Олегович

Макогон Олена Анатоліївна, старший викладач

НТУ «Харківський політехнічний інститут»

Гончаров

Андрій Анатолійович

Куценко Володимир Валерійович, старший викладач

Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

Ковальчук

Олександр Володимирович

Дяков Святослав Іванович, начальник кафедри

Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

Мельник

Владислав Володимирович

Зозуля Артем Володимирович, доцент

Національна академія національної гвардії України

Омельченко

Максим Михайлович,

Рожньов

Іван Олександрович

Мажара Ігор Петрович, старший викладач

Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

Рубан

Юрій Сергійович

Самоквіт Віталій Іванович, завідувач навчального кабінету

Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

Бирюк

Владислав Вікторович

Кузьменко Руслан Валентинович, заступник начальника кафедри

Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

Деркач

Валерія Генадіївна

Чурмантаєв Петро Салаватович, доцент

Національна академія внутрішінх справ

Дорофей

Дмитро В'ячеславович

Чигінь Василь Іванович, професор

Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

Крилюк

Богдан Іванович,

Борисенко

Сергій Вікторович

Ткачук Микола Анатолійович, доцент,

Васильєв Антон Юрійович, доцент

НТУ «Харківський політехнічний інститут»

Лупол

Сергій Віталійович

Неклонський Ігор Михайлович, доцент

Національний університет цивільного захисту України

Мельник

Сергій Володимирович

Бучик Сергій Степанович, начальник кафедри

Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова

Тищенко

Юлія Миколаївна

Прокопенко Євгеній Володимирович, професор

Національна академія державної прикордонної служби України  імені Богдана Хмельницького

Рассоха

Сергій Миколайович

Сачук Ігор Іванович, начальник кафедри

Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

Шапка

Артем Олегович

Коноваленко Олександр Дмитрович, доцент

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Шуліка

Владислав Іванович

Жарков Яків Миколайович, завідувач кафедри

Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Чорний

Андрій Вікторович

Дроздов Михайло Олексійович, доцент

Військова академія

ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА ТА ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

Бочок

Станіслав Сергійович

Халмурадов Батир Данатарович, доцент

Національний авіаційний університет

Приходько

Володимир Олегович

Васильєв Борис Георгійович, доцент

Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

Іванов

Олександр Володимирович

Кулик Яків Сергійович, викладач

Національний університет цивільного захисту України

Рало

Роман Дмитрович

Шаломов Володимир Анатолійович, доцент,

Бєліков АнатолійСерафимович, завідувач кафедри

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

Верещак

Дмитро Сергійович

Калашніков Олександр Олександрович, старший викладач

НТУ «Харківський політехнічний інститут»

Євграфов

Василь Сергійович

Богатов Олег Ігорович, доцент

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Кривонос

ОлександраВалеріївна

Дейна Ігор Петрович, старший викладач

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Михайлишин

МиколаРоманович

Семерак Михайло Михайлович, завідувач кафедри

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

Москаленко

ВладиславВікторович

Куліш Анатолій Миколайович, директор інституту,

Солонар Анастасія Вікторівна, доцент

Сумський державний університет

Фелонюк

Віталій Михайлович

Леонтьєв Дмитро Миколайович, доцент

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

Вітюк

Мар'яна Леонідівна

Лепкий Михайло Іванович, доцент

Луцький національний технічний університет

Іващенко

Світлана Вікторівна

Овчарук Валерія Анатоліївна, доцент

Одеський державний екологічний університет

Кислиця

Дмитро Вадимович

Воскобійник Олена Павлівна, проректор,

Дикань Сергій Антонович, доцент

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Куркурін

Богдан Павлович

Нуянзін Олександр Михайлович, доцент

Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України

Москаленко

Максим Михайлович

Бурик Іван Петрович, завідувач кафедри

Конотопський інститут Сумського державного університету

Ніколаєнко

Юрій Володимирович

Стрежекуров Едуард Євгенович, доцент

Дніпровський державний технічний університет

Пустовіт

Оксана Володимирівна

Кіпоренко Ганна Сергіївна, доцент

Українська інженерно-педагогічна академія

Пятигорець

ЯрославВасильович

Тимофєєв Микола Сергійович, викладач

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Стельникович

МаксимОлександрович

Мельник Олександр Васильович, доцент

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Шевчук

Юрій Леонідович

Андрощук Руслан Анатолійович, доцент

Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

Пугачов

Валерій Анатолійович,

Білодід

Іван Вікторович

Євсєєв Сергій Петрович,

доцент

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Рендзеняк

Назар Андрійович,

Мандебура

Наталя Миколаївна

Касянчук Михайло Миколайович, доцент,

Якименко Ігор Зіновійович, доцент

Тернопільський національний економічний університет

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

Давидюк

Андрій Вікторович

Яковів Ігор Богданович,

доцент

НТУУ «Київський політехнічний інститут іменіІгоря Сікорського»

Акользіна

Ольга Сергіївна,

Кулібаба

Владислав Андрійович

Горбенко Іван Дмитрович,професор

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Зимницький

Олег Геннадійович

Карпінський Микола Петрович,професор

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

Власенко

Віталій Владиславович,

Крояло

Петро Михайлович

Політанський Леонід Францович, завідувач кафедри

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Кунянський

Олександр Юрійович,

Козлова

Олена Юріївна

Кононович Володимир Григорійович, доцент,

Тимошенко Лідія Миколаївна,

доцент

Одеський національний політехнічний університет

Борова

Марина Петрівна

Добринін Ігор Станіславович,

доцент

Харківський національний університет радіоелектроніки

Брошеван

Євгенія Вікторівна

Потій Олександр Володимирович,професор

Національний аерокосмічний університет імені
М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

ТЕХНОГЕННА  БЕЗПЕКА

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

Говорун

Анастасія Олександрівна

Мислюк Ольга Олександрівна, доцент

Черкаський державний технологічний університет

Шевченко

Євген Олегович,

Ханас

Назар Романович

Штайн Богдан Володимирович, доцент

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

Богачевська

Юлія Ігорівна,

Бондар

Вікторія Русланівна

МальованийМирослав Степанович, завідувач кафедри

Національний університет «Львівська політехніка»

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

Войтко

Михайло Ярославович

Коротун Олена Павлівна, асистент

ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет»

Єлісєєва

Діана Сергіївна

ВасиліничТамара Миколаївна, доцент

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Сільва Рубіо Луїс Антоніо, Гарсія Каманчо Ернан Улліанодт

Васильківський ІгорВолодимирович, доцент

Вінницький національний технічний університет

Маложон

Юлія Володимирівна, Довгаль

Марина Андріївна

Стрілець Віктор Маркович, доцент

Національний університет цивільного захисту України

Чернобривцева

Марія Андріївна,

Магда

Антон Сергійович

Харламова Олена Володимирівна, доцент Черненко Сергій Михайлович, доцент

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

Грендиш

Роксолана Русланівна,

Чабан

Ярослав Миколайович

Параняк Роман Петрович, завідувач кафедри,

Калин Богдана Миколаївна, доцент

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій
ім. С.З. Гжицького

Шипот

Любомир Сергійович

Пазен Олег Юрійович, викладач кафедри

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

Ткаченко

Анастасія Анатоліївна, Недобачій

Людмила Володимирівна

Цина Андрій Юрійович, завідувач кафедри

Полтавський національний педагогічний університет
імені В.Г. Короленка

Рибальченко

Тетяна Павлівна

КіпоренкоГанна Сергіївна, доцент кафедри

Українська інженерно-педагогічна академія

Трошкін

Сергій Едуардович

Поздєєв Сергій Валерійович, професор кафедри

Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України

Чепусенко

Євген Олександрович, Єфіменко

Анастасія Юріївна

Богатов Олег Ігорович, доцент

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Доложевська

Вікторія Олександрівна

Глива Валентин Анатолійович, завідувач кафедри

Національний авіаційний університет

Нагурський

Назар Олегович

Мальований Мирослав Степанович, завідувач кафедри

Національний університет «Львівська політехніка»

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

Бойко

Валентин Михайлович

Коваленко Вікторія Володимирівна, доцент

Національний авіаційний університет

Жадько

Ірина Олексіївна

Третьяков Олег Вальтерович, професор

Харківський національний університет міського господарства
імені О.М. Бекетова

Головенко

Катерина Станіславівна, Гончаренко

Дар’я Олександрівна

Колосюк Володимир Петрович, професор,

Чебенко Юрій Миколайович, доцент

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Зайцева

Катерина Олександрівна,

Пасічник

Олена Вадимівна

Крайнюк Олена Володимирівна, доцент

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Помешкіна

Ірина Леонідівна,

Євтушенко

Степан Дмитрович

Євтушенко Наталія Сергіївна, доцент

НТУ«Харківський політехнічний інститут»

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

Мамонтов

Олег Олександрович

Мамонтов Олександр Вікторович, старший викладач

Харківський національний університет радіоелектроніки

Бекетова

Інна Сергіївна

Задорожня Вікторія Володимирівна, доцент

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

Луценко

Марина Миколаївна

Веремей Михайло Іванович, доцент

Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця

Мірошніченко

Юлія Олександрівна

Кулик Михайло Ілліч, доцент

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Ігнатенко

Анастасія Анатоліївна

Серіков Яків Олександрович, доцент

Харківський національний університет міського господарства

імені О.М. Бекетова

Науменко

Ірина Олександрівна,

Науменко

Аліна Олександрівна

Богатов Олег Ігорович, доцент,

Аврунін Григорій Аврамович, доцент

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Ковальчук

Вікторія Русланівна

Брусенцов Віталій Гаврилович, професор

Український державний університет залізничного транспорту

Продоус

Анна Володимирівна

Вісин Олена Олександрівна, доцент

Луцький національний технічний університет

Форсюк

Максим Романович

Резніченко Ганна Михайлівна, викладач

Національний університет цивільного захисту України

Крайнюк

Максим Юрійович

Буц Юрій Васильович, доцент

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Куцмус

Сергій Олександрович

Станіславчук Оксана Володимирівна, доцент

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

Шкабура

Світлана Василівна

Біла Неля Степанівна, старший викладач

Донецький національний технічний університет

Сметанін

Микола Вікторович,

Ковтун

Антон Володимирович

Мітіна Наталія Борисівна, завідувач кафедри

ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Тьошина

Лідія Олегівна,

Колода

Анна Іванівна

Саньков Петро Миколайович, доцент,

Беліков Анатолій Серафімович, завідувач кафедри

ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

Торговець

Руслан Олександрович

Землянський Олег Миколайович, доцент

Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України

Сидорук

Андрій Павлович

Вайналович Олександр Володимирович, завідувач кафедри

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Кирик

Роман Степанович

Городецький Іван Миколайович, доцент

Львівський національний аграрний університет

Лего

Катерина Володимирівна

Фалько Віра Володимирівна, старший викладач

Сумський державний університет

Ващинська

Ольга Віталіївна

Курепін В'ячеслав Миколайович, старший викладач,

Яблуновська Катерина Олександрівна, асистент

Миколаївський національний аграрний університет

Давидова

Євгенія Володимирівна

Артюх Світлана Миколаївна, доцент

Українська інженерно-педагогічна академія

Мулік

Наталія Леонідівна

Левашова Юлія Станіславівна, доцент

Харківський національний університет будівництва та архітектури

Самойленко

Микола Олександрович

Шевченко Тихін Віталійович, викладач

Харківський національний університет внутрішніх справ

Процишин

Тарас Миколайович

Домінік Андрій Михайлович, старший викладач

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

Думанчук

Катерина Петрівна

Станіславчук Оксана Володимирівна, доцент

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

Вельбой

Владислав Михайлович,

Гуторов

Ігор Сергійович

Омельяненко Елеонора Василівна, доцент

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Саковець

Богдан Васильович,

Тодосов

Андрій Вікторович

Ковтун Анатолій Васильович, доцент

Національна академія Національної гвардії України

Лобода

Дмитро Олександрович

Кондель Володимир Миколайович, доцент

Полтавський національний педагогічний університет імені
В.Г. Короленка

       

 

Г У М А Н І Т А Р Н І   Н А У К И

 

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

 

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

 

Вершигора

Наталія Анатоліївна

Кузнець Тетяна Володимирівна, професор

Уманський державний педагогічний університет
імені Павла Тичини

 

Діденко

Артем Сергійович

Костенко Оксана Олексіївна, доцент

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

 

Ломоносов

Михайло Володимирович

Потапенко Максим Васильович, доцент

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

 

Мартинюк

Назар Анатолійович

Трофимович Володимир Васильович, професор

Національний університет «Острозька академія»

 

Пастернак

Василина Володимирівна

Аркуша Олена Георгіївна, доцент

Львівський національний університет імені Івана Франка

 

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

 

Дігтяр

Анна Олексіївна

Дегтярьов Сергій Іванович, доцент

Сумський державний університет

 

Кулик

Вікторія Олександрівна

Будзар Марина Михайлівна, доцент

Київський університет
імені Бориса Грінченка

 

Лобода

Дмитро Олександрович

Год Борис Васильович, професор

Полтавський національний педагогічний університет
імені В.Г. Короленка

 

Пиндорак

Анастасія Володимирівна

Стефанюк Галина Василівна, доцент

ДВНЗ  «Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника»

 

Скібчик

Анна Василівна

Михальчук Роман Юрійович,доцент

Рівненський державний гуманітарний університет

 

Твердохліб

Наталія Юріївна

Пачев Сергій Іванович, доцент

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

 

Якуніна

Ганна Павлівна

Ямпольська Лариса Миколаївна, доцент

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

 

Ящук

Олександр Володимирович

Ульяновський Василь Іринархович, професор

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

 

Бельдій

Альона Михайлівна

Темірова Надія Романівна, професор

Донецький національний університет імені Василя Стуса

 

Вишняк

Наталія Ігорівна

Разіцький Віталій Йосипович, доцент

Київський національний торговельно-економічний університет

 

Іваник

Олександра Віталіївна

Босенко Наталія Петрівна, старший викладач

Центральноукраїнський  державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

 

Кронгауз

Владислав Олександрович

Земзюліна Наталія Іванівна, професор

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

 

Крюченкова

Наталя Олександрівна

Дроздов Віктор Володимирович, доцент

Ізмаїльський державний гуманітарний університет

 

Лучіна

Вікторія Анатоліївна

Світленко Сергій Іванович, професор

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

 

Прохода

Дар’я Ігорівна

Харламов Михайло Іванович, доцент

Національний університет цивільного захисту України

 

Скирда

Максим Володимирович

Добролюбська Юлія Андріївна, професор

ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського»

 

Степанова

Вікторія Олександрівна

Погорєлов Анатолій Анатолійович, доцент

Миколаївський національний університет імені

В.О. Сухомлинського

 

Сухоручко

Володимир Васильович

Сигидин Михайло Васильович, доцент

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

 

УКРАЇНСЬКА  МОВА ТА  ЛІТЕРАТУРА

(у т.ч. методика їх викладання)

 

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

 

Ковалюк

Юлія Миколаївна

Башманівська Любов Андріївна, доцент

Житомирський державний університет імені Івана Франка

 

Семерин

Христина Дмитрівна

Кочерга Світлана Олексіївна, професор

Національний університет «Острозька академія»

 

Масляєва

Ірина Володимирівна

Колоїз Жанна Василівна, завідувач кафедри

ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет»

 

Лебедівна

Оксана Ярославівна

Передрієнко Віталій Аркадійович, доцент

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

 

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

 

Резнік

Тетяна Петрівна

Караман Ольга Володимирівна, професор

Київський університет імені Бориса Грінченка

 

Логай

Клавдія Володимирівна

Блєдних Тетяна Юріївна, доцент

Національний педагогічний університет
імені М.П. Драгоманова

 

Резніченко

Юлія Олегівна

Олійник Наталія Петрівна, завідувач кафедри

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

 

Шиманівська

Наталія Іванівна

Мафтин Наталія Василівна, професор

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника»

 

Баран

Іван Миронович

Хомич Тетяна Леонідівна, доцент

Чернігівський національний педагогічний університет
імені Т.Г. Шевченка

 

Чунакова

Тамара Олександрівна

Кутузова Наталя Валеріївна, доцент

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

 

Черкевич

Ольга Олександрівна

Гороф'янюк Інна Валентинівна, заступник декана

Вінницький державний педагогічний університет мені Михайла Коцюбинського

 

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

 

Кравчук

Марія Валеріївна

Куцевол Ольга Миколаївна, завідувач кафедри

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

 

Пасічник

Людмила Русланівна

Хом'як Іван Миколайович, завідувач кафедри

Національний університет «Острозька академія»

 

Ключник

Тетяна Олександрівна

Кудряшова Оксана Валентинівна, доцент

Київський університет імені Бориса Грінченка

 

Макарадзе

Христина Зурабівна

Матушек Олена Юріївна,  професор

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

 

Погасій

Юлія Вікторівна

Вертипорох Оксана Володимирівна, доцент

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

 

Шитік

Марина Олександрівна

Гурдуз Андрій Іванович,  доцент

Миколаївський національний університет
імені В.О. Сухомлинського

 

Світлішина

Анна Ігорівна

Педченко Світлана Олександрівна, доцент

Полтавський національний педагогічний університет          імені В.Г. Короленка

 

Вольська Ірина Олександрівна

Дяченко Наталія Миколаївна, доцент

Житомирський державний університет імені Івана Франка

 

Денисюк

Олександра Василівна

Денисюк Василь Вікторович, доцент

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

 

Баранська

Соломія Василівна

Стецик Марія Степанівна, доцент

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

 

Онищенко

Олена Сергіївна

Пелепейченко Людмила Миколаївна, професор

Національна академія Національної гвардії України

 

Кришталь

Уляна Володимирівна

Форманова Світлана Вікторівна, професор

Одеський національний університет імені І.І. Мечнікова

 

СЛОВ’ЯНСЬКІ  МОВИ  ТА  ЛІТЕРАТУРИ

 

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

 

Дика

Ольга Зіновіївна

Кравчук Алла Миколаївна,

завідувач кафедри

Львівський національний університет імені Івана Франка

 

Мясоєдова

Марія Вікторівна

Педченко Олена Василівна,

старший викладач

Маріупольський державний університет

 

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

 

Першин

Євген Вікторович

Степанов Євгеній Миколайович, завідувач кафедри

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

 

Хамова

Тетяна Сергіївна

Пристайко Тамара Степанівна, завідувач кафедри

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

 

Кащенко

Матвій Ігорович

Павленко Ірина Яківна,  завідувач кафедри

Запорізький національний університет

 

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

 

Альохіна

Крістіна Сергіївна

Абламська Олена Василівна,

доцент

Миколаївський національний університет імені

В.О.Сухомлинського

 

Щербак

Катерина Олексіївна

Дука Людмила Іванівна, доцент

Запорізький національний університет

 

Прихожа

Тетяна Олександрівна

Каневська Ольга Борисівна, доцент

ДВНЗ «Криворізьий державний педагогічний університет»

 

Бойко

Ольга Олексіївна

Раковська Ніна Михайлівна,

завідувач кафедри

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

 

Комариця

Анна Орестівна

Климець Мар’яна Юріївна,

асистент

Львівський національний університет імені Івана Франка

 

Односум

Наталя Володимирівна

Пахарєва Тетяна Анатоліївна, професор

Національний педагогічний університет імені
М.П. Драгоманова

 

РОМАНО-ГЕРМАНСЬКІ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

 

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

 

Байтеряков

Євген Олегович

Насалевич Тамара Василівна,доцент

Мелітопольськийдержавнийпедагогічнийуніверситетімені Богдана Хмельницького

 

Князян

Діана Хачатурівна

Млінчик Андрій Венедиктович, доцент

Одеський національнийуніверситетімені І.І. Мечникова

 

Стеценко

Дар'яВолодимирівна

Заболотська Олександра Володимирівна, доцент

Херсонський державний університет

 

Філонцева

ІринаЛеонідівна

Нев'ярович Наталія Юріївна, доцент

Херсонський державний університет

 

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

 

Бартко

Світлана Володимирівна

Прадівлянна Людмила Миколаївна, доцент

Вінницький державний педагогічний університетімені Михайла Коцюбинського

 

Кім-Іллєнок

ВалеріяВолодимирівна

Жигоренко Ірина Юріївна, доцент

Мелітопольськийдержавний педагогічнийуніверситет імені Богдана Хмельницького

 

Коваль

Тетяна Юріївна

Єгорова Олеся Іванівна, доцент

Сумський державний університет

 

Потій

Ольга Володимирівна

Самохіна Вікторія Опанасівна, профессор

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

 

Турта

Юлія Петрівна

Калитюк Лідія Петрівна, доцент

Київський університет імені Бориса Грінченка

 

Чобу

Юлія Федорівна

Кібальнікова Тетяна Володимирівна, доцент

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира  Винниченка

 

Швачка

Ангеліна Юріївна

Мокра Ольга Миколаївна, доцент

Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «ДДПУ»

 

Юшко

Валерія Євгенівна

Судорженко Галина Петрівна, доцент

Київський національний лінгвістичний університет

 

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

 

Абрамова

КристінаАндріївна

Ковбасюк Лариса Анатоліївна, доцент

Херсонський державний університет

 

Вотченко

Анастасія Сергіївна

Демчук Ангеліна Іванівна, доцент

ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені
К.Д. Ушинського»

 

Добичін

ВладиславІгорович

Комаров Сергій Анатолійович, доцент

Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «ДДПУ»

 

Кавун

ЮліяОлександрівна

Кирилюк Марія Андріївна, доцент

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

 

Комар

Маргарита Сергіївна

МілютінаОльга Костянтинівна, доцент

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

 

Лащ

Ксенія Сергіївна

Кобякова Олена Карпівна,  доцент

Сумський державний університет

 

Марко

Юлія Іванівна

Арістова Наталія Олександрівна, доцент

Національний університет біоресурсів і природокористування України

 

Морозовська

Леся Іванівна

Корольова Алла Валер'янівна, професор

Національний педагагогічний університет імені
 М. П. Драгоманова

 

Попова

Тетяна Олександрівна

Старова Олена Олександрівна, старший викладач

Національний університет цивільного захисту України

 

Тумачок

Світлана Сергіївна

Вишивана Наталія Володимирівна, доцент

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

 

ПЕРЕКЛАД

 

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

 

Мацьків

Марія Анатоліївна

Кам’янець Анжела Богданівна, доцент

Львівський національний університет імені Івана Франка

 

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

 

Найденко

Олена Володимирівна

Змійова Ірина Володимирівна, професор

Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»

 

Стасенко

Роксоляна Юріївна

Паславська Алла Йосипівна,  завідувач кафедри

Львівський національний університет імені Івана Франка

 

Табака

Ксенія Романівна

Ребрій Олександр Володимирович, завідувач кафедри

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

 

Уманська

Поліна Анатоліївна

Вотінцева Марина Леонідівна, доцент

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

 

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

   

Верещак

Анастасія Сергіївна

Демецька Владислава

Валентинівна, професор

Херсонський державний університет

 

Демчко

Вікторія Андріївна

Єнчева Галина Григорівна, доцент

Національний авіаційний університет

 

Лазуткіна

Юлія Андріївна

Дегтярьова Лариса Іванівна,

старший викладач

Сумський державний університет

 

Різник

Максим Сергійович

Скрильник Сергій Вікторович, доцент,

Міхненко Наталія Федорівна, викладач

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

СОЦІОЛІНГВІСТИКА

   

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

 

Ктіторова

Анастасія Сергіївна

Мацюк Галина Петрівна, професор

Львівський національний університет імені Івана Франка

 

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

 

Новикова

Єлизавета Віталіївна

Климович Світлана Миколаївна, завідувач кафедри

Херсонський державний університет

 

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

 

Степаненко

Зоряна Олександрівна

Ляшук Анна Миколаївна, доцент

Центральноукраїнський  державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

 

Коновалов

Олександр Андрійович

Дубова Олена Анатоліївна, професор

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

 

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

 

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

 

Марченко

Галина Віталіївна

Підлужна Галина Володимирівна,доцент

Житомирський державний університет імені Івана Франка

 

Мініна

Карина Олександрівна

Безлюдна Наталія Валентинівна,доцент

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

 

Сізоненко

Катерина Володимирівна

Бондаренко Геннадій Леонідович,доцент

Київський університет імені Бориса Грінченка

 

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

 

Єременко

Анастасія Олександрівна

Бутенко Наталія Іванівна, доцент, Спринь Олександр Борисович,доцент

Херсонський державний університет

 

Карпенко

Сергій Ігорович

Курок Віра Панасівна,професор

Глухівський національний педагогічний університет

імені Олександра Довженка

 

Ляшенко

Руслан Сергійович

Галузяк Василь Михайлович,доцент

Вінницький державний педагогічний університет

імені Михайла Коцюбинського

 

Притуляк

Віра Андріївна

Коберник Галина Іванівна,професор

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

 

Солончук

Анастасія Олександрівна

Різник Надія Анатоліївна,старший викладач

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

 

ДИПЛОМ  ІІІ СТУПЕНЯ

 

Басараба

Оксана Андріївна

Франчук Тетяна Йосипівна,доцент

Кам’янець-Подільський національний університет
імені Івана Огієнка

 

Гайкова

Алеся Володимирівна

Власенко Елеонора Анатоліївна,старший викладач

Мелітопольський державний педагогічний університет
імені Богдана Хмельницького

 

Єфремова

Юлія Олегівна

Желан Алла Василівна,доцент

Миколаївський національний університет
імені В.О.Сухомлинського

 

Іщук

Анжеліка Вікторівна

Гагарін Микола Іванович,доцент

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

 

Макаренко

Вікторія Сергіївна

Островерх Ольга Олександрівна,доцент

Національний університет цивільного захисту України

 

Смірнова

Марія Андріївна

Цина Валентина Іванівна,доцент

Полтавський національний педагогічний університет
імені В.Г.Короленка

 

Стасюк

Юлія Вікторівна

Єрьоменко Ольга Анатоліївна,доцент

Українська інженерно-педагогічна академія

 

Хомик

Марія Миколаївна

Гевко Оксана Іванівна,доцент

Дрогобицький державний педагогічний університет
імені Івана Франка

 

Чмир

Олексій Володимирович

Жаровська Олена Петрівна,старший викладач,

Мартинець Лілія Асхатівна,доцент

Донецький національний університет імені Василя Стуса

 

ДОШКІЛЬНА  ОСВІТА

 

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

 

Оникієнко

Альона Валеріївна

Пономаренко Тетяна Олександрівна, завідувач кафедри

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

 

Марчук

Тетяна Сергіївна

Падалка Ольга Іванівна, доцент

Рівненський державний гуманітарний університет

 

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

 

Сірик

Ірина Миколаївна

Коновальчук Іван Іванович, доцент

Житомирський державний університет імені Івана Франка

 

Дубницька

Інна Анатоліївна

Манжелій Наталія Михайлівна, доцент

Полтавський національний педагогічний університет
імені В.Г. Короленка

 

Ткачук

Богдан Олексійович

Ліннік Олена Олегівна, професор

Київський університет імені Бориса Грінченка

 

Бойко

Валентина Володимирівна

Аніщук Антоніна Миколаївна, доцент

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

 

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

 

Лупир

Вікторія Сергіївна

Омеляненко Алла Володимирівна, доцент

Бердянський державний педагогічний університет

 

Чернецька

Тетяна Володимирівна

Харченко Наталія Валентинівна, доцент

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

 

Навроцька

Ірина Юріївна

Івах Світлана Михайлівна, доцент

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

 

Доротюк

Юлія Олександрівна

Ватаманюк Галина Петрівна, старший викладач

Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

 

Огородник

Ірина Олегівна

Шулигіна Раїса Андріївна, доцент

Національний педагогічний університет
імені М.П. Драгоманова

 

Журавко

Тетяна Валеріївна

Рогальська-Яблонська Інна Петрівна, завідувач кафедри

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

 

Шурда

Жанна Іллівна

Полєвікова Ольга Борисівна, доцент

Херсонський державний університет

 

ПОЧАТКОВА  ОСВІТА

 

ДИПЛОМ  І СТУПЕНЯ

 

Гарбіч

Галина Володимирівна

Луців Світлана Ігорівна, доцент

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

 

Плахотнюк

Юлія Олександрівна,

Усенко

Юлія Ігорівна

Барановська Ірина Георгіївна, доцент

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

 

Парійчук

Ірина Петрівна

Коновальчук Іван Іванович, доцент

Житомирський державний університет імені Івана Франка

 

ДИПЛОМ  ІІ СТУПЕНЯ

 

Герцан

Юлія Михайлівна,

Бєлова

Олена Юріївна

Бахмат Наталія Валеріївна, доцент

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

 

Друць

Ірина Валеріївна

Ващенко Олена Миколаївна, доцент,

Романенко Людмила Віталіївна, старший викладач

Київський університет імені Бориса Грінченка

 

Топчій

Наталія Михайлівна

Павленко Юлія Григорівна, асистент

Полтавський національний педагогічний університет
імені В.Г.Короленка

 

Шубіна

Марія Володимирівна

Пальшкова Ірина Олександрівна, професор

ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет  
імені К.Д.Ушинського»

 

ДИПЛОМ  ІІІ СТУПЕНЯ

 

Зеленська

Ольга Михайлівна,

Кузяніна

Ольга Григорівна

Пінчук Ірина Олександрівна, в.о.доцента

Глухівський національний педагогічний університет

імені Олександра Довженка

 

Краєва

Жанна Юріївна

Гриценко Ірина Валентинівна, доцент

Херсонський державний університет

 

Лут

Марина Вікторівна

Павлик Олена Анатоліївна, доцент

ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет»

 

Лютич

Віра Олександрівна

Січко Ірина Олександрівна, доцент

Миколаївський національний університет імені
В.О.Сухомлинського

 

Мельникович

Анна-Марія Андріївна

Скалич Любов Йосипівна, доцент

Дрогобицький державний педагогічний університет

імені Івана Франка

 

Пономаренко

Марина Олександрівна

Гарачук Тетяна Володимирівна, старший викладач

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

 

ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ

 

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

 

Калаєва

Вероніка Володимирівна

Власова Олена Іванівна, завідувач кафедри

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

Захаревич

Наталія Василівна

Яцюк Марія Валеріївна, доцент

КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти»

 

Куценко

Катерина В'ячеславівна

Яценко Тамара Семенівна, завідувач кафедри

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

 

Столярик

Юлія Дмитрівна

Поспелова Ірина Донатасівна, доцент,

Павлова Ірина Георгіївна, доцент

ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет
імені К.Д. Ушинського»

 

Чиж

Альона Сергіївна

Тавровецька Наталія Іванівна, доцент

Херсонський державний університет

 

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

 

Байдюк

Анна Павлівна

Тичина Ірина Миколаївна, доцент

Житомирський державний університет імені Івана Франка

 

Деулін

Микита Павлович

Кучеренко Єгор Валерійович, доцент

Національний педагогічний університет імені
М.П. Драгоманова

 

Євтушик

Марина-Катерина Вадимівна

Каламаж Руслана Володимирівна, проректор

Національний університет «Острозька академія»

 

Кіт

Ольга Богданівна

Грабовська Софія Леонідівна, завідувач кафедри

Львівський національний університет імені Івана Франка

 

Коломойчук

Дар'я Володимирівна

Літвінова Ольга Володимирівна,  доцент

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

 

Чернова

Людмила Віталіївна

Носенко Елеонора Львівна, завідувач кафедри

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

 

Попова

Тетяна Олександрівна

Гура Світлана Олександрівна, викладач

Національний університет цивільного захисту України

 

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

 

Волеваха

Дарина Сергіївна

Шлімакова Ірина

Іванівна, в.о. завідувача кафедри

Чернігівський національний педагогічний університет
імені Т.Г. Шевченка

 

Волобуєва

Аліна Ігорівна

Шевченко Світлана Віталіївна, доцент

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

 

Гаврикова

Олена Анатоліївна

Кузікова Світлана Борисівна, професор

Сумський державний педагогічний університет
імені А.С. Макаренка

 

Гардаш

Оксана Володимирівна

Бондар Катерина Миколаївна, доцент

ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет»

 

Гунько

Олеся Олегівна

Галецька Інна Іванівна, доцент

Львівський національний університет імені Івана Франка

 

Ігнатьєва

Аліна Олександрівна

Диса Олена Вікторівна, доцент

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

 

Литвиненко

Яна Павлівна

Гончарук Наталія Миколаївна, доцент

Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

 

Лось

Ірина Володимирівна

Чижма Діана Миколаївна, доцент

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

 

Мельник

Анна Валеріївна

Вахоцька Ірина Олександрівна, доцент

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

 

Плоткіна

Ольга Сергіївна

Підбуцька Ніна Вікторівна, доцент

НТУ «Харківський політехнічний інститут»

 

Позняк

Оксана Олегівна

Романенко Оксана Вікторівна, професор

Національна академія внутрішніх справ

 

Радченко

Олена Костянтинівна, Щербунова

Юлія Олександрівна

Діуліна Віра Василівна, доцент

Українська інженерно-педагогічна академія

 

Чорнобай  

Іван Іванович

Шандрук Сергій Костянтинович, професор

Тернопільський національний економічний університет

 

КОРЕКЦІЙНА ТА СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

 

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

 

Поджара

Альона Євгеніївна

Луцько Катерина Василівна, доцент

Київський університет імені Бориса Грінченка

 

Субботіна

Жанна Олександрівна

Захарова Наталя Миколаївна, доцент

Бердянський державний педагогічний університет

 

Файдюк

Олена Валентинівна

Лях Тетяна Леонідівна, доцент

Київський університет імені Бориса Грінченка

 

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

 

Кононович

Ірина Олександрівна

Михайленко Оксана Володимирівна, доцент

КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»

 

Маркевич

Анастасія Дмитрівна

Кальченко Лариса Володимирівна, доцент

Львівський національний університет імені Івана Франка

 

Клименко

Леся Валентинівна

Новгородський Руслан Григорович, доцент

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

 

Бордюжа

Катерина Василівна

Савінова Наталя Володимирівна, професор

Миколаївський національний університет
імені В.О. Сухомлинського

 

Гаджилова

Ганна Федорівна

Лопатинська Наталія Анатоліївна, доцент

КВНЗ «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія»

 

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

 

Кофлюк

Лілія Василівна

Мілевська Олена Павлівна,

доцент

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

 

Яроменко

Вероніка Олексіївна

Роєнко Світлана Олександрівна, доцент

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

 

Рибалко

Альона Олександрівна

Соловйова Тетяна Геннадіївна, викладач

Запорізький національний університет

 

Пересичанська

Людмила Миколаївна

Клімчук Вікторія Анатоліївна,

викладач

КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»

 

Євонова

Катерина Вікторівна

Краснова Наталія Павлівна, доцент

ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

 

Павловська

Алла Олександрівна

Косенко Юрій Миколайович,

доцент

Сумський державний педагогічний університет
імені А.С. Макаренка

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

 

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

 

Царенко

Юлія Олександрівна

Мартинчук Олена Валеріївна, завідувач кафедри

Київський університет імені Бориса Грінченка

 

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

 

Стрілець

Оксана Юріївна

Павлюк Тетяна Олександрівна, доцент

Рівненський державний гуманітарний університет

 

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

 

Слободянюк

Ганна Вадимівна

Яковлева Світлана Дмитрівна, завідувач кафедри

Херсонський державний університет

 

Мацак

Дар’я Василівна

Клопота Ольга Анатоліївна, доцент

КВНЗ «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія»

 

ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

 

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

 

Назаренко

Валерія Володимирівна

Калашнікова Любов Миколаївна, доцент

Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди

 

Бучок

Віктор Ігорович

Горбатюк Роман Михайлович, професор

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

 

Білоус

Іван Олександрович

Штефан Людмила Володимирівна, професор

Українська інженерно-педагогічна академія

 

Ільїна

Олександра Ігорівна

Кадемія Майя Юхимівна, професор, Бойчук Віталій Миколайович, доцент

Вінницький державний педагогічний університет
імені Михайла Коцюбинського

 

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

 

Купчак

Євгеній Олександрович

Осадчий Вячеслав Володимирович, професор

Мелітопольський державний педагогічний університет

імені Богдана Хмельницького

 

Мельніченко

Віта Вікторівна

Коробань Оксана Валеріївна, викладач

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

 

Красногорська

Вікторія Вікторівна

Бабакіна Оксана Олексіївна, доцент

КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»

 

Павлів

Оксана Василівна

Дольнікова Любов Василівна, доцент

Національний університет «Львівська політехніка»

 

Чорновол

Анна Євгенівна

Чорний Олексій Петрович, професор, Солошич Ірина Олександрівна, доцент

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

 

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

 

Бабінін

Дмитро Русланович

Придатко Олександр Володимирович, доцент

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

 

Король

Тетяна Ігорівна

Желанова Вікторія В’ячеславівна, доцент

Київський університет імені Бориса Грінченка

 

Пищик

Юлія Сергіївна

Доброскок Ірина Іванівна, професор

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

 

Грудина

Аліна Федорівна

Ігнатенко Ганна Володимирівна, доцент,

Курок Віра Панасівна, професор

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

 

Мошенко

Вікторія Вікторівна

Осипова Тетяна Юріївна, професор

ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського»

 

Гетьман

Ірина Сергіївна

Почтовюк Світлана Іванівна, доцент,

Солошич Ірина Олександрівна, доцент

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

 

Седельников

Кирило Денисович

Кулешова Вікторія Вікторівна, доцент

Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Української інженерно-педагогічної академії

 

Гаврилова

Ольга Євгеніївна

Чепурна Вікторія Олександрівна, доцент

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

 

Гончаренко

Катерина Сергіївна

Боснюк Валерій Федорович,

старший викладач

Національний університет цивільного захисту

 

ФІЛОСОФСЬКІ  НАУКИ

 

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

 

Яненко

Євгеній Сергійович

Теліженко Людмила Вікторівна, доцент

Сумський державний університет

 

Артеменко

Микита Андрійович

Панов Георгій Дмитрович, доцент

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

 

Кхелуфі

Аміна Нур Еддінівна

Хома Олег Ігорович, професор

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

Лубкін

Даніїл Дмитрович

Головащенко Сергій Іванович, професор

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

 

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

 

Салабаш

Анжеліка Олександрівна

Голубович Інна Володимирівна, професор

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

 

Турба

Ірина Олександрівна

Галій Алла Іванівна, доцент

Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С.Сковороди

 

Ткач

Валентин Сергійович

Богата Лідія Миколаївна, професор

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

 

Шаповал

Анна Віталіївна,
Щетина

Юлія Олександрівна

Думасенко Сергій Анатолійович, доцент

Херсонський державний університет

 

Загурська

Марія Олександрівна

Голубович Інна Володимирівна, професор

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

 

Лебєдєва

Вероніка Віталіївна

Ханстантинов Віталій Олександрович, завідувач кафедри

Миколаївський національний аграрний університет

 

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

 

Спічек

Ярослав Олегович

Козловський Віктор Петрович, доцент

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

 

Андріюк

Олександр Михайлович

Матюх Тамара Миколаївна,  старшийвикладач

Національний університет водного господарства та природокористування

 

Чирков

Сергій Юрійович

Козинцева Тетяна Олександрівна, доцент

Сумський державний університет

 

Холодирьов

Богдан Юрійович,

Чебанова

Маргарита Олександрівна

Халапсіс Олексій Владиславович, професор

Національна металургійна академія України

 

Ушакова

Наталя Андріївна

Запорожченко Олексій Володимирович, доцент

Ізмаїльський державний гуманітарний університет

 

Лічінакі

Олексія Віталіївна

Барановська Ольга Миколаївна, доцент

Одеський національний політехнічний університет

 

Балаєва

Аліса Ровшанівна

Землянський Анатолій Миколайович, доцент

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

 

Макаров

Леонід В’ячеславович

Нікульчев Микола Олександрович, завідувач кафедри

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

 

Кулініч

Ганна Олександрівна

Хоменко Ірина Вікторівна, професор, завідувач кафедри

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

 

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

 

Якубець

Олена Володимирівна

Бондаренко Ірина Володимирівна, професор

Харківська державна академія дизайну і мистецтв

 

Демидова

Маргарита Володимирівна

Чумаченко Олександр Анатолійович, старший викладач

Херсонський державний університет

 

Вишневецька

Марина Вікторівна

Олексюк Ольга Миколаївна, завідувач кафедри

Київський університет імені Бориса Грінченка

 

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

 

Андрієвський

Віктор Михайлович

Соболєв Олександр Валерійович, перший проректор,

Більдер Наталя Трифонівна, доцент

Харківська державна академія дизайну і мистецтв

 

Московенко

Інна Миколаївна

Романенко Наталія Григорівна, завідувач кафедри

Черкаський державний технологічний університет

 

Головко

Наталія Ігорівна

Сушко Валентина Анатоліївна, доцент

Харківська державна академія дизайну і мистецтв

 

Сорока

Оксана Василівна

Нагорняк Христина Михайлівна, доцент

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

 

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

 

Рева

Петро Ігорович

Цідило Ірина Ігорівна, викладач

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

 

Циганова

Марія Миколаївна

Думасенко Сергій Анатолійович, доцент

Херсонський державний університет

 

ВИДАВНИЧА СПРАВА ТА РЕДАГУВАННЯ

 

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

 

Єфремова

Анастасія Євгенівна

Зелінська Надія Віталіївна, завідувач кафедри

Українська академія друкарства

 

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

 

Захарчук

Олеся Володимирівна

Масімова Лариса Гагіківна, завідувач кафедри

Київський університет імені Бориса Грінченка

 

Пасічна

Валентина Василівна

Водолазька Світлана Анатоліївна, доцент

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

 

Теницька

Дарія Сергіївна

Подоляка Надія Степанівна, старший викладач

Сумський державний університет

 

Бісик

Назарій Орестович

Черниш Наталія Іванівна, доцент

Українська академія друкарства

 

Знак

Марта Олегівна

Водолазька Світлана Анатоліївна, доцент

Київський національний університет імені ТарасаШевченка

 

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

 

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

 

Городніченко

Анастасія Вікторівна

Лугова Тетяна Анатоліївна, доцент

Одеський національний політехнічний університет

 

Клименкова

Вероніка Олександрівна

Михайлик Олександр Володимирович, професор

Національна металургійна академія України

 

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

 

Тесля

Тетяна Станіславівна

Колєчкіна Людмила Миколаївна, професор

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

 

Цюра

Маргарита Анатоліївна

Воскобойнікова-Гузєва Олена Вікторівна, старший науковий співробітник

Київський університет імені Бориса Грінченка

 

Кухаренко

Мирослава Юріївна

Тур Оксана Миколаївна, доцент

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

 

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

 

Піхурович

Катерина Володимирівна

Філіпова Людмила Яківна, професор

Харківська державна академія культури

 

Мільська

Катерина Олександрівна

Анісімова Ольга Миколаївна, професор

Донецький національний університет імені Василя Стуса

 

Коломієць

Галина Олегівна

Швіцька Ірина Юріївна, доцент

Тернопільський національний економічний університет

 

Ткач

Ірина Леонідівна

Лукаш Галина Павлівна, професор

Донецький національний університет імені Василя Стуса

 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

 

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

 

Арканова

Анастасія Анатоліївна

Гриньова Марина Вікторівна, професор

Полтавський національний педагогічний університет
імені В.Г. Короленка

 

Ярмолюк

Анастасія Андріївна

Орлюк Олена Павлівна, професор

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

Майстро

Дарина Сергіївна

Перерва Петро Григорович, професор,

Маслак Марія Володимирівна, асистент

НТУ«Харківський політехнічний інститут»

 

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

 

Москаленко

Анастасія Андріївна,

Москаленко

Софія Андріївна

Хоменко Володимир Львович, доцент

Національний гірничий університет

 

Ковтун

Надія Генадіївна

Москалюк Наталія Володимирівна, доцент

Тернопільський національний економічний університет

 

Дігтярь

Анна Олексіївна

Логвиненко Микола Іванович, доцент

Сумський державний університет

 

Наумчук

Софія Ігорівна

Дзюбіна Катерина Олегівна, викладач

Національний університет «Львівська політехніка»

 

Колісник

Ярослав Анатолійович

Корновенко Сергій Валерійович, професор

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

 

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

 

Муравйова

Анна Юріївна

Шведка Олена Петрівна, доцент

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

 

Богиня

Костянтин Олександрович

Ромашко Алла Сазонівна, доцент

НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

 

Парфененко

Анастасія Едуардівна

Філей Юрій Володимирович, доцент

Запорізький національний технічний університет

 

Воліков

Тарас Анатолійович,

Огурченко

Володимир Георгійович

Петренко Віталій Олександрович, професор

Національна металургійна академія України

 

Шиян

Анна Сергіївна

Маслак Ольга Іванівна, професор

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

 

Кононенко

Олена Володимирівна,

Мезенцова

Анастасія Володимирівна

Селезень Світлана Володимирівна, доцент

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

 

Бондаренко

Олексій Юрійович,

Бублик

Олег Васильович

Прасолов Євген Якович, професор

Полтавська державна аграрна академія

 

ЮРИДИЧНІ НАУКИ

 

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

 

Бехтер

Євгенія Віталіївна

Дерев’янко Богдан Володимирович, професор

Сумський державний університет

 

Герасименко

Ігор Андрійович

Ігнатьєв Віталій Аркадійович, завідувач кафедри

Кіровоградський інститут державного та муніципального управління Класичного приватного університету

 

Голуб

Світлана Миколаївна

Єрмоленко Володимир Михайлович,  професор

Національний університет біоресурсів і природокористування України

 

Жовтоножко

Ірина Русланівна

Шведова Ганна Леонідівна, завідувач кафедри

Чорноморський національний університет імені Петра Могили

 

Матат

Андрій Володимирович

Васильченко Оксана Петрівна, доцент

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

Мовчан

Ірина В'ячеславівна

Барабаш Юрій Григорович, дрофесор

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

 

Олійник

Ярослава Валеріївна

Серьогін Віталій Олександрович, професор

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

 

Пєтєльнікова

Наталія Миколаївна

Стеценко Семен Григорович, професор

Інститут кримінально-виконавчої служби

 

Фартушна

Дар’я Костянтинівна

Сімсон Ольга Едуардівна, доцент

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

 

Ярега

Ганна Зіновіївна

Верес Ірина Ярославівна, доцент

Львівський національний університет імені Івана Франка

 

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

 

Бабак

Максим Андрійович

Філей Юрій Володимирович,

доцент

Запорізький національний технічний університет

 

Білоус

Костянтин Віталійович

Слинько Тетяна Миколаївна,

завідувач кафедри

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

 

Булгакова

Альона В'ячеславівна

Закоморна Катерина Олександрівна, доцент

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

 

Густера

Наталія Олександрівна

Павлюченко Юлія Миколаївна, доцент

Донецький національний університет імені Василя Стуса

 

Жуков

Микита Сергійович

Коломієць Тетяна Олександрівна, декан

Запорізький національний університет

 

Каритун

Олександр Іванович

Волошин Олексій Гнатович, старший викладач

Національна академія внутрішніх справ

 

Кирилюк

Анастасія Олегівна

Мінченко Андрій Олександрович, доцент

Університет митної справи та фінансів

 

Кривенко

Дмитро Євгенійович

Крат Василь Іванович, доцент

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

 

Пліш

Юлія Михайлівна

Войнарович Альона Богданівна, доцент

Львівський національний університет імені Івана Франка

 

Раєвська

Катерина Іллівна

Крайник Григорій Сергійович, асистент

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

 

Рємєняк

Олена Дмитрівна

Пузанова Галина Йосипівна, доцент

Одеський національний морський університет

 

Романов

Максим Юрійович

Наливайко Лариса Романівна,  завідувач кафедри

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

 

Семижон

Алла Володимирівна

Рожнова Вікторія Василівна,   завідувач кафедри

Національна академія внутрішніх справ

 

Сергєєва

Катерина Сергіївна

Закоморна Катерина Олександрівна, доцент

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

 

Стеблянко

Аліна Володимирівна

Бурбика Михайло Михайлович, завідувач кафедри,

Рєзнік Олег Миколайович, заступник директора

Сумський державний університет

 

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

 

Баула

Марина Валеріївна

Ткаченко Олександр Валерійович, доцент

Київський міжнародний університет

 

Василенко

Алла Іванівна

Завгородня Владислава Миколаївна, доцент,

Кунцевич Марія Павлівна, доцент

Сумський державний університет

 

Грунченко

Анастасія Анатоліївна,

Северин

Ярослав Вікторович

Деревянко Богдан Володимирович, професор

Сумський державний університет

 

Дмитришина

Валентина Анатоліївна

Козирєва Валентина Петрівна, викладач

Національний авіаційний університет

 

Зардов

Валентин Рустамович

Батраченко Тетяна Сергіївна, доцент

Університет митної справи та фінансів

 

Ковальова

Діана Костянтинівна,

Рудинська

Анастасія Олексіївна

Омельчук Любов Василівна, доцент

Університет державної фіскальної служби України

 

Короленко

Ілона Віталіївна

Нікітіна Леся Олегівна, доцент

Університет державної фіскальної служби України

 

Лисенко

Станіслав Юрійович

Середа Олена Григорівна, доцент

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

 

Луцков

В'ячеслав Олегович

Олькіна Олена Володимирівна, доцент

Національний університет «Одеська юридична академія»

 

Марків

Арсен Степанович

Уркевич Віталій Юрійович, професор

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

 

Перебийніс

Світлана Валеріївна

Каплій Олена Володимирівна, доцент

Національний університет «Одеська юридична академія»

 

Переходов

Микола Віталійович

Стоянов Микола Михайлович, доцент

Національний університет «Одеська юридична академія»

 

Проскуріна

Ірина Сергіївна

Січко Дмитро Сергійович, доцент

Чорноморський національний університет імені Петра Могили

 

Савчук

Віталія Миколаївна

Красицька Лариса Василівна, професор

Харківський національний університет внутрішніх справ

 

Садолінська

Ірина Сергіївна

Мирошниченко Наталія Анатоліївна, доцент

Національний університет «Одеська юридична академія»

 

Сибірцева

Людмила Сергіївна

Соболь Євген Юрійович, професор

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

 

Сікора

Вікторія Євгенівна

Петровська Ірина Ігорівна, доцент

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

 

Скрипник

Дар’я Олександрівна

Гловюк Ірина Василівна,
в.о. завідувача кафедри

Національний університет «Одеська юридична академія»

 

Смирнова

Анастасія Олександрівна

Пироженко Олександр Сергійович, професор

Харківська гуманітарно-педагогічна академія

 

Столбова

Марія Андріївна,

Рожкова

Анастасія Віталіївна

Чіпко Марина Володимирівна,

асистент

Національний університет «Одеська юридична академія»

 

Флюнт

Мар’яна Орестівна

Дикий Олег Вікторович, доцент

Національний університет «Одеська юридична академія»

 

Христюк

Ірина В’ячеславівна

Войцеховський Михайло Михайлович, завідувач кафедри

Чернігівський інститут
ім. Героїв Крут Міжрегіональної Академії  управління персоналом

 

Чорний

Сергій Олександрович

Антонюк Олена Ігорівна, доцент

Донецький національний університет імені Василя Стуса

 

Шпарло

Анастасія Олегівна

Пузанова Галина Йосипівна, доцент

Одеський національний морський університет

 

Шрамова

Олександра Сергіївна

Костицький Василь Васильович, професор

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО;

 ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

 

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

 

Масюта

Кіра Геннадіївна

Коломоєць Тетяна Олександрівна, декан

Запорізький національний університет

 

Шумінська

Марія Ігорівна

Забучинська Тетяна Володимирівна, старший викладач

Університет державної фіскальної служби України

 

Коваленко

Жанна Анатоліївна

Гуржій Тарас Олександрович, професор

Київський національний торговельно-економічний університет

 

Федорович

Інна Володимирівна

Арістова Ірина Василівна,

завідувач кафедри

Сумський національний аграрний університет

 

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

 

Могильова

Олена Леонідівна

Кувакін Сергій В'ячеславович, доцент

Університет митної справи та фінансів

 

Йовик

Вікторія Олександрівна

Сластьоненко Оксана Олександрівна,доцент

Університет державної фіскальної служби України

 

Шкарбан

Інна Анатоліївна

Пивовар Ірина Вікторівна, доцент

Інститут кримінально-виконавчої служби

 

Яцун

Сергій Олександрович, Киричик

Максим Анатолійович

Шевченко Марія Олександрівна, викладач

Національна академія Служби безпеки України

 

Бандровський

Владислав Олександрович

Коломоєць Тетяна Олександрівна, декан

Запорізький національний університет

 

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

 

Васюк

Соломія Володимирівна

Назар Юрій Степанович, професор

Львівський державний університет внутрішніх справ

 

Походій

Анастасія Юріївна

Наконечна Галина Ярославівна, старший викладач

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

 

Ковальова

Діана Костянтинівна

Нікітіна Леся Олегівна, доцент

Університет державної фіскальної служби України

 

Лукіна

Олена Анатоліївна

Ліпинський Владислав Віталійович, доцент

Університет митної справи та фінансів

 

Пелипенко

Олег Олександрович

Коломоєць Тетяна Олександрівна, декан

Запорізький національний університет

 

Головко

Алла Сергіївна

Шульга Тетяна Михайлівна, доцент

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

 

Козловська

Марта Ігорівна,

Подзізей

Роман Костянтинович

Іщук Сергій Іванович, завідувач кафедри

Національний університет «Острозька академія»

 

Рудя

Вікторія Миколаївна, Артем’єва

Марія Сергіївна

Несинова Світлана Василівна, доцент

ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля»

 

Мінковський

Вадим Вадимович

Пузанова Галина Йосипівна, доцент

Одеський національний морський університет

 

СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ

 

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

 

Кириченко

Роман Олександрович

Цимбал Тарас Володимирович, асистент

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

Подоляк

Леся Володимирівна

Коваліско Наталія Володимирівна, професор

Львівський національний університет імені Івана Франка

 

Щербак

Ігор Сергійович

Сокурянська Людмила Георгіївна, завідувач кафедри

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

 

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

 

Божко

Олексій Олександрович

Данько Юрій Анатолійович, викладач

Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди

 

Дзябка

Ірина Романівна

Коваліско Наталія Володимирівна, професор

Львівський національний університет імені Івана Франка

 

Сіможенко

Катерина Володимирівна

Князева Олена Володимирівна, доцент

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

 

Яровенко

Анна Сергіївна

Коваліско Наталія Володимирівна, професор

Національний університет «Львівська політехніка»

 

Миславець

Олена Вікторівна

Тупікова Сусанна Вікторівна, доцент

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

 

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

 

Довбня

Вікторія Анатоліївна

Марченко Алла Михайлівна,

доцент

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

Фіщук

Сергій Сергійович

Гудзенко Олеся Зіновіївна, доцент

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

 

Павленко

Валентина Віталіївна

Букрєєва Ірина Вікторівна, доцент

Мелітопольський державний університет імені Богдана Хмельницького

 

Вороненко

Анастасія Дмитрівна

Михайльова Катерина Геннадіївна, завідувач лабораторії

Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»

 

Бутко

Олена Олександрівна

Скориніна-Погребна Ольга Володимирівна, професор

Національний університет цивільного захисту України

 

Кисельова

Марина Вікторівна

Бурега Валерій Васильович, завідувач кафедри

НТУ «Харківський політехнічний інститут»

 

Ткаченко

Маргарита Вікторівна

Чугаєвський Віталій Григорович, професор

Національний педагогічний університет
імені М.П. Драгоманова

 

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

 

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

 

Посєва

Вікторія Сергіївна

Салтовський Олександр Іванович, професор

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

Гуцук

Олеся Миколаївна

Гарбадин Андрій Стефанович, доцент

Львівський національний університет імені Івана Франка

 

Бурдяк

Ганна Олегівна

Круглашов Анатолій Миколайович, професор

Чернівецький національний університ імені Юрія Федьковича

 

Біль

Владислав Сергійович

Доцяк Ігор Іванович, доцент

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

 

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

 

Олійник

Ярослав Юрійович

Дем’яненко Борис Леонідович, професор

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

 

Алєксєнко

Олена Володимирівна

Кокорський Валентин Францович, доцент

Донецький національний університет імені Василя Стуса

 

Міронова

Анастасія Віталіївна

Славіна Ольга  В’ячеславівна, старший викладач

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

 

Сокол

Тетяна Вікторівна

Ломака Іванна Іванівна, доцент

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

 

Царенко

Діана Вікторівна

Бурдяк Віра Іванівна, професор

Чернівецький національний університет  імені Юрія Федьковича

 

Найгебавер

Микита Семенович

Зан Михайло Петрович, доцент

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

 

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

 

Легенчук

Ірина Анатоліївна

Арабаджиєв Дмитро Юрійович, доцент

Запорізький національний технічний університет

 

Матухно

Генріх Робертович

Ключник Руслан Максимович, доцент

ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля»

 

Мельник

Владислав Олександрович

Боринська Ольга Леонідівна, доцент

Міжрегіональна Академія управління персоналом

 

Орлов

Владислав Олегович

Косяк Світлана Михайлівна, доцент

Черкаський  інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України

 

Сидорова

Анастасія Олександрівна

Авксентьєва Тетяна Геннадіївна,доцент

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

 

Демидова

Маргарита Володимирівна

Думасенко Сергій Анатолійович,  доцент

Херсонський державний університет

 

Штельмах

Оксана Віталіївна

Благодарний Андрій Миколайович, старший науковий співробітник

Національна академія Служби безпеки України

 

Бурба

Олександра Сергіївна

Лебедюк Віталій Миколайович, доцент

Національний університет «Острозька академія»

 

Приходько

Ярослав Володимирович

Кірієнко Оксана Дмитрівна, асистент

Львівський національний університет імені Івана Франка

 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

 

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

 

Самофалова

Ольга Андріївна

Теліженко Олександр Михайлович, завідувач  кафедри,

Жулавський Аркадій Юрійович, професор

Сумський державний університет

 

Бондар

Ірина Генадіївна

Благодарний Андрій Миколайович, завідувач спеціальної кафедри

Національна академія Служби безпеки України

 

Маліброда

Святослав Богданович

Чернобай Ліана Іванівна, в.о. завідувача кафедри

Національний університет «Львівська політехніка»

 

Петрівна

Людмила Сергіївна

Кунцевич Марія Павлівна, старший викладач

Сумський державний університет

 

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

 

Мальковська

Юлія Борисівна

Усик Віра Іванівна, доцент

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

 

Савич

Олександра Юріївна 

Гавкалова Наталія Леонідівна,  завідувач кафедри

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

 

Мацьопа

Олеся Сергіївна

Бурдяк Віра Іванівна, професор

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

 

Рудницька

Ірина Іванівна

Монастирський Григорій Леонардович, професор

Тернопільський національний економічний університет

 

Наумова

Світлана Сергіївна

Гайдученко Світлана Олександрівна, доцент

Харківський національний університет міського господарства
імені О.М. Бекетова

 

Рагуліна

Юлія Михайлівна

Семенов Володимир Миколайович, доцент

Сумський державний університет

 

Сокоренко

Наталія Володимирівна

Чернадчук Тамара Олександрівна, доцент

Сумський національний аграрний університет

 

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

 

Колесніченко

Дар`я Сергіївна,

Мінченко

Галина Дмитрівна

Павленко Олена Олексіївна, доцент,

Древаль Ольга Юріївна, доцент

Сумський державний університет

 

Герелюс

Наталія Ігорівна

Зеліско Наталія Богданівна, завідувач кафедри

Львівський національний аграрний університет

 

Семенюта

Олександр Олександрович, Маковська

Ольга Валеріївна

Маслак Ольга Іванівна, завідувач кафедри,

Глазунова Ольга Олександрівна, старший викладач

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

 

Власенко

Владислава Вікторівна, Шевердіна

Алла Володимирівна

Дмитрієв Ілля Андрійович,  декан,

Шевченко Інна Юріївна, заступник завідувача кафедри

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

 

Лесюк

Владислав Станіславович

Калініченко Олександр Володимирович, доцент

Полтавська державна аграрна академія

 

Чорна

Ольга Василівна

Монастирський Григорій Леонардович, професор

Тернопільський національний економічний університет

 

Єременко

Анатолій Олександрович

Куліш Анатолій Миколайович,

директор навчально-наукового інституту,

Кобзєва Тетяна Анатоліївна, доцент

Сумський державний університет

 

Ярощук

Вікторія В’ячеславівна

Якимчук Аліна Юріївна, професор

Національний університет водного господарства та природокористування

 

Шапошниченко

Анастасія Андріївна

Кузьмін Дмитро Володимирович, викладач

Конотопський інститут Сумського державного університету

 

Мінковський

Вадим Вадимович

Пузанова Галина Йосипівна, доцент

Одеський національний морський університет

 

Андрієнко

Анастасія Дмитрівна

Утвенко Володимир Валерійович, доцент

Міжрегіональна Академія управління персоналом

 

Овчаренко

Наталія Миколаївна

Бурбика Михайло Михайлович, завідувач кафедри

Сумський державний університет

 

Роміна

Анастасія Андріївна

Помаза-Пономаренко Аліна Леонідівна, провідний науковий співробітник

Національний університет цивільного захисту України

 

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ

 

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

 

Козін

Сергій Валентинович, Костирко

Анна Андріївна

Єрмаков Сергій Сидорович,  професор,

Рєпко Олена Олександрівна, доцент

НТУ «Харківський політехнічний інститут»

 

Перетятько

Ангеліна Сергіївна,

Мамут

Дмитро Григорович

Борисова Ольга Володимирівна, проректор,  Нагорна Вікторія Олегівна, доцент

Національний університет фізичного виховання і спорту України

 

Барабаш 

Ірина Ярославівна

Тиравська Оксана Іванівна, доцент 

Львівський державний університет фізичної культури

 

Аністратенко

Сергій Васильович,

Цімерман

Андрій Олександрович

Балаж Марія Степанівна, старший викладач

Національний університет фізичного виховання і спорту України

 

Литвин

Елла Ігорівна

Конакова Ольга Юріївна, доцент

Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту

 

Локас

Богдан Васильович,

Червотока

Марина Олександрівна

Кузнецова Лариса Іванівна, старшийвикладач,

Семененко Вячеслав Петрович, доцент

Національний університет фізичного виховання і спорту України

 

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

 

Луценко

Ігор Васильович

Лапицький Віталій Олександрович, доцент, Кравченко Ігор Миколайович, старший викладач

Сумський державний педагогічний університет
імені А.С. Макаренка

 

Коханська

Софія Сергіївна

Булатова Марія Михайлівна, завідувач кафедри

Національний університет фізичного виховання і спорту України

 

Свистіль

Юлія Володимирівна,

Гошко

Ангеліна Євгеніївна

Передерій Аліна Володимирівна, професор, Задорожна Ольга Романівна, старший викладач

Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського

 

Зарудна

Катерина Вікторівна, Самодій

Юлія Олегівна

Копитіна Яна Миколаївна, старший викладач,

Звіряка Олександр Миколайович, доцент

Сумський державний педагогічний університет

імені А.С. Макаренка

 

Лук'янова

Наталія Сергіївна,

Приходько

Владислав Олексійович

Литвиненко Віталіна Анатоліївна, доцент,

Корж Юрій Миколайович, доцент

Сумський державний педагогічний університет
імені А.С. Макаренка

 

Строган

Дар'я Олександрівна

Стрикаленко Євгеній Андрійович, завідувач кафедри

Херсонський державний університет

 

Мельник

Сергій Анатолійович, Сіренко

Владислав Сергійович

Іваній Ігор Володимирович, доцент,

Леоненко Андрій Васильович, доцент

Сумський державний педагогічний університет
імені А.С. Макаренка

 

Давиденко

Тетяна Сергіївна

Жданова Ольга Миколаївна, завідувач кафедри,

Шевців Уляна Станіславівна, доцент

Львівський державний університет фізичної культури

 

Русанова

Валерія Миколаївна,

Чобанюк

Катерина Романівна

Галан Ярослав Петрович,  асистент

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

 

Рижик

Роман Олександрович

Пангелова Наталія Євгенівна, професор

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

 

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

 

Власенко

Ірина Сергіївна

Ратов Анатолій Максимович, доцент,

Скрипка Ірина Миколаївна, старший викладач

Сумський державний педагогічний університет
імені А.С. Макаренка

 

Порохня

Сніжана Вікторівна

Отравенко Олена Вікторівна, доцент

ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

 

Абрамчук

Катерина Олексіївна

Яримбаш Ксенія Сергіївна, доцент

Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту

 

Чернюк

Олена Олександрівна

Драчук Сергій Петрович, доцент

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

 

Муляр

Марія Анатоліївна,

Рак

Катерина Сергіївна

Вознюк Тетяна Володимирівна, доцент

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

 

Пантік

Дмитро Васильович

Цюпак Тетяна Євгенівна, доцент

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

 

Богос

Юлія Анатоліївна

Майкова Тетяна Володимирівна, завідувач кафедри

Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту

 

Ніколайчук

Марія Степанівна,

Парасочка

Сергій Віталійович

Благій Олександра Леонідівна,  доцент

Національний університет фізичного виховання і спорту України

 

Богдан

Дар'я Миколаївна

Гант Олена Євгенівна, доцент

Харківська державна академія фізичної культури

 

Лукашенко

Оксана Олександрівна, Сидоренко

Катерина Олегівна

Дяченко Юлія Леонідівна, старший викладач,

Руденко Анна Миколаївна, викладач

Сумський державний педагогічний університет
імені А.С. Макаренка

 

Стецюра

Аліна Олександрівна, Петренко

Ріта Сергіївна

Лоза Тетяна Олександрівна, професор,

Старченко Анастасія Юріївна, викладач

Сумський державний педагогічний університет
імені А.С. Макаренка

 

Кабак

Василь Миколайович

Безверхня Галина Василівна, професор

Уманський державний педагогічний університет
імені Павла Тичини

 

Лиходій

Олександр Олександрович

Борисова Юлія Юріївна, завідувач кафедри

Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту

 

Пігумен

Тетяна Юріївна

Драчук Андрій Іванович,  заступник декана

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

 

Латишевська

Катерина Володимирівна

Соловей Алла Валеріївна, доцент

Львівський державний університет фізичної культури

 

Федорець

Ірина Анатоліївна

Мицкан Тетяна Степанівна, доцент

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

 

Діденко

Таїсія Володимирівна, Ковальова

Анастасія Сергіївна

Саїнчук Микола Миколайович, старший викладач

Національний університет фізичного виховання і спорту України

 

Леоненко

Катерина Олександрівна

Петренко Наталія Володимирівна, старший викладач

Сумський державний університет

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ

 

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

 

Андрюшкіна

Вікторія Андріївна

Мельник Тетяна Миколаївна, завідувач кафедри

Київський національний торговельно-економічний університет

 

Клименко

Андрій Михайлович

Рибакова Тетяна Олександрівна, доцент 

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

 

Горячка

Анастасія Ігорівна

Пирог Ольга Володимирівна, завідувач кафедри

Національний університет «Львівська політехніка»

 

ДИПЛОМ ІІ ступеня

 

Дахно

Любов Олександрівна

Замора Оксана Михайлівна, доцент

Сумський національний  аграрний університет

 

Васильченко

Анастасія Максимівна

Дзяд Олена Василівна, доцент

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

 

Новакова

Катерина Володимирівна

Макаренко Михайло Ілліч, професор

Сумський державний університет

 

Іллейш

Ніколетт Бейлівна

Григор’єв Олександр Юрійович, старший викладач

Національний університет «Львівська політехніка»

 

Білан

Аделіна Василівна

Чужиков Андрій Вікторович, доцент

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

 

ДИПЛОМ ІІІ ступеня

 

Вавринів

Христина Богданівна

Гринкевич Світлана Степанівна, завідувач кафедри

Львівський національний аграрний університет

 

Подакова

Валерія Євгеніївна

Сардак Сергій Едуардович, професор

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

 

Бережевська

Юлія Миколаївна

Ключник Альона Володимирівна, завідувач кафедри

Миколаївський національний  аграрний університет

 

Тимошенко

Анна Сергіївна

Паламарчук Дмитро Миколайович, старший викладач

Черкаський державний технологічний університет

 

Лиженков

Данило Володимирович

Болдовська Катерина Петрівна, доцент

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

 

Манченко

Крістіна Ігорівна

Ломачинська Ірина Анатоліївна, доцент

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова

 

Іванова

Лідія Григорівна

Чернега Оксана Богданівна, завідувач кафедри

Донецький національний університет імені Михайла Туган-Барановського

 

ГЕНДЕРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

 

Стаднік

Ірина Олегівна

Демченко Алла Вікторівна, доцент

Херсонський державний університет

 

Шевчук

Вікторія Едуардівна

Левчук Тереза Петрівна, доцент

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

 

Гречко

Наталія Миколаївна

Харлан Ольга Дмитрівна, професор

Бердянський державний педагогічний університет

 

ДИПЛОМ ІІ ступеня

 

Новик

Олеся Олександрівна

Бітківська Галина Володимирівна, доцент

Київський університет імені Бориса Грінченка

 

Лагута

Марія В’ячеславівна

Садовнікова Ольга Павлівна, доцент

Сумський державний університет

 

Сафонова

Олена Анатоліївна

Диса Катерина Леонідівна, доцент

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

 

Рожанська

Вікторія Олександрівна

Шульга Ірина Мирославівна, старший науковий співробітник

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

 

Деревчук

Ірина Андріївна

Лукачук Олена Василівна, доцент

Львівський національний університет імені Івана Франка

 

Точиліна

Ірина Олександрівна

Кривко Ірина Миколаївна, доцент

Запорізький національний університет

 

ДИПЛОМ ІІІ ступеня

 

Максименко

Олександра Сергіївна

Одінцова Анастасія Миколаївна, старший викладач

Херсонський державний університет

 

Юдіна

Ганна Олексіївна

Комаров Сергій Анатолійович, доцент

Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «ДДПУ»

 

Залюбовська

Аліна Юріївна

Пряхіна Катерина Андріївна, асистент

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

 

Заколотюк

Валерія Геннадіївна

Царькова Ольга Вікторівна,доцент

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

 

Опанчук

Тетяна Олегівна

Гавриловська Ксенія Петрівна, доцент

Житомирський державний університет імені Івана Франка

 

Мацьоха

Ольга Ігорівна

Богдан Олена Володимирівна, доцент

Національний університет «Києво-Могилянська Академія»

 

Коваль

Сергій Юрійович

Ксьонжик Ірина Володимирівна, професор

Миколаївський національний аграрний університет

 

Крещенко

Вікторія Юріївна

Гріньова Ольга Михайлівна, доцент

Київський університет імені Бориса Грінченка

 

Ткачова

Світлана Миколаївна

Ламаш Ірина Володимирівна, доцент

Харківський національний університет внутрішніх справ

 

УПРАВЛІННЯ  ПРОЕКТАМИ

 

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

 

Панасюк

Андрій Віталійович

Зачко Олег Богданович, професор

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

 

Корінченко

Дмитро Віталійович

Євдокимова Альона Вікторівна, асистент

Сумський державний університет

 

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

 

Стасів

Неля Володимирівна

Жежуха Володимир Йосипович, доцент

Національний університет «Львівська політехніка»

 

Каліненко

Богдан Дмитрович

Кадикова Ірина Миколаївна, доцент

Харківський національний університет міського господарства
імені О.М. Бекетова

 

Личманюк

Антон Олександрович

Тимочко Василь Олегович, завідувач кафедри

Львівський національний аграрний університет

 

Тихонюк

Євгенія Володимирівна

Данченко Олена Борисівна, завідувач кафедри

ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

 

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

 

Шахова

Алла Анатоліївна

Бушуєв Сергій Дмитрович, завідувач кафедри

Київський національний університет будівництва та архітектури

 

Коєва

Віроніка Іванівна

Азарова Ірина Борисівна, доцент

Одеська державна академія будівництва та архітектури

 

Бєлоглазова

Катерина В'ячеславівна

Гелеверя Євгеній Михайлович, доцент

Харківський національний університет будівництва та архітектури

 

Доценко

Владислав Петрович,

Бабак

Інна Віталіївна

Прокопенко Тетяна Олександрівна, доцент

Черкаський державний технологічний університет

 

Лобач

Євгенія Вікторівна,

Чепилуха

Владислав Валерійович

Фесенко Тетяна Григорівна, доцент

Луганський національний аграрний університет

 

Порожняк

Вікторія Олександрівна

Костюкевич Руслан Миколайович, доцент

Національний університет водного господарства та природокористування

 

СОЦІАЛЬНІ  КОМУНІКАЦІЇ

 

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

 

Кіщук

Світлана Олександрівна,

Дика

Каріна Сергіївна

Холковська

Ірина Леонідівна, доцент

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

 

Демків

Ганна Миколаївна

Безчотнікова Світлана Володимирівна, декан

Маріупольський державний університет

 

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

 

Обельчак

Юлія Сергіївна

Ткаченко Олена Григорівна, завідувач кафедри

Сумський державний університет

 

Яриніч

Олег Валерійович

Казначеєва Людмила Миколаївна, доцент

Рівненський державний гуманітарний університет

 

Данилевич

Анна Зіновіївна

Поплавська Наталія Миколаївна, завідувач кафедри

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

 

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

 

Катеринич

Петро Вікторович

Городенко Леся Михайлівна, професор

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

Сергеєва

Катерина Юріївна

Темченко Лілія Василівна, доцент

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

 

Касяненко

Наталя Олегівна

Кузнецова Тетяна Василівна, декан

Національний університет «Одеська юридична академія»

 

Глазунов

Олександр Андрійович

Гаврилова Яна Леонідівна, доцент

Херсонський державний університет

 
ТУРИЗМ
 

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

 

Опалько

Марина Сергіївна

Примак Тетяна Юхимівна, доцент

Національний університет харчових технологій

 

Пилипець

Олександра Вікторівна

Гищук Роман Миколайович, доцент

Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

 

Рондяк

Марія Ігорівна

Кубинська Ірина Василівна, заступник завідувача кафедри

Львівський інститут економіки і туризму

 

Туник

Олександр Миколайович

Ткаченко Тетяна Іванівна, завідувач кафедри

Київський національний торговельно-економіний університет

 

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

 

Шепета

Анастасія Петрівна

Ткач Уляна Володимирівна, старший викладач

Тернопільський національний економічний університет

 

Друженець

Алла Вадимівна

Хлопяк Сергій Васильович, доцент

Київський національний торговельно-економічний університет

 

Колосовська

Олександра Дмитрівна

Разман Махбубур Сидикович, доцент

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

 

Овсяник

Ярина Михайлівна

Янишин Ярослав Степанович, декан

Львівський національний аграрний університет

 

Мисяк

Ольга Мирославівна

Голод Андрій Петрович, доцент

Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського

 

Мулевич

Олександра Валентинівна

Паньків Наталія Мирославівна, доцент

Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського

 

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

 

Бураханова

Радміла Ерболактизи

Дехтяр Надія Анатоліївна, доцент,

Брусільцева Ганна Миколаївна, доцент

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

 

Дідус

Вікторія Вікторівна

Кирилюк Леонід Миколайович, доцент

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

 

Герасько

Маргарита Дмитрівна

Редько Вікторія Євгенівна, доцент

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

 

Власікова

Анастасія Віталіївна

Гищук Роман Миколайович, доцент

Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

 

Полтавець

Аріна Віталіївна

Влащенко Наталія Миколаївна, доцент

Харківський національний університет міського господарства
імені О.М. Бекетова

 

Савченко

Каріна В'ячеславівна

Стройко Тетяна Володимирівна, завідувач кафедри

Миколаївський національний університет
імені В.О. Сухомлинського

 

Хоптій

Ольга Мирославівна

Гуменяк Галина Михайлівна, доцент

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

 

Кравченко

Марина Андріївна

Перепадя Федір Леонідович, доцент

Маріупольський державний університет

 

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ В ЕКОНОМІЦІ

 

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

 

Васьківська

Наталія Олегівна,

Холод

Владислава Олегівна

Коляда Юрій Васильович, доцент

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

 

Костяна

Яна Вікторівна,
Попадик

Микола Станіславович

Данильчук Ганна Борисівна, старший викладач

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

 

Мудрук

Тетяна Григоріївна

Негрей Марина Володимирівна, доцент

Національний університет біоресурсів і природокористування України

 

Чирва

Владислав Сергійович

Очеретін Дмитро Валерійович, доцент

Запорізький національний університет

 

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

 

Касьянова

Ксенія Володимирівна

Черняк Олександр Іванович, завідувач кафедри

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

Миненко

Сергій Володимирович

Синявська Ольга Олександрівна, старший викладач

Сумський державний університет

 

Полянський

Владислав Олександрович

Гур'янова Лідія Семенівна, професор

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

 

Сотникова

Тетяна Олександрівна

Порохня Василь Михайлович, професор

Класичний приватний університет

 

Шарапов

Владислав Сергійович

Деркач Ірина Олександрівна, доцент

Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій

 

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

 

Зелік

Валентина Олександрівна

Лозовська Людмила Іванівна, доцент

Національна металургійна академія України

 

Ковальчук

Юлія Дмитрівна, 

Жовнір

Віталій Ігорович

Головко Олена Григорівна, доцент

Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»

 

Крижановська

Наталя Миколаївна, Дюльгер

Олег Миколайович

Атаманюк Ігор Петрович, професор

Миколаївський національний аграрний університет

 

Масьонкова

Марія Михайлівна

Ковальчук Ольга Ярославівна, доцент

Тернопільський національний економічний університет

 

Мірошниченко

Поліна Олександрівна

Бондаренко Дмитро Олександрович, доцент

Харківський національний університет будівництва і архітектури

 

Пилипенко

Катерина Вадимівна

Нечволода Людмила Володимирівна, доцент

Донбаська державна машинобудівна академія

 

Фатич

Вікторія Володимирівна, Маковська

Ольга Валеріївна

Маслак Ольга Іванівна, завідувач кафедри, Гришко Наталя Євгенівна, доцент

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

 

Макаров

Андрій Сергійович, Шимонюк

В'ячеслав Костянтинович

Григорук Павло Михайлович, завідувач кафедри

Хмельницький національний університет

 

Тимергазіна

Вероніка Віталіївна, Перерва

Єлизавета Олександрівна

Нємкова Олена Анатоліївна, доцент

Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»

 

Хемій

Олена Богданівна

Вовк Володимир-Богдан Михайлович, завідувач кафедри

Львівський національний університет імені Івана Франка

 

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

 

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

 

Юкало

Марія Володимирівна

Лютий Ігор Олексійович, професор

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

Мишура

Сергій Анатолійович

Євтушенко Наталія Миколаївна, доцент

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

 

Вінокуров

Ярослав Олегович

Воронкова Олена Миколаївна,  професор

Університет Державної фіскальної служби України

 

Маланчук

Оксана Василівна

Малиняк Богдан Степанович,  доцент

Тернопільський національний економічний університет

 

Брижан

Катерина Володимирівна

Чугунов Ігор Якович,  професор

Київський національний торговельно-економічний університет

 

Баранова

Анна Андріївна

Ачкасова Світлана Анатоліївна, доцент

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

 

Кривенко

Катерина Сергіївна

Любкіна Олена Вікторівна, доцент

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

Кушнір

Анна Ігорівна

Качула Світлана Валентинівна, доцент

Університет митної справи та фінансів

 

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

 

Голик

Тетяна Миколаївна

Форкун Ірина Валеріївна, доцент,

Хрущ Ніла Анатоліївна, професор

Хмельницький національний університет

 

Ковтун

Світлана Валеріївна

Кремень Вікторія Михайлівна, доцент

Сумський державний університет

 

Клименко

Наталія Леонідівна

Сідельникова Лариса Петрівна, доцент

Херсонський національний технічний університет

 

Ходан

Максим Анатолійович

Бак Наталія Андріївна, доцент

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

 

Різник

Юлія Зіновіївна

Малиняк Богдан Степанович, доцент

Тернопільський національний економічний університет

 

Соловей

Катерина Василівна

Климаш Наталія Іванівна, доцент

Національний університет харчових технологій

 

Парфьонова

Анастасія Ігорівна

Приказюк Наталія Валентинівна, доцент

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

Тимошенко

Таїсія В'ячеславівна

Жихор Олена Борисівна, професор

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

 

Лопацька

Оксана Василівна

Дем'янчук Ольга Іванівна, доцент

Національний університет «Острозька академія»

 

Малиновська

Ірина Олегівна

Полторак Анастасія Сергіївна, доцент

Миколаївський національний аграрний університет

 

Хлівицька

Єлизавета Валеріївна

Рудь Оксана Василівна, старший викладач

Черкаський державний технологічний університет

 

Сабадин

Марія Олександрівна

Добровольська Олена Володимирівна, доцент

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

 

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

 

Голиш

Вікторія Михайлівна

Рудь Оксана Василівна, старший викладач

Черкаський державний технологічний університет

 

Азарова

Лілія Валеріївна

Берест Марина Миколаївна, доцент,

Гаврильченко Олена Володимирівна, доцент

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

 

Гандзюк

Юрій Олександрович

Гориславець Павло Анатолійович,  доцент

Національний університет «Львівська політехніка»

 

Юзва

Оксана Юріївна

Грубляк Оксана Михайлівна, асистент

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

 

Чернобай

Ганна Миколаївна

Внукова Наталія Миколаївна,  професор

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

 

Кобзарь

Світлана Ігорівна

Сідельникова Лариса Петрівна, доцент

Херсонський національний технічний університет

 

Маньковська

Юлія Олександрівна

Жихор Олена Борисівна, професор

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

 

Лабор

Юліяна Ігорівна

Васильців Тарас Григорович, професор

Львівський торговельно-економічний університет

 

Стовба

Юлія Іванівна

Завора Таїна Миколаївна, доцент

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

 

Солук

Олексій Богданович

Підхомний Олег Михайлович, доцент

Львівський національний університет імені Івана Франка

 

Коцюба

Олена Володимирівна

Внукова Наталія Миколаївна, професор

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

 

Лоїк

Роман Володимирович

Підхомний Олег Михайлович, доцент

Львівський національний університет імені Івана Франка

 

Галушка

Олександр Федорович

Шабанова Олена Вікторівна, доцент

Черкаський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»

 

Колбудський

Іван Олександрович

Іщенко Наталія Михайлівна, доцент

Чорноморський державний університет імені Петра Могили

 

Нешко

Роман Миколайович

Матвійчук Вікторія Іванівна, доцент

Донецький національний університет імені Василя Стуса

 

Долганова

Дар'я Володимирівна

Внукова Наталія Миколаївна, професор

Харківський національний університет будівництва та архітектури

 

Пишна

Олександра Вікторівна

Слободянюк Наталя Олександрівна, доцент

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

 

Харчук

Світлана Віталіївна

Ніколаєва Анжела Миколаївна, доцент

Луцький національний технічний університет

 

Оранська

Наталія Олександрівна

Зянько Віталій Володимирович, професор

Вінницький національний технічний університет

 

БАНКІВСЬКА  СПРАВА

 

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

 

Бричка

СоломіяМиколаївна

Нікітін Андрій Валерійович, доцент

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

 

Юрченко

Богдан Іванович

Аксьонова Людмила Остапівна, доцент

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

 

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

 

Рягузова

АнастасіяОлександрівна

Крухмаль ОленаВалентинівна, доцент

Сумський державний університет

 

Коцюба

ОленаВолодимирівна

Колодізєв ОлегМиколайович, професор

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

 

Руденок

ОльгаОлександрівна

Герасименко Раїса Андріївна, доцент

Донецький національний університет імені Василя Стуса

 

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

 

Шклярук

АндрійВікторович

ОнищенкоВолодимирОлександрович, професор, ХудолійЮліяСергіївна, доцент

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

 

Пилипчук

ДенисСергійович

Погореленко Наталія Петрівна, доцент

Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»

 

Аль-Шамарі

ЛінаМохамедівна,

Яхін

Олександр Геннадійович

Внукова Наталія Миколаївна, професор

Харківський національний університет будівництва та архітектури

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

 

Романченко

КрістінаГеоргіївна,

Марченко

ІринаЮріївна

Горова КсеніяОлександрівна, доцент

Харківський національнийавтомобільно-дорожнійуніверситет

 

Пєнзєва

Дар'яМиколаївна

Череп АллаВасилівна, професор

Запорізький національний університет

 

Позняк

КатеринаСергіївна,

Якимець

ТетянаВолодимирівна

МаслакОльгаІванівна, професор,

ВоробйоваКатеринаОлександрівна, доцент

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

 

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

 

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

 

Тетерук

Ольга Олександрівна

Павліха Наталія Володимирівна, завідувач кафедри

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

 

Хлистова

Олена Сергіївна,

Ободовський

Іван Валентинович

Антонюк Лариса Леонтіївна, професор

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

 

Федіна

Ольга Ігорівна

 Чичкало-Кондрацька Ірина Борисівна, завідувач кафедри

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

 

Пластовець

Наталія Сергіївна

Нагачевська Тетяна Володимирівна, доцент

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

Яценко

Валерія Олександрівна

Шевченко Володимир Юліанович, доцент

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

 

Бут

Марина Миколаївна

Петрушенко Юрій Миколайович, завідувач кафедри

Сумський державний університет

 

Довбня

Надія Володимирівна

Базавлук Наталія Григорівна, старший викладач

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

 

Отченашенко

Ірина Андріївна

Балабанова Наталія Василівна, доцент

Маріупольський державний університет

 

Шкваровська

Яна Геннадіївна

Мельник Тетяна Миколаївна, завідувач кафедри

Київський національний торговельно-економічний університет

 

Єгорова

Юлія Артурівна

Фролова Тетяна Олександрівна, професор

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

 

Лесюк

Владислав Станіславович

Калініченко Олександр Володимирович, доцент

Полтавська державна аграрна академія

 

Лисенко

Володимир Володимирович,

Полозун

Людмила Сергіївна

Михайлова Любов Іванівна, завідувач кафедри

Сумський національний аграрний університет

 

Васецька

Ганна Вікторівна

Саркісян Лариса Геворгівна, доцент

Донецький національний університет імені Василя Стуса

 

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

 

Гусарова

Карина Максимівна

Малюта Ірина Анатоліївна, доцент

Університет митної справи та фінансів

 

Косенко

Марина Дмитрівна

Рахман Махбубур Сидикович, доцент

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

 

Коханська

Марія Вікторівна

Куриляк Віталіна Євгенівна, професор

Тернопільський національний економічний університет

 

Лекунович

Анна Юріївна

Свічкар Віталій Анатолійович, доцент

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

 

Ноздратенко

Дмитро Олегович

Сіденко Світлана Володимирівна, завідувач кафедри

Національний авіаційний університет

 

Сулейманова

Анастасія Гілалівна

Бестужева Світлана

Василівна, доцент

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

 

Власов

Костянтин Ігорович

Носач Лариса Леонідівна, доцент

Харківський державний університет харчування та торгівлі

 

Сичова

Катерина Євгенівна,

Кадигроб

Юрій Юрійович

Попкова Ксенія Олексіївна, доцент

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

 

Росохач

Олена Володимирівна

Полковниченко Світлана Олександрівна, доцент

Чернігівський національний технологічний університет

 

Сімех

Дмитро Русланович

Рокоча Віра Володимирівна, завідувач кафедри

ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

 

Чернобай

Ганна Миколаївна,

Долганова

Дар'я Володимирівна

Внукова Наталія Миколаївна, завідувач кафедри

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

 

Руснак

Тетяна Василівна

Колосінська Мар'яна Іванівна, асистент

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

 

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

 

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

 

Турський

Олександр Вадимович

Данкевич Андрій Євгенович, професор

Житомирський державний технологічний університет

 

Плотнікова

Анастасія Сергіївна

Филюк Галина Михайлівна, завідувач кафедри

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

Шабленко

Анастасія Ігорівна

Гонтарева Ірина Вячеславівна, завідувач кафедри

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

 

Декрет

Ірина Ігорівна

Швиданенко Генефа Олександрівна, завідувач кафедри

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

 

Ціцяла

Андрій Степанович

Городня Тетяна Анатоліївна, доцент

Львівський торговельно-економічний університет

 

Бугаєнко

Олександра Віталіївна

Єрмак Світлана Олександрівна, доцент

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

 

Шибецька

Марія Олегівна

Гринько Тетяна Валеріївна, завідувач кафедри

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

 

Кілінич

Анастасія Анатоліївна

Круглова Олена Анатоліївна, професор

Харківський державний університет харчування та торгівлі

 

Погоняйло

Ярослав Володимирович

Верба Вероніка Анатоліївна, професор

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

 

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

 

Бездітко

Олена Сергіївна,

Кошелевич

Кристина Віталіївна

Димченко Олена Володимирівна, завідувач кафедри

Харківський національний університет міського господарства
імені О.М. Бекетова

 

Бондарчук

Анюта Юріївна

Кузьменко Олена Михайлівна, доцент

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

 

Романова

Анастасія Вікторівна

Іпполітова Інна Ярославівна, доцент

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

 

Іванченко

Анастасія Сергіївна

Левченко Юлія Григорівна, доцент

Національний університет харчових технологій

 

Кушнірук

Сергій Романович

Пушкарчук Ірина Миколаївна, доцент

Луцький національний технічний університет

 

Шульга

Максим Геннадійович

Кравченко Тетяна Василівна, асистент

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

Лежньова

Леся Володимирівна

Жадько Костянтин Степанович, завідувач кафедри

Університет митної справи та фінансів

 

Пучкова

Марина Едуардівна

Стасюк Лілія Леонідівна, доцент

Київський національний торговельно-економічний університет

 

Кіпоренко

Олег Валерійович, Висоцький

Андрій Олександрович

Горова Ксенія Олександрівна, доцент

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

 

Цвіркун

Альона Сергіївна

Марченко Валентина Миколаївна, професор

НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

 

Степанець Юлія Олексіївна

Ляшенко Ганна Павлівна, професор

Університет державної фіскальної служби України

 

Головенко

Майя Валентинівна

Орлова Катерина Євгеніївна, старший викладач

Житомирський державний технологічний університет

 

Дмитрів

Соломія Олегівна

Єгупов Юрій Артемович, доцент

Одеський національний економічний університет

 

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

 

Андрух

Лілія Сергіївна

Рябикіна Катерина Григорівна, старший викладач

ДВНЗ «Криворізький національний університет»

 

Жамбей

Тетяна Віталіївна

Кошельок Галина Володимирівна, доцент

Одеський національний економічний університет

 

Бондарева

Анна Євгеніївна,

Матухно

Лілія Ігорівна

Гросул Вікторія Анатоліївна, завідувач кафедри

Харківський державний університет харчування та торгівлі

 

Кальченко

Світлана Олексіївна, Безсмертна

Карина Валеріївна

Таранюк Леонід Миколайович, доцент,

Кубатко Олександра Вікторівна, старший викладач

Сумський державний університет

 

Поліщук

Іванна Петрівна

Лазебник Лариса Леонідівна, завідувач кафедри

Університет державної фіскальної служби України

 

Криштак

Дар'я Михайлівна

Бикова Вероніка Григорівна, доцент

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

 

Савінова

Тетяна Сергіївна

Пилипенко Надія Миколаївна, доцент

Сумський національний аграрний університет

 

Гудима

Олена Володимирівна

Слободян Наталія Ярославівна, доцент

Національний університет харчових технологій

 

Коковська

Софія Ігорівна

Урба Світлана Іванівна, доцент

Львівський національний університет імені Івана Франка

 

Елль

Марина Павлівна

Латкіна Світлана Антонівна, старший викладач

Херсонський національний технічний університет

 

Дорога

Яна Дмитрівна,

Долганова

Дар'я Володимирівна

Внукова Наталія Миколаївна, завідувач  кафедри

Харківський національний університет будівництва та архітектури

 

Пономаренко

Олена Іванівна,

Задорожна

Аліна Володимирівна

Горовий Дмитро Анатолійович, завідувач кафедри

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

 

Овсієнко

Артур Ігорович,

Бойко

Катерина Юріївна

Яковлєв Анатолій Іванович, завідувач кафедри

НТУ «Харківський політехнічний інститут»

 

Тиліпська

Роксолана Богданівна

Передало Христина Станіславівна, доцент

Національний університет «Львівська політехніка»

 

Бутим

Анастасія Сергіївна

Янковець Тетяна Миколаївна, доцент

Київський національний університет технологій та дизайну

 

Устименко

Владислав Андрійович

Пекна Галина Борисівна, доцент

ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

 

Засядько

Анна Василівна

Шарко Інна Олександрівна, доцент

Харківський національний аграрний університет
імені В.В. Докучаєва

 

Манько

Михайло Віталійович

Мазур Володимир Степанович, доцент

Тернопільський національний економічний університет

 

Українець

Марина Миколаївна

Семчук Інна Василівна, доцент

Тернопільський національний економічний університет

 

Жуковська

Ольга Русланівна

Пушкарчук Ірина Миколаївна, доцент

Луцький національний технічний університет

 

Грушко

Олександр Ігорович

Цибульська Елеонора Іванівна, доцент

Харківський гуманітарний університет «Українська народна академія»

 

ПІДПРИЄМНИЦТВО

 

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

 

Кальченко

Світлана Олексіївна

Карінцева Олександра Іванівна, заступник завідувача кафедри

Сумський державний університет

 

Русин

Іван-Павло Миколайович

Швиданенко Генефа Олександрівна, завідувач кафедри

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

 

Кузуб

Богдана Миколаївна

Купалова Галина Іванівна, професор

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

Овсяннікова

Ірина Василівна

Фролова Лариса Володимирівна, завідувач кафедри

Одеський національний політехнічний університет

 

Шилова

Юлія Олександрівна

Зубков Сергій Олександрович, доцент

Харківський державний університет харчування та торгівлі

 

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

 

Насібович

Аліна Володимирівна

Рєпіна Інна Миколаївна, заступник завідувача кафедри

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

 

Минко

Ярослав Юрійович

Петров Вадим Миколайович,

проректор

Харківський національний аграрний університет
імені В.В. Докучаєва

 

Кіпоренко

Олег Валерійович

Горова Ксенія Олександрівна, доцент

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

 

Полевич

Катерина Віталіївна

Савицька Наталія Леонідівна, завідувач кафедри

Харківський державний університет харчування та торгівлі

 

Кривко

Ксенія Валентинівна,

Похилюк

Вікторія Іванівна

Мірошниченко Ольга Юріївна, доцент

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

Плотницька

Вероніка Валеріївна

Єрмак Світлана Олександрівна, доцент

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

 

Кузнецов

Віталій Олегович

Кузнецова Інна Олексіївна, завідувач кафедри

Одеський національний економічний університет

 

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

 

Данилюк

Вікторія Валеріївна

Шалева Олександра Іванівна, доцент

Львівський торговельно-економічний університет

 

Грибовський

Максим Миколайович

Тарасюк Галина Миколаївна, завідувач кафедри

Житомирський державний технологічний університет

 

Чіненова

Дар’я Миколаївна

Гринько Тетяна Валеріївна, завідувач кафедри

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

 

Дудніков

Микита Миколайович

Гонтарева Ірина В’ячеславівна, завідувач кафедри

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

 

Майстренко

Наталія Володимирівна

Марченко Валентина Миколаївна, професор

НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

 

Корнійчук

Ольга Миколаївна

Юшкевич Олена Олександрівна, доцент

Житомирський державний технологічний університет

 

Поліщук

Наталя Віталіївна

Місюк Микола Васильович, декан

Подільський державний аграрно-технічний університет

 

Гніда

Анна Романівна

Орлова Вікторія Миколаївна, доцент

ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля»

 

Александровський

Дмитро Олександрович,

Рудик

Єлизавета Юріївна

Маслак Ольга Іванівна, професор,

Глазунова Ольга Олександрівна, старший викладач

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

 

Кокошко

Альона Вадимівна

Волощук Катерина Богданівна, завідувач кафедри

Подільський державний аграрно-технічний університет

 

Ващенко

Антоніна Олександрівна

Плотнікова Марія Федорівна, доцент

Житомирський національний агроекологічний університет

 

ЕКОНОМІКА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТА АПК

 

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

 

Кулявець

Віктор Васильович

Войнича Лілія Йосипівна, доцент

Львівський національний аграрний університет

 

Бурковська

Анна Іванівна

Котикова Олена Іванівна, завідувач кафедри

Миколаївський національний аграрний університет

 

Маслій

Наталія Володимирівна

Чикуркова Алла Дмитрівна, завідувач кафедри

Подільський державний аграрно-технічний університет

 

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

 

Варшавський

Олександр Володимирович

Андрійчук Василь Гаврилович, професор

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

 

Холявко

Дмитро Михайлович

Кудінова Ірина Петрівна, доцент

Національний університет біоресурсів і природокористування України

 

Басанець

Анастасія Сергіївна

Петров Вадим Миколайович, проректор

Харківський національний аграрний університет
імені В.В. Докучаєва

 

Давидко

Альбіна Валеріївна

Бойко Вікторія Олександрівна, доцент

Херсонський державний аграрний університет

 

Швігл

Євгенія В'ячеславівна

Андрєєва Лариса Олександрівна, доцент

Таврійський державний агротехнологічний університет

 

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

 

Лозінська

Ольга В'ячеславівна

Волощук Катерина Богданівна, завідувач кафедри

Подільський державний аграрно-технічний університет

 

Гавалешко

Каріна Олександрівна

Вишневська Ольга Миколаївна, декан

Миколаївський національний аграрний університет

 

Вітюк

Віра Олександрівна,

Перепелиця

Ірина Петрівна

Орлова Катерина Євгеніївна, старший викладач

Житомирський державний технологічний університет

 

Лаврик

Юрій Володимирович

Блюмська-Данько Ксенія, доцент

Сумський національний аграрний університет

 

Мельничук

Оксана Василівна

Белей Світлана Іванівна, доцент

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

 

Кірпота

Юлія Євгеніївна

Волощук Юлія Олександрівна, доцент

Подільський державний аграрно-технічний університет

 

Процків

Ілля Михайлович

Луб Павло Миронович, доцент,

Тимочко Василь Олегович, доцент

Львівський національний аграрний університет

 

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ТОРГІВЛІ

 

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

 

Тулупов

Микита Сергійович

Павлова Валентина Андріївна,завідувач кафедри

ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля»

 

Дегтярьова

Крістіна Олегівна

Рєпіна Інна Миколаївна, професор

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

 

Волковська

Валентина Ігорівна

Валінкевич Наталія Василівна, завідувачкафедри

Житомирський державний технологічний університет

 

Аухімік

Олена В'ячеславівна

Ковальська ЛюбовЛеонідівна, завідувач кафедри

Луцький національний технічний університет

 

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

 

Чобіт

Максим Григорович

Рижкова Галина Анатоліївна, доцент

ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля»

 

Манько

Тетяна Анатоліївна

Кабанець Ірина Анатоліївна, старший викладач

НТУ «Харківський політехнічний інститут»

 

Новоселецька

Аліса Юріївна

Стадніченко Вадим Володимирович, доцент

НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

 

Ціцяла

Назар Степанович

Куцик Валентина Ісідорівна, доцент

Львівський торговельно-економічний університет

 

Юшко

Катерина Владиславівна

Фролова Лариса Володимирівна, завідувач кафедри

Одеський національний політехнічний університет

 

Шилова

ЮліяОлександрівна

Филипенко

Олена Михайлівна, професор

Харківський державний університет харчування та торгівлі

 

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

 

Пастарнак

Ірина Анатоліївна

Шергіна Лідія Антонівна, доцент

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

 

Волошина

Юлія Євгенівна

Бикова Вероніка Григорівна, доцент

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

 

Власенко

Наталія Олегівна

Лохман Наталія Володимирівна, доцент

Донецький національний університет економіки та торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

 

Кручиніна

Олександра Ігорівна

Тарасюк ГалинаМиколаївна, завідувач кафедри

Житомирський державний технологічний університет

 

Синято

Альона Олексіївна

Циган Раїса Миколаївна, старший викладач

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

 

Сокура

Галина Вікторівна

Назарова Людмила Володимирівна, завідувач кафедри

Миколаївський національний університет імені
В.О. Сухомлинського

 

Палій

Юлія Володимирівна

Чернишова Лариса Олексіївна, доцент

Харківський державний університет харчування та торгівлі

 

Абросімова

Катерина Володимирівна,

Кольтюкова

Валерія Дмитрівна

Головко Олена Григорівна,доцент

Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»

 

Радченко

Інна Віталіївна

Карлюка Дмитро Олександрович, доцент

Херсонський національний технічний університет

 

Зімонін

Андрій Олександрович

Ковальчук Світлана Володимирівна, завідувач кафедри

Хмельницький національний університет

 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

 

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

 

Дядюн

Олена Олександрівна

Проскуріна Неля Миколаївна,

професор

Запорізький національний університет

 

Завертіленко

Вікторія Юріївна,

Лоцько

Олексій Іванович

Внукова Наталія Миколаївна, професор

Харківський національний університет будівництва та архітектури

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

 

Лисенко

Аліна Миколаївна

Фоміна Олена Володимирівна,

доцент

Київський національний торговельно-економічний університет

 

Паскар

Анна Вадимівна

Кузь Василь Іванович, асистент

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

 

Приступа

Катерина Анатоліївна

Зубілевич Світлана Яківна,

професор

Національний університет водного господарства та природокористування

 

Черкас

Ірина Юріївна,

Опенько

Кароліна В'ячеславівна

Плікус Ірина Йосипівна, доцент

Сумський державний університет

 

Чернишенко

Яків Геннадійович

Степаненко Оксана Іванівна, доцент

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

 

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

 

Бабенко

Катерина Вікторівна,Глухова

Інеса Владиславівна

Дубовня Валентина Володимирівна, доцент

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

 

Ботнар

Іван Олександрович,

Човага

Сергій Володимирович

Дубініна Марина Вікторівна, доцент

Миколаївський національний аграрний університет

 

Гудименко

Ольга Сергіївна

Колос Ірина Василівна, доцент

Національний університет харчових технологій

 

Джолос

Тетяна Валентинівна

Бурденко Ірина Миколаївна, доцент

Сумський державний університет

 

Захарчук

Дмитро Васильович

Хоменко Ганна Юріївна, старший викладач

Житомирський державний технологічний університет

 

Кобернюк

Олена Юріївна,

Петрущак

Софія Мирославівна

Крупка Ярослав Дмитрович, професор

Тернопільський національний економічний університет

 

Лесюк

Владислав Станіславович

Калініченко Олександр Володимирович, доцент

Полтавська державна аграрна академія

 

Сіренко

Ілля Олегович

Гордополов Володимир Юрійович, доцент

Київський національний торговельно-економічний університет

 

Статна

Яна Сергіївна

Гангал Людмила Сергіївна, асистент

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

 

Ярош

Юлія Вікторівна

Савченко Тарас Григорович,доцент

Сумський державний університет

 

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

 

Зіміна

Альона Вікторівна

Дікань Лариса Василівна,

професор

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

 

Кметь

Максим Олегович

Грицай Ольга Іванівна, доцент

Національний університет «Львівська політехніка»

 

Кисель

Анна В'ячеславівна

Жиглей Ірина Вікторівна, професор

Житомирський державний технологічний університет

 

Коробка

Ольга Володимирівна

Поливана Людмила Анатоліївна, доцент

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

 

Кулачко

Марія Юріївна

Проскуріна Неля Миколаївна, професор

Запорізький національний університет

 

Логвіненко

Катерина Вікторівна

Польова Тетяна Володимирівна, доцент

Харківський торговельно-економічний інститут  КНТЕУ

 

Лукинів

Зоряна Володимирівна,

Гаврилюк

Лариса Леонідівна

Лучко Михайло Романович, професор

Тернопільський національний економічний університет

 

Матейчук

Юлія Костянтинівна

Шаповалова Алла Павлівна,доцент

Київський національний торговельно-економічний університет

 

Медвідь

Ангеліна В'ячеславівна

Медвідь Любов Гнатівна, професор

Львівський торговельно-економічний університет

 

Супрун

Вікторія Вадимівна

Шурпенкова Руслана Казимирівна, доцент

ДВНЗ «Університет банківської справи»

 

Тютюнник

Ірина Юріївна

Дорогань-Писаренко Людмила Олександрівна, професор

Полтавська державна аграрна академія

 

Умерова

Ганна Валеріївна

Жидєєва Людмила Іванівна, доцент

Університет державної фіскальної служби України

 

Чижик

Тетяна В'ячеславівна

Самбурська Наталія Іванівна,доцент

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

 

Шачаніна

Юлія Костянтинівна

Гільорме Тетяна Вікторівна, доцент

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

 

Шмигленко

Олександра Геннадіївна

Карпенко Ольга Василівна, професор

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

 

Щербак

Марина Миколаївна

Мельник Ольга Іванівна, старший викладач

Миколаївський національний аграрний університет

 

Якубич

Евеліна Василівна

Куцик Петро Олексійович, професор

Львівський торговельно-економічний університет

 

МАРКЕТИНГ, УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЕКОНОМІКА ПРАЦІ

 

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

 

Алярова

Аліна Вагіфовна

Дороніна Ольга Анатоліївна, професор

Донецький національний університет імені Василя Стуса

 

Звягінцев

Павло Андрійович

Іванісов Олег Вікторович, доцент

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

 

Данилицька

Анна Петрівна,

Ращенко

Анастасія Юріївна

Василик Алла Вікторівна, доцент

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

 

Сергійчук

Віталій Олегович

Бублик Мирослава Іванівна, доцент

Національний університет «Львівська політехніка»

 

Ніколаєва

Катерина Миколаївна

Вороніна Алевтина Вікторівна, доцент

Дніпровський державний технічний університет

 

Сапсай

Світлана Сергіївна

Ромат Євгеній Вікторович, завідувач кафедри

Київський національний торговельно-економічний університет

 

Калюжна

Катерина Олександрівна,

Гук

Інна Миколаївна

Притиченко Тамара Іванівна, доцент

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

 

Малицька

Наталя Юріївна,

Вдовиченко

Анастасія Володимирівна

Голіцин Андрій Миколайович, доцент

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

 

Білаш

Максим Миколайович

Окландер Михайло Анатолійович, завідувач кафедри

Одеський національний політехнічний університет

 

Калінов

Денис Валерійович

Науменко Марія Олексіївна, професор

Національна академія Національної гвардії України

 

Волосова

Єлизавета Романівна

Стеблюк Наталія Федорівна, доцент

Дніпровський державний технічний університет

 

Данько

Ангеліна Сергіївна,

Пігуль

Павло Володимирович

Біловодська Олена Анатоліївна, доцент

Сумський державний університет

 

Мурашова

Галина Ігорівна

Мигаль Оксана Фелікіссімівна, доцент

Тернопільський національний економічний університет

 

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

 

Стрижак

Юлія Олександрівна

Миколайчук Ірина Павлівна, доцент

Київський національний торговельно-економічний університет

 

Якушко

Тетяна Віталіївна

Сотник Ірина Миколаївна,професор, Карпіщенко Олексій Іванович, професор

Сумський державний університет

 

Березовська

Анастасія Дмитрівна

Швець Ірина Борисівна, професор

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

 

Заїчко

Олена Сергіївна

Грішнова Олена Антонівна, професор

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

Федак

Кристина Василівна

Завидівська Ольга Ігорівна, доцент

Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»

 

Назарук

Ольга Вікторівна,

Миколайчук

Сергій Васильович

Шубалий Олександр Михайлович, доцент

Луцький національний технічний університет

 

Шевчук

Юлія Всеволодівна

Ромат Євгеній Вікторович, завідувач кафедри

Київський національний торговельно-економічний університет

 

Дубель

Михайло Володимирович

Боєнко Олена Юріївна, завідувач кафедри

Донецький національний університет імені Василя Стуса

 

Шароян

Фато Асойович

Старостіна Алла Олексіївна, завідувач кафедри

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

Морозько

Оксана Василівна

Мальчик Мар’яна Василівна, завідувач кафедри

Національний університет водного господарства та природокористування

 

Кладкевич

Катерина Володимирівна

Прядко Ольга Миколаївна, доцент

Харківський державний університет харчування та торгівлі

 

Кучма

Володимир Дмитрович

Кобєлєв Валерій Миколайович, доцент

НТУ «Харківський політехнічний інститут»

 

Гавриленко

Наталія Григорівна,

Яцук

Ірина Валеріївна

Ганущак-Єфіменко Людмила, завідувач кафедри,

Ніфатова Олена Михайлівна, доцент

Київський національний університет технологій та дизайну

 

Андросенко

Алла Миколаївна

Козарезенко Людмила Володимирівна, доцент

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

 

Духніцький

Віктор Володимирович

Гарматюк Олена Валентинівна, викладач,

Чирва Ольга Григорівна, професор

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

 

Співакова

Діана Олександрівна

Мних Ольга Богданівна, професор

Національний університет «Львівська політехніка»

 

Рожко

Олександра Володимирівна

Гуменна Олександра Віталіївна, доцент

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

 

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

 

Пономаренко

Ірина Денисівна

Михалишин Богдан Євгенович, проректор

ВНЗ «Міжнародний технологічний університет «Миколаївська політехніка»

 

Шаповалова

Катерина Юріївна

Збрицька Тетяна Петрівна, доцент

Одеський національний економічний університет

 

Фесенко

Анастасія Сергіївна

Пономарьова Марина Сергіївна, доцент

Харківський національний аграрний університет
імені В. В. Докучаєва

 

Гіжевська

Анна-Марія Вікторівна

Никифорак Валентина Андріївна, доцент

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

 

Ліщенко

Юлія Олександрівна

Назарова Галина Валентинівна, професор

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

 

Назаровська

Вікторія Михайлівна

Міняйленко Інна Валентинівна, старший викладач

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

 

Чвала

Ліна Сергіївна

Ушакова Наталія Григорівна, професор 

Харківський державний університет харчування та торгівлі

 

Панасовський

Максим Олександрович

Волченко Наталія Василівна, доцент

Сумський національний аграрний університет

 

Іванова

Крістіна Олександрівна

Водолажська Тетяна Олександрівна, доцент

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

 

Валковська

Ганна Іванівна

Телишевська Лідія Іванівна, професор

Харківський національний університет будівництва та архітектури

 

Статкевич

Катерина Олександрівна

Янчук Тетяна Василівна, доцент

Донецький національний університет імені Василя Стуса

 

Бібік

Оксана Ігорівна

Гончар Вікторія Василівна, завідувач кафедри

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

 

Кравченко

Роман Олегович

Дем’янишина Олеся Андріївна, доцент

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

 

Дроздовська

Наталія Юріївна

Морохова Валентина Олександрівна, завідувач кафедри

Луцький національний технічний університет

 

Данилюк

Юлія Миколаївна

Сагер Людмила Юріївна, старший викладач

Сумський державний університет

 

Ткач

Олена Юріївна,

Чекіна

Ірина Геннадіївна

Сакун Леся Миколаївна, доцент,

Різніченко Людмила Володимирівна, старший викладач

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

 

Дардалевич

Валентина Вікторівна

Пащенко Ольга Петрівна, доцент

Житомирський державний технологічний університет

 

Осадча

Анна Олегівна

Рахман Махбубур Сидикович, доцент

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

 

Бовсуновська

Ірина Юріївна

Курбацька Лариса Миколаївна, декан

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

 

Квахненко

Катерина Віталіївна

Окландер Михайло Анатолійович, завідувач кафедри

Одеський національний політехнічний університет

 

Забурмеха

Лариса Ігорівна

Ковальчук Світлана Володимирівна, завідувач кафедри

Хмельницький національний університет

 

Погляд

Іван Васильович

Мацука Вікторія Миколаївна, доцент

Маріупольський державний університет

 

Мірошникова

Євгенія Дмитрівна,

Христенко

Марія Юріївна

Бєлікова Надія Володимирівна, доцент,

Птащенко Олена Валеріївна, доцент

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

 

Міхед

Юлія Вікторівна

Євтушенко Ганна Іванівна, доцент

Університет державної фіскальної служби України

 

Сичова

Катерина Євгенівна,

Кадигроб

Юрій Юрійович

Попкова Ксенія Олегівна, доцент

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

 

Садоха

Дарина Романівна

Мних Ольга Богданівна, професор

Національний університет «Львівська політехніка»

 

Савченко

Іван Олександрович,

Бондаренко

Олександра Вікторівна

Чуприна Наталія Миколаївна, декан

ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

 

МЕНЕДЖМЕНТ

 

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

 

Злотнік

Марта Лазарівна

Мельник Ольга Григорівна, професор

Національний університет «Львівська політехніка»

 

Артемова

Олександра Сергіївна

Кузнецова Інна Олексіївна, професор

Одеський національний економічний університет

 

Головата

Ольга Вадимівна

Голюк Вікторія Ярославівна, доцент

НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

 

Делейчук

Вікторія Володимирівна

Бай Сергій Іванович, професор

Київський національний торговельно-економічний університет

 

Беспалов

Олександр Едуардович

Верещагіна Ганна Валентинівна, доцент

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

 

Руденко

Єлизавета Олексіївна

Овчаренко Тетяна Сергіївна, доцент

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

Ніколаєва

Катерина Миколаївна

Вороніна Алевтина Вікторівна, доцент

Дніпровський державний технічний  університет

 

Юла

Юрій Станіславович

Грищенко Вадим Федорович, доцент,

Грищенко Ірина Володимирівна, старший викладач

Сумський державний університет

 

Дімов

Іван Андрійович

Кухта Павло Володимирович, доцент

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

 

Авраменко

Дмитро Володимирович

Савицька Олена Миколаївна, доцент

НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

 

Каур

Аліса Олександрівна

Чмут Анна Володимирівна, старший викладач

Херсонський державний університет

 

Варський

Володимир-Дмитро Васильович

Софіщенко Ірина Ярославівна, доцент

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

Кальченко

Микита Олександрович

Немашкало Каріна Ромеовна, доцент

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

 

Бондарчук

Катерина Ігорівна

Мідляр Алла Костянтинівна, доцент

Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

 

Ковалевська

Наталія Вікторівна

Маркіна Ірина Анатоліївна, професор

Полтавська державна аграрна академія

 

Кулик

Юлія Богданівна

Бойченко Катерина Степанівна, доцент

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

 

Воєвода

Василь Анатолійович

Кулаєць Марія Михайлівна, професор

Національний університет біоресурсів і природокористування  України

 

Ільїна

Анастасія Олегівна

Микитенко Неля Володимирівна, доцент

Київський національний торговельно-економічний університет

 

Касянчук

Юлія Анатоліївна

Малик Ірина Петрівна, доцент

НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

 

Артерчук

Вікторія Олександрівна

Жалінська Ірина Володимирівна, доцент

Житомирський державний технологічний університет

 

Кравченя

Ірина Вікторівна

Стрижеус Людмила Василівна, доцент

Луцький національний технічний університет

 

Куцин

Антоніна Романівна

Адамів Марта Євгенівна, асистент

Національний університет «Львівська політехніка»

 

Деде

Тетяна Георгіївна

Запша Галина Миколаївна, професор,

Радутна Олена Василівна, старший викладач

Одеський державний аграрний університет

 

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

 

Хісамієва

Карина Ігорівна,

Анголова

Поліна Володимирівна

Телишевська Лідія Іванівна, доцент

Харківський національний університет будівництва та архітектури України

 

Горбатікова

Анастасія Андріївна

Шевчук Наталія Валентинівна, доцент

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

 

Леськів

Ольга Мирославівна

Швидка Оксана Полікарпівна, доцент

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

 

Щербак

Марина Станіславівна

Шинкаренко Володимир Григорович, професор

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

 

Ковтун

Олена Сергіївна

Мостенська Тетяна Геннадіївна, асистент

Національний університет харчових технологій

 

Назаренко

Кирило Ігорович

Циган Раїса Миколаївна, старший викладач

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

 

Євченко

Юлія Миколаївна

Чижевська Ольга Миколаївна, старший викладач

Національний педагогічний університет
імені М.П. Драгоманова

 

Богиніч

Сергій Сергійович

Мацука Вікторія Миколаївна, доцент

Маріупольський державний університет

 

Маєвська

Каталіна В'ячеславівна

Литвинець Лариса Федорівна, старший викладач

Національний університет харчових технологій

 

Гвоздь

Оксана Миколаївна

Горинь Марта Орестівна, доцент

Львівський національний університет імені Івана Франка

 

Краснощок

Аліна Олександрівна

Шульгіна Людмила Михайлівна, професор

НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

 

Єрмакова

Анастасія Олександрівна

Андрєєва Тетяна Євгеніївна, професор

Харківський національний університет будівництва та архітектури України

 

Скурту

Валерія Віталіївна

Федотова Ірина Володимирівна, доцент

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

 

Ващенко

Антоніна Олександрівна

Плотнікова  Марія Федорівна, доцент

Житомирський національний агроекологічний університет

 

Бондаренко

Юлія Сергіївна

Бутенко Олена Петрівна, доцент

Харківський національний університет будівництва та архітектури України

 

Козицька

Аліна Олексіївна

Перепадя Федір Леонідович, доцент

Маріупольський державний університет

 

Касянчук

Дар'я Сергіївна,

Алпатова

Анна Михайлівна

Грушева Алла Андріївна, доцент

Університет державної фіксальної служби України

 

Рожко

Надія Василівна

Крисько Жанна Леонідівна, доцент

Тернопільський національний економічний університет

 

Ященко

Інна Вікторівна,

Семенюта

Олександр Олександрович

Маслак Ольга Іванівна, професор,

Глазунова Ольга Олександрівна, старший викладач

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

 

Короткова

Марина Геннадіївна

Шевченко Вікторія Сергіївна, доцент

Харківський національний університет міського господарства
імені О.М. Бекетова

 

Контефт

Вероніка Петрівна

Жалінська Ірина Володимирівна, доцент

Житомирський державний технологічний університет

 

Туровська

Анастасія Олегівна

Скрипчук Петро Михайлович, професор

Національний університет водного господарства та природокористування

 

Лесюк

Владислав Станіславович

КалініченкоОлександр Володимирович, доцент

Полтавська державна аграрна академія

 

ЕКОНОМІКА  ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ І ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

 

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ

 

Горячка

Анастасія Ігорівна

Бублик Мирослава Іванівна, професор

Національний університет "Львівська політехніка"

 

Капітула

Анна Петрівна

Поліщук Вадим Григорович, старший викладач

Луцький національний технічний університет

 

Маковська

Ольга Валеріївна

Гришко Наталя Євгеніївна, доцент

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

 

Фатич

Вікторія Володимирівна

Маслак Ольга Іванівна, завідувач кафедри

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

 

Чемерис

Ангеліна Володимирівна

Косенко Олександра Петрівна, професор

НТУ «Харківський політехнічний інститут»

 

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ

 

Гаврилюк

Анна Юріївна

Авраменко Наталія Леонідівна, завідувач кафедри

Університет державної фіскальної служби України

 

Мірошниченко

Яніна Миколаївна

Шептуха Олена Михайлівна, доцент

Харківський національний університет будівництва та архітектури

 

Мороз

Юлія Олександрівна

Гунько Людмила Анатоліївна, доцент

Національний університет біоресурсів і природокористування України

 

Олішевський

Євгеній Петрович

Сурядна Наталія Миколаївна, завідувач кафедри

Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій  Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

 

Пєнзєва

Дар’я Миколаївна

Череп Олександр Григорович, доцент

Запорізький національний університет

 

Свіязов

Максим Владиславович

Горова Ксенія Олександрівна, доцент

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

 

Шевердіна

Алла Володимирівна

Горова Ксенія Олександрівна, доцент

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

 

Школовий

Кирило Дмитрович

Череп Алла Василівна, декан

Запорізький національний університет

 

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ

 

Гнилицька

Віта Олександрівна

Чобіток Вікторія Іванівна, доцент

Українська інженерно-педагогічна академія

 

Волошиновська

Альона Валеріївна

Вишневська Ольга Миколаївна, декан, Бобровська Надія Володимирівна, асистент

Миколаївський національний аграрний університет

 

Ісаєнко

Ольга Юріївна

Костик Євгеній Петрович, доцент

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

 

Ковальчук

Юлія Дмитрівна

Головко Олена Григорівна, доцент

Харківський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

 

Кравченко

Катерина Олександрівна

Швиданенко Генефа Олександрівна, завідувач кафедри

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

 

Люта

Євгенія Геннадіївна

Щербина Валентина Вікторівна, старший викладач

Таврійський державний агротехнологічний університет

 

Мірошниченко

Дарина Миколаївна

Горошкова Лідія Анатоліївна, професор, Волков Володимир Петрович, проректор

Запорізький національний університет

 

Мороз

Ігор Олександрович

Павлова Світлана Іванівна, доцент

Житомирський державний технологічний університет

 

Сєдова

Вікторія Андріївна

Швиданенко Генефа Олександрівна, завідувач кафедри

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

 

Скурту

Валерія Віталіївна

Федотова Ірина Володимирівна, доцент

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

 

Чудеса

Єлизавета Геннадіївна

Галинська Юлія Вікторівна, доцент

Сумський державний університет

 

Шиян

Анна Сергіївна

Воробйова Катерина Олександрівна, доцент

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

 
 
   

 

В.о. директора Інституту

модернізації змісту освіти                                                                                  Ю.І. Завалевський

 
   

 

Директор

департаменту вищої освіти                                                                                  

1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02
E-Mail: rector@sspu.sumy.ua

Всі контакти

Електронний довідник

На сайті

На даний момент 350 гостей на сайті

Copyright © 1924 - 2019. All Rights Reserved.

RAD Studio 10.2.2 Tokyo, Delphi, C++Builder, Delphi, C++Builder, На Delphi можно писать приложения не только под Windows но и под продукцию Apple (MAC OS, iPad, iPod, iPhone (iOS)), Android и даже Lunux.
Android Studio, Example, Sources, Уроки, Исходники, мобильный, смартфон
GPS трекер Goome GM02EW